LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Finns ingen anledning att inte lÀgga ansvar dÀr det hör hemma

Skicka sidan Skriv ut PDF

Bevisligen stÄr regering och riksdag över svensk lag

a)  Bevisligen stĂ„r regering och riksdag över svensk lag.  Regeringen och riksdagen stĂ„r redan över den svenska konstitutionen, enligt den juridiska bakgrund som Professor Eivind Smith ger i SvJT 2004 hf8 s676:  Politikernas konstitution — eller folkets?  http://svjt.se/svjt/2004/676 .

b)  Bevisligen plitar bĂ„da dessa ned instruktioner Ă„t myndigheter, domstolar, stiftelser och företag — vissa sĂ„dana stiftelser och företag med extraordinĂ€ra befogenheter enligt sĂ„dana instruktioner.

c)  "I Sverige tillĂ€mpas inte Ministerstyre" blir i översĂ€ttning:  Ingen tar ansvar.  Finns Ă€ndĂ„ ingen anledning att inte kontakta en av chefstjĂ€nstemĂ€nnen i regeringskansliet för att frĂ„ga hur du ska kunna lösa ditt Ă€rende utanför domstol.  Det Ă€r ju regering och riksdag som genom sina instruktioner Ă„t myndigheter, domstolar, stiftelser och företag har försatt dig i den situation du befinner dig i, och som dĂ€rmed ytterst bĂ€r ansvaret för det du har utsatts för *.  Och bĂ„da dessa stĂ„r enligt a) redan över lag och instruktioner.  Det Ă€r alltsĂ„ endast de sjĂ€lva som bĂ€r ansvar för att "I Sverige tillĂ€mpas inte Ministerstyre".  SĂ„ om de svarar detta betyder det svaret i översĂ€ttning:  "Vi vill inte".

Ang. c), JO och JK har formellt uppdragen att stĂ€lla till rĂ€tta det som blivit tokigt, men bĂ„da har abdikerat detta ansvar.  (GĂ„r att hitta mĂ„nga citat om att JK ska hĂ„lla igen maximalt.)  SĂ„ bollen Ă€r tillbaka till regeringskansliet.

*:  I den mĂ„n tjĂ€nstemĂ€n inte mĂ„ste anses vara slavar under regerings och riksdags instruktioner bĂ€r dessa enskilt ansvar för skada de genom sitt agerande orsakat oskyldiga.  Det Ă€r hĂ€r en separat frĂ„ga att enligt de instruktioner Ă„t myndigheter, domstolar, stiftelser och företag som regering och riksdag plitat ned sĂ„ gĂ„r det för nĂ€rvarande inte att fĂ„ domstolars med fleras hjĂ€lp med att utkrĂ€va detta ansvar.

 

BedrÀgeriet med rÀttslig kosmetika

BedrĂ€geriet med rĂ€ttslig kosmetika för att lura EU att Sverige följer sina internationella Ă„taganden om enskildas individuella rĂ€ttigheter att vĂ€lja vĂ„rd Ă€r mycket upplysande.  Enligt de internationella Ă„taganden Sverige har ingĂ„tt rĂ„der enligt dessa Fri rörlighet sĂ„vĂ€l inom Sverige som inom hela EU:s vĂ„rdmarknad.  (Se vidare http://blog.lege.net/?/366-Fri-roerlighet-gaeller-inom-Sverige-och-daermed-EUs-vardmarknad.html .)

Nu Ă€r EU rĂ€tt, byggd pĂ„ idĂ©er om enskildas individuella rĂ€ttigheter, och svenskt rĂ€tts- och makttĂ€nkande inte kompatibelt.  Detta har "lösts" genom rĂ€ttslig kosmetika för att lura EU, som sedan inte tillĂ€mpas av myndigheter eller rĂ€ttsvĂ€sende.  BedrĂ€geri, helt enkelt.  Redan Östen UndĂ©n tycks ha insett denna konflikt.  NĂ„gra rader frĂ„n en egen kommentar i Dagens Juridik, som Ă€ven finns pĂ„ http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/ku-vill-se-lagfoerslag-om-skadestand-foer-grundlagsbrott-men-regeringspartierna-aer-emot.html:

Den ende som dĂ„ det var aktuellt att ansluta Sverige till Europeiska domstolens jurisdiktion tycks ha fattat att de svenska sociala ingenjörstankarna Ă€r oförenliga med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter var rĂ€ttsvetenskapsmannen, socialdemokratiska politikern, civilrĂ€ttsprofessorn och sedermera utrikesministern, Östen UndĂ©n (1886-1974).  Han ska ha varit stark motstĂ„ndare mot ett svenskt erkĂ€nnande av den Europeiska domstolens jurisdiktion, dĂ„ individuella mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ju inte Ă€r förenlig med det svenska kollektivistiska tĂ€nkesĂ€tt och lagsystem som han försvarade.  ("SĂ„ urholkades Ă€ganderĂ€tten i Sverige, Det idĂ©historiska perspektivet" av Fredrik von Baumgarten under "3. Det hemliga Ă€ktenskapet mellan Uppsalaskolan och Socialdemokratin",  http://mrr.se/nrs/aganderattens_urholkning.htm .)

"NĂ€r en enskild stĂ„r inför en myndighet eller en domstol Ă€r det inte frĂ„ga om att denne skall fĂ„ rĂ€tt gentemot myndigheten eller inte."  (Justitieminister Sten Wickbom (S), tal till verkschefer den 24 januari 1985, citeras pĂ„ lĂ€nken ovan.)  "Genom att sĂ„ effektivt beröva [tanken om individuella mĂ€nskliga rĂ€ttigheter] varje vetenskapligt och praktiskt vĂ€rde, möjliggjorde HĂ€gerström och hans eftertrĂ€dare en samhĂ€llsutveckling dĂ€r den politiska makten i princip gavs oinskrĂ€nkt makt."  (114; Se Willy Strzelewicz, De mĂ€nskliga rĂ€ttigheternas historia, 1983 s 177 ff.  Citeras pĂ„ lĂ€nken ovan.)

 

Eftersom medborgare ej Ă„tnjuter respekt

Eftersom medborgare Ă€ndĂ„ ej Ă„tnjuter respekt, Ă€r det kanske mer fördelaktigt att avsĂ€ga sig sitt svenska medborgarskap för att verka som suverĂ€n i de jure Nation Sweden.  DĂ„ kan inte lĂ€ngre regeringen skylla pĂ„ att "I Sverige tillĂ€mpas inte Ministerstyre", utan istĂ€llet har regeringen alla möjligheter att genom Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (f.n. 3 §) att ingĂ„ sĂ€rskild överenskommelse.  För du kan ju deklarera dig som din egen microstat, dĂ€r statens omrĂ„de Ă€r den egna kroppen.  Regeringen kan förordna om undantag i förhĂ„llande till stat som ej bitrĂ€tt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulĂ€ra förbindelser, eller som bitrĂ€tt denna med förbehĂ„ll (f.n. 3 § 3 st.).  Regeringen har alltsĂ„ alltid makt att ge dig dina mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, och kan dĂ€rför aldrig skylla pĂ„ att "I Sverige tillĂ€mpas inte Ministerstyre".  Som det stĂ„r i nyssnĂ€mnda lag, f.n. 3 § 4 st., "Konsulat och personer, som avses i första stycket, Ă„tnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utstrĂ€ckning som följer av sĂ€rskild överenskommelse med frĂ€mmande stat."  ( Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 3 § 1 st. https://lagen.nu/1976:661#P3S1 ,  3 § 3 st. https://lagen.nu/1976:661#P3S3 ,  3 § 4 st. https://lagen.nu/1976:661#P3S4 .)

 

Praktikaliteter

Praktikaliteter som ekonomiska mellanhavanden med pensionsbolag, försĂ€kringar, sjukvĂ„rd osv. kan antingen lösas med samordningsnummer enligt f.n. Folkbokföringslag (1991:481) "18 a §  En person som inte Ă€r eller har varit folkbokförd fĂ„r efter begĂ€ran frĂ„n en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestĂ€mmer tilldelas ett sĂ€rskilt nummer (samordningsnummer)." alternativt genom att behĂ„lla personnummer enligt "18 b §  En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras fĂ„r tilldelas ett personnummer enligt 18 § om han eller hon har rĂ€tt att vistas i landet och uppfyller de förutsĂ€ttningar som anges i 3 § första stycket.  Lag (2009:272)."  ( Folkbokföringslag (1991:481) 18 a § https://lagen.nu/1991:481#P18aS1 ,  18 b § https://lagen.nu/1991:481#P18bS1 ,  5 § https://lagen.nu/1991:481#P5S1 .)

Skulle det nu menas att nĂ„gon viss paragraf ej Ă€r tillĂ€mpbar, glöm inte att regering och riksdag stĂ„r över svensk lag, och dĂ€rför kan göra vad de vill i förhĂ„llande till den.  Det finns dĂ€rför inga giltiga ursĂ€kter för dem att inte ge dig dina mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  (Se "a)" ovan.)

 

En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras

BÀst att citera, tillsammans med Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall som dÀri refereras, liksom den rad i regeringsformen, som Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 5 § med referens 4 § refererar:

Folkbokföringslag (1991:481) "5 §  Den som tillhör en frĂ€mmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjĂ€ning, folkbokförs endast om han eller hon Ă€r svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt hĂ€r nĂ€r han eller hon kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller dess betjĂ€ning.  Detta gĂ€ller Ă€ven en sĂ„dan persons familjemedlem eller tjĂ€nare.

Den som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och har rĂ€tt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrĂ€dare vid en frĂ€mmande makts beskickning, folkbokförs endast om han eller hon Ă€r svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt hĂ€r nĂ€r han eller hon kom att tillhöra det internationella organet.  Detta gĂ€ller Ă€ven en sĂ„dan persons familjemedlem.  Lag (2010:1843)."  ( https://lagen.nu/1991:481#P5S1 .)

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall "5 §  Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sĂ„dant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer Ă€n sĂ„dana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna Ă€r av sĂ„dant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.  Lag (2010:1426)."  ( https://lagen.nu/1976:661#P5S1 .)

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 8 kap. 2 § första stycket "2. förhĂ„llandet mellan enskilda och det allmĂ€nna under förutsĂ€ttning att föreskrifterna gĂ€ller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhĂ„llanden,"  ( https://lagen.nu/1974:152#K8P2S1N2 .)

 

DirektlÀnkar till enskilda avsnitt ovan

  1. "Bevisligen stÄr regering och riksdag över svensk lag"

  2. "BedrÀgeriet med rÀttslig kosmetika"

  3. "Eftersom medborgare ej Ă„tnjuter respekt"

  4. "Praktikaliteter"

  5. "En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras"

  6. "DirektlÀnkar till enskilda avsnitt ovan"

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning