LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

TillvÀxtens grÀnser dokumentet Àr en terrorattack

Skicka sidan Skriv ut PDF

Romklubbens TillvÀxtens grÀnser dokument Àr en terrorattack mot mÀnniskans medvetande.

Dokumentet visar t.ex. pÄ hur inte ens oÀndlig energi kan rÀdda mÀnskligheten dÄ allt "Àr begrÀnsat".

Det var ett Ă„rtionde sedan jag sjĂ€lv bemöttes med "TillvĂ€xtens grĂ€nser" dĂ„ jag talade fri energi.  Jag kĂ€nde dĂ„ att nĂ„got med det hela var "off"; fel.  Men jag kunde dĂ„ inte göra mer Ă€n att skriva min artikel Fantasikrisen, den enda riktigt reella krisen, som finns pĂ„  http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html(Engelska:  It was a decade ago I myself were met with the Limits of Growth document.  I felt then that something was off, but couldn't back then do more than write my article Crisis of Imagination, the only really real crisis, which is at  http://leiferlingsson.lege.net/2007/12/05/crisis-of-imagination/ .)

Det som Ă€r "off", fel, med TillvĂ€xtens grĂ€nser Ă€r att dokumentet befinner sig i ett statiskt universum.  Detta statiska universum Ă€r en konstruktion.  Medvetande har förmĂ„ga att skapa verkligheter.  Dr. Irene Caesar har t.ex. idĂ©n att skapa vad hon kallar Matrix Cities navigerade av medvetande hos mĂ€nskliga piloter som kan finnas i parallella skapade verkligheter.  Detta ensamt gör begrĂ€nsning av fysiskt utrymme och av andra resurser en överspelad frĂ„ga.  (Engelska:  What's off with the Limits of Growth document is that it's located in a static universe.  This static universe is a construct.  Mind has the ability to create realities.  Dr. Irene Caesar have for example the idea to create what she calls Matrix Cities piloted by the mind of human pilots that can be located in parallel created realities.  That alone makes the limit of physical room and other resources a moot question.)

Att mĂ€nniskan slĂ„ss mot mĂ€nniskan Ă€r en galenskap som mĂ„ste upphöra.  Ola Alexander Frisk har formellt dekonstruerat det filosofiska bedrĂ€geri enligt vilket hĂ€rskare krĂ€ver lydnad, sĂ„som att krĂ€va att du betalar för eller strider i krig.  Och det Ă€r samma bedrĂ€geri enligt vilket det statiska universum hĂ€rskaren krĂ€ver Ă€r konstruerat!  Det Ă€r en konstruktion i vilken vi inte har nĂ„gra andra verkliga valmöjligheter Ă€n att lyda.  Även dĂ„ vi Ă€r "olydiga", sĂ„ lyder vi reglerna, dĂ„ vi i detta fall enligt reglerna Ă€r "lagbrytare", och fortfarande ej fria.  Verklig frihet Ă€r att ej stĂ„ under sĂ„dana falska regler utan istĂ€llet skapa vĂ„r egen verklighet eller verkligheter tillsammans med "vĂ„r stam".
(Engelska:  That man fight man is a madness that must stop.  Ola Alexander Frisk have formally deconstructed the philosophical fraud according to which rulers demand obedience, such as demanding that you pay for or fight in wars.  And it's the same fraud according to which the static universe demanded by the ruler is constructed!  It's a construct in which we don't have any real option but to obey.  Even when we "disobey", we obey the rules, as we are then according to the rules "outlaws", and still not free.  Real freedom is not being under any such fake rules but create our own reality or a reality together with "our tribe".)
 

Se Àven Den mörka sidan, vs. Giordano Bruno, On the infinite Universe and Worlds (1584)
http://blog.lege.net/?/213-Den-moerka-sidan.html
http://everythingforever.com/bruno.htm

Vi Àr skapare - eller inlÄsta i nÄgon annans verklighet
"Det handlar om att stoppa in oss i lÄdan, sÄ vi inte upptÀcker vÄr potential.

Eftersom vĂ„r potential Ă€r just obegrĂ€nsad, sĂ„ mĂ„ste Ă€ven mörklĂ€ggningen vara det.  Evil Genius, ond genialitet.  I tidigare bloggningar har jag snuddat vid att allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstĂ„r 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, Ă€r tabu"

(LegeNet, Den mörka sidan,  2008-08-29.)


Det Ă€r viktigt att förstĂ„ …
… att pĂ„ en viss nivĂ„
… Ă€r förstĂ„elsen den
… att en viss nivĂ„ av folkmord Ă€r nödvĂ€ndig
… för att rĂ€dda mĂ€nskligheten frĂ„n undergĂ„ng.

Denna förstÄelse mÄste vÀgas in, dÄ man bedömer handlandet.
Givetvis, tĂ€nker man pĂ„ denna nivĂ„, kan man ej berĂ€tta om detta för det okunniga eller osofistikerade folket, som ej kan förvĂ€ntas förstĂ„ eller acceptera detta att bli folkmördade för den goda sakens skull.  (Det var av denna anledning jag 2008-07-21 skrev "HjĂ€rncellskomplotten" och 2009-11-23 skrev "Egentligen Ă€r folkmord onödiga", samt 2010-02-14 skrev "Egentligen Ă€r folkmord onödiga, omtagning".)

UTAN ATT FORMELLT HA DEKONSTRUERAT

  • den upplevda rĂ€tten att bestĂ€mma över andras huvuden
  • sĂ„vĂ€l som att det alls skulle vara nödvĂ€ndigt med folkmord för att rĂ€dda framtiden (för annars skulle det kunna ses som nĂ„gon slags sjĂ€lvförsvarsrĂ€tt),
sĂ„ kommer man ej Ă„t roten.  Roten Ă€r tron.  Som grundas i statisk faktakunskap samlad av den akademiska kulten.  De som har denna tro förstĂ„r inte att det Ă€r tro.  De tror att det Ă€r absolut sanning.  De agerar alltsĂ„ utifrĂ„n sin förstĂ„else!  Innan man inser detta kan man inte förhĂ„lla sig konstruktivt till denna folkmordsagenda för att rĂ€dda mĂ€nskligheten, som sĂ„ har perverterat sina utövare att de blivit riktigt galna.  De behöver vĂ„rd.
 

Den första punkten ovan Àr formellt dekonstruerad av Ola Alexander Frisk.
Den andra punkten ovan kan motbevisas t.ex. dĂ„ det pĂ„visas hur mĂ€nniskor genom medvetandepiloter kan flytta till 'imaginal' existensplan, skilda frĂ„n det existensplan Romklubbens TillvĂ€xtens grĂ€nser avser.  (The English word 'imaginal' was created by professor Henry Corbin in order to translate the Sufi concept of "a plane of existence created by the imagination of many people", Michael Talbot, "The Holographic Universe", p. 260.  Jag bloggade denna referens 2006-11-11 i "Spontant och personligt".)
Det kan nĂ€mnas att olika mĂ€nniskor har upplevt detta fenomen, och dĂ„ det hĂ€nder med mĂ€nniskor som Ă€r hjĂ€rntvĂ€ttade att det Ă€r omöjligt, sĂ€rskilt om de just jobbat inom psykiatrin, sĂ„ kan det lĂ€tt hĂ€nda att dessa blir psykiskt sjuka av denna annars trevliga upplevelse.  (Den akademiska sekten har mycket "pĂ„ sitt samvete".)

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-04-04.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning