LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

RĂ€ttvisa

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det pĂ„gĂ„r i Sverige en dialog om vad rĂ€ttvisa Ă€r.  Se t.ex. Ola Alexander Frisk, Hyperdialog, http://hyperdialog.co.nr/ .  Även internationellt Ă€r detta en tung frĂ„ga, se t.ex. Freedom Force International skapad av G. Edward Griffin vid ett möte den 12 december 2002, http://www.freedomforceinternational.org/ .  Som det stĂ„r under flik The Issues pĂ„ siten, högteknologisk totalitarianism finns i vĂ„r framtid, och i alarmerande grad redan i vĂ„r nutid.  ("The greatest tragedy of our modern age is the decline of freedom throughout the world leading to the establishment of a modern, high-tech feudalism.  Totalitarianism is in your future; and, to an alarming degree, it is already in your present.")  SĂ„dana dialoger jag deltar i, samt egna experiment dĂ€r jag testat myndigheternas reaktioner pĂ„ stimuli, och Ă€ven analys av andras tester av myndighetsreaktioner i verkliga frĂ„gor som jag har fĂ„tt ta del av, har lett fram till denna text.  Eftersom denna text Ă€r skriven utifrĂ„n egna erfarenheter, tvekar jag inte att redovisa nĂ€r jag sjĂ€lv insĂ„g saker.  Men heller inte att redovisa stöd frĂ„n andra, som jag upptĂ€ckt oftast lĂ„ngt tidigare förstĂ„tt samma saker.

NĂ€r vi hör eller ser ordet rĂ€ttvisa sĂ„ tar vi för givet att vi förstĂ„r vad dĂ€r Ă€r frĂ„gan om.  Men, det gĂ„r att sĂ€ga att makten pĂ„ sĂ„ sĂ€tt lurar oss.  För den form av rĂ€ttvisa som exemplvis gĂ€ller i Sverige, alltsĂ„ den form av rĂ€ttvisa som domstolar dömer efter, har inte ett dyft att göra med vad vi vanligen kallar för rĂ€ttvisa.

För saken Ă€r den att den form av rĂ€ttvisa som gĂ€ller i det offentliga Sverige och som kallas för rĂ€ttspositivism Ă€r till för att garantera statens rĂ€tt mot individen.  Eller sĂ„ hĂ€r; alla vet att det Ă€r oehört svĂ„rt att vinna rĂ€ttegĂ„ngar mot staten trots att bevisen Ă€r övervĂ€ldigande.  Och detta förhĂ„llande beror just pĂ„ att det finns tvĂ„ helt olika perspektiv eller former av rĂ€ttvisa som vanligen inte tydliggörs — eftersom makten vill fĂ„ dig att tro att deras rĂ€ttvisa Ă€r din rĂ€ttvisa.

Den tradition som hĂ€r har monopol pĂ„ vad som Ă€r rĂ€ttvisa ser dĂ€rför det som har beordrats som det enda viktiga, mĂ€nniskor blir till instrument för makten, medan t.ex. International Criminal Court (ICC) som överstatligt organ inte bryr sig om vad som beordrats.  Den svenska traditionen förklarar sĂ€kert Ă€ven orsaken till att svenska rĂ€ttsvĂ€sendet har sĂ„dana svĂ„righeter med att respektera gemensamrĂ€tten... (EU-domstolen med sĂ€te i Luxemburg, European Court of Justice (ECJ)).  Di svenske Ă€r i grunden korrumperade av traditionen.  Det europeiska synsĂ€ttet blir sĂ„ att sĂ€ga irrelevant enligt rĂ€ttspositivismen, och alldeles sĂ€rskilt enligt den skandinaviska realismen*.  Dvs enligt den svenska traditionen Ă€r rĂ€ttsargument enligt detta frĂ€mmande "ej rĂ€ttsligt relevanta", och "borde egentligen" ha bortsorterats.
*:  Se den skandinaviska realismen i citat lĂ€ngre ned.

HĂ€r finner vi förklaringen till att det som i sjĂ€lva verket Ă€r av högsta rĂ€ttslig relevans utanför det korrupta tankesystemet, av detsamma avfĂ€rdas.  Lustigt nog tog jag sjĂ€lv upp ett grundlĂ€ggande rĂ€ttsfilosofiskt argumentet som av en svensk rĂ„dman bortsorterades ur rĂ€ttshandlingarna, och nĂ€r jag lĂ„ngt senare upptĂ€ckte att detta skett och i januari 2015 skrev ett gemensamrĂ€ttsligt skadestĂ„ndsyrkande dĂ€r jag just tog upp hur rĂ„dmannens bortsorterande av det grundlĂ€ggande rĂ€ttsfilosofiska argumentet stred mot mina gemensamrĂ€ttsliga rĂ€ttigheter, dĂ„ fick jag aldrig nĂ„got erkĂ€nnande ens av att jag skickat in detta skadestĂ„ndsyrkande.

Mitt grundlÀggande rÀttsfilosofiska argument var:

GrundlÀggande rÀttsfilosofiskt tÀnkande ger:

  1. En organisation sÄsom t.ex. en stat kan endast ha sÄdana privilegier som den av fri vilja har fÄtt frÄn individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer dĂ€rför ger bort privilegier till nĂ„gon organisation som inte axlar Ă„tföljande ansvar och skyldigheter kvarstĂ„r dĂ€rför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

NÀr dÀrför levande mÀnniskor pÄstÄr att en organisation sÄsom exempelvis staten har rÀttigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen pÄstÄs ha, dÄ kvarstÄr sÄdant ansvar och sÄdana skyldigheter hos de levande mÀnniskor som pÄstÄr nÄgot i organisationens namn.

 
Jag hade nĂ€mligen krĂ€vt att de som hade krav pĂ„ mig visade med vilken rĂ€tt de kunde stĂ€lla krav, nĂ€r de representerade ett system som inte sjĂ€lv gör rĂ€tt för sig.  Samt nĂ€r de vĂ€grade försöka pĂ„visa sin 'rĂ€tt', att jag stĂ€llde motkrav.  SjĂ€lvfallet* har envar rĂ€tt att hoppa av ett myndighets- och rĂ€ttssystem som inte sjĂ€lv behöver riskera nĂ„gon pĂ„följd nĂ€r det skiter i lagen.  Ur en lite lĂ€ngre Töllborg-referens i en av mina texter:  "Töllborg ger exempel pĂ„ hur regeringens tillĂ€mpningsföreskrifter till myndigheter strider mot grundlag vilket formellt sett skulle innebĂ€ra att myndigheterna i sĂ„dana fall ej har rĂ€tt att lyda regeringen.  Men som Töllborg skriver, "SĂ„vitt framkommit har emellertid varken sĂ€kerhetspolisen, regeringen eller nĂ„gon annan politisk eller juridisk instans nĂ„gon gĂ„ng reflekterat över denna lagkonflikt""  ( http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/svenska-domstolar-saknar-mandat-att-doema-mellan-raett-och-fel.html  (Du kan ocksĂ„ lĂ€sa detta pĂ„ sidorna 66-69 av professor i rĂ€ttsvetenskap Dennis Töllborg, "Den svenska sĂ€kerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), som refererar bl.a. till SOU 1990:51 s. 96 ff., s. 98, s. 99, s. 149, s. 256, SOU 1989:18 s. 54, s. 103 ff., SOU 1968:4.))
*:  Detta Ă€r dock ej sjĂ€lvklart för den som Ă€r fast i normerna och dĂ€rför ej kan skilja pĂ„ normer och pĂ„ verklig lag.  Denne tror nĂ€mligen att förkastande av normen skulle vara lika med laglöshet, vilket Ă€r diametralt motsatt till sanningen.

Som jag skrev i en kommentar pĂ„ Dagens Juridik, "Att det Ă€r sĂ„ svĂ„rt för Dennis Töllborg att bli förstĂ„dd lĂ€r delvis bero pĂ„ att Sverige inte bara Ă€r ett utan tvĂ„ 'paradigmhopp' bort frĂ„n riktig rĂ€ttsskipning.  I riktig rĂ€ttsskipning gĂ„r rĂ€tt före författningstext, men hĂ€r tillĂ€mpas regler frĂ„n den exekutiva makten som gĂ„r före författningstext frĂ„n lagstiftarna.  Töllborg ger exempel pĂ„ detta, men jag har sjĂ€lv genomfört experiment gentemot myndigheter som bekrĂ€ftar att de Ă€ven nĂ€r jag beordrar dem att följa författningstext svarar de att de mĂ„ste följa instruktioner frĂ„n regeringsorgan."  (LegeNet, 2015-10-15 19:58, http://www.dagensjuridik.se/2015/10/friad-efter-tre-och-ett-halvt-ar-i-hakte-aklagaren-vill-inte-att-jonas-falk-far-forhojd-ersa#comment-53419 .)

Regler gÄr före lag!

Numera anlitas tom. "kommunikationsstrateger" för att fĂ„ instruktioner för hur hantera frĂ„gor frĂ„n allmĂ€nheten.  "IstĂ€llet för att lĂ€mna ut handlingarna har man tydligen valt att betala "kommunikationsstrateger" för att fĂ„ instruktioner för hur hantera begĂ€ran, utan att behöva lĂ€mna ut de begĂ€rda handlingarna" (Dennis Töllborg, "Black 12.  The harm has to be spelled out."  [PDF, 5.3 MB], sidan 14.)  Är "kommunikationsstrateger" en omskrivning för professionella lögnare?  Regelföljarna Ă€r livrĂ€dda för förklaringar.  ÄndĂ„ Ă€r det bara förklaringar som kan rĂ€dda oss nu.

 
TyvĂ€rr har jag hittills upplevt att statens myndigheter ensidigt anvĂ€nder Svensk Författningssamling (SFS) sĂ„som ett lydnadsinstrument gentemot nationens innevĂ„nare, men att de sjĂ€lva inte respekterar densamma SFS nĂ€r denna anvĂ€nds av nationens innevĂ„nare.  Det finns dessutom hur mĂ„nga artiklar som helst pĂ„ nĂ€tet om att myndigheter skiter i lagar, domslut m.m..  SocialtjĂ€nster styrs ocksĂ„ av normer istĂ€llet för av socialtjĂ€nstlag.  Jag har vĂ€nner som gett mig inblick i bevis för sĂ„dana lagbrott, sĂ„ jag vet att det stĂ€mmer Ă€ven pĂ„ detta omrĂ„de.   

"Trotset mot lagar och domstolar i svenska kommuner och landsting saknar motsvarighet i hela övriga Norden.

Det hĂ€vdar Olle Lundin, professor i förvaltningsrĂ€tt vid Uppsala universitet, som nyss publicerade sin rapport frĂ„n Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.  Det Ă€r en sjĂ€lvstĂ€ndig tankesmedja under finansdepartementet.

- Man kan ana att den lĂ€ttsamma synen pĂ„ lagar och regler kan sprida sig till andra omrĂ„den.  Det föder i slutĂ€nden en typ av korruption, sĂ€ger Olle Lundin.

I rapporten "Maktutövning under lagarna?" ger han en lÄng rad pÄ exempel pÄ hur kommuner - men ocksÄ landsting - handlat pÄ tvÀrs mot lagar och domstolsbeslut utan kÀnnbara konsekvenser."

("Vill sÀtta tumskruvar pÄ trotsiga politiker", Red., SjukhuslÀkaren, 2015-04-17, http://www.sjukhuslakaren.se/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/ .)

Kommentar till artikeln ovan:

"Efter 1975 har det blivit kutym hos myndigheter och domstolar att det Ă€r helt ofarligt att bryta mot administrativ lag och Ă€n vĂ€rre, mot grundlag.  Sanktioner saknas vid brott mot lag som inte Ă€r upprĂ€knad i brottsbalken.  SĂ„ det Ă€r riskfritt att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjĂ€nstemĂ€n.
SjukvĂ„rden bryter konsekvent mot PSL, HSL, PL, SoSFS och ingen behöver följa Socialstyrelsens hygienregler, det saknas sanktionsmöjligheter.  Domstolar krĂ€ver den enskilde att begĂ€ra prövningstillstĂ„nd nĂ€r EU-rĂ€tten krĂ€ver att inskrĂ€nkaren (domstolen) har bevisbördan.
Det personliga tjÀnstemannaansvaret mÄste Äterinföras snarast för att komma ifrÄn den korruption alltför mÄnga myndighetspersoner Àgnar sig Ät.
Och det finns fortfarande underbara tjÀnstemÀn som kan och följer de lagar som finns sÄ det finns hopp om myndigheterna om de bara sluppe de korrupta."

(Björn Hammarskjöld, 2015-04-21 15:21, http://www.sjukhuslakaren.se/vill-satta-tumskruvar-pa-trotsiga-politiker/#comment-1818 .)

 
En man med mycken kunskap om denna röta Àr Ulf Bittner, lÀnkar dÀrför hÀr till en kommentar av honom pÄ NewsVoice, Ulf Bittner, 2015-10-06 09:35: http://newsvoice.se/2015/10/05/i-tysthet-forgiftas-vi-allt-mer-del-1-degenerativa-sjukdomar-kan-snart-sta-for-75-av-alla-dodsfall/comment-page-1/#comment-145849 .
 

Frihet nödvÀndig

Frihet Ă€r absolut nödvĂ€ndig för att inte mĂ€nskligheten ska förtvina.  Jag insĂ„g det sjĂ€lv dĂ„ jag i december 2007 skrev "Fantasikrisen", men mĂ„nga andra har naturligtvis lĂ„ngt före mig insett samma sak, och som jag hĂ€romdagen blev uppmĂ€rksammad, det finns ett begrepp med sitt ursprung frĂ„n 30-talets stahlhartes GehĂ€use, stĂ„lstarkt hölje, för hur byrĂ„kratin oreglerat skapar sina egna regler, och skapar en oligarki med oreglerad makt, maktkoncentration, hos en liten grupp mĂ€nniskor.  Pga detta kommer detta system att bli ett tekniskt organiserat, rigitt och avhumaniserat samhĂ€lle.  Inom sociologin myntade Max Weber begreppet Iron cage för detta.  ByrĂ„kratin sĂ€tter oss i en jĂ€rnbur, eller inom ett stĂ„lstarkt hölje, vilket begrĂ€nsar individuell mĂ€nsklig frihet och potential istĂ€llet för att vara nĂ„gon slags tekniskt utopia som skulle gett oss frihet.  (Wikipedia,  https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_cage: "Bureaucracy puts us in an iron cage, which limits individual human freedom and potential instead of a "technological utopia" that should set us free.  It is the way of the institution, where we do not have a choice anymore.  Once capitalism came about, it was like a machine that you were being pulled into without an alternative option".  Se vidare lĂ€nken för lista pĂ„ regler tjĂ€nstemannen i en byrĂ„krati stĂ„r under, vilka INTE innefattar den lag som lagstiftarna i riksdagen har stiftat, eftersom sanktionsmöjlighet i Sverige saknas vid brott mot dessa, utom om brotten görs för egen omedelbar vinning.)

ByrĂ„kratin stiftar sina egna lagar utan kontroll av folket.  ByrĂ„krati sĂ€tter oss i ett stĂ„lstarkt hölje av oreglerat skapade regler skapade av en oligarki med oreglerad makt, och reducerar varje arbetare till en kugge i ett byrĂ„kratiskt maskineri dĂ€r den enda inomsystemliga frĂ„gan blir hur man kan omvandla sig till en större kugge i samma maskineri.  Det innebĂ€r alltsĂ„ förlust av individualitet, istĂ€llet för att mĂ€nniskor Ă€r konstnĂ€rer och hantverkare som har fördelarna av och sjĂ€lva kan se vĂ€rdet av sitt eget arbete, sĂ„ Ă€r det nĂ„gon annan som bedömer vĂ€rdet av vad de gör.  Leder Ă€ven till att mĂ€nniskor inte lĂ€ngre kan engagera sig i samhĂ€llet utom genom större organisationer, dĂ€r de kan fĂ„ uppgifter mot att de gör avkall pĂ„ egna önskningar för att anpassa sig till byrĂ„kratins mĂ„l.

HÀr vad jag sjÀlv insÄg 2007, att systemet Àr fiende till mÀnsklighetens utveckling, men utan frihet stoppas initiativ och mÀnsklighetens utveckling:
 

"Det finns en tvingande anledning för vĂ„rt nuvarande samhĂ€llssystem att inte slĂ€ppa fram vetenskap och teknologi eller lĂ€karvetenskap som bygger pĂ„ livsprinciper och skaparenergier, nĂ€mligen för att försvara sin egen existens.  För trĂ„kigt nog har vi ett samhĂ€llssystem uppbyggt kring att administrera begrĂ€nsning av olika slag - ja, mĂ„nga av oss kan nog, kanske inte ens vill, förestĂ€lla oss det pĂ„ annat sĂ€tt.  Men samhĂ€llssystemet som det ser ut kan inte överleva frĂ„nvaro av begrĂ€nsning.  Det Ă€r dĂ€rför det 'kĂ€nner sig' tvingat att försvara sig mot varje vetenskap, teknik eller lĂ€kekonst som undanröjer begrĂ€nsning, sĂ„som av hĂ€lsa, energi, livsutrymme, etc.  Man kan alltsĂ„, för att förstĂ„ detta, förestĂ€lla sig samhĂ€llssystemet som en varelse vi visserligen sjĂ€lva har skapat, men en varelse som nu kĂ€mpar för sitt liv.  Den kan inte kosta pĂ„ sig nĂ„got medlidande.  Ingen nĂ„d.  Det handlar för denna varelse om ren överlevnad.  Olyckligtvis kommer den inte att tveka att döda oss, om den tror att det hjĂ€lper."  (Ur "Fantasikrisen" av Leif Erlingsson, 2007-12-05, http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html .)

 
Även min farfar insĂ„g modernismens faror.  HĂ€r lĂ€nk till ett Manifest av honom frĂ„n 1943, "Det naturliga Manifestet":  http://blog.lege.net/?/300-Det-naturliga-Manifestet.html .  Charlie Chaplin hade dĂ„ förstĂ„s redan 1936 gjort stumfilmen Modern Times om denna avhumanisering.

För ett par Ă„r sedan postade jag anonymt som "Jante FrihetsmĂ€nniska" en kommentar pĂ„ det pĂ„stĂ„tt yttrandefrihetsförsvarande forumet Sourze, som av Sorze Red. togs bort dryga timmen efter postning, dock inte innan jag kopierat trĂ„den.  InlĂ€gget Ă€r verkligen avslöjande för dynamiken mellan LYDIGA REGELFÖLJARE vs. de som tĂ€nker sjĂ€lva.  Dynamiken tidigare i trĂ„den hade varit  statiskt auktoritetsbundna som mobbade de som kan och vill resonera och förklara,  Jante FrihetsmĂ€nniska 2013-05-16 10:50 i "Ovetenskapsparadigmet" trĂ„den, min kopia av trĂ„den:  http://freedom.lege.net/Leif_Erlingsson__Ovetenskapsparadigmet__traden__Sourze_style.html#post10808546 , hĂ€r den borttagna kommentaren:
 

Jante FrihetsmÀnniska
2013-05-16 10:50:00

Jante:

Du skall icke tro att du kan skapa.  Endast det som Ă€r "godkĂ€nt" Ă€r sant, riktigt och vetenskapligt.

Du skall icke tÀnka pÄ hur det som Àr "godkÀnt" blir till sant, riktigt och vetenskapligt.

Du skall icke för ett ögonblick fundera över hur dialog skapar kunskap och vetenskap, för först efter att resultatet av det skapade har "godkÀnts" sÄ "Àr det verkligt", och innan dess Àr det nonsens.

Du skall icke följa lÀnkar.

Du skall absolut icke tĂ€nka den hĂ€diska tanken att det som för dig mĂ„ste vara nonsens Ă€r skapande av kunskap och vetenskap.  [lĂ€nk] .  För att kunna skapa kunskap innebĂ€r makt över vĂ„r egen situation, sjĂ€lvstĂ€ndighet.  Den fĂ„r vi icke ta oss.  Den makten Ă€r reserverad Ă„t vĂ„ra herrar.  DĂ€rför mĂ„ste de som smittas av detta fritĂ€nkarvirus, som sjĂ€lva visar prov pĂ„ eget tĂ€nkande, isoleras för att begrĂ€nsa frihetsfarsoten.  Nej, bort med farliga frihetsmĂ€nniskor!

 
FrihetsmÀnniska:

Jag kan tillsammans med dig skapa kunskap och dĂ€rmed kan du och jag och vi alla fĂ„ makt över vĂ„r egen situation, vi kan fĂ„ sjĂ€lvstĂ€ndighet.  Vi kan ta oss makten att erövra kunskap som vĂ„ra forna herrar hĂ„llit för sig sjĂ€lv.  Vi mĂ„ste inte stĂ„ "med mössan i hand" och vĂ€nta pĂ„ att de ger oss "nĂ„gra brödsmulor av kunskap".

VĂ„rt samhĂ€lle gör allt för att tvinga in mĂ€nniskor i samma form.  Men det finns massor av mĂ€nniskor som inte fungerar alls i fĂ€rdiga formar.  Som mĂ„ste skapa sig sitt eget utrymme.  Det Ă€r inte dessa mĂ€nniskor det Ă€r fel pĂ„ utan det Ă€r samhĂ€llet som motarbetar dem.

Dessa mĂ€nniskors "hinder" sitter inte i dem sjĂ€lva utan Ă€r samma sorts "funktionshinder" som hindrade kvinnor pĂ„ 1800-talet att komma ut pĂ„ arbetsmarknaden.  Är kvinnor funktionshindrade?  Inte i dag!  MĂ„ste dessa mĂ€nniskor som i dag hindras av samhĂ€llet hindras?  Nej!

Vi kan lĂ€ra av varandra, och tillsammans skapa kunskap.  Som Miles Williams Mathis som nu plockat fram det matematiska sambandet mellan gravitation och det elektromagnetiska fĂ€ltet genom en förhĂ„llandevis enkel matematisk utrĂ€kning.  SĂ„ vi enkelt kan producera energi eller kanske bygga flygande tefat.  Plötsligt blir Thomas Townsend Browns resultat frĂ„n 1920 och 30-tal, som vĂ„ra herrar utvecklat bortom offentligheten, lĂ€ttfattliga.  Tack vare Miles Williams Mathis klartĂ€nkthet kan nu alla som vill förstĂ„ fysiken.  [lĂ€nk] .

LĂ„t oss bygga en ny vĂ€rld tillsammans, en vĂ€rld Ă€ven för de som i dag behandlas mer eller mindre som onda, de kreativa!  [lĂ€nk] .

 
Jante:

SnĂ€lla Red., ta genast bort denna kommentar.  Detta Ă€r absolut ondska!  Att tĂ€nka sjĂ€lv!  Isolera genast detta farliga virus!

 
Se Àven, men ladda inte om sidan förrÀn du Àr fÀrdig:
Ladislaus Horatius, "Filosofisk fasta" 2013-05-16 06:00  [lĂ€nk][lĂ€nk] .
Ladislaus Horatius, #1  2013-05-15 16:09  [lĂ€nk] .

Anonymt inlÀgg #157 i "Ovetenskapsparadigmet" trÄden.
[Ursprungsplats:  http://www.sourze.se/forum/thread/10782940/page16#post10808546  [Original!] .]

 
Farliga mÀnniskor?

En invĂ€ndning som ofta framförs Ă€r att det finns farliga mĂ€nniskor, och att dĂ€rför staten mĂ„ste tillĂ„tas vara farlig.  Myndigheter har behov av farliga medborgare, för att legitimera sin egen farlighet.  Detta tema luftades i en NewsVoice trĂ„d.  Ämnet det utgick frĂ„n var masskjutningar i USA.  T.o.m. tillverkare har tvingats erkĂ€nna att en biverkning av SSRI Ă€r vĂ„ld:  "SĂ„ vad ser du framför dig nĂ€r du ser tillverkare som uppger följande som biverkningar: agitation, fientlighet, aggression, mani, psykos o.s.v.????  Japanska hĂ€lsomyndigheter Ă€ndrade sina bipacksedlar till SSRI 2009 till att innehĂ„lla: "gĂ„r inte att utesluta ett kausalt samband vid vĂ„ld mot andra"  Tror du en tillverkare över- eller underdriver allvarliga biverkningar?"  ( Ove2015-10-03 20:55, http://newsvoice.se/2015/10/02/usa-294-masskjutningar-pa-274-dagar-bara-under-ar-2015/comment-page-1/#comment-145622 .)

Pga staters behov av farliga mĂ€nniskor för att legitimera sin egen existens skapar Ă€ven stater falska hĂ€ndelser för att förstĂ€rka bilden av farliga mĂ€nniskor.  Samt ser förstĂ„s till att det alltid finns farliga mĂ€nniskor till hands.  I USA har ett flertal masskjutningar avslöjats som teaterförestĂ€llningar, de har aldrig i verkligheten hĂ€nt.  I den mĂ„n sĂ„dana hĂ€ndelser Ă€ndĂ„ faktiskt har hĂ€nt, lĂ€r SSRI kunna vara en faktor.  I kombination med att sĂ„dana hĂ€ndelser förfalskas, kan man ju dĂ€rför undra över de mer djupliggande motiven för SSRI.  Det beteendevetenskapliga begreppet "State Crimes Against Democracy (SCAD's)" Ă€r naturligtvis ocksĂ„ relevant i detta sammanhang, se vidare http://blog.lege.net/?/258-State-Crimes-Against-Democracy-SCADs.html .  Ett av de senare exemplen pĂ„ detta Ă€r den ukrainska nedskjutningen av ett passagerarplan för att stĂ€lla den region i östra Ukraina som frigjort sig frĂ„n centralregimen i dĂ„lig dager.  Bevisen för vad som verkligen hĂ€nde Ă€r tillgĂ€ngliga, men kommer aldrig att erkĂ€nnas av NATO-sfĂ€rens stater.

Stater mĂ„ste skiljas frĂ„n de nationer de förvĂ€ntas tjĂ€na.  Nationen utgörs av folket.  Staten Ă€r inte detsamma som folket.  Enligt grundlagen utgĂ„r den offentliga makten frĂ„n folket.  I verkligheten Ă€r staten och statsapparaten inkl. politiker styrda av andra Ă€n folket.
 

Black magic

Det gĂ„r f.ö. att spĂ„ra detta bakĂ„t till en politisk kompromiss frĂ„n 300-talet kĂ€nd som The Council of Nicaea / kyrkomötet i Nicaea, som gick ut pĂ„ att skapa en kult byggd pĂ„ att traumatisera, pĂ„ att splittra psyken, folk, nationer, för att dĂ€rmed vinna inflytande och makt.  Samtidigt som den ursprungliga kristendomen, grundad pĂ„ vedisk tro och universell kommunikation, fullstĂ€ndigt förföljdes och förtrycktes.  Detta gĂ„r sedan att spĂ„ra framĂ„t via Inkvisitionen, som mycket ingĂ„ende studerade Trauma Based Mind Control.  De förde noggranna protokoll pĂ„ varje torterad individ, för att samla in sĂ„ mycket kunskap som möjligt.  Denna forskning har senare skett Ă€ven först i Hitler-Tyskland och dĂ€refter i USA, efter att de nazistiska Mind-Control forskarna via Operation Paperclip togs till USA.  Detta Ă€r grunden till modern politisk makt.  Det Ă€r 'black magic'.
 

Staters brott

Jag var för ett antal Ă„r sedan engagerad i att driva en anmĂ€lan för krigsbrott mot ett större antal ministrar, riksdagsledamöter och försvarsanstĂ€llda, http://highcrimes.lege.net/ .  Det ansĂ„gs att vi inte hade med det att göra.  Även aerosolsprejningen försökte vi med.  Över 5000 brott mot förvaltningslag av sĂ€llskapet u.p.a. blev resultatet, dvs inget svar, locket pĂ„.  Orsaken att lydnaden u.p.a. (utan personligt ansvar) Ă€r sĂ„ farlig, Ă€r att via den kan mĂ€nniskor u.p.a. anvĂ€ndas för att utrota mĂ€nskligheten.  Min första bloggning hade faktiskt detta tema:  Det moderna samhĂ€llet en förutsĂ€ttning för förintelse, http://blog.lege.net/?/1-Det-moderna-samhaellet-en-foerutsaettning-foer-foerintelse.html .

I Ă€rendet dĂ€r jag anvĂ€nde det grundlĂ€ggande rĂ€ttsfilosofiska argumentet omnĂ€mnt ovan, det som rĂ„dmannen bortsorterade ur rĂ€ttshandlingarna, försökte jag i överklaganden lyfta upp sĂ„vĂ€l krigsbrottsmörklĂ€ggningen som aerosol-dito.  Ja, jag berörde detta redan i det ursprungliga bestridandet, innan det ens blivit en rĂ€ttssak.  Dessa olika rĂ€ttsinstanser har haft alla tillfĂ€llen att visa pĂ„ hur ett system som tillĂ„ter denna typ av brott men inte menar att jag har med det att göra, hur det i sin tur skulle kunna ha att göra med vad jag tar mig för.  De har sĂ„ att sĂ€ga sagt pass pĂ„ alla dessa chanser.  Min slutsats Ă€r att de kommer att sĂ€ga pass till alla chanser att visa pĂ„ hur de skulle ha nĂ„gon rĂ€tt att göra vad de gör.  Antagligen har de för lĂ€nge sedan sjĂ€lva insett att de inte har nĂ„gon som helst rĂ€tt / legitimitet.  Dynamiken Ă€r annars inte annorlunda mot skolgĂ„rdsmobbing.  Mobbaren bestĂ€mmer hur det ska vara, och de som stĂ„r i ringen spelar med för att sjĂ€lva slippa bli mobbade.  (Jag tog faktiskt Ă€ven upp detta i slutet av "Fantasikrisen" texten.)

Stater försöker förstĂ„s i sin tur skydda sin brottslighet genom att förbjuda ifrĂ„gasĂ€ttande av sina osanningar.  Om vi inte i tid agerar, kommer allt ifrĂ„gasĂ€ttande att förbjudas.  Och vi har genom vĂ„r tystnad i sĂ„ fall godkĂ€nt detta.
 

Varför följer vi regler?

Antagligen vet de flesta inte lĂ€ngre varför de följer regler, och blir dĂ€rför helt borttappade nĂ€r de lagligt blir ifrĂ„gasatta.  Det Ă€r som experimentet med apor dĂ€r gruppen straffas om en individ gör nĂ„got, gruppen lĂ€r sig att hindra individer frĂ„n detta, sedan byts en och en alla aporna ut men gruppen fortsĂ€tter straffa individer som försöker göra det förbjudna, utan att veta varför för det finns inte lĂ€ngre nĂ„gon av de ursprungliga aporna kvar som faktiskt blev straffade nĂ€r en individ gjorde det förbjudna.
Kanske det Àr pÄ samma sÀtt med myndigheterna, de vet inte varför de straffar individer i nationen, och nÀr de av individer stÀlls mot vÀggen kan de dÀrför inte förklara sig, men likt aporna fortsÀtter de ÀndÄ?

För rÀttspositivismen och Sverige, se gÀrna Àven ""Makt Àr rÀtt"", http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/qmakt-aer-raettq.html .

HÀr nedan följer nÄgra citat frÄn andra av mina texter:

""Det har pĂ„stĂ„tts, t o m av Göteborgs universitet, att universitets viktigaste uppgift inte Ă€r att besvara frĂ„gan hur utan att stĂ€ndigt resa frĂ„gan varför.  [...]  Svensk rĂ€ttstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tĂ€mligen unikt med bara Danmark och nĂ„gra rĂ€ttsteoretiker i norra Italien som sjĂ€lsfrĂ€nder, nĂ€mligen prĂ€glats av nĂ„got som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone sĂ„som denna kom att förstĂ„s i vĂ„rt land innebar den sammanfattningsvis att vĂ€rden mĂ„ste separeras frĂ„n juridiken, att rĂ€tten sĂ„ att sĂ€ga var vĂ€rdelös.  Det Ă€r hĂ€rur det ryggmĂ€rgsmĂ€ssiga svaret "Du mĂ„ste skilja mellan rĂ€tt och rĂ€ttvisa" emanerar, nĂ€r det blir uppenbart att det rĂ€ttsliga beslutet avviker allt för kraftigt frĂ„n de vĂ€rden som förenar oss över Ă„lders- och partipolitiska grĂ€nser.  Utrymmet tillĂ„ter inte en fördjupning i den skandinaviska realismens kvaliteter och brister, i frĂ„gan huruvida den ö h t Ă€r realistisk eller ej, utan hĂ€r mĂ„ste vi nöja oss med att konstatera att den leder till att en frĂ„ga som "Har HD dömt rĂ€tt?" axiomatiskt Ă€r en icke-frĂ„ga, en omöjlig frĂ„ga.  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen Ă€r vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det Ă€r det enda som Ă€r empiriskt bestĂ€mbart i tid och rum.  AlltsĂ„ har HD per definition alltid dömt rĂ€tt.  Och, som de frĂ€msta företrĂ€darna för den skandinaviska realismen ocksĂ„ uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt Ă€r rĂ€tt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, Ă„terfinns nu pĂ„ s. 53 av PDF bok "Det gĂ„r tydligen an?" (fildatumstĂ€mpel 2010-12-20 20:14:51 pĂ„ lĂ€nken).  Dennis Töllborg Ă€r Professor i rĂ€ttsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)"  ( http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/om-hur-och-varfoer.html .)

I en kommentar pÄ en annan sida nÀmner jag 2015-06-22 00:58:53:

"I en kommentar till Dagens Juridik 2014-10-31 nÀmner mÄn 2014-11-03 16:12 Danne orsakerna till varför den svenska domarkÄren Àr sÄ fogliga till den hÀrskande klassen:

"Problemet den försiktighet du tar upp.  Och den beror ytterst pĂ„ det totalt vansinniga systemet dĂ€r domarna understĂ€lls regeringsmakten - pĂ„ tredubbelt vis!
1.  Domarbanan, dĂ€r den som vill bli domare mĂ„ste sitta pĂ„ regeringskansliet ett antal Ă„r och skriva förarbeten och lagar.  Den som visar sig duktig och följsam kan dĂ€refter rĂ€kna med....
2.  UtnĂ€mningsmakten.  För att bli domare pĂ„ hög tjĂ€nst Ă€r en god relation till politiker och deras nĂ€rmaste tjĂ€nstemĂ€n en stor fördel.  Fast att bli utnĂ€mnd ger inte mycket makt, mest penagar och en fin titel, eftersom du som domare mĂ„ste lyda samma politikers...
3.  Förarbeten.  DĂ€r statsrĂ„det uttrycker hur olika situationer ska bedömas.  Som att en politiker Ă€r bĂ€ttre pĂ„ det Ă€n domstolen...
SĂ„ har vi fĂ„tt följsamma och fogliga domare i Sverige.  Ingen debatt och ingen utveckling.  NĂ€r hade vi till exempel senast en domare som kritiserade nĂ„gon lagstiftning överhuvudtaget?
Gör om, gör nytt!"

I  Sverige förhĂ€rskar en vanförestĂ€llning att korruption inte förekommer hĂ€r varför pĂ„stĂ„enden om high-level corruption skulle utgöra "konspirationsteorier" framförda av "rĂ€ttshaverister" eller "foliehattar".  High-level corruption blir dĂ€rmed ofta ocksĂ„ lika med legal korruption, legalized corruption.  Men en juridik som accepterar den high-level corruption det Ă€r att försöka dölja kollegors fel eller misstag Ă„tmindstonde enligt verklig rĂ€tt, den har just dĂ€rför ej heller rĂ€tt att döma.  Jmf. definitionen för high-level corruption vid the Crime and Misconduct Comission i Queensland, Australia.  Och som Lord Denning dömde, "Fraud unravels everything".  (Se Legal korruption / Legalized corruption s. 64 / p. 70 i Dennis Töllborg, Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker / Our EraÂŽs Fear of Quality.)

"nu fattar den hĂ€rskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rĂ€ttsvetenskapsmannen, argumenterar inte lĂ€ngre för sin stĂ„ndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rĂ€ttsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rĂ€ttvisa som det nĂ€rmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom sĂ€rskiljning med hjĂ€lp av konstruktioner som "rĂ€ttslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet pĂ„ avsvĂ€rande av eget ansvar istĂ€llet för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea HovrĂ€tt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, nĂ€r domstolen i centrala Ă€renden underlĂ„ter att argumentera utifrĂ„n annan auktoritet Ă€n etablerad position.  Det gĂ„r, enligt Cameron, och jag Ă€r som framgĂ„tt ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskĂ€l — i synnerhet i rĂ€ttighetsfrĂ„gor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, Ruinerna hÀvdar att byggnaden var vacker / Our EraŽs Fear of Quality, in english on pp. 41-42.)

Och sĂ„ Ă€r det detta med framgentisering = disintegration, dumhetens och ignoransens moder, som Töllborg ocksĂ„ pĂ„pekar (Ibid. s. 18, p. 20), medan latinets integritas, integritet, har med termen integer som betyder just helhet att göra.  (Ibid. s. 18, p. 20.)  Som Töllborg dĂ€r nĂ€mner, "Oxford English Dictionary sammanfattar i att "corruption is the 'destruction or spoiling of anything, especially by disintegra-tion'"".  (Ibid. s. 18, p. 20.)"

( http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/att-vara-maenniska-aer-att-fraga-varfoer.html .)

 
Nedan skriver jag att Sverige Àr en lagstat dÀr lagstiftaren bestÀmmer, men inte ens det stÀmmer lÀngre.
Sverige Àr nu i praktiken istÀllet en regelstat dÀr den som alla Àr mest rÀdd för bestÀmmer.
Jag och andra har pÄvisat det.
Det finns visserligen teoretiska möjligheter att i domstol vÀnda pÄ sÄdana beslut, men det Àr för den enskilde verkligen ett högst osÀkert vÄgspel.
Domarna Àr ju ocksÄ rÀdda.

PÄ samma lÀnk som citatet ovan, 2015-06-26 15:47:15:

"Som Dennis Töllborg pĂ„visat sĂ„ har svensk rĂ€ttsvetenskap reducerats till regelkunskap och i avsaknad av vetenskaplig heder till ett rent legitimationsinstrument för maktutövning.  Sverige Ă€r inte en rĂ€ttsstat.  Sverige Ă€r inte en rĂ€ttsstat eftersom det istĂ€llet Ă€r en lagstat; det lagstiftaren bestĂ€mmer, det Ă€r vad man 'ska' följa, makt Ă€r per svensk definition rĂ€tt.  Se kapitel 2, Dennis Töllborg, Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker / Our EraÂŽs Fear of Quality, utkom 12 juni 2015,  http://www.bod.se/bok/dennis-toellborg/ruinerna-haevdar-att-byggnaden-var-vacker-/-our-eras-fear-of-quality/9789175697642.html .  Eftersom medvetandeviruset korrumperat juristerna tror de att makt Ă€r rĂ€tt, och dĂ€rför kan de sĂ€ga saker som att man mĂ„ste "Skilja mellan rĂ€tt och rĂ€ttvisa".  (s. 37, p. 42, boken).  Det handlar istĂ€llet om att skilja mellan lagtillĂ€mpning och rĂ€tt = den mest rĂ€ttvisa rĂ€ttvisa mĂ€nniskor förmĂ„r skapa.  Det Ă€r vad det verkligen handlar om.  För vad man har gjort Ă€r att ha förlagt alla rĂ€ttsfakta man ej önskar ta i under beteckningen "ej rĂ€ttsligt relevant".  Det Ă€r alltsĂ„ nu Ă€nnu vĂ€rre Ă€n att man ska följa det lagstiftaren bestĂ€mmer.  Man ska dessutom följa det makten uppfattas vilja, vilket jĂ€viga domare följer genom vad de vĂ€ljer att betrakta som "rĂ€ttsligt relevant", och vad de vĂ€ljer att bortse frĂ„n.  Varje rĂ€ttsfakta kan bortses frĂ„n, helt godtyckligt!

Ur Töllborgs avhandling, min fetning och understrykning:

"Avhandlingens genomgĂ„ende tema Ă€r att rĂ€tten i vissa sammanhang kan anvĂ€ndas för att ge felaktiga verklighetsbilder, varvid man kan lyckas uppnĂ„ acceptans för ett visst förhĂ„llande.  Acceptansen uppnĂ„s i sĂ„ fall pĂ„ felaktiga premisser."  (Töllborg, Personalkontroll, s. 26.)

Det rĂ„dande svenska (sĂ„ kallade) rĂ€ttssystemet har, i och med ett antal grundlagsstridiga domar, och Dennis Töllborgs svidande vetenskapligt grundade kritik, avslöjats som enbart "skyltfönsterdekoration" eller alltsĂ„ "window dressing", för att ge ett intryck av, eller alltsĂ„ ett varumĂ€rke av, maktens legitimitet.  Men utan varje substans.

Som Töllborg ofta Ă„terkommer till, "fullmakt skall Ă„terkallas pĂ„ sĂ€tt som korresponderar mot dess utgivande.  RĂ€tt svar pĂ„ tentan skall vara rĂ€tt svar i verkligheten."  Jag ger mitt moraliska stöd till detta projekt, dĂ„ jag inser vilken "fullmakt" han avser."

(Ibid.)

 
SÄ, för att applicera "RÀtt svar pÄ tentan", "i verkligheten", hur har fullmakten, enligt vilken vÄra enskilda mÀnskliga rÀttigheter avtalats bort, utfÀrdats?, och hur ska den dÀrför "pÄ sÀtt som korresponderar mot dess utgivande" Äterkallas?

"Grundlagarna stĂ„r över alla andra lagar.  Ingen annan lag fĂ„r strida mot grundlagarna."

Dennis Töllborg redogör i "Den svenska sÀkerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), s. 64-65, för hur den svenska grundlagen inte kan lÀggas till grund för rÀttsliga ansprÄk frÄn individer, utan hur den nÀrmast fungerar som en politisk panflett.

Björn Hammarskjöld, som citeras ovan:  "Sanktioner saknas vid brott mot lag som inte Ă€r upprĂ€knad i brottsbalken.  SĂ„ det Ă€r riskfritt att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjĂ€nstemĂ€n".

FrĂ„ga:  Om det ej finns sanktioner, Ă€r det dĂ„ ett brott?
— Ja, om det ej finns straff, Ă€r det ett brott?

FrĂ„ga:  Om det ej Ă€r ett brott att bryta administrativ lag och grundlag för myndigheter, domstolar och dess tjĂ€nstemĂ€n, kan dessa vara lag?
— Det finns en princip att endast det kan vara lag som gĂ€ller lika för alla.  DĂ€rmed sysslar kollektivet u.p.a. i myndigheterna med mobbing, och inget annat.

FrĂ„ga:  Om grundlag ej Ă€r lag, men all annan lag Ă€r förankrad i grundlag, finns det alls nĂ„gon lag?
— Slutsatsen blir att det inte finns nĂ„gon fungerande lag i Sverige i dag.

FrĂ„ga:  Om grundlag inte Ă€r lag, kan dĂ„ staten vara detsamma som nationen Sverige, grundad pĂ„ grundlag?
— I förhĂ„llande till nationen Sverige Ă€r staten uppenbarligen en brottsorganisation, en statsmaffia, som har tagit kontrollen över sjĂ€lva sanktionssystemet, samtidigt som den har satt sig över grundlag och EU-rĂ€ttens grundlagsstadgade diktat.  Det Ă€r som jag gĂ€rna vill upprepa skitviktigt att skilja pĂ„ staten och nationen, sĂ„ ej nationen dras ned med statsmaffian.

Juridiskt gĂ„r det att skapa det förhĂ„llandet att de som vĂ€grar agera rĂ€ttssĂ€kert istĂ€llet sĂ„som enskilda kommer under enskilda handelsvillkor.  Juridiskt vattentĂ€tt, men var finns saktionsmöjligheterna?  Om jag t.ex. skulle be fogden driva in nĂ„got sĂ„dant krav skulle det sĂ€kert bestridas, och sedan skulle fogden endast göra nĂ„got om nĂ„gon svensk domstol dömde pĂ„ detta sĂ€tt, och som vi sett Ă€r de svenska domstolarna kontrollerade av statsmaffian.

Det Ă€r alltsĂ„ statsmaffian som Ă€r boven.  Nyckeln Ă€r om det finns sanktionsmöjligheter.  GemensamrĂ€tt ger vissa möjligheter, men Ă€r en lĂ„ng vĂ€g att gĂ„  (EU-domstolen med sĂ€te i Luxemburg, European Court of Justice (ECJ)).  Enskilda i detta kollektiv Ă€r uppenbarligen helt u.p.a..  De stĂ„r visserligen under universell rĂ€tt, men lagliga sanktionsmöjligheter saknas....

F.ö. kan konstitutionellt monarkin avsĂ€tta statsmaffian frĂ„n makt över nationen.  LedtrĂ„d:  Riksmötets öppnande 2015 pĂ„ regeringens hemsida; "Tisdagen den 15 september klockan 14.00 öppnade riksdagens nya arbetsĂ„r, riksmötet 2015/16.
PĂ„ talman Urban Ahlins begĂ€ran förklarade kung Carl XVI Gustaf riksmötet 2015/16 öppnat.  DĂ€refter lĂ€ste statsminister Stefan Löfven (S) upp regeringsförklaringen, dĂ€r det framgĂ„r vilken politik regeringen tĂ€nker föra under det kommande Ă„ret.
"

Det finns en anledning att man vill avskaffa monarkin, dÄ densamma potentiellt kan avskaffa statsmaffian.

Staten Àr inte ens konstitutionellt detsamma som nationen.
 

Hierarkier resulterar i fixarnÀtverk

Jag mĂ€rkte redan nĂ€r jag som testingenjör pĂ„ mitt alldeles första fasta heltidsjobb skulle fĂ„ fram materiel för att kunna tillverka de provdon jag sjĂ€lv konstruerade att skulle jag gĂ„ genom det byrĂ„kratiska internsystemet pĂ„ detta storföretag Ericsson Telecom AB, sĂ„ tog det minst en vecka att fĂ„ fram en komponent, men tog jag en runda pĂ„ ett par timmar och var social med vissa mĂ€nniskor som satt i olika vrĂ„r och med tillgĂ„ng till olika material, sĂ„ fixades det jag behövde fram direkt endast med denna investering i tid och social kompetens, och alla var nöjda.  BestĂ€llningshandlingar fylldes i nĂ€r komponent hĂ€mtades, istĂ€llet för att sĂ€ndas genom hierarkier och ta massor av administration och tid.

Hierarkier i sig skapar sĂ„dana byrĂ„kratiska hinder att det med naturnödvĂ€ndighet utvecklas fixarnĂ€tverk.  Om dessa fixarnĂ€tverk nöjer sig med att se till att allt i verkligheten löper pĂ„ smidigare och bĂ€ttre Ă€n annars Ă€r möjligt sĂ„ Ă€r det vĂ€l en sak, men nĂ€r de börjar anvĂ€ndas för enskildas intressen och berikning, eller Ă€nnu vĂ€rre, för att förtrycka andra, dĂ„ Ă€r det korruption.  Inget jag fixade fram som testingenjör behövde jag skĂ€mmas för.

Problemet Ă€r nĂ€r det sker saker genom nĂ€tverken som de inblandade behöver skĂ€mmas för.  För dĂ„ övergĂ„r nĂ€tverken till att förtrycka misshagliga kritiker.  Den som försöker opponera sig blir kallad rĂ€ttshaverist eller sjukt geni.  Och hĂ€r spelar förstĂ„s Ă„ter den tradition som hĂ€r har monopol pĂ„ vad som Ă€r rĂ€ttvisa in, den tradition som ser det som har beordrats som det enda viktiga, med mĂ€nniskor som instrument för makten.  De pratar ihop sig inbördes som vilket gangsterbossmöte som helst i nĂ€tverk med namn som HILDA, IDA och RUBEN.  Se vidare "Svenskt rĂ€ttsvĂ€sende - Vanliga mĂ€nniskor Ă€r bara bönder i ett schackparti - HILDA, IDA och RUBEN styr allt", Bertil Lindqvist, 2015-04-14, http://newsvoice.se/2015/04/14/svenskt-rattsvasende-vanliga-manniskor-ar-bara-bonder-i-ett-schackparti-hilda-ida-och-ruben-styr-allt/ .

NĂ€r detta intrĂ€ffar, sĂ„ pĂ„ ena sidan av kulturkonflikten stĂ„r den form av rĂ€ttvisa som domstolar dömer efter, eller Ă€nnu vĂ€rre, den praxis och de för mĂ€nniskor oftast okĂ€nda regeringsregler som i praktiken fĂ„tt företrĂ€de framför all form av lagstiftning, och pĂ„ andra sidan av kulturkonflikten stĂ„r mĂ€nniskor som hĂ€vdar den intuitivt kĂ€nda rĂ€ttvisa vi vet Ă€r rĂ€tt, en rĂ€ttvisa som ocksĂ„ har grund i urgamla rĂ€ttsprinciper och faktiskt Ă€ven i internationella rĂ€ttsprinciper utanför det korrupta kulturella tankesystemet, dĂ„ kan det bli otĂ€ckt och hemliga instruktioner kan spridas i insider-nĂ€tverken, som dĂ€rvid kĂ€nner sig hotade, vilket i sin tur kan skapa eskalerande rĂ€ttsövergrepp frĂ„n systemets sida, som ingen eller fĂ„ myndighetspersoner vĂ„gar opponera sig mot.  Det finns mĂ„nga sĂ„dana gamla surdegar.  Hur löser man ett rĂ€ttsövergrepp som lager pĂ„ lager förvĂ€rrats genom ytterligare rĂ€ttsövergrepp?  Har det ursprungliga rĂ€ttsövergreppet aldrig accepterats, dĂ„ ska alla dĂ€rför ogiltiga pĂ„följande rĂ€ttshandlingar anses ogiltiga.  Och efter trettio Ă„r av sĂ„dana rĂ€ttsövergrepp kan det röra sig om oerhört mĂ„nga ogiltiga rĂ€ttshandlingar som ska reverseras.  Men ska det bli nĂ„gon ordning, mĂ„ste detta sura Ă€pple bitas i.  I det globala Ă€r dynamiken f.ö. inte sĂ„ olik stölden av Palestina.

Enligt Bo Sonnsjö lĂ€r EuroparĂ„det ha startat en granskning gĂ€llande korruption i den svenska domarkĂ„ren.  Detta dĂ„ Sverige bryter mot ett antal olika domar som EU-domstolen faststĂ€llt skall gĂ€lla Ă€ven för vĂ„rt land - nĂ„got som Sveriges regering givit besked om "skulle gĂ€lla Ă€ven för Sverige och dess myndigheter".  (Bo Sonnsjö 2015-09-11 04:16, http://newsvoice.se/2015/08/28/haveristerna-kapitel-32/comment-page-1/#comment-143735 .)
 

Hemlighetsmakeriet

Även hemlighetsmakeriet Ă€r en del av detta översitteri.  Jag lĂ€ste en lĂ€nk  http://www.idg.se/2.1085/1.611931/snowden-hyllas-men-om-han-varit-svensk .  DĂ€r sĂ€ger Erik Lagersten, informationsdirektör vid Försvarsmakten:  "— UnderrĂ€ttelsetjĂ€nst baserar sig pĂ„ lag och förordning, det Ă€r inte herrarnas fria Ă„kning.  I detta finns insyn av en sĂ€rskild inspektionsmyndighet och granskare som kontrollerar denna.  Min uppfattning Ă€r att den typen av moraliskt tvivelaktiga saker, i den mĂ„n det skulle finnas, kommer till kĂ€nnedom förr eller senare.  Man kan inte i en demokratisk stat, med den typen av mĂ„nga kontrollfunktioner vi har, i lĂ€ngden hemlighĂ„lla saker som Ă€r moraliskt tvivelaktiga, sĂ€ger Försvarsmaktens informationsdirektör."

— Vilket Ă€r kvalificerat nonsens.  LĂ€s  Dennis Töllborg, "Den svenska sĂ€kerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991).

PÄ samma lÀnk sÀger Töllborg bl.a., min fetning:

"[...]  Dennis Töllborg poĂ€ngterar att vi haft vĂ€ldigt fĂ„ frivilliga visselblĂ„sare i Sverige.

— Sverige har under de 40, 45 Ă„r jag jobbat med det hĂ€r haft en enda frivillig visselblĂ„sare.  Det pĂ„stods att det fanns en inom FRA, och jag har haft en person hĂ€r som jobbade pĂ„ SĂ€po och var skitrĂ€dd.  Min slutsats Ă€r att i Sverige Ă€r repressionen subtil, men inĂ„t helvete brutal.

I slutet pĂ„ förra Ă„ret överlĂ€mnade justitierĂ„det Per Virdesten en statlig utredning om hur visselblĂ„sare ska fĂ„ stĂ€rkt skydd.  Men utredaren drog en tydlig grĂ€ns: en arbetstagare som slĂ„r larm kan genom samma agerande ocksĂ„ begĂ„ ett brott, till exempel mot rikets sĂ€kerhet, mot en författningsreglerad tystnadsplikt eller nĂ„got annat brott.  I dessa fall undantas arbetstagaren frĂ„n skydd enligt lagen, om det rĂ„der identifikation mellan larmhandlingen och den brottsliga handlingen.

Ord och inga visor.  VĂ„r svenske Edvard SnödĂ©n skulle alltsĂ„ inte Ă„tnjuta ett sĂ€rskilt skydd om riksdagen gĂ„r pĂ„ utredningens linje.  Enligt den ansvarige pĂ„ Arbetsmarknadsdepartementet sĂ„ rĂ€knar man med att propositionen kommer i höst."
 

Systemets lydnadsinstrument

Gissa varför vi inte har 4-timmars arbetsdag.  Det skulle rĂ€cka med 4-timmars arbetsdag för full sysselsĂ€ttning för alla som vill jobba, och vem skulle inte vilja jobba 4 timmar per dag för att kĂ€nna sig behövd?  En full sysselsĂ€ttning dĂ€r alla fick kĂ€nna sig vĂ€rdefulla skulle dock rycka undan det viktigaste lydnadsinstrumentet, som Ă€r att kunna göra vemsomhelst "vĂ€rdelös" och utanför "de vĂ€rdefullas" identitetssĂ€llskap.

Genom detta systemets lydnadsinstrument görs de mĂ€nskligt pĂ„litliga, de som ser till samhĂ€llets = det gemensammas bĂ€sta, inte i första hand till det rĂ„dande systemets bĂ€sta, om till "ej medborgerligt pĂ„litliga", och straffas genom att göras till "överflödiga" mĂ€nniskor.  "Medborgerlig pĂ„litlighet" Ă€r ett brott mot mĂ€nskligheten sĂ„ lĂ€nge vi har ett system vars agenda INTE Ă€r mĂ€nniskans bĂ€sta.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  [Se distinktioner, lĂ€nk.]
2015-10-17 20:00
 
 

NĂ„gra frihetsbloggar:
 

Återerövra vĂ„r sjĂ€lvauktoritet; Fred o. Frihet
http://fredofrihet.blogspot.se/
 

Transparentabrev
http://www.transparentabrev.net/
 

Autentopia 2061 - en vision om ett autentiskt världssystem
http://autentopia.se/
 

Ingunn Sigurdsdatters blogg - Ukas Blogg
http://www.sigurdsdatter.com/
 

Detta är en fantastik man och blogg (på engelska):

The Bernician - In Voluntary Association I Trust
http://www.thebernician.net/
 

Han och andra skriver också mycket bra här (på engelska):

The Self-Realisation Community
http://self-realisation.com/
 

//

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning