LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

KU vill se lagförslag om skadestÄnd för grundlagsbrott - men regeringspartierna Àr emot

Skicka sidan Skriv ut PDF

Viktig nyhet i Dagens Juridik av Petter Danckwardt under ovan rubrik, dÀr utlagd 2016-03-31 13:02.
LĂ€nk dit:  http://www.dagensjuridik.se/2016/03/ku-vill-se-lagforslag-om-skadestand-grundlagsbrott-men-regeringspartierna-ar-emot

Min kommentar:

LegeNet fre, 2016-04-01 22:45

Riksdagen gick redan 1949 emot lagutskottet, som tillstyrkt en utredning angĂ„ende möjligheterna att nĂ„ fram till enhetliga regler om det allmĂ€nnas ersĂ€ttningsskyldighet vid vĂ€sentliga ingrepp i enskildas Ă€ganderĂ€tt och ekonomiska frihet.  (Se kĂ€lla och lĂ€nk nedan.)

Att det Ă€r Socialdemokraterna, Miljöpartiet och VĂ€nsterpartiet som nu reserverar sig Ă€r konsekvent med idĂ©er om att enskilda saknar rĂ€ttigheter.  Den ende som dĂ„ det var aktuellt att ansluta Sverige till Europeiska domstolens jurisdiktion tycks ha fattat att de svenska sociala ingenjörstankarna Ă€r oförenliga med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter var rĂ€ttsvetenskapsmannen, socialdemokratiska politikern, civilrĂ€ttsprofessorn och sedermera utrikesministern, Östen UndĂ©n (1886-1974).  Han ska ha varit stark motstĂ„ndare mot ett svenskt erkĂ€nnande av den Europeiska domstolens jurisdiktion, dĂ„ individuella mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ju inte Ă€r förenlig med det svenska kollektivistiska tĂ€nkesĂ€tt och lagsystem som han försvarade.  ("SĂ„ urholkades Ă€ganderĂ€tten i Sverige, Det idĂ©historiska perspektivet" av Fredrik von Baumgarten under "3. Det hemliga Ă€ktenskapet mellan Uppsalaskolan och Socialdemokratin",  http://mrr.se/nrs/aganderattens_urholkning.htm .)

"NĂ€r en enskild stĂ„r inför en myndighet eller en domstol Ă€r det inte frĂ„ga om att denne skall fĂ„ rĂ€tt gentemot myndigheten eller inte."  (Justitieminister Sten Wickbom (S), tal till verkschefer den 24 januari 1985, citeras pĂ„ lĂ€nken ovan.)  "Genom att sĂ„ effektivt beröva [tanken om individuella mĂ€nskliga rĂ€ttigheter] varje vetenskapligt och praktiskt vĂ€rde, möjliggjorde HĂ€gerström och hans eftertrĂ€dare en samhĂ€llsutveckling dĂ€r den politiska makten i princip gavs oinskrĂ€nkt makt."  (114; Se Willy Strzelewicz, De mĂ€nskliga rĂ€ttigheternas historia, 1983 s 177 ff.  Citeras pĂ„ lĂ€nken ovan.)

Det kan för övrigt konstateras att om inte svensk lagpraxis uppfyller individuella mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, dĂ„ Ă€r det en individuell mĂ€nsklig och politisk rĂ€ttighet — utan att dĂ€rför behöva lĂ€mna det landomrĂ„de som brukar kallas Sverige — att som individ undandra sig det svenska rĂ€ttssystemets jurisdiktion.  Respekteras ej detta finns det ett ord för det:  Tyranni.

Regeringen och riksdagen stĂ„r redan över den svenska konstitutionen, enligt den juridiska bakgrund som Professor Eivind Smith ger i SvJT 2004 hf8 s676:  Politikernas konstitution — eller folkets?  http://svjt.se/svjt/2004/676 .  Det finns dĂ€rför prejudikat pĂ„ att det gĂ„r att undandra sig det svenska rĂ€ttssystemets jurisdiktion.  Det Ă€r bara att erkĂ€nna att Ă€ven individen har denna rĂ€tt.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning