Leif Erlingssons holistiska detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Leif Erlingssons holistiska detektivbyrÄ

Pissjidder och andra verkligheter

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vi har anvĂ€nt en verklighetskonstruktion som saknar begrepp för flera verklighetsdimensioner — som dĂ€rför enligt den gamla verklighetskonstruktionen sĂ„ att sĂ€ga Ă€r "pissjidder".

Det talas om totalt 12 DNA-strĂ€ngar, alltsĂ„ 10 ytterligare som mĂ€nniskan kan Ă„terknyta.  Det talas om att de 10 utgör vad vi kan uppfatta som "vĂ„rt högre jag".

Inom den gamla verklighetskonstruktionen finns inte nĂ„gon plats för dessa.  De sĂ„ att sĂ€ga finns inte.

Det Ă€r viktigt att greppa att den gamla verklighetskonstruktionenen inrymmer vad som skulle kunna kallas "3D" — alltsĂ„ rummet, fast vi tittar dessutom pĂ„ klockan, sĂ„ rum-tiden.  Om vi ska vara noga sĂ„ har det redan dĂ€r blivit mer Ă€n 3D.  I den meningen Ă€r inte de 10 DNA-strĂ€ngarna fysiska.  Vidgar vi dock vĂ„r verklighetskonstruktion till att innefatta fler nivĂ„er, dĂ„ blir de 10 DNA-strĂ€ngarna fysiska i den vidgade fysiken.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Med "Error" och flimrande blick

Skicka sidan Skriv ut PDF

Med "Error" och flimrande blick

De som fÄtt diplom pÄ att de kan tÀnka kan i sjÀlva verket enbart tÀnka med de verktyg de fÄtt och inte utanför dessa ramar.  NÀr omvÀrlden inte stÀmmer med det förprogrammerade blir det dÀrför bara "Error" och flimrande blick.

Ett visst amerikanskt företag visade före 2001-09-11 pÄ sin hemsida upp proof of concept bilder för energivapenattacker pÄ WTC-byggnaderna.  Av alla underkontraktörerna till den officiella 9-11 NIST-utredningen sÄ hade samma bolag flest anstÀllda som arbetade pÄ NIST rapporten.  SÄ det kan slumpa sig.  Ledaren för deras team hade t.o.m. gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser, det var hans expertisomrÄde!  Bolaget heter Applied Research Associates (ARA) [1].

I mina ihÀrdiga försök

- ihÀrdiga dÄ det ju handlar om sjÀlva vÄr och vÄra barns framtid -

att förstÄ varför andra inte förstÄr det som för mig sjÀlv numera Àr helt uppenbart, sÄ Àr min senaste ansats att det rör sig om en kombination av Pavlovsk beteendemodifiering som degenererat "normalt" mÀnskligt tÀnkande till att enbart upprepa fÀrdiga "programkoder", och att den vÀsterlÀndska sÄ kallade högre utbildningen ocksÄ den degenererats sÄ de som fÄtt diplom pÄ att de kan tÀnka i sjÀlva verket enbart kan tÀnka med de verktyg de fÄtt och inte utanför dessa ramar.  Det blir dÀrför bara "Error" och flimrande blick nÀr data (omvÀrlden, observationer) inte stÀmmer med det inlÀrda=förprogrammerade.

AlltsÄ, det behövs ingen annan konspiration Àn den som förstörde utbildningen [2].  Efter det sÄ Àr utbildade inte kapabla att tolka och dÀrför i praktiken inte kapabla att se fenomen som inte stÀmmer med deras utbildning.  DÀri ligger i stort sett hela "konspirationen".  Sedan förstÄs nÄgon Psy-Op med teknologi som inte stÀmmer med vad vi vÀsterlÀnningar Àr lÀrda Àr möjligt, men vid det hÀr laget Àr det bara en teknikalitet [3].  Det stora med 9-11 Àr förstörandet av det vÀsterlÀndska tÀnkandet.  Antingen genomskÄdar vi det, eller gÄr vi under för det.  Min artikel "Tio Är av konspiration" handlar f.ö. om detta angrepp pÄ den egna befolkningens tankeförmÄga och hur detta innebÀr civilisationsupplösning [4].

En intressant effekt av den omedvetna vÀsterlÀndska akademikern som i all vÀlmening försöker förstÄ "konspirationsteoretikern" utifrÄn de verktyg akademikern har utrustats med blir att akademikern sjÀlv manifesterar just det han teoretiserar att "konspirationsteoretikern" sysslar med, att se "den andre" som misstÀnkt.  Det hÄller pÄ att byggas upp en oerhörd misstÀnksamhet mot seende mÀnniskor...  Vi har blivit "den andre".  Och det Àr just de som varnar för att vi skulle utmÄla "den andre" som sjÀlva gör det.  Inte av ondska utan för att de inte ser.  Se Àven beteendevetenskapen ang. samma Àmne, februari 2010 numret av "the American Behavioral Scientist" som just behandlar frÄgan varför vi som mÀnsklighet betraktat har misslyckats att kÀnna igen företeelsen "State Crimes Against Democracy (SCAD's)" [5].

 

Fotnoter:

1.  Detaljerade referenser finns i min artikel "De fysiska bevisen" frÄn den 17 oktober förra Äret, sÀrskilt fotnot 7,  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/ .

2.  Se t.ex. Charlotte Iserbyt som var med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem och som dÀrvid fÄtt insyn i vad det Àr för krafter som styr.  LÀnkar till intervju med henne och relaterat material pÄ denna sida:  http://freedom.lege.net/sourze_records_Charlotte_Iserbyt.html .  Se ocksÄ "Ola Alexander Frisk", http://www.staten.co.nr/ .

3.  Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).

4.  Min artikel "Tio Är av konspiration" om angreppet pÄ den egna befolkningens tankeförmÄga och resulterande civilisationsupplösning:  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ .

5.  "State Crimes Against Democracy (SCAD's)",  http://lege.net/scad.html .

 

Efterskrift:  Det sorgliga med detta Àr att de som analysen stÀmmer in pÄ just dÀrför inte kommer att förstÄ den.
{Addendum 2013-04-16För dokumentation av detta pÄstÄende, se t.ex. Sourze.se multitrÄdig orientering.}

 

Ovetenskapsparadigmet

Skicka sidan Skriv ut PDF

Hadronic Mechanics och dess konsekvenser kullkastar hela det nuvarande ovetenskapsparadigmet.

Redan 1978 kunde pÄ Harvard universitetet professor Ruggero Maria Santilli under finansiering frÄn det amerikanska energidepartementet teoretiskt visa varför det med resonans Àr enkelt att trigga en tidigare okÀnd klass fenomen i atomkÀrnor och varför detta inte strider mot det man tidigare visste.  Ruggero Maria Santilli kunde skaka pÄ ett kristallgitter sÄ att neutroner ombildas till protoner och elektroner, och nÄn liten antineutrino.  Denna teori Àr Hadronic Mechanics.  Hadronic Mechanics och dess konsekvenser kullkastar hela det nuvarande ovetenskapsparadigmet.  Utan att bryta mot nÄgra termodynamiska lagar och med full förklaring varför det inte gör det sÄ blir fri energi och transmutation - den vetenskap som förr kallades Alkemi - fullt teoretiskt förklarad.

Trots att professor Santilli hade pÄgÄende finansiering frÄn energidepartementet (DOE) för sin forskning sÄ organiserades pÄ Harvard ett motstÄnd av fysikerna S. Coleman, S. Weinberg och S. Glashow som lyckades stoppa professor Santillis forskning.  Motsvarande motstÄnd organiserades pÄ andra universitet dÀr professor Santilli ville förelÀsa, Àven fast han erbjöd sig att komma pÄ egen bekostnad.  Princeton, the IAS, the Lengaro laboratory i Italien, the Italian National Laboratories i Frascati o.s.v..  Listan fortsÀtter.

Det Àr inte lÀtt att förstÄ varför detta till synes systematiskt organiserade tanke- och forskningsförtryck uppstod varmed de praktiska bevisen sÄ lÄngt detta lÀt sig göras stoppades, ofta olagligt.  Det Àr som att Àven fysiker pÄ Harvard Àr sÄ rÀdda för verkligt sjÀlvstÀndigt tÀnkande och forskande att de förtrycker sanningen av rÀdsla för att bli förknippad med den.

Det som möjligen kan förklara denna starka rÀdsla Àr en gryende insikt att Nicola Tesla hade rÀtt i att alla andra hade gÄtt vilse angÄende elektromagnetismen, en absolut grundpelare för hela 1900-talets fysik.  För om hela grunden Àr rutten, dÄ Àr mÄngas upphöjda positioner enbart utanverk.  En forskare vars pÄgÄende totala omarbetning frÄn grunden av hela 1900-talets fysik tyder pÄ att detta Àr precis vad som har hÀnt Àr Miles Williams Mathis.  Mathis menar dessutom att det kan vara sÄ att underrÀttelsetjÀnsterna tagit över kontrollen över fysiken.  Logiskt, om den riktiga fysiken blir klassad som statssÀkerhetsrisker.

Priset för att vi sedan början av 1900-talet förkastat verklig fysik kan iallafall vara att vi har stoppat mÀnskligt framÄtskridande och konstlat konserverat ett samhÀlle som hÄllit kvar mÀnskligheten pÄ en nivÄ ungefÀr i stil med 1900-talets början, fast med "tillÀggsmodulen" elektronik och media.  NÀr det naturliga hade varit att frÄn 1900-talets början utforska universums hemligheter i kÀrlek och oÀndligt materiellt vÀlstÄnd.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2012-05-21

 

LĂ€nkar:
Fantasikrisen
Nuclear Waste Recycling
Miles Williams Mathis

Kommentarer:
Intelligentsians blockering kommentarstrÄden
Sourze.se kommentarstrÄden (kopia)

 

Fri Energi och naturvÀnlig Hampa lösningen pÄ miljökrisen

Skicka sidan Skriv ut PDF

Denna artikel mÄste skrivas eftersom det finns mÀnniskor som fattat att Fri Energi Àr en realitet [1] ,  men som inte har förstÄtt att den tillsammans med ersÀttandet av oljebaserade produkter med hampabaserade Àr lösningen pÄ sÄvÀl den atmosfÀriska nedsmutsningsproblematiken som sopbergen av plast pÄ land och i vÀrldshaven.

Genom att varje medborgare sjÀlv fritt kan ta fram den energi den behöver för att vÀrma eller kyla sitt hus, driva sina fordon o.s.v., och denna energi Àr ren och fullstÀndigt miljövÀnlig, sÄ minskar beroendet av de multinationella företagen som Àr samma företag som talar om för knapptryckarkompanierna [2] vad de ska stifta för lagar.  Kedjeeffekten av detta Àr att företagen inte lÀngre kan diktera lagstiftningen mot mÀnsklighetens intressen.  Detta i sin tur möjliggör Äterlegalisering av miljövÀnliga teknologier som för att skydda de multinationella företagsintressena lÀnge har varit förbjudna.  SÄsom t.ex. hampa istÀllet för plast.  Hampa bryts ned naturligt dÄ det Àr ett naturÀmne.

Konsekvenserna av principen att det bÀsta för mÀnniskorna istÀllet för det bÀsta för företagen pÄ omrÄde efter omrÄde fÄr styra Àr enorma, och leder till ett mÀnniskovÀnligt samhÀlle.  De som styrt de multinationella företagen fÄr överge den lekstugan, men det finns nog med materiellt vÀlstÄnd Ät alla.  Och tid och resurser för att förverkliga drömmar.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-03-19

Fotnoter:

  1. Den anvÀndes t.ex. den 11 september 2001 i New York för att förinta ett antal byggnader.  Se Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).
  2. Anne-Marie PÄlsson, "Knapptryckarkompaniet - Rapport frÄn Sveriges riksdag" (Atlantis 2011).

Först publicerad pÄ lege.net.  Artikeln fÄr i oförÀndrat skick inbegripet rubrik och denna rad fritt Äterpubliceras.

 

Bollplank utan baktankar

Skicka sidan Skriv ut PDF

KÀnner du att du behöver ett bollplank utan religiösa eller politiska baktankar, för att "fÄ korn" pÄ verkligheten?

NÄgon med bred livserfarenhet och kunskap, för vilken inget mÀnskligt Àr frÀmmande?

Tack vare min unika kompetensuppbyggnad och mitt vÀrldsomspÀnnande kontaktnÀt med andra fria andar kan jag erbjuda just detta.

Jag har lÀnge samlat pusselbitar till ett enormt multidimensionellt pussel.  Mina intresseomrÄden inbegriper:

  • Verklig Historia
  • Verklig Vetenskap
  • Verklig Andlighet
  • Verklig Allting

VÄr nuvarande sÄ kallade civilisation Àr, det kan nog alla som grÀvt lite i nÄgot hörn instÀmma i, genomfalsk.  Falsk historia, falsk vetenskap, falsk andlighet, falsk allting.

Jag har genomgÄtt en personlig medvetandeutveckling som finns dokumenterad online, http://blog.lege.net/,  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/ och (pÄ engelska) http://leiferlingsson.lege.net/.

 

Multidimensionell stigfinnare

Kontakta mig!

Alla uppgifter hÀr till höger!

Har du rÄd, sÄ fÄr du hjÀlpa mig att leva.

Har du inte rÄd, sÄ fÄr jag hjÀlpa dig!

 

 

 

[PDF]

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Inloggning