LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

FrÄn orÀtt till rÀtt

Skicka sidan Skriv ut PDF

VĂ„ra skandinaviska lĂ€nder verkar ha lĂ€mnat sina respektive grundlagar lĂ„ngt bakom sig för att nu inte vara nĂ„got annat Ă€r en sorts affĂ€rsrörelser som lĂ„tsas vara folkstyre.  I Norge diskuteras en Folkdomstol som ska ta stĂ€llning till en enda frĂ„ga:  Är staten legitim?  Min tanke Ă€r att efter sĂ„dan Folkdomstol kan ett fungerande land konstituera sig, enligt Natural Law / mĂ€nniskorĂ€tts-principer.  Men först mĂ„ste den totala frĂ„nvaron av legitimitet för det rĂ„dande systemet demaskeras.  De grundlĂ€ggande principerna kan kondenseras ned till:

  1. En organisation sÄsom t.ex. en stat kan endast ha sÄdana privilegier som den av fri vilja har fÄtt frÄn individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer dĂ€rför ger bort privilegier till nĂ„gon organisation som inte axlar Ă„tföljande ansvar och skyldigheter kvarstĂ„r dĂ€rför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

I en handling som tydligen var sÄ kÀnslig att den i somras smusslades undan av rÄdman Ulf Ljungdahl utvecklade jag detta nÄgot:

Av dessa fundamentala sjÀlvklarheter följer att nÀr rÀttigheter en organisation sÄsom staten av levande mÀnniskor pÄstÄs ha inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen pÄstÄs ha, dÄ kvarstÄr sÄdant ansvar och sÄdana skyldigheter hos de levande mÀnniskor som pÄstÄr nÄgot i organisationens namn.

NÀr en individ gentemot en annan individ pÄstÄr att ett krav eller en rÀtt föreligger, och detta bestrides, dÄ har den första individen att bevisa sitt pÄstÄende eller ta bort sitt krav.

NÀr en organisation gentemot en individ pÄstÄr att ett krav eller en rÀtt föreligger, dÄ gÀller till att börja med samma sak, men eftersom organisationen Àr en legal fiktion sÄ faller ansvar och skyldigheter i den mÄn organisationen inte tar detta ansvar och accepterar dessa skyldigheter tillbaka pÄ de individer som agerat i organisationens namn.

Staten eller myndigheter kan inte heller ha rĂ€tt att diktera villkor under vilka en individ skulle kunna söka rĂ€tt som inte en individ lika vĂ€l skulle kunna ha.  Staten kan inte legitimt diktera villkor för hur jag skulle eller inte skulle kunna krĂ€va min rĂ€tt.

Om staten av individer som agerar i statens namn pÄstÄs ha sÄdana illegitima rÀttigheter sÄ faller dÀrför, i den mÄn staten inte faktiskt de-facto tar motsvarande ansvar och accepterar motsvarande skyldigheter, dessa ansvar och skyldigheter tillbaka pÄ de som agerat i statens namn.

Som ovan förklaras med grundlĂ€ggande filosofiskt resonemang, vilket ju Ă€r den sorts resonemang som alla mĂ€nskliga rĂ€ttigheter utgĂ„r frĂ„n, ingen "lag" som anses göra en enskild utan ansvar för dess gĂ€rningar gentemot andra enskilda ger denna enskilda verklig ansvarsfrihet.  DĂ€rför Ă€r t.ex. SkadestĂ„ndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732) ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 ) dĂ€r det allmĂ€nna försöker felaktigt lĂ€ra sina tjĂ€nstemĂ€n att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig, inte korrekt och kan i strid med verkliga rĂ€ttsprinciper bara upprĂ€tthĂ„llas genom vĂ„ldsmonopol.

Jag har förklarat detta sÄ hÀr för olika jurister:

Tre "nivÄer" av lag

Man kan sĂ€ga att det finns tre "nivĂ„er" av lag dĂ€r de tvĂ„ högre Ă€r av intresse.  Den första Ă€r vad domstolarna i praktiken anvĂ€nder i brottmĂ„l, men de kunde i sĂ„ fall lika gĂ€rna delge sina beslut utan förhandling (vilket de vĂ€l snart kommer att göra, och kalla det "förenklad process"), för pĂ„ denna nivĂ„n applicerar de endast paragrafer pĂ„ vad som har hĂ€nt.

PÄ nÀsta nivÄ, som har stöd i grundlagen men i stort sett saknar implementation i övrig lagstiftning, sÄ kan En som lidit skada genom det allmÀnna anvÀnda sig av att det svenska sÄ kallade rÀttsvÀsendet bryter mot sina egna regler "sÄ det stÄr hÀrliga till", genom att i stort sett ignorera EU-rÀtten.

Den tredje nivÄn Àr att bygga pÄ handelslagstiftning, avtalrÀtt, natural law principer, mÀnskliga rÀttigheter o.s.v., och detta genom att frikoppla sig frÄn det "frivilliga" förknippandet med begreppet "person", som ju sÄsom juridisk fiktion helt saknar mÀnskliga rÀttigheter utan endast har sÄdana privilegier som (handels-)systemet har utdelat.

Problemet Ă€r inte att lag saknas, problemet Ă€r att den ignoreras.  Hela rĂ€ttssystemet sysslar med bedrĂ€geri dĂ„ de bevisligen inte bemöter eller accepterar bevis.
 

Myndighetsoansvarighet institutionaliserad

Det Ă€r viktigt att desarmera förtryckarverktyget paragrafrytteri för detta anvĂ€nds för att hĂ„lla folk nere mentalt och pĂ„ alla vis, medan systemet redan i grundlagen skyddar de största brottslingarna inte minst genom sekretesslagstiftningen och genom att definiera sig sjĂ€lva som bortom lagen, se t.ex. SkadestĂ„ndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 7 §  "Talan om ersĂ€ttning enligt 2 § fĂ„r inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet upphĂ€vts eller Ă€ndrats.  SĂ„dan talan fĂ„r inte heller föras med anledning av beslut av lĂ€gre myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, utan att beslutet upphĂ€vts eller Ă€ndrats.  Lag (2010:1458)."  ( https://lagen.nu/1972:207#K3P7S1 )
jÀmfört med
SkadestĂ„ndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 §  "Staten eller en kommun skall ersĂ€tta

  1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vÄllas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och
  2. skada pĂ„ grund av att nĂ„gon annan krĂ€nks pĂ„ sĂ€tt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sĂ„dan myndighetsutövning.  Lag (2001:732)."  ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 )

Jag har sjĂ€lv varit inblandad i ett flertal fall dĂ€r högsta regeringsorgan lagt locket pĂ„ i strid med alla andra lagar utom de som sĂ€ger att regeringen inte kan stĂ€llas till ansvar för nĂ„gonting över huvud taget.  Men inte ens dessa lagar stĂ„r över EU-rĂ€tt och MĂ€nskliga RĂ€ttigheter.
 

PÄ "nivÄ tvÄ" kan det allmÀnna, men inte enskild tjÀnsteman, stÀllas till ansvar

OvanstĂ„ende ansvarsfriskrivning av det allmĂ€nna kan alltsĂ„ enkelt desarmeras redan med ett gemensamhetsrĂ€ttsligt skadestĂ„ndsyrkande dĂ„ det i gemensamrĂ€tten finns prejudikat för att nationell domstol mĂ„ste gĂ„ utöver eller bortse frĂ„n nationell rĂ€tt för att tillförsĂ€kra enskilda deras rĂ€ttigheter.  Vid lagkonflikt ska en svensk regel som strider mot EG-rĂ€tten sĂ€ttas Ă„t sidan.  Detta eftersom den svenska regeln beslutats av en instans som - inte lĂ€ngre - Ă€r behörig normgivare.  (Se den statliga utredningen av Anna Skarhed SOU 1997:194 Det allmĂ€nnas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG regler, http://regeringen.se/content/1/c4/13/26/72732670.pdf PDF s. 121, 131 enligt vad som kan lĂ€sas i sjĂ€lva dokumentet.)

Dock Ă€r fortfarande den enskilde tjĂ€nstemannen skyddad i sin myndighetsutövning nĂ€r En under den juridiska "masken" eller "hatten" person enligt ovan tar gemensamrĂ€tt till hjĂ€lp för att fĂ„ upprĂ€ttelse för ett övergrepp begĂ„nget t.ex. av rĂ€ttssystemet eller annan myndighet eller tjĂ€nsteman.  Se citat ovan ur SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732). ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 .)  D.v.s. det allmĂ€nna har lĂ€rt sina tjĂ€nstemĂ€n att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig.
 

PÄ "nivÄ tre" har alla sÄvÀl fullstÀndiga rÀttigheter som Ätföljande ansvar och risk

I följande förklaring har Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form anvĂ€nts för att finna definitioner pĂ„ ordens betydelse.  Tolkning och sprĂ„k ska ej beblandas med andra tolkningssĂ€tt som, men ej begrĂ€nsat till, lagsprĂ„kets slĂ€ktskap med svenskan.

Lag och rĂ€tt Ă€r idag ersatt med ett system baserat pĂ„ handel dĂ€r metoden antagande har satts i system pĂ„ sĂ„ sĂ€tt att domstol, Ă„klagare, polisvĂ€sende med flera, anser att mĂ€nniskan opererar under en juridisk abstraktion, en person, vilken Ă€r likstĂ€lld med ett bolag och dĂ€rmed har avhĂ€nt sig sina lagstadgade mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ,  sökord "person") ger:  [fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]  Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.  Denna person Ă€r en juridisk fiktion som Ă€r likstĂ€lld med ett bolag i juridisk mening.

Vidare har den statliga funktionen domstol bolagiserats och bedriver under skenet av lag och rĂ€tt handel.  Bolagisering gĂ€ller Ă€ven Ă„klagare, polis med flera sĂ„ kallade statliga enheter, som i enlighet med offentliga uppgifter frĂ„n Skatteverket, SKV samt Svensk Författningssamling Ă€r nĂ€ringsdrivande ekonomiska enheteter.  T.ex. Ă€r POLISMYNDIGHETEN 202100-0076, SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 med flera sĂ„ kallade statliga enheter registrerade för F-Skatt.  F-skatt tilldelas endast den som bedriver eller avser bedriva nĂ€ringsverksamhet.  Det framgĂ„r tydligt enligt uppgifter pĂ„ SKV's publika hemsida: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt.4.18e1b10334ebe8bc80003982.html, klicka pĂ„ "Vem kan bli godkĂ€nd för F-skatt och vad innebĂ€r det?"  HĂ€r framgĂ„r det att:

Villkoret för att bli godkÀnd för F-skatt Àr att du

  - bedriver nĂ€ringsverksamhet
  - avser att bedriva nĂ€ringsverksamhet
  - har lĂ€mnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Vidare regleras F-skatt i Skatteförfarandelagen (2011:1244) 9 kap. GodkĂ€nnande för F-skatt, FörutsĂ€ttningarna för godkĂ€nnande, 1 § 1 st.  Skatteverket ska efter ansökan godkĂ€nna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva nĂ€ringsverksamhet i Sverige för F-skatt.  ( https://lagen.nu/2011:1244#K9 .)

Handel regleras av kontrakt, vilka vid accept Ă€r att betrakta som lag.  Av detta följer att det Ă€r av största vikt att kĂ€nna till vilka villkor, bĂ„de uttryckta och antagna, som dessa handelskontrakt innehĂ„ller.

Har skrivit sĂ„ hĂ€r till jurister:  Det Ă€r av din hantering helt uppenbart att du sjĂ€lv Ă€r en av dem som tror att du Ă€r utan enskilt ansvar och risk.  Du kan sjĂ€lv rikta skadestĂ„ndsansprĂ„k mot det allmĂ€nna för att du har förts i villfarelse och dĂ€rmed genom din felaktiga uppfostran och indoktrinering kallad utbildning bringats i uppfattningen att du inte behöver ta enskilt ansvar.

Jag har inte presenterat mig som En under den juridiska "masken" eller "hatten" person.  Person Ă€r en slavmask.  Som person har jag inga rĂ€ttigheter utan endast sĂ„dana privilegier som staten utdelat.  RĂ€tten att inte vara tvungen att identifieras med den juridiska "masken" eller "hatten" person ges i mĂ€nskliga rĂ€ttigheter genom att det Ă€r en rĂ€ttighet men dĂ€rför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.

Det Ă€r viktigt för dig att förstĂ„ att det inte Ă€r den slavmask jag anses ha rĂ€tt att anvĂ€nda som du har att göra med, utan du har med En att göra.  En som stĂ„r under fullstĂ€ndiga universella sĂ„vĂ€l rĂ€ttigheter som ansvar och skyldigheter.  NĂ€r du har med En att göra Ă€r du inte skyddad av din slavmask.  DĂ„ gĂ€ller istĂ€llet sĂ„vĂ€l fullstĂ€ndiga universella rĂ€ttigheter som ansvar och skyldigheter Ă€ven för dig.  Genom att du i enlighet med mina delgivna villkor för pĂ„tvingad handel har ingĂ„tt i handel med mig sĂ„ har du dĂ€rför fullstĂ€ndigt enskilt ansvar för detta val.

Ingen har tĂ€nkt pĂ„ att frĂ„ga mig vilka mina motkrav skulle vara för att ingĂ„ i handel.  Eftersom jag har tvingats in i handel utan att ha blivit tillfrĂ„gad om vilka mina villkor för sĂ„dan handel skulle vara sĂ„ har jag dĂ€rför i efterhand fĂ„tt ange dessa villkor för att rĂ€dda alla som pĂ„tvingat mig handel frĂ„n slaveri.
 

Hur vi i full överensstÀmmelse med mÀnskliga rÀttigheter "frivilligt" har lÄtit oss förslavas

Den som önskar befria sig ur slaveri mĂ„ste alltsĂ„ befria sig ur förestĂ€llningen att man Ă€r den person man har rĂ€tt att anvĂ€nda, men inte har skyldighet att alltid upptrĂ€da i egenskap av.  Det Ă€r genom den juridiska "masken" eller "hatten" "person" som vi i full överensstĂ€mmelse med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter "frivilligt" har lĂ„tit oss förslavas.  Fundera ett ögonblick över varför regeringens hemsida om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ligger under Arbetsmarknadsdepartementet - tyder pĂ„ att mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i handelsomrĂ„det Sverige huvudsakligen ses som ett slavregleringsproblem.
 

"Fysisk person"

Den som söker kringĂ„ ovanstĂ„ende rĂ€ttsförhĂ„llanden genom att hĂ€nvisa till "fysisk person" mĂ„ste dĂ€rvid redovisa hur ett sĂ„dant monster kan skapas.  För utan nĂ„gon vetenskaplig studie av hur befruktning mellan juridisk fiktion och levande mĂ€nniska samt fosterutvecklingen av densamma rent fysiskt gĂ„r till sĂ„ kan begreppet inte ses som nĂ„got annat Ă€n juristers feberfantasier.

Det finns somliga som försöker tillrĂ€ttavisa mig att jag inte anvĂ€nder korrekta juridiska termer.  De har inte avprogrammerat sig sjĂ€lva ur de juridiska religiösa sakramenten, som mĂ„ste avslöjas de ocksĂ„.  Jag tĂ€nker dĂ„ pĂ„ de som vill att jag anvĂ€nder begreppet "fysisk person".  Jag svarar som följer pĂ„ det:

"fysisk person" finns ej, Ă€ven om lagstiftare laglöst anvĂ€nder begreppet.  (I sig möjlighet för skadestĂ„ndsansprĂ„k.)  Eftersom "fysisk person" ej finns annat Ă€n som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i nĂ„gon av de lagar som anvĂ€nder begreppet sĂ„ mĂ„ste den sĂ„ kallade "fysiska person" skattemyndigheten registrerat antingen anses helt sakna existens, vilket jag inte tror de som ansvarar för beskattning riktigt skulle uppskatta, eller ocksĂ„ mĂ„ste den anses vara en folkbokförd person.  Jmf. folkbokföringslagen om personnummer, etc.  Folkbokföringslag (1991:481) 2 § 1 st.  Ett barn som föds levande hĂ€r i landet ska folkbokföras om modern Ă€r folkbokförd eller om fadern Ă€r folkbokförd och  ( https://lagen.nu/1991:481#P2S1 ),  Folkbokföringslag (1991:481) 18 § 1 st.  För varje folkbokförd person faststĂ€lls ett personnummer som identitetsbeteckning.  Personnumret innehĂ„ller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.  ( https://lagen.nu/1991:481#P18S1 .)
HĂ€rav ses att barn folkbokförs och att folkbokförd person, vilket Ă€r vad folkbokföringen skapar, ges ett personnummer.  Det stĂ„r inget i denna lag om att folkbokföringspersonen skulle vara fysisk.  Alla lagreferenser till "fysisk person" bör bytas ut till "folkbokförd person", dĂ„ det senare Ă€r en rationell juridisk fiktion medan det förra Ă€r ett irrationellt och obegripligt begrepp i stil med religiösa d:o.  Den internationella konventionen Ă€r SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter, dĂ€r det stĂ„r att "Del III, Artikel 24    2. Varje barn skall registreras omedelbart efter födseln och ges ett namn    3. Varje barn har rĂ€tt att förvĂ€rva ett medborgarskap."
Av den internationella konventionstexten framgĂ„r att varje barn har rĂ€tt att förvĂ€rva ett medborgarskap.  Inte heller hĂ€r stĂ„r det nĂ„got om att barnet skulle vara eller skulle bli en "fysisk person".

En person Ă€r en "mask", en "hatt", som kan vara och i enlighet med SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter och Folkbokföringslag (1991:481) Ă€r en registerpost i medborgarförteckningen.  Jag Ă€r ingen registerpost.

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

//

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning