LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Lösningen för frihet frÄn slaveri

Skicka sidan Skriv ut PDF

av En; allmĂ€nt kallad:  LegeNet
8 december 2014

Lösningen för att kunna fÄ frihet frÄn förtryck och slaveri respekterad.

Lösningen Ă€r att lyfta blicken och studera hur staten Sverige rent lagligt finns till, och hur vi avtalsmĂ€ssigt underordnat oss densamma.  Den romerska rĂ€tten Ă€r grund för Internationell rĂ€tt och de diverse mĂ€nskliga rĂ€ttighetsdeklarationer som staten Sverige anslutit sig till sĂ„som SÖ 1971:42 och FNs allmĂ€nna.  Endast den som har avhĂ€nt sig sina lagstadgade mĂ€nskliga rĂ€ttigheter stĂ„r under det förbund den istĂ€llet har ingĂ„tt i.  Studera SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/50/ef9d339d.pdf (bifogad, under vettigt filnamn, hÀr med fildatumstÀmpel:
2006-04-24 14:07:23 SO_1971_42__Internationell_konvention_om_medborgerliga_och_politiska_rattigheter-NY19661216__ef9d339d.pdf)

Del III, Artikel 24
    2. Varje barn skall registreras omedelbart efter födseln och ges ett namn.
    3. Varje barn har rĂ€tt att förvĂ€rva ett medborgarskap.

AlltsÄ, varje barn ska registreras osv, inga om, eller men.
Men det Àr en rÀtt - inte en skyldighet - att förvÀrva ett medborgarskap.

1) Detta stöder att en stat Àr en sorts stiftelse av typ Discretionary trust, dÀr förmÄnstagarna ska utses av en sÀrskild power of appointment funktion, i statens fall genom a) folkbokföring och b) registrering som medborgare.

2) Det förklarar att det i lagstiftningen om folkbokföring inte finns nÄgon tidsgrÀns för överklagan av sjÀlva folkbokföringen:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910481.htm
Folkbokföringslag (1991:481)
2 § Ett barn som föds levande hÀr i landet ska folkbokföras
40 § […]
    En enskilds överklagande av ett beslut om folkbokföring enligt 3-1720 och 21 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor frĂ„n den dag den klagande fick del av beslutet.  Beslut i en annan frĂ„ga fĂ„r överklagas av en enskild utan begrĂ€nsning till viss tid.

https://lagen.nu/1971:291
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna i Àrendet överlÀmnats till domstolen.

Det Ă€r omöjligt för nĂ„gon att följa Internationell rĂ€tt och samtidigt tvinga nĂ„gon att delta i nĂ„gon som helst sammanslutning, inkl. att stĂ„ under svensk författningstext.  Det strider mot internationell rĂ€tt.  Samtidigt har du enligt internationell rĂ€tt rĂ€ttighet att leva i fred och under mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i det landomrĂ„de dĂ€r du Ă€r född.  Alla ideologier sĂ„som kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvĂ„ng eller utpressning varmed nĂ„gon försöker inordna dig i hans eller hennes ideologi Ă€r slaveri vilket enligt Del III, Artikel 8 av SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter Ă€r förbjudet.

Eftersom det Ă€r psykopater som sitter överst i hierarkierna sĂ„ har de sett till att följa lagens bokstav, men inte dess anda.  Psykopater förstĂ„r inte lagens anda.  De har dĂ€rför genom massiv propaganda, d.v.s. psykopatens metod att upprepa en lögn tills lögnen tas för sanning och sanningen tas för lögn, sett till att mĂ€nniskor inte förstĂ„r att deras rĂ€tt kommer ur att de Ă€r mĂ€nniskor, och förloras av att de frivilligt registrerade sig som medlem i nĂ„gon sammanslutning.  (NĂ„ja, det var dina förĂ€ldrar nĂ€r de meddelade en myndighet ditt namn, d.v.s. registrerade dig som medlem av deras sammanslutning.)
 

Svensk författningssamling, inkl. Grundlagen, gĂ€ller bara de som stĂ€llt sig under densamma.  NĂ€r denna lag inte lĂ€ngre Ă€r till förmĂ„n för förmĂ„nstagarna Ă€r det dags för dessa att sĂ€ga upp sitt förmĂ„nsskap.  Efter sĂ„dan uppsĂ€gning stĂ„r du under mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och din motpart Ă€r inte skyddad av nĂ„gon enda paragraf i Svensk författningssamling utan enbart av Internationell rĂ€tt.  Fundera pĂ„ varför de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna i den svenska "stats-stiftelsen" stĂ„r under Arbetsmarknadsdepartementet.  Det pekar pĂ„ att dessa rĂ€ttigheter för den svenska "stats-stiftelsen" frĂ€mst ses som ett slavregleringsproblem.  Se regeringens webbplats för MĂ€nskliga rĂ€ttigheter:  http://www.manskligarattigheter.se/
 

Det som finns i den totala lagen efterapas med dĂ„lig imitation innanför bolagsförfattningar sĂ„som svensk författningssamling.  Lösningen Ă€r att lĂ€mna de dĂ„liga efterapningarna för den verkliga lagen.  Den stĂ„r inte under bolagen.  Kingdom of Sweden deklarerar genom ombud pĂ„ RiksgĂ€ldskontoret, senast genom Thomas Olofsson och Charlotte Rydin pĂ„ Deklarationsblankett 18-K, http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/225913/000110465913075445/a13-22118_118k.htm .  Kingdom of Sweden deklarerar aktiebolag men inte myndigheter till SEC.  Dock Ă€r Ă€ven dessa bolag med organisationsnummer, oftast F-skatt registrerade vilket bara nĂ€ringsdrivande bolag ska vara enligt bolaget Skatteverket 202100-5448.  Även detta förhĂ„llande att man inte deklarerar alla bolag fĂ„r mig att tĂ€nka pĂ„ en Trust, för en Trust enligt Internationell rĂ€tt, utanför diverse författningstexter, behöver inte redovisa till nĂ„gon annan Ă€n till The Protector.  MĂ€rk vĂ€l, nu talar jag om en Trust som inte stĂ„r under en stats författing.  Vi har hĂ€r lyft blicken ovanför de dĂ„liga imitationernas vĂ€rld.

HĂ€r kan du studera de AB som Kingdom of Sweden deklarerar, men som sagt, inga myndigheter i den listan:
State V7 in U.S. Securities and Exchange Commission.  Address from http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000225913&owner=exclude&count=40&hidefilings=0 ,
Companies for State V7, from the two links
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&count=100 ,
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&match=&start=100&count=100&hidefilings=0
HÀr en fil dÀr jag satt samman registerutdragen frÄn SEC enligt föregÄende tre lÀnkar plus att jag citerar exempel pÄ den information Kingdom of Sweden deklarerar, sÄsom hur det gÄr med vÄrt rÀttsvÀsende etc, bifogat under vettigt filnamn och hÀr med min fildatumstÀmpel:
2014-12-05 15:58:41 State_V7__Companies_for_SWEDEN_KINGDOM_OF_with_US_Securities_and_Exchange.pdf
HÀr Registerutdrag frÄn Koncernstruktur för bolaget Regeringskansliet, Org 202100-3831, bifogat under vettigt filnamn och hÀr med min fildatumstÀmpel:
2014-12-05 12:05:56 Registerutdrag_for_Koncernstruktur_202100-3831_REGERINGSKANSLIET.pdf
Observera att Kingdom of Sweden deklarerar Àven sin Politik till U.S. Securities and Exchange Commission.

Det mesta tyder alltsĂ„ pĂ„ att — mer formellt riktigt namn: SWEDEN KINGDOM OF — i Internationell rĂ€tt Ă€r en slags stiftelse av Discretionary trust typ, men dĂ€r de formella termerna för de olika rollerna i stiftelselag, jmf.  https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28property%29 , har bytts ut.  Detta innebĂ€r att stiftelsen/staten kan vara hemlighetsfull ang. det exakta utseendet pĂ„ The Trust Deed (oavsett vad de sedan kallar det), och utĂ„t presentera mer av The Trustee's och power of appointment funktionens Praxis — "Grundlagen", m.m..

LĂ€s pĂ„ om Discretionary trust pĂ„ https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28property%29 samt https://en.wikipedia.org/wiki/Discretionary_trust och studera bilden https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chart_of_a_trust.jpg , samt jĂ€mför med vad du nu vet om Kingdom of Sweden och deklarerandet till SEC.  Fundera pĂ„ vem The Trustee och The Settlor Ă€r, och vem The Protector Ă€r.  De som deklarerar till SEC Ă€r helt uppenbart ombud för The Trustee, men dĂ„ vi inte lĂ€st det hemliga Trust deed som The Settlor skrev, utan bara diverse floskler som kallas Regeringsform, vilket mer tycks vara hur The Trustee (Regeringen eller Kungen?) mer övergripande tĂ€nker sig att sköta den fortsatta administrationen, sĂ„ kan vi inte ens veta vem som Ă€r The Trustee.  Som sagt, Regeringen eller Kungen?
Och vem Ă€r The Protector?  Är det Kungen eller Ă€r det Vatikanen?  Eftersom Kungen stĂ„r över de diverse floskler som kallas Regeringsform sĂ„ kan det vara Kungen.  (I sĂ„ fall Ă€r de diverse vĂ€nsterpartister som intepellerar i riksdagen om att Kungen inte ska stĂ„ över lagen helt ute och cyklar.  StĂ„r man över en Trust sĂ„ stĂ„r man inte under den!)
Vem som Ă€r The Beneficiary (av belöning och straff…) Ă€r förstĂ„s alla som inte har ifrĂ„gasatt beslutet frĂ„n den med "power of appointment".
 

HÀr nÄgra konsekvenser av FN's AllmÀnna förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf, förklaringen bifogad under vettigt filnamn och hÀr med min fildatumstÀmpel:
2012-01-10 17:08:21 FNs_konventioner_om_Manskliga_rattigheter_publ_av_Regeringskansliet__3014596d.pdf

AllmÀn förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna, börjar pÄ sidan 4.

Artikel 6
Var och en har rÀtt att överallt erkÀnnas som en person i lagens mening.

Detta innebÀr att:
Med var och en avses alla mĂ€nniskor.  Denna artikel ger alltsĂ„ varje mĂ€nniska rĂ€tt att erkĂ€nnas som en person i lagens mening.
Det Àr inte svÄrt att visa, men det blir för lÄngt att ta med ta med Àven det hÀr, att en person i lagens mening Àr en juridisk person och dÀrför att likstÀlla med ett bolag i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhÄlla mÀnskliga rÀttigheter, dÄ den Àr skapad av mÀnniskor och Àr en juridisk fiktion.
Av detta följer att om En skulle vÀlja att lÄta sig erkÀnnas som person i lagens mening, avhÀnder En sig sina mÀnskliga rÀttigheter.
Artikeln skĂ€nker alltsĂ„ denna rĂ€tt och implicit visar den pĂ„ att var och En ej kan frĂ„ntas sin rĂ€tt att vara den hon Ă€r och dĂ€rmed förlora sina mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Vad var och En dock kan göra Ă€r att frivilligt avtala bort dessa rĂ€ttigheter genom att lĂ„ta sig erkĂ€nnas som person.

Del III, Artikel 8
1. Ingen fĂ„r hĂ„llas i slaveri.  Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

Detta innebÀr att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjÀnst under handel, Àger jag rÀtt att sjÀlv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen fÄr tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebÀr att:
Jag frivilligt mÄste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring fÄr tolkas som att det innebÀr en rÀtt för en stat, en grupp eller en enskild person att Àgna sig Ät en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra nÄgon av de rÀttigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebÀr att:
Jag har rĂ€tt att erkĂ€nnas som jag Ă€r, jag kan inte antas eller tvingas erkĂ€nnas som person.  Ingen har rĂ€tt att pĂ„tvinga mig utförande av tjĂ€nst utan att mina motkrav Ă€r tillgodosedda.  Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag anvÀnder inte FN's deklaration om mÀnskliga rÀttigheter hÀr för att jag fÄr mina rÀttigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begrÀnsar den juridiska fiktionens inflytande över mÀnniskor som har insett hur den Àr konstruerad.
 

VÀnliga hÀlsningar,
En
AllmĂ€nt kallad:  LegeNet
Även om Lege Ă€r mina initialer sĂ„ har jag upptĂ€ckt att Lege Ă€r synonym till Lex…  Det blir alltsĂ„ LagNĂ€tet…  Den "halmgubbe" / "persona" / "mask" som registrerades i Knislinge kyrkoarkivs folkbokföringshandlingar för att senare hamna i Landsarkivet i Lund (depĂ„: Magasin B (LLA), troligen under referens SE/LLA/13207/A V/3) p.g.a. en hĂ€ndelsekedja som har sitt ursprung i Kejsar Augustus skatteskrivning och min födelse kallas nĂ€mligen Leif Erling Gunnar Erlingsson.  P.g.a. skrivelser frĂ„n det nĂ€ringsdrivande bolaget Skatteverket 202100-5448 har jag anledning att förmoda att detta bolag pĂ„ nĂ„got sĂ€tt har brutit den annars 70-Ă„riga sekretessen pĂ„ dessa handlingar.
 

- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sÀmre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 pÄ mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning