LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Vetenskaplig fundamentalism

Skicka sidan Skriv ut PDF

av Leif Erlingsson
2008-08-16

Det Ă€r mycket anstrĂ€ngande att tĂ€nka.  DĂ€rför brukar vi delegera sĂ„dant Ă„t experter.  Dessutom, nĂ€r vi Ă€ndĂ„ tĂ€nker sjĂ€lva, sĂ„ blir ju resultatet sĂ€llan samma som nĂ€r ‘experterna’ tĂ€nker Ă„t oss.  Antingen tror vi att det beror pĂ„ att vi inte kan tĂ€nka sjĂ€lva, eller börjar vi ifrĂ„gasĂ€tta ‘experterna’.  Jag anser mig ha genomskĂ„dat agendan av att polarisera och att göra mĂ€nniskor fientligt instĂ€llda till varandra.  Min egen “agenda” Ă€r en bĂ€ttre vĂ€rld utan löjliga konflikter.  Divide et impera (divide and rule, söndra och hĂ€rska) Ă€r en urgammal strategi, genom vilken den insiktsfulle kan splittra/polarisera mindre medvetna, för att dĂ€rigenom fĂ„ makt.  Återkommer pĂ„ alla nivĂ„er.

PÄve Benedict XVI, av alla mÀnniskor, kom vid sin förelÀsning vid universitetet i Regensburg i Tyskland den 26 september 2006 in pÄ hur vÄr kultur hÄller pÄ att lÀmna det grekiska kulturarvet.  Hur vi glömmer dialog.  Eller med mina egna ord, hur vi tappar förmÄgan att tÀnka.

Tankeverktyg saknas
Den svenska intelligentsian, men sÀkert i stor utstrÀckning Àven den internationella, saknar ett antal grundlÀggande tankeverktyg i verktygslÄdan.  Och blir dÀrför av naturliga skÀl provocerade av frifrÀsare som skiter i verktygslÄdan och just dÀrför lyckas tÀnka sjÀlvstÀndigt (se nÄgra exempel pÄ frifrÀsare i kommentarerna efter huvudtexten).  Eftersom de som just utgÄr frÄn verktygslÄdan inte förestÀller sig att de sjÀlva har möjlighet att tÀnka sjÀlvstÀndigt.  Ola Alexander Frisk beskriver pÄ sidan 13 av dokumentet pÄ lÀnken http://staten.co.nr/ hur Aristotles begrepp för dialog eliminerades av Thomas Aquinas (1225-1274), i den senares verk Summa Theologiae (1274).  Innan denna religiösa begrÀnsning av vÄrt tÀnkande infördes sÄ hade Aristotle en process för att komma framÄt i vÄrt tÀnkande, alltsÄ utöver det statiska kritiserandet (logiken).  Men nu Àr vi fast i fundamentalism, som vi tror Àr modern vetenskaplighet.

Den romersk-katolske pĂ„ven talar just om vikten av dialog.  Tidigare i talet nĂ€mner han av-grekifieringen av vĂ€stvĂ€rlden, d.v.s., med mina egna ord, hur vi gör oss av med just arvet bl.a. frĂ„n Aristotle – eller hur vi gör oss av med dialog.  SĂ„ledes hur vi hĂ„ller pĂ„ att avsluta Thomas Aquinas fundamentaliseringsverk i Summa Theologiae, för att vi till sist inte alls ska kunna tĂ€nka sjĂ€lva.  I Sverige har detta ju redan lyckats osedvanligt vĂ€l, men fundamentalisterna vid rodret vill vĂ€l att Ă€ven resten av vĂ€rlden ska berövas sĂ„dana förmĂ„gor.  Fast PĂ„ve Benedict XVI menar att av-grekifieringen först började med reformationen pĂ„ 1500-talet, dock utan att hĂ€rvid nĂ€mna Thomas Aquinas eller Summa Theologiae.  Tur att vi har Ola Alexander Frisk, som har koll.  (Jag misstĂ€nker att detta Ă€r ett författarnamn, inte hans riktiga, men det spelar mindre roll.)

Alla mĂ€nniskor som uppriktigt tycks försöka förstĂ„ och kommunicera, Ă€r vĂ€rda att lyssna pĂ„.  Och PĂ„ve Benedict XVI:s insikter Ă€r bitvis mycket imponerande, som hans insikt om genuin upplysning vs. religion: “Ett djupt möte mellan [den sorts tro som innebĂ€r en djupare intuitiv kunskap och tillit (svenskt ord saknas)] och förnuft Ă€ger hĂ€r rum, ett möte mellan genuin upplysning och religion.  FrĂ„n sjĂ€lva den kristna trons hjĂ€rta, och samtidigt frĂ„n hjĂ€rtat av grekiskt tĂ€nkande förenat med tro, kunde Manuel II sĂ€ga: Att inte handla ‘med logos‘ Ă€r mot Guds natur.”  (”A profound encounter of faith and reason is taking place here, an encounter between genuine enlightenment and religion.  From the very heart of Christian faith and, at the same time, the heart of Greek thought now joined to faith, Manuel II was able to say: Not to act “with logos” is contrary to God’s nature.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

Europa hotat
PĂ„ve Benedict XVI sĂ€ger Ă€ven att föreningen mellan biblisk tro, som alltsĂ„ innebĂ€r en djupare intuitiv kunskap och tillit, med filosofiskt frĂ„gande, och med det senare romerska arvet, Ă€r vad som skapade Europa och vad som rĂ€tteligen kan kallas Europa.  Vilket skulle innebĂ€ra att förstör man endera djupare intuitiv kunskap + tillit, eller filosofiskt frĂ„gande, dĂ„ förstör man Europa.  (”This inner rapprochement between Biblical faith and Greek philosophical inquiry was an event of decisive importance not only from the standpoint of the history of religions, but also from that of world history – it is an event which concerns us even today.  Given this convergence, it is not surprising that Christianity, despite its origins and some significant developments in the East, finally took on its historically decisive character in Europe.  We can also express this the other way around: this convergence, with the subsequent addition of the Roman heritage, created Europe and remains the foundation of what can rightly be called Europe.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

Det pĂ„gĂ„r för nĂ€rvarande ett sĂ„dant angrepp mot Europa!  Som pĂ„ven med mĂ„nga fler ord uttrycker, om vetenskap endast Ă€r det som för tillfĂ€llet kan verifieras eller falsifieras experimentellt, dĂ„ Ă€r vetenskap endast en av flera nödvĂ€ndiga komponenter i att förstĂ„ vĂ„r vĂ€rld.  I en sĂ„dan begrĂ€nsad definition av ‘vetenskap’ sĂ„ Ă€r inte förstĂ„else och insikt vetenskap.  Men förstĂ„else och insikt klarar vi oss inte utan.  FĂ„r vi inte kalla sĂ„dant vetenskap, dĂ„ fĂ„r vi kalla det nĂ„got annat, men det hör hemma pĂ„ vĂ„ra universitet och lĂ€rosĂ€ten, och i den allmĂ€nna diskursen.  PĂ„ven uttryckte det bl.a. sĂ„: “Vi kommer endast att lyckas med detta om förnuft och tro kommer samman pĂ„ ett nytt sĂ€tt, om vi övervinner den sjĂ€lvvalda begrĂ€nsningen av förnuft till det empiriskt falsifierbara, och om vi Ă€nnu en gĂ„ng avslöjar dess ofantliga horisonter.  I denna mening hör teologi rĂ€tteligen hemma i universitetet och inom den vittomspĂ€nnande dialogen mellan vetenskaperna, och inte bara som en historisk disciplin och en av de humanistiska vetenskaperna, men just som teologi, en undersökning av rationaliteten i [den sorts tro som innebĂ€r en djupare intuitiv kunskap och tillit (svenskt ord saknas)].”  (”We will succeed in doing so only if reason and faith come together in a new way, if we overcome the self-imposed limitation of reason to the empirically falsifiable, and if we once more disclose its vast horizons.  In this sense theology rightly belongs in the university and within the wide-ranging dialogue of sciences, not merely as a historical discipline and one of the human sciences, but precisely as theology, as inquiry into the rationality of faith.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)  SĂ„ledes, dialog in.  Plus observationsprocessen.  Thomas E. Bearden pĂ„pekar pĂ„ sidan 41 och framĂ„t i “Energy from the Vacuum: Concepts & Principles” att Aristotles logik saknar sjĂ€lva observationsprocessen.  Och redogör strikt formellt för densamma.

Som den romersk-katolske pĂ„ven pĂ„pekar, “endast sĂ„ kan vi uppnĂ„ genuin dialog mellan kulturer och religioner, som vi sĂ„ aktut Ă€r i behov av i dag.”  För att minska den splittring/polarisering som jag talade om i inledningen.  “I vĂ€stvĂ€rlden,” pĂ„pekar pĂ„ven, “anses det att endast positivistiskt förnuft och filosofier baserade pĂ„ detta skulle vara universellt giltigt.  Dock uppfattar vĂ€rldens religiösa kulturer detta uteslutande av det gudomliga frĂ„n förnuftets universalitet som en attack mot deras djupaste övertygelser.  Ett förnuft som Ă€r dövt för det gudomliga och som förpassar religion till subkulturernas domĂ€ner Ă€r oförmöget att ingĂ„ i dialog mellan kulturer.”  (”Only thus do we become capable of that genuine dialogue of cultures and religions so urgently needed today.  In the Western world it is widely held that only positivistic reason and the forms of philosophy based on it are universally valid.  Yet the world’s profoundly religious cultures see this exclusion of the divine from the universality of reason as an attack on their most profound convictions.  A reason which is deaf to the divine and which relegates religion into the realm of subcultures is incapable of entering into the dialogue of cultures.“)

Alternativet fundamentalism
Alternativet till dialog Ă€r fundamentalism, med allt vad det innebĂ€r.  Se exempelvis citat ur den judiska lagen om bl.a. Heligt krig och exempel pĂ„ fullstĂ€ndig okĂ€nslighet för mĂ€nskliga kĂ€nslor i The Mishna, some quotes (The Third Division: Nashim (’WOMEN‘); SOTAH (’The Suspected Adulteress‘), 8. I, samt The Sixth Division: Tohoroth (’CLEANNESSES‘); NIDDAH (’The Menstruant‘), 5. 4.)  Man kan hitta lika graverande idĂ©er frĂ„n mĂ„nga andra kulturer, men den judiska Ă€r unik genom att ha gjort lag av idiotin.  GĂ€ller givetvis i viss mĂ„n Ă€ven denna kulturs avlĂ€ggare, de andra ‘bokfolken’.  Det finns ju t.ex. i dag i Förenta staterna en omfattande sĂ„ kallad kristen sionism.

Kulturernas dialog
Som den romersk-katolske pĂ„ven pĂ„pekar, “VĂ€st har lĂ€nge befunnit sig i fara genom sin motvilja mot de frĂ„gor som ligger bakom dess rationalitet, och kan endast lida stor skada dĂ€rav.  Modet att utöva hela förnuftets bredd, och inte förnekelsen av dess storhet – detta Ă€r det program med vilken en teologi grundad i biblisk tro gĂ„r in i vĂ„r tids debatter.  ‘Att inte handla förnuftigt, att inte handla med logos, Ă€r mot Guds natur’, sade Manuel II, i enlighet med hans kristna förstĂ„else av Gud, som svar till sin persiska samtalspartner.  Det Ă€r till detta stora logos, till denna förnuftets bredd, som vi inbjuder vĂ„ra partners i kulturernas dialog.  Att stĂ€ndigt Ă„terupptĂ€cka det Ă€r universitetets stora uppgift.”  (”The West has long been endangered by this aversion to the questions which underlie its rationality, and can only suffer great harm thereby. The courage to engage the whole breadth of reason, and not the denial of its grandeur – this is the programme with which a theology grounded in Biblical faith enters into the debates of our time.  “Not to act reasonably, not to act with logos, is contrary to the nature of God”, said Manuel II, according to his Christian understanding of God, in response to his Persian interlocutor.  It is to this great logos, to this breadth of reason, that we invite our partners in the dialogue of cultures.  To rediscover it constantly is the great task of the university.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

Fysik- och medvetandeforskning
Hoppet ser jag sjĂ€lv ifrĂ„n fysiken och medvetandeforskningen, genom vilka vi i vĂ€st pĂ„ vetenskaplig vĂ€g kan möta ande.  Medvetandeforskare och kvantfysiker hĂ„ller pĂ„ att upptĂ€cka hur vĂ„ra medvetanden och medvetandefĂ€lt via kvantum vakuum kommer in i det fysiska, frĂ„n det förfysiska.  Iallafall om vi med det fysiska avser enbart vĂ„ra tre vĂ€lbekanta rumsdimensioner.  (Ref. ex. David Bohm, Karl Pribram, Roger Penrose (”The Emperor’s New Mind“), Stuart Hameroff, MD, anestesiolog och medvetandeforskare frĂ„n University of Arizona och Director vid Center for Consciousness Studies.)  HĂ€r gĂ„r paradigmbrytlinjen, nĂ€mligen vid att ande och kropp Ă€r ett.  Det finns i vĂ„r kultur ett antal tabun, som nu hĂ„ller pĂ„ att luckras upp.  Alla har tabuna det gemensamt att de underförstĂ„r icke-lokalitet; att allt hĂ€nger samman och att avstĂ„nd egentligen inte finns.  Hur kan man sĂ€ga att avstĂ„nd inte finns, det gĂ„r ju Ă„t timmar och mil att köra till andra delar av landet?  Ja, sĂ„ lĂ€nge man gör det i 3D, i vĂ„ra tre rumsdimensioner.  Men telepati, fri energi, distanshealing, energimedicin, och multipelt hopkopplad rum-tid, alltsĂ„ genvĂ€gar genom rumtiden, s.k. worm-holes, underförstĂ„r icke-lokalitet.  De fungerar alla genom att gĂ„ utanför vĂ„r vĂ€lbekanta tredimensionella verklighet, genom att ansluta sig till en större verklighet.  Ja, Ă€ven tabuet döden gör ju detta.

Andliga fÀngelser
Allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstÄr 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, Àr fortfarande tabu i den fundamentalism mÄnga tror Àr modern vetenskaplighet.  Kanske inte helt förvÄnande.  [Stor bild.]
De-loop, Re-loop, Exit box
För hur ska vi kunna hĂ„llas inspĂ€rrade i andliga fĂ€ngelser, om vi upptĂ€cker att vi i sjĂ€lva verket Ă€r medskapare av verkligheten, att vi har sann television; att kunna se saker pĂ„ avstĂ„nd, istĂ€llet för att bli teleprogrammerade genom TV:n?  Och om vi upptĂ€cker vĂ„r förmĂ„ga att samarbeta telepatiskt, hur ska vi dĂ„ kunna söndras med Divide et impera strategin?  För dĂ„ kan vi alla se rakt igenom polarisationsstrategier.  Som pĂ„ven sa, “Modernt vetenskapligt förnuft mĂ„ste helt enkelt acceptera materiens rationella struktur och överensstĂ€mmelsen mellan vĂ„r ande och de rĂ„dande rationella strukturerna i naturen som den förutsĂ€ttning pĂ„ vilken dess metodologi mĂ„ste baseras.  (”Modern scientific reason quite simply has to accept the rational structure of matter and the correspondence between our spirit and the prevailing rational structures of nature as a given, on which its methodology has to be based.“, Benedict XVI, Regensburg, 2006-09-26.)

En ny bekantskap sa till mig nu i veckan att “men vi lever ju pĂ„ medeltiden”.  Hon visste förstĂ„s inte att jag skrev om “Nymedeltid” 2007-02-12.  Men hon har helt rĂ€tt.  Det jag tror min nya bekant menade Ă€r att djupa insikter och kunskaper inte har nĂ„gon jordmĂ„n, eftersom vĂ„r kultur helt enkelt inte Ă€r mogen för dem Ă€nnu.  NĂ€r vi tröttnat pĂ„ vĂ„ra fĂ€ngelser, föreslĂ„r jag en utbrytning.  Utbrytning ur andliga fĂ€ngelser tillgĂ„r sĂ„ att man först blir medveten om fĂ€ngelset och dess grĂ€nser/begrĂ€nsningar, samt att man sedan expanderar sitt medvetande utanför desamma grĂ€nser/begrĂ€nsningar.  Utanför tankelĂ„dan, sĂ„ att sĂ€ga.

______

Se goda exempel pĂ„ vetenskaplig dogmatism presenterade genom texten “Global Warming: The Cold, Hard Facts?.  (Även “Why can’t we see the Wood for the Trees?” pĂ„ samma lĂ€nk Ă€r intressant.)

NÄgra exempel pÄ frifrÀsare,

 • Oliver Heaviside (18 maj 1850 till 3 februari 1925), sjĂ€lvlĂ€rd engelsk el-ingenjör, matematiker och fysiker som introducerade komplexa tal i studiet av elektriska kretsar, uppfann matematiska tekniker för lösandet av differentialekvationer och omformulerade Maxwells fĂ€ltekvationer i termer av elektriska och magnetiska energiflöden, samt omformulerade oberoende vektoranalysen.  Trots att han befann sig i motsĂ€ttning med vetenskapsetablissemanget större delen av sitt liv, Ă€ndrade han matematik och vetenskap.
 • Nicola Tesla (10 juli 1856 till 7 januari 1943), har av samtida kallats “Fysikens Fader” och “Mannen som uppfann det tjugonde Ă„rhundradet”.  Uppfann bl.a. vĂ€xelströmmen.  Hatad av det vetenskapliga etablissemanget, och utslĂ€ngd frĂ„n Jugoslaviens bĂ€sta tekniska skola, se nedan.
 • John Hutchison, nu levande, med the John Hutchison effect, som bl.a. kan kallsmĂ€lta metall, levitera föremĂ„l, etc, etc.  Hans experiment kan efterlikna en del av de mer mĂ€rkliga effekterna frĂ„n nĂ€r WTC-tornen raserades den 11 september 2001, som smĂ€lta bilar, etc.  Hutchison har aldrig patenterat sin process, för att slippa de negativa följder detta brukar innebĂ€ra för fri-energi uppfinnare.  (Vandalisering av labb, stölder av utrustning, etc.)
 • En mycket lĂ„ng rad av fri-energi uppfinnare, som inte kunnat förklara principerna pĂ„ ‘vetenskapska’.  SĂ€kert inte minst dĂ„ detta sprĂ„k saknat tillrĂ€ckliga begrepp
  Men det finns en annan aspekt ocksĂ„.  Dagens vetenskap Ă€r bestĂ€lld, och fĂ„r inte irritera sina bestĂ€llare.  Och ingen har bestĂ€llt fri energi
  DĂ€rför blir det ej dialog med dem som förstĂ„r sig pĂ„ detta Ă€mne, utan enbart det statiska kritiserandet (logiken), utan intelligens.

Den som tÀnker sjÀlv Àr, med tack till Jan-Olof Rönn för formuleringen,

 1. Privatspanare.
 2. RĂ€ttshaverist.
 3. Konspirationsteoretiker.
 4. Historierevisionist,
 5. eller kombinationer av dessa.

Det finns en kategori till, den som tigs ihjĂ€l.  Som vĂ€xelströmmens uppfinnare, Nicola Tesla.  NĂ€r Nicola Tesla hemma i Jugoslaviens bĂ€sta tekniska skola hĂ€vdade att han kunde bygga en generator som kunde utvinna elektrisk kraft ur rinnande vatten blev han utkastad med motiveringen att det ju skulle vara en evighetsmaskin. (Patrick G. Bailey, Ph. D., Vice President, Institute for New Energy, “Other Voices:  A Summary of Research Not Present” Presented at the Second International Symposium on New Energy (2nd ISNE), May 12-15, 1994, Denver, CO, USA.)

Senare, i USA, skapade Nicola Tesla vĂ€xelströmmen och vattenkraft, som vi i dag accepterar trots att vi inte betalar för energin frĂ„n det strömmande vattnet.  I dag menar vi med begreppet “Fri energi” inte ens solkraft, trots att vi inte betalar för solljuset.  Och inte heller vindkraft, trots att vi inte betalar för vinden.  Och inte heller vĂ„gkraft, trots att vi inte betalar för vĂ„gorna.  O.s.v..  Begreppet “Fri energi” flyttas alltsĂ„ hela tiden till strax bortom vad vĂ„ra hĂ€mningar sĂ€ger inte kan vara möjligt.  I denna mening skulle man kunna sĂ€ga att “Fri energi” alltid kommer att vara omöjlig, dĂ„ det alltid skulle innebĂ€ra nĂ„gon energiform strax bortom vad vi för tillfĂ€llet riktigt kan acceptera som möjlig.  Det jag i vĂ„r för ögonblicket rĂ„dande kulturella situation avser med begreppet “Fri energi” Ă€r nĂ€r vi fritt tappar av energiströmmar som visserligen experimentellt och teoretiskt förklarats av mĂ„nga, men som varken ingĂ„r i den skolvetenskapliga eller 1900-tals-elektromagnetiska teorin, och som dĂ€rför av de vetenskapliga dogmatikerna (för ögonblicket fortfarande) döms ut pĂ„ samma sĂ€tt som vĂ€xelströmmens uppfinnares idĂ©er om att utvinna vattenkraft utdömdes av hans professor hemma i Jugoslavien.

Jag skriver “för ögonblicket”, för detta kommer nĂ€rsomhelst att Ă€ndras.  Det finns japanska bilar som drivs av vanligt vatten, ingen annan energi – man hittar dem pĂ„ Google Video med en enkel sökning – och fysiken som gör detta vetenskaplig förklaras i böcker sĂ„som tegelstenen (strax under 1000 sidor) “Energy from the Vacuum: Concepts & Principles” av Thomas E. Bearden.  Detta Ă€r, efter flera Ă„rs ‘triangulering’ frĂ„n min sida, det bĂ€sta jag har hittat i Ă€mnet.  Jag har nĂ„gra extra exemplar, sĂ„ hör av dig om du vill fĂ„ tillgĂ„ng till denna fysik och elektromagnetism.  Se Ă€ven “Errors And Omissions In The CEM/EE Model” av samme Thomas E. Bearden.  Och material frĂ„n Professor Myron Wyn Evans, B. Sc., Ph. D., D. Sc., med Alpha Institute for Advanced Study (AIAS), http://aias.us/.

Det som hittills hindrat vetenskapsetablissemanget att ta till sig praktiska bevis för “Fri energi” Ă€r att de inte kunnat förklara vad som sker enligt sina egna ‘heliga skrifter’, och inte varit villiga att lyssna pĂ„ förklaringar som inte kunnat uttrycka sig pĂ„ ‘vetenskapska’.  Dessutom kan jag liksom professor Jens Jerndal i “Vakna Sverige! Framtiden Ă€r hĂ€r – En bok om Sveriges kris och det pĂ„gĂ„ende paradigmskiftet” (s. 272) peka pĂ„ mĂ„nga exempel dĂ€r rena maffiametoder anvĂ€nds för att undertrycka och hindra dessa lösningar frĂ„n att komma till anvĂ€ndning.  För om varenda person med postadress Tellus kan ha en lĂ„da i kĂ€llaren eller lĂ€genheten som kostar nĂ„gra tusen i inköp och sedan i 100 Ă„r eller mer (inga rörliga delar!) genererar all energi hushĂ„llet behöver, och motsvarande i bilen eller svĂ€varen (antigravitation Ă€r busenkelt – t.o.m. Tibetanska munkar behĂ€rskar tekniken, och det med endast ljud), vad betyder det för investeringar i vattenkraft, eldistributionsnĂ€t, oljeraffinaderier, oljetankers, oljefĂ€lt, gasfĂ€lt, o.s.v., o.s.v.?!  Faktisk var det oljeintressen som stoppade denna kunskap pĂ„ det teoretiska planet redan i slutet av 1800-talet, genom finansiering av för dem fördelaktiga vetenskapliga resultat.  Sedan stoppas mĂ„nga uppfinnare i sjĂ€lva patentprocessen, med hĂ€nvisning till statssĂ€kerhetsskĂ€l.  Och belĂ€ggs med tystnadsplikt.  ÄndĂ„ har naturligtvis mĂ„nga bolag varit intresserade.  Och mĂ„nga regeringar hĂ„ller i det tysta reda pĂ„ utvecklingen, jag kĂ€nner till nĂ„gra.  Men de intressen som utmanas Ă€r samma intressen som inte tvekar att sĂ€tta vĂ€rlden i brand, för att behĂ„lla sitt inflytande.  DĂ€rför Ă€r detta ett spel med de högsta tĂ€nkbara insatser.  Och [fri]mod Ă€r betydligt mer sĂ€llsynt Ă€n ‘fri energi’
.

______

Leif Erlingsson
2008-08-16

Kommentarer kan lÀsas under originalpubliceringen pÄ blog.lege.net.

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning