LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Platonism Àr dold statsreligion i sÄ kallade sekulÀra lÀnder

Skicka sidan Skriv ut PDF

Platonism Àr dold statsreligion i sÄ kallade sekulÀra lÀnder.

Nyckelbegrepp:  Eliminerande av konkreta dynamiska relationer.  Konsekvens: "oansvarighet" med pĂ„tvingad lydnad.

Platonism innebĂ€r eliminerande av konkreta dynamiska relationer för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det Ă€r att acceptera och lyda hĂ€rskaren.  Om följande relation inte förstĂ„s sĂ„ Ă€r det vĂ€ldigt lĂ€tt för mĂ€nniskor att krĂ€va att lydnad pĂ„tvingas, nĂ€r detta Ă€r det enda sĂ€ttet att tvinga offren att acceptera och lyda det hĂ€rskaren har bestĂ€mt:  Vad som i dag benĂ€mns oansvarighet Ă€r en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats.  (Att det överhuvud taget finns ett svenskt begrepp "rĂ€ttshaverist" visar pĂ„ hur löjligt det i Sverige ses att försöka fĂ„ rĂ€tt mot det som Ă€r bestĂ€mt.)

Platonism innebÀr genom eliminerandet av konkreta dynamiska relationer fördumning sÄ att vi inte ska kunna tÀnka konkret dynamiskt eller kunna förstÄ andras konkreta dynamiska tankar, utan att vi ska avfÀrda dessa konkreta dynamiska relationer som gallimatias eller oförnuft eller obegripliga tankar eller oansvarighet, etc.

Platonism skapar för sÄvÀl samhÀllen som för individer det största överlevnadshotet alla kategorier genom att den innebÀr oförmÄga att tolka verkligheten.

Uttryckt mer mĂ„leriskt, konkret fantasi Ă€r borttagen.  NytĂ€nk krĂ€ver förmĂ„ga att kunna dra dynamiska slutsatser.  NytĂ€nk krĂ€ver förmĂ„ga att förstĂ„ konkreta dynamiska relationer.  NĂ€stan alla barn ligger t.ex. pĂ„ geninivĂ„ nĂ€r det gĂ€ller förmĂ„ga att kunna dra dynamiska slutsatser.  Men varefter barnen skolas stĂ€ngs denna intelligens ned istĂ€llet för att övas upp till ett knivskarpt intellektuellt verktyg.  Vilket enligt mĂ„nga insiders Ă€r avsikten med den skola vi har.  AlltsĂ„ att stĂ€nga ned istĂ€llet för att förfina det som formellt heter konkret Dynamiskt tĂ€nkande.  I vuxen Ă„lder ligger endast c:a 2% kvar pĂ„ geninivĂ„ i detta avseende, medan siffrorna för de smĂ„ barnen enligt en större undersökning var de omvĂ€nda, 98%.  (Dr. George Land testade 1600 barn mellan 4 och 5 Ă„r gamla, dĂ€r 98% hamnade i genikategori i hans kreativitetstest.  Fem Ă„r senare, 30%, vid 15 Ă„rs Ă„lder, 12%, vuxna, 2%.)

Det mĂ„ste dĂ€rför betraktas som det största terrorbrottet nĂ„gonsin, medvetandet totala terror, att avsiktligt stĂ€nga ned denna intelligens istĂ€llet för att hjĂ€lpa den bli ett fantastiskt verktyg.  Offren blir ju dessutom sedan sjĂ€lva förövare.

Och det stannar som redan nĂ€mnt inte med att det Ă€r det största terrorbrottet alla kategorier, för konsekvensen av detta terrorbrott Ă€r det största överlevnads- eller alltsĂ„ sĂ€kerhetshotet nĂ„gonsin.  TĂ€nk bara, nĂ€stan ingen kan, medan hĂ€ndelserna Ă€nnu pĂ„gĂ„r och skulle kunna pĂ„verkas, se historiska samband och orsak-verkan i internationella skeenden kontra lokal politik.  NĂ€stan ingen kan dra dynamiska slutsatser.  NĂ€stan alla ser förtvivlat efter lösningar inom sin egen statiska verklighet utan att kunna lyfta blicken.  Först efterĂ„t, dĂ„ nĂ„gon historiker förklarat det hela, och om de överlevt hĂ€ndelserna, kan de lĂ€sa den historiska beskrivningen och sĂ€ga "Vi fattade inte".  Ingen sĂ€kerhetsansvarig kan se konkreta dynamiska relationer.  Och den som kan det betraktas som en stolle, och blir dĂ€rför inte sĂ€kerhetsansvarig.

DĂ„ nĂ€stan alla varit medlöpare till brott mot mĂ€nskligheten sĂ„ Ă€r det ogörligt att starta rĂ€ttsprocesser gentemot större delen av befolkningen.  Herr & Fru Svensson, som de-facto stöder ett förtryckarsystem byggt pĂ„ avslöjade filosofiska bedrĂ€gerier, Ă€r medbrottslingar med bedrĂ€gerierna/förtryckarsystemet.  Men de största brottslingarna Ă€r givetvis de som tjĂ€nar mest pĂ„ bedrĂ€gerierna, nĂ€mligen de högavlönade i rĂ€ttsbusiness samt de 'lagstiftare' som möjliggör bedrĂ€gerierna.  Dessutom Ă€r Herr & Fru Svensson samtidigt sjĂ€lva offer för bedrĂ€gerierna/förtryckarsystemet.  Herr & Fru Svensson lider av det sĂ„ kallade Stockholmssyndromet.  Herr & Fru Svensson Ă€r brottsoffer för de filosofiska bedrĂ€gerierna/förtryckarsystemet, som sedan sjĂ€lva blir förövare / stödjare av förövare.

Vad som i sĂ„dana lĂ€gen Ă€r nödvĂ€ndigt Ă€r sannings och försoningsprocesser, dĂ€r kravet Ă€r att allt redogörs, och endast de största bovarna sedan faktiskt straffas medan de som visar att de förstĂ„r vad de har varit del av och verkligen visar Ă„nger kan undgĂ„ bestraffning men har detta i sina CV'n, vilket kan innebĂ€ra att de ej kan behĂ„lla kĂ€nsliga positioner.  De som inte vill förĂ€ndras kan ej ha nĂ„gon ansvarig position.  Medborgarlön för alla Ă€r nödvĂ€ndig för att pĂ„ ett mĂ€nskligt sĂ€tt fristĂ€lla de som ej kan behĂ„lla positioner.  Det Ă€r visat, fast det talas det tyst om, att det Ă€r möjligt att organisera produktion sĂ„ varje medborgare endast behöver arbeta 2 Ă„r eller mindre av en 100-Ă„rig livstid för att alla ska vara försörjda.  Det skapas i dag sĂ„ mycket onödiga problem och sker i dag sĂ„ mycket onödigt arbete som ej bidrar till verklig vĂ€lfĂ€rd.  Som det verkar, för att ingen ska kĂ€nna sig trygg utan Ă€ngsligt se till vad makten önskar för att ej riskera fattigdom och misĂ€r.

 

- - -

 

Att ta med sig:
 

Platonism Àr dold statsreligion.

Platonism eliminerar konkreta dynamiska relationer.

Platonism innebÀr fördumning sÄ att vi inte kan tÀnka eller förstÄ konkret dynamiskt utan att vi avfÀrdar konkreta dynamiska relationer som obegripligt/'gallimatias'/oförnuft.

Platonism Àr det största överlevnadshotet alla kategorier, dÄ den innebÀr oförmÄga till anpassning till förÀndring, oförmÄga att tolka verkligheten.

Om följande relation inte förstĂ„s sĂ„ Ă€r det vĂ€ldigt lĂ€tt för mĂ€nniskor att krĂ€va att lydnad pĂ„tvingas, nĂ€r detta Ă€r det enda sĂ€ttet att tvinga offren att acceptera och lyda det hĂ€rskaren har bestĂ€mt:  Vad som i dag t.ex. kallas oansvarighet Ă€r en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det Ă€r att acceptera och lyda hĂ€rskaren.
 

//

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning