LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Avprogrammeringen

TillvÀxtens grÀnser dokumentet Àr en terrorattack

Skicka sidan Skriv ut PDF

Romklubbens TillvÀxtens grÀnser dokument Àr en terrorattack mot mÀnniskans medvetande.

Dokumentet visar t.ex. pÄ hur inte ens oÀndlig energi kan rÀdda mÀnskligheten dÄ allt "Àr begrÀnsat".

Det var ett Ă„rtionde sedan jag sjĂ€lv bemöttes med "TillvĂ€xtens grĂ€nser" dĂ„ jag talade fri energi.  Jag kĂ€nde dĂ„ att nĂ„got med det hela var "off"; fel.  Men jag kunde dĂ„ inte göra mer Ă€n att skriva min artikel Fantasikrisen, den enda riktigt reella krisen, som finns pĂ„  http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html(Engelska:  It was a decade ago I myself were met with the Limits of Growth document.  I felt then that something was off, but couldn't back then do more than write my article Crisis of Imagination, the only really real crisis, which is at  http://leiferlingsson.lege.net/2007/12/05/crisis-of-imagination/ .)

Det som Ă€r "off", fel, med TillvĂ€xtens grĂ€nser Ă€r att dokumentet befinner sig i ett statiskt universum.  Detta statiska universum Ă€r en konstruktion.  Medvetande har förmĂ„ga att skapa verkligheter.  Dr. Irene Caesar har t.ex. idĂ©n att skapa vad hon kallar Matrix Cities navigerade av medvetande hos mĂ€nskliga piloter som kan finnas i parallella skapade verkligheter.  Detta ensamt gör begrĂ€nsning av fysiskt utrymme och av andra resurser en överspelad frĂ„ga.  (Engelska:  What's off with the Limits of Growth document is that it's located in a static universe.  This static universe is a construct.  Mind has the ability to create realities.  Dr. Irene Caesar have for example the idea to create what she calls Matrix Cities piloted by the mind of human pilots that can be located in parallel created realities.  That alone makes the limit of physical room and other resources a moot question.)

Att mĂ€nniskan slĂ„ss mot mĂ€nniskan Ă€r en galenskap som mĂ„ste upphöra.  Ola Alexander Frisk har formellt dekonstruerat det filosofiska bedrĂ€geri enligt vilket hĂ€rskare krĂ€ver lydnad, sĂ„som att krĂ€va att du betalar för eller strider i krig.  Och det Ă€r samma bedrĂ€geri enligt vilket det statiska universum hĂ€rskaren krĂ€ver Ă€r konstruerat!  Det Ă€r en konstruktion i vilken vi inte har nĂ„gra andra verkliga valmöjligheter Ă€n att lyda.  Även dĂ„ vi Ă€r "olydiga", sĂ„ lyder vi reglerna, dĂ„ vi i detta fall enligt reglerna Ă€r "lagbrytare", och fortfarande ej fria.  Verklig frihet Ă€r att ej stĂ„ under sĂ„dana falska regler utan istĂ€llet skapa vĂ„r egen verklighet eller verkligheter tillsammans med "vĂ„r stam".
(Engelska:  That man fight man is a madness that must stop.  Ola Alexander Frisk have formally deconstructed the philosophical fraud according to which rulers demand obedience, such as demanding that you pay for or fight in wars.  And it's the same fraud according to which the static universe demanded by the ruler is constructed!  It's a construct in which we don't have any real option but to obey.  Even when we "disobey", we obey the rules, as we are then according to the rules "outlaws", and still not free.  Real freedom is not being under any such fake rules but create our own reality or a reality together with "our tribe".)
 

Se Àven Den mörka sidan, vs. Giordano Bruno, On the infinite Universe and Worlds (1584)
http://blog.lege.net/?/213-Den-moerka-sidan.html
http://everythingforever.com/bruno.htm

Vi Àr skapare - eller inlÄsta i nÄgon annans verklighet
"Det handlar om att stoppa in oss i lÄdan, sÄ vi inte upptÀcker vÄr potential.

Eftersom vĂ„r potential Ă€r just obegrĂ€nsad, sĂ„ mĂ„ste Ă€ven mörklĂ€ggningen vara det.  Evil Genius, ond genialitet.  I tidigare bloggningar har jag snuddat vid att allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstĂ„r 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, Ă€r tabu"

(LegeNet, Den mörka sidan,  2008-08-29.)


Det Ă€r viktigt att förstĂ„ …
… att pĂ„ en viss nivĂ„
… Ă€r förstĂ„elsen den
… att en viss nivĂ„ av folkmord Ă€r nödvĂ€ndig
… för att rĂ€dda mĂ€nskligheten frĂ„n undergĂ„ng.

Denna förstÄelse mÄste vÀgas in, dÄ man bedömer handlandet.
Givetvis, tĂ€nker man pĂ„ denna nivĂ„, kan man ej berĂ€tta om detta för det okunniga eller osofistikerade folket, som ej kan förvĂ€ntas förstĂ„ eller acceptera detta att bli folkmördade för den goda sakens skull.  (Det var av denna anledning jag 2008-07-21 skrev "HjĂ€rncellskomplotten" och 2009-11-23 skrev "Egentligen Ă€r folkmord onödiga", samt 2010-02-14 skrev "Egentligen Ă€r folkmord onödiga, omtagning".)

UTAN ATT FORMELLT HA DEKONSTRUERAT

 • den upplevda rĂ€tten att bestĂ€mma över andras huvuden
 • sĂ„vĂ€l som att det alls skulle vara nödvĂ€ndigt med folkmord för att rĂ€dda framtiden (för annars skulle det kunna ses som nĂ„gon slags sjĂ€lvförsvarsrĂ€tt),
sĂ„ kommer man ej Ă„t roten.  Roten Ă€r tron.  Som grundas i statisk faktakunskap samlad av den akademiska kulten.  De som har denna tro förstĂ„r inte att det Ă€r tro.  De tror att det Ă€r absolut sanning.  De agerar alltsĂ„ utifrĂ„n sin förstĂ„else!  Innan man inser detta kan man inte förhĂ„lla sig konstruktivt till denna folkmordsagenda för att rĂ€dda mĂ€nskligheten, som sĂ„ har perverterat sina utövare att de blivit riktigt galna.  De behöver vĂ„rd.
 

Den första punkten ovan Àr formellt dekonstruerad av Ola Alexander Frisk.
Den andra punkten ovan kan motbevisas t.ex. dĂ„ det pĂ„visas hur mĂ€nniskor genom medvetandepiloter kan flytta till 'imaginal' existensplan, skilda frĂ„n det existensplan Romklubbens TillvĂ€xtens grĂ€nser avser.  (The English word 'imaginal' was created by professor Henry Corbin in order to translate the Sufi concept of "a plane of existence created by the imagination of many people", Michael Talbot, "The Holographic Universe", p. 260.  Jag bloggade denna referens 2006-11-11 i "Spontant och personligt".)
Det kan nĂ€mnas att olika mĂ€nniskor har upplevt detta fenomen, och dĂ„ det hĂ€nder med mĂ€nniskor som Ă€r hjĂ€rntvĂ€ttade att det Ă€r omöjligt, sĂ€rskilt om de just jobbat inom psykiatrin, sĂ„ kan det lĂ€tt hĂ€nda att dessa blir psykiskt sjuka av denna annars trevliga upplevelse.  (Den akademiska sekten har mycket "pĂ„ sitt samvete".)

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-04-04.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

Instruktionsmanualen för att upplösa Matrix

Skicka sidan Skriv ut PDF

Första sidan av boken:

Citat:
 

The First Book of Hyperdialog — Section One
 

This Is How The State Fucks Your Mind

- Ola Alexander Frisk

 

Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects.  The real problem is — that it is possible to suppress the people — or like this — we are not genuine citizens.
 

Get how the Western culture is made and maintained to eliminate the real roots of our Western civilisation — and you will be — released.  Or like this.  This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix.
 

Our enormous problem is that we, the citizens or you, are trained to trust established authority instead of to base our life's on what can be proved.  And on top of that, you probably say that the current order is the same as Democracy, Reason and Science.  In the next step you might complain that it is horrible — and odd — that the world is fucked up.  And then you are confused and forced to get back to the cosy feeling the established traditions gives you.  The confusion and the false security are of course a result of that you are systematically trained to be easy to command and control.  You are simply formed to be stupid and complacent by the Ă©lite of the state(s), their schools, universities and their massmedia.  They take you on a ride from the cradle to the grave.

The super compressed story is that the Church eliminated the real roots of our civilisation as it was formulated in ancient Athens.  Then the Church formed the Academic tradition.  And then have the political Ă©lite taken over the same strict religious rules as they call Science.

You will get that the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens.  And above all: anyone will be able to prove these relations by referring to open historic facts that usually are hidden by the political Ă©lite and the Academic tradition.  So, if you are constantly frustrated or feel that you live in a cage where the reality is not real and have depression, anxiety disorders and panic attacks; you are perfectly healthy in a world built and kept to be sick.

This first section is a compact and yet comprehensive introduction to how the Western worldview was constructed and is preserved to cripple our possibilities to think and understand.  Here are the descriptions of the real roots of our civilisation, as it was formulated in ancient Athens, so any reader will clearly understand the restrictive functions of the Western worldview delivered by the Academic tradition.

You will get a mix of examples from today, historic material and systematic presentations.  Later sections will in detail show how socalled philosophers that has been educated, paid and published by protectors of the Western worldview have fortified the barriers to real thinking and understanding.

And no, this is not what is called a conspiracy.  It is the other way around.  What they make you to believe is the Truth, Democracy, Reason, History and Science is a conspiracy or a racket to make you into a zombie and easy to command and control.

My words will hopefully get you truly furious.  So, please remember; do not use violence.  Brutal force is their truth, method and perspective.  Any form of violence will only strengthen the established system of terror and make you a criminal.  Moreover, violence cannot break up brainwashing.  Only insights gained from real thinking and understanding; based on what can be proved dissolve brainwashing.
 

Version 20 March 2017 | hyperdialog.blogspot.com | hyperdialog.tk
 

Slut citat.
 

Detta Ă€r nyckeln:  "the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens."

Det du kommer att förstĂ„ dĂ„ du lĂ€ser boken Ă€r hur vĂ„ra medvetanden har kolonialiserats, och vi dĂ€rmed har kunnat göras till vapen.  Inte undra pĂ„ att folk Ă€r galna.  Krigen Ă€r inte undantag utan en given följd av den ursprungliga mentala ockupationen.  Utvandrarna till Amerika kunde inte komma ifrĂ„n den mentala ockupationen, varför de endast spred den mentala smittan.  Förtrycket Ă€r inbyggt i den mentala modell vi alla lider under.  Skiten kan omöjligt definitivt ta slut, innan den ursprungliga mentala smittan utrotas.  Annars Ă€r vi som virussmittade datorer som, om ej virusscanner körs, fortsĂ€tter att smitta nya datorer.  "This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix."

För övrigt, den globala medvetandefragmentering som nu sker kan jĂ€mföras med hur en enskild individ som stĂ„tt under Mind Control hamnar i kris dĂ„ programmeringen börjar lösas upp.  Det brukar dĂ„ finnas destruktionsprogram avsedda att individen ska kĂ„l pĂ„ sig sjĂ€lv..........

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-03-21.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

The Instruction Manual for how to dissolve the Matrix

Skicka sidan Skriv ut PDF

The first page of the book:

Quote:
 

The First Book of Hyperdialog — Section One
 

This Is How The State Fucks Your Mind

- Ola Alexander Frisk

 

Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects.  The real problem is — that it is possible to suppress the people — or like this — we are not genuine citizens.
 

Get how the Western culture is made and maintained to eliminate the real roots of our Western civilisation — and you will be — released.  Or like this.  This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix.
 

Our enormous problem is that we, the citizens or you, are trained to trust established authority instead of to base our life's on what can be proved.  And on top of that, you probably say that the current order is the same as Democracy, Reason and Science.  In the next step you might complain that it is horrible — and odd — that the world is fucked up.  And then you are confused and forced to get back to the cosy feeling the established traditions gives you.  The confusion and the false security are of course a result of that you are systematically trained to be easy to command and control.  You are simply formed to be stupid and complacent by the Ă©lite of the state(s), their schools, universities and their massmedia.  They take you on a ride from the cradle to the grave.

The super compressed story is that the Church eliminated the real roots of our civilisation as it was formulated in ancient Athens.  Then the Church formed the Academic tradition.  And then have the political Ă©lite taken over the same strict religious rules as they call Science.

You will get that the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens.  And above all: anyone will be able to prove these relations by referring to open historic facts that usually are hidden by the political Ă©lite and the Academic tradition.  So, if you are constantly frustrated or feel that you live in a cage where the reality is not real and have depression, anxiety disorders and panic attacks; you are perfectly healthy in a world built and kept to be sick.

This first section is a compact and yet comprehensive introduction to how the Western worldview was constructed and is preserved to cripple our possibilities to think and understand.  Here are the descriptions of the real roots of our civilisation, as it was formulated in ancient Athens, so any reader will clearly understand the restrictive functions of the Western worldview delivered by the Academic tradition.

You will get a mix of examples from today, historic material and systematic presentations.  Later sections will in detail show how socalled philosophers that has been educated, paid and published by protectors of the Western worldview have fortified the barriers to real thinking and understanding.

And no, this is not what is called a conspiracy.  It is the other way around.  What they make you to believe is the Truth, Democracy, Reason, History and Science is a conspiracy or a racket to make you into a zombie and easy to command and control.

My words will hopefully get you truly furious.  So, please remember; do not use violence.  Brutal force is their truth, method and perspective.  Any form of violence will only strengthen the established system of terror and make you a criminal.  Moreover, violence cannot break up brainwashing.  Only insights gained from real thinking and understanding; based on what can be proved dissolve brainwashing.
 

Version 20 March 2017 | hyperdialog.blogspot.com | hyperdialog.tk
 

End quote.
 

This is the key:  "the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens."

What you will understand as you read the book is how our consciousnesses have been colonized, and we thereby have been weaponized.  No wonder people are crazy.  The wars are not exceptions but a given result of the original mental occupation.  The emigrants to America could not get away from the mental occupation, which is why they only spread the mental contagion.  The oppression is built into the mental model we all suffer under.  Shit can't definitely end, without the original mental infection is first eradicated.  Otherwise we are like virus infected computers which, unless virus scanners are used, continues to infect new computers.  "This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix."

Moreover, the global consciousness fragmentation that is happening now is comparable with how an individual who has been under Mind Control goes into a crisis when the programming begins to dissolve.  There are then usually self destruct programs in place so that the individual should take him or herself out...........

— LegeNet Holistic Detective Agency, 2017-03-21.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

A Sovereign Intercession and Pizzagate; An Expose by John Robles II

Skicka sidan Skriv ut PDF

A SOVEREIGN INTERCESSION

and

PIZZAGATE

The End of the 911 NeoCon CIA/MOSSAD Takeover and the Rothschilds/Zionist Ownership of America or the End of America and the Beginning of World War III?

AN EXPOSE BY JOHN ROBLES II


Read it at http://lege.net/A_Sovereign_Intercession_and_Pizzagate/ 

The worst problem with censorship

Skicka sidan Skriv ut PDF

The worst problem with censorship is that even if you have proof for your reality, where the public reality is controlled, it is not possible to find any impartial court or other forum that can even understand your reality.  The false image become per the prince's decree both declared and formal truth, and the real reality you live in become, both formally and for everyone else, untruth.

This is also the basic nature of Western culture, so it will always come back to this.  Read Ola Alexander Frisk.  Western culture is built on to secure a static system.  When people start becoming so dynamic that the current static system fear that it can not maintain the oppression, the oppression become completely open to the oppressed, while those who do not care become even more ignorant, and can due to their ignorance also easily be turned into different forms of weapons.

However, we do not want to live in a static hell.  We want to dynamically have many different dimensions and dynamics within existence.  The static hell is self-destructing because it preys on exactly the same as it oppresses, namely dynamic creating.  The question is not if the static hell will disappear, the question is whether it will kill its host before it disappears.

— LegeNet Holistic Detective Agency, 2017-02-24.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

Det vÀrsta problemet med censur

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det vĂ€rsta problemet med censur Ă€r att Ă€ven om DU har bevis för din verklighet sĂ„ gĂ„r det dĂ€r den offentliga verkligheten Ă€r styrd inte att finna nĂ„gon opartisk domstol eller annat forum som ens kan förstĂ„ din verklighet.  Den falska bilden blir per furstens dekret deklarerad och formell sanning och den verkliga verklighet du lever i blir formellt och för alla andra osanning.

Detta Ă€r ocksĂ„ den vĂ€sterlĂ€ndska kulturens grundnatur, sĂ„ det kommer dĂ€rför alltid tillbaka hit.  LĂ€s Ola Alexander Frisk.  Den vĂ€sterlĂ€ndska kulturen Ă€r byggd pĂ„ att lĂ„sa fast ett statiskt system, och nĂ€r mĂ€nniskor börjar bli sĂ„ dynamiska att det rĂ„dande statiska systemet befarar att det inte kan vidmakthĂ„lla förtrycket sĂ„ blir förtrycket helt öppet för de förtryckta, medan de som inte bryr sig blir Ă€nnu mer ovetande, och ocksĂ„ lĂ€tt — p.g.a. deras ovetande — kan anvĂ€ndas som olika former av vapen.

Vi vill dock inte leva i ett statiskt helvete, utan vi vill dynamiskt ha mĂ„nga olika dimensioner och dynamik i tillvaron.  Det statiska helvetet Ă€r sjĂ€lvförstörande eftersom det parasiterar pĂ„ exakt detsamma som det förtrycker, nĂ€mligen dynamiskt skapande.  FrĂ„gan Ă€r inte om det kommer att försvinna, frĂ„gan Ă€r om det kommer att döda sin vĂ€rd innan det försvinner.

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-02-24.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

It is not necessary to base a state on criminal thinking

Skicka sidan Skriv ut PDF

https://mobinfiltrator.com/2016/09/30/project-newton-did-police-services-around-the-golden-horseshoe-conspire-to-hide-scores-of-officers-caught-dealing-and-using-steroids/comment-page-1/#comment-6

0 thoughts on "Project Newton — Did Police Service's around the Golden Horseshoe conspire to hide scores of officers caught dealing and using steroids?"
 

LegeNet
January 1, 2017 at 1:11 pm

Your comment is awaiting moderation.
 

"Take a very close look at the following quote from Plato.  It holds the key to why those in power have no problem lying to you and sleeping like a baby.  I suggest you read it closely several times.

They say that to do injustice is, by nature, good; to suffer injustice, evil; but that the evil is greater than the good.  And so when men have both done and suffered injustice and have had experience of both, not being able to avoid the one and obtain the other, they think that they had better agree among themselves to have neither; hence there arise laws and mutual covenants; and that which is ordained by law is termed by them lawful and just.  This they affirm to be the origin and nature of justice; —it is a mean or compromise, between the best of all, which is to do injustice and not be punished, and the worst of all, which is to suffer injustice without the power of retaliation; and justice, being at a middle point between the two, is tolerated not as a good, but as the lesser evil, and honoured by reason of the inability of men to do injustice.  For no man who is worthy to be called a man would ever submit to such an agreement if he were able to resist; he would be mad if he did. Such is the received account, Socrates, of the nature and origin of justice. — Plato's Republic, Book II.

Do you see this?  Do you understand it?  Do you comprehend what this means?  You might want to read it again.  Any and all conduct is justified to get what you want under POLITICAL theory.  That is the BASIS of real political theory."  ( http://www.thetruthaboutthelaw.com/they-constantly-lie-to-you-learn-why/ )

A state based on Plato's Republic, Book II, has been created based on the principle that fraud is good if one can avoid punishment.  Such a state is, therefore, for its very survival dependent on criminal thinking, which explain High Level Corruption.

For such a state, built on Plato's Academic Tradition or Cult, people with a highly developed moral is a threat, unless these dangerous non criminal minds can be successfully fooled.

But it is not necessary to base a state on Platonism.
It is not necessary to base a state on criminal thinking.
It is not necessary to base a state on High Level Corruption.

"The Academic tradition is simply the worst terrorists that so far has existed on this planet.— Ola Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, Division TwoThe Hidden System of Platonism Rules the Current Western Culture, p. 166,  http://hyperdialog.tk/ .

— LegeNet Holistic Detective Agency, 2017-01-01.

 

Binnikemasken som hÄller pÄ att döda det svenska folket

Skicka sidan Skriv ut PDF

Åren efter inledningen av Irak-kriget 2003 gick jag pĂ„ flera möten med regeringsföretrĂ€dare.  De svar som gick att fĂ„ kan summeras med  "Vi gör allt vi kan" och "vi kan inget göra".  Som jag kommenterade 2006-04-14,  "det SKRÄMMER MIG att folk runtomkring mig beter sig som om de var utbytta mot aliens eller robotar  [...]  lĂ„t vara att vi mĂ„ste lyda husse, men vi kan vĂ€l sluta hyckla om det?!"  ( http://lege.com/leif20060414/ eller http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c842 )

Om den svenska staten stĂ„r under hot och utpressning sĂ„ att denna stat anser sig tvungen att begĂ„ terrorist- och krigsbrott, och den anser sig inget kunna göra, dĂ„ Ă„ligger det naturligtvis den civiliserade mannen och den civiliserade kvinnan att ej stödja denna genom hot och tvĂ„ng sĂ„lunda kapade stat.  Det Ă€r en moralisk plikt att ej stödja verksamhet som samvete och moral dikterar Ă€r med den största sannolikhet grovt brottslig.  Finansiering av sĂ„dana strukturer kan dessutom i enlighet med the common law doctrine of 'joint enterprise', Article 25 of the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation, utgöra terroristbrott.  Det Ă€r den civiliserade mannens eller den civiliserade kvinnans absoluta plikt att pĂ„ egen hand göra de moraliska och rĂ€ttsliga avgörandena i detta avseende.  En stat som stöder terror mot civilbefolkningar i andra lĂ€nder kan dessutom mycket vĂ€l Ă€ven bedriva terror mot det egna folket.  Krig och terror Ă€r ju strukturer som skapas för att kunna tvĂ„ngsvĂ€rva av dem som vill styra över andra mĂ€n och kvinnor.

Se information lÀngre ned om vad du kan göra för att undgÄ enskilt straffrÀttsligt ansvar.

Dr. Katherine Horton beskriver enkelt och redligt hur organisationer kapas av organiserad brottslighet i denna video:  Stop 007 - Capture (Systems analysis Basics 1).  Den svenska staten Ă€r naturligtvis en organisation.  En organisation som ej anser sig kunna försvara sig, utan som tvĂ€rtom anser att den mĂ„ste lĂ„ta frĂ€mmande makts agenter operera ostört*, en sĂ„dan organisation mĂ„ste anses vara djupt kapad.  *:  Detta sades av dĂ„varande moderatledaren Fredrik Reinfeldt den 22 december 2004 i radions P1, Studio Ett 17:00-17:45, till Ekots Erik Ridderstolpe och svenska folket, se transkribering pĂ„ http://web.comhem.se/humanistgruppen/Extra%20laenkar/erlingsson_tortyr.htm eller backup kopia pĂ„ http://blog.lege.net/redirect/erlingsson_tortyr.htm .
 

Binnikemasken som parasiterar pÄ och nu hÄller pÄ att döda det svenska folket.

"Det sĂ€tt som en faktisk binnikemask fungerar pĂ„ Ă€r att injicera sin vĂ€rd med en kemikalie som gör att vĂ€rden har begĂ€r efter vad som Ă€r bra för binnikemasken och dĂ„ligt för vĂ€rden.  SĂ„ Binnikemaskekonomin Ă€r skicklig pĂ„ att anvĂ€nda media och utbildning och mĂ„nga ekonomiska incitament för att fĂ„ oss att agera mot vĂ„ra egna strategiska intressen och i stĂ€llet stödja och bero av binnikemasken."  (Egen översĂ€ttning av "Understanding the Drain" frĂ„n Solari, av Catherine Austin Fitts, http://solari.com/realdeal.htm .  Fitts var Assistant Secretary of Housing and Federal Housing Commissioner vid the United States Department of Housing and Urban Development i den första Bush administrationen.  Originalcitat:  "The way an actual tapeworm operates is to inject its host with a chemical that makes the host crave what is good for the tapeworm and bad for the host.  So the Tapeworm Economy is adept at using media and education and numerous financial incentives to get us acting against our own strategic interests and instead supporting and depending on the Tapeworm.")

Det krigsmateriel-medie-politiska-vetenskapliga och medicinska komplexet Àr en binnikemask som nu hÄller pÄ att döda sin vÀrd, Sverige och svenskarna, eftersom den ej tillÄter nÄgra andra beskrivningar Àn de som stöder binnikemaskens intressen.
 

Det ligger inte i det svenska folkets intresse att sjunka till havets botten med Binnikemaskens Titanic.

Hela mitt folkbildningsarbete har handlat om hur det finns otaliga möjligheter som med maffiametoder av rĂ€ttssystem, media och myndigheter har förklarats vara nonsens och inget att bry sig om.  Se vidare Intelligentsians blockering och LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„ .  Men sĂ„ lĂ€nge mĂ€nniskor tror att rĂ€ttssystem, media och myndigheter Ă€r att lita pĂ„, lika lĂ€nge kommer de inte att tro att det kan finnas alternativ.  Som i sĂ„ mĂ„nga andra sammanhang tillĂ„ts dessutom bedragare och lurendrejare i viss utstrĂ€ckning att bedra mĂ€nniskor, eftersom det befĂ€ster bilden av att allt som inte Ă€r officiellt godkĂ€nt Ă€r bedrĂ€geri.  Samma orsak f.ö. till att brottslighet vid viss nivĂ„ Ă€r nödvĂ€ndig för binnikemaskens överlevnad.  Det Ă€r endast de verkliga och fungerande alternativen som skoningslöst förtrycks.
 


 
Information om vad du kan göra för att undgÄ enskilt straffrÀttsligt ansvar.

För att undgĂ„ straffrĂ€ttsligt ansvar för de eventuella krigsbrott eller terroristbrott som finansiering av den svenska staten med dess strukturer i och med artikel 25 i the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation kan innebĂ€ra sĂ„ Ă€r det viktigt att erhĂ„lla rĂ€ttsĂ€ker identifiering av de enskilda beslutsfattare som ej tillĂ„ter att ditt eget samvete och din egen moral fĂ„r vara lag.  Detta dĂ„ det nĂ€mligen finns en rĂ€ttslig möjlighet att slippa straffansvar om man inför ICC-Ă„klagare redovisar hur man har gjort allt i sin makt för att vĂ€gra sĂ„dan finansiering och vilka de enskilda beslutsfattare Ă€r som ej godtar denna vĂ€gran.  Kan alltsĂ„ sĂ„dana enskilda beslutsfattare rĂ€ttssĂ€kert identifieras sĂ„ kan i sĂ„ fall eventuellt straffrĂ€ttsligt ansvar för krigsbrott eller terroristbrott med anledning av finansiering av den verksamhet dessa krĂ€ver att du stöder övertas av dessa enskilda, sĂ„ att det egna rĂ€ttssubjektet och dĂ€rmed du sjĂ€lv kan gĂ„ fri frĂ„n sĂ„dant straffrĂ€ttsligt ansvar.

VĂ€gran frĂ„n sĂ„dana enskilda beslutsfattare att efterkomma sĂ„dant krav pĂ„ rĂ€ttsĂ€ker identifiering kan tyda pĂ„ mycket grovt brottsliga avsikter, dĂ€r man kan ha som avsikt att tvinga in den civiliserade mannen eller den civiliserade kvinnan i krigsbrott eller terroristbrott.  Möjliga brottslingar med sĂ„dana avsikter skall ej Ă„tlydas.  Organisationer/sĂ€llskap som vĂ€grar ta ansvar för sina beslut mĂ„ste anses sannolikt, tills annat har bevisats genom efterkommande av krav om rĂ€ttsĂ€ker identifiering av beslutsfattare och inblandade rĂ€ttssubjekt, kunna utgöra organiserade brottsĂ€llskap/organiserad brottslighet.  GĂ€rningar, eller brist pĂ„ dessa dĂ„ de Ă€r befogade, talar högre Ă€n 'ord'.  LĂ„t dig dĂ€rför ej luras av diverse heraldik och loggor som kan skapa falska verklighetsbilder av att det skulle röra sig om legitima myndigheter, osv..  Kanske upplĂ€gget med rutinerna rentav i sĂ„ fall Ă€r sĂ„ skickligt konstruerat att det Ă€ven har lurat sina medarbetare sĂ„ dessa faktiskt tror att de arbetar för legitima rĂ€ttssubjekt istĂ€llet för att faktiskt vara gĂ€ngmedlemmar i ett brottssyndikat.  Om detta alltsĂ„ skulle visa sig vara fallet.

DĂ„ omfattande bevisning föreligger för att myndigheter ej gör sin del i att komma tillrĂ€tta med denna typ av brottslighet utan tvĂ€rtom lĂ„ter den fortgĂ„ utan Ă„tgĂ€rd och dĂ€rför i praktiken Ă€r medbrottsliga Ă€r det dĂ€rför helt och hĂ„llet den civiliserade mannens och den civiliserade kvinnans enskilda absoluta plikt att pĂ„ egen hand göra de moraliska och rĂ€ttsliga avgörandena i detta avseende.  (Om du Ă€r osĂ€ker pĂ„ vilken bevisning som finns:  Se t.ex. redogörelsen för nĂ€r runt sju hundra svenskar anmĂ€lde regering, riksdag och försvarsmakt för nĂ„gra av de grövsta brott som kan begĂ„s, krigsbrott.  Detta var en anmĂ€lan som drevs frĂ„n den 4:e november 2011 till den 26:e mars 2012.  KrigsbrottsanmĂ€lan-Ă€rendet finns beskrivet pĂ„ sidorna 118-181 i boken Demokrati till döds; Sveriges vĂ€g in i den globala diktaturen av Kristoffer Hell.  Se Ă€ven bevisen för krigsbrott mot Syrien och krigsmaterielexport som anvĂ€nds i kriget mot Jemen.)
 


 
Till sist ett lite sjÀvrefererande citat frÄn Humanistgruppen:

http://web.comhem.se/humanistgruppen/

"VĂ€rlden ser ut som ett Nazi-Tyskland i globalt format.  Somliga lever i perfekta idyller, med vĂ€lstĂ„nd och uppmuntran, medan det bakom kulisserna begĂ„s fruktansvĂ€rda brott, som de lyckliga mĂ€nniskorna egentligen anar, men vĂ€ljer att mer eller mindre strunta i.  Kanske kĂ€nner de ofta uppgivenhet - 'vad kan Jag göra' - eller gĂ„r de pĂ„ den subtila indoktrineringen att de som rĂ„kar illa ut faktiskt förtjĂ€nar det".

Citat: Ingis, Lege.net
Material, tips, idéer för Humanistgruppen till : Den hÀr e-postadressen Àr skyddad frÄn spamrobotar, du mÄste ha Javascript aktiverat för att visa den
Bidrag till sajten: Pg 1845529-5 ; G.Thorell / Humanistgruppen.
Facebook

One People, Humanity
One Nation, the Earth !
Citat |||| Zenrin

Updated: 2010-12-05 11:57 PM
 


 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2016-12-26.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

___
 

Kommentarer kan göras pÄ bloggen Intelligentsians blockering,
http://blog.lege.net/?/379-Binnikemasken-som-haller-pa-att-doeda-det-svenska-folket.html#comments .

 

Öppet brev till Angela Merkel

Skicka sidan Skriv ut PDF

av Ola Alexander Frisk
ÖversĂ€ttning till svenska, LegeNet
 

Publicerad 7 december 2016
Uppdaterad, fixat slarvigt sprÄk, 8 december 2016

https://hyperdialog.blogspot.com/2016/12/open-letter-to-angela-merkel-real.html
 

Öppet brev till Angela Merkel
- Det verkliga problemet Àr att skolorna
lurar oss med en falsk vetenskap baserad pÄ
kyrkans statiska dogmer

 

KĂ€ra Angela Merkel,

Den pĂ„gĂ„ende totala krisen för vĂ€st kallas för ekonomisk eller politisk.  Den verkliga orsaken till svĂ„righeterna Ă€r en intellektuell förvirring eftersom vĂ„ra möjligheter att förstĂ„ livet och vĂ€rlden vanligtvis hĂ€mmas av dolda religiösa dogmer.

VĂ€nligen notera, jag Ă€r absolut inte mot religion eller Kristus.  Jag avslöjar endast att vi i dag förhindras att undersöka och förbĂ€ttra vad vi faktiskt kan förstĂ„ och jag talar om dolda religiösa dogmer; som krĂ€ver absolut underkastelse.
 

InnehÄll

Summering, 2
Bakgrund, 2
Vad handlar det hela om, 3
De vanligtvis dolda relationerna, 3
Mitt budskap till dig, 4
 

1 : 5
 

Summering

Det massiva problemet Àr att den akademiska traditionen, som har ett monopol pÄ kunskap och utbildning, Àr en organisation med dolda religiösa mÄlsÀttningar, som lurar folket OCH den politiska eliten att acceptera eller till och med dyrka diktatur; genom dolda kyrkans dogmer som sÀgs vara förstÄnd och vetenskap.

Till exempel det centrala kravet att vara normal i den sĂ„ kallade vetenskapen psykologi har ingen konkret definition dĂ„ det Ă€r en dold statisk kyrkans dogm; som innebĂ€r att folket mĂ„ste begrĂ€nsas till att acceptera hur det Ă€r och lyda.  Den historiska relationen Ă€r att vĂ„r förmĂ„ga att förstĂ„ hur förbĂ€ttra livet och samhĂ€llet, pĂ„ ett konkret sĂ€tt, har ersatts med att acceptera hur det Ă€r och att lyda.
 

Bakgrund

Angela Merkel, ledare för Tysklands regering, har under lĂ„ng tid sagt att det stora problemet Ă€r nationalism.  Och under 2017 vill Merkel bli omvald i de federala valen i Tyskland.

HĂ€r Ă€r ett aktuellt exempel pĂ„ den nuvarande situationen.  Merkel mĂ„ste förĂ€ndra för att möta Tysklands utmaningar, Dirk Kurbjuweit, Der Spiegel, 25 november 2016.  Kurbjuweit sĂ€ger.

    ... Inget mindre Ă€n liberal demokrati stĂ„r pĂ„ spel.

Det Ă€r sjĂ€lva grundvalarna för denna liberala demokrati som Ă€r baserade pĂ„ falska förklaringar av livet och vĂ€rlden för att stödja dold Makt Är RĂ€tt.  SĂ„, att den nuvarande vĂ€sterlĂ€ndska terrorn, kallad liberal demokrati, Ă€ntligen bryts upp Ă€r det bĂ€sta som har hĂ€nt pĂ„ nĂ€stan tvĂ„ tusen Ă„r!

Möjligheten och utmaningen Àr nu att skapa en kultur av verklig demokrati baserad pÄ en verklig vetenskap och ett konkret förstÄnd.
 

2 : 5
 

Vad handlar det hela om

De flesta hatar skolan och misstĂ€nker att de Ă€r missledda av massmedia eller lögnpressen/LĂŒgenpresse/Lying press.  Men, de kan vanligen inte pĂ„ ett konkret sĂ€tt förstĂ„ varför eller hur det Ă€r som det Ă€r; dĂ„ de frĂ„n början Ă€r trĂ€nade att ha en falsk förstĂ„else av livet och vĂ€rlden som endast stöder att acceptera hur det Ă€r och att lyda.

Vi Ă€r helt enkelt lurade in i en statisk vĂ€rldsbild - som tar bort varje konkret dynamisk kvalitĂ© - sĂ„som att utveckla glĂ€djen i att upptĂ€cka, skapa och samarbeta.  Och tvingas dĂ€rför acceptera hur det Ă€r och att lyda.  SĂ„lunda blir dolda eller öppna diktaturer detsamma som hur det mĂ„ste vara.

Allt som allt.  Vi behöver förkasta dumheten att begrĂ€nsa vĂ„r förmĂ„ga att förstĂ„ livet och vĂ€rlden.

Vi behöver upplösa varje relation mellan staten och den akademiska traditionen, som hÀmmar vÄra kapaciteter, och utveckla ett nytt system för hur staten kan stödja verklig utbildning och verklig vetenskap.
 

De vanligtvis dolda relationerna

Den huvudsakliga och dolda mÄlsÀttningen för den akademiska traditionen Àr att göra verkligt tÀnkande och verklig förstÄelse mystisk; för att tvinga folket att acceptera hur det Àr och att lyda.

Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, Àr att den nuvarande vÀrldsbilden i vÀst skapades som en konstruktion för att dölja diktatur av det romerska imperiets militÀrdiktatur.

Det formella namnet pÄ denna metod för att lura folket till dumhet och underkastelse Àr Platonism.
 

3 : 5
 

Platonism Ă€r konstruerad för att eliminera grunderna för sann demokrati och sann vetenskap som de utvecklades och anvĂ€ndes i Aten.  Eftersom atenarna hade formulerat sina ideal var det lĂ€tt för romarna att veta vad man skulle eliminera.

Platonismens kÀrna Àr att fÄ folket att tro att förstÄnd, eller förmÄgan att tÀnka, att nÄ insikter, Àr mystisk eller omöjlig att pÄ ett konkret sÀtt fatta.

I praktiken innebĂ€r detta att det mystiska förstĂ„ndet avvisar konkret förstĂ„else av nĂ„got annat Ă€n att acceptera hur det Ă€r och att lyda.  Det önskade resultatet Ă€r att den högsta auktoriteten, som till exempel en stat, Ă€r gudalik eller nĂ„gon form av gud.

Den akademiska kultens lĂ€ror baseras dĂ€rför pĂ„ diktaturens ideal vilket har resulterat i, till exempel nationalism, kommunism, fascism och nazism.  SĂ„, det Ă€r pĂ„ tiden att klippa av varje relation mellan vĂ€stvĂ€rldens nationalstater och den akademiska traditionen.

Ett av de huvudsakliga problemen i dag, eller kanske DET huvudsakliga problemet, Ă€r att massmedia helt och hĂ„llet Ă€gs och görs av befrĂ€mjare av idealet att anvĂ€nda dolda religiösa dogmer för att lura den politiska eliten sĂ„vĂ€l som folket.  Jag skulle bli förtjust om jag bevisas ha fel.
 

Mitt budskap till dig

Du Ă€r en kraftfull ledare, inte rĂ€dd för att ta en kamp för att göra det rĂ€tta.  Till exempel, du sparkade ut kĂ€rnkraft för att etablera en grund för hĂ„llbara alternativ.

SĂ„, om du nu sparkar ut den akademiska traditionen, eller för att vara mer precis, upplöser varje relation mellan den akademiska kulten och staten samt sĂ€tter upp en ny struktur för utbildning och vetenskap.  Ett fundament som stöder vĂ„r konkreta förmĂ„ga att förbĂ€ttra, innovera och skapa,  sĂ„ kan detta endast resultera i hĂ„llbar verklig tillvĂ€xt i mĂ„nga dimensioner.  Och dĂ„ kommer andra nationer att följa Tyskland.
 

4 : 5
 

Du har möjligheten att Ă€ntligen sĂ€tta stopp för den pĂ„gĂ„ende tragedin i vĂ€st, nĂ€stan tvĂ„ tusen Ă„r av extrem dumhet och onödiga lidanden, genom att öppna upp till en vĂ€lmĂ„ende era för den vĂ€sterlĂ€ndska civilisationen.  Du har makten och alla anledningar till att upplösa relationerna mellan den akademiska kulten och staten.  Det kommer inte att vara enkelt.  SĂ„ snĂ€lla, börja pĂ„ en gĂ„ng!

Kom ihÄg, kris betyder bokstavligen vÀndpunkt och lÀngst ned i Pandoras ask finns hoppet.

Dessa tvÄ enkla budskap frÄn de gamla grekerna Àr exempel pÄ insikter i dynamiska relationer som den nuvarande statiska vÀsterlÀndska kulturen Àr byggd pÄ att eliminera en konkret förstÄelse av.

I min bok This Is How The State Fucks Your Mind (SĂ„ knullar staten Din sjĂ€l.  Ö.a.:  Den svenska boken med sĂ„dan titel Ă€r ej samma bok Ă€ven om Ă€mnet Ă€r samma) finns fler konkreta relationer sĂ„vĂ€l som obestridliga historiska fakta.  De senaste kapitel som jag har lagt Ă€r:

26.  Virtus Killed Arete Therefore Can You Only Be A Normal Worker And Consumer - Overview Of The Mythological Level  (Virtus dödade Arete DĂ€rför kan du bara vara en normal arbetare och konsument - översikt över den mytologiska nivĂ„n)

27.  The Demand To Be Normal Is A Dogma Of The Church To Guarantee That You Are A Uniform Soldier  (Kravet att vara normalt Ă€r en kyrkans dogm för att garantera att du Ă€r en enhetlig soldat)
 

Med vÀnlig hÀlsning,

Ola Alexander Frisk
 

5 : 5
 

ÖversĂ€ttning:  LegeNet
(LĂ€nkar som i original.  För svenska Wikipediasidor, sök samma Ă€mne pĂ„ svenska.)

 

___
 

Kommentarer kan göras pÄ bloggen Intelligentsians blockering,
http://blog.lege.net/?/377-OEppet-brev-till-Angela-Merkel.html#comments .

 

AffÀrsidén med den holistiska detektivbyrÄn

Skicka sidan Skriv ut PDF

Min hela affĂ€rsidĂ© med det företag Leif Erlingssons holistiska detektivbyrĂ„* jag för snart sju (7) Ă„r sedan registrerade var just att hjĂ€lpa mĂ€nniskor med övergĂ„ngen mellan den enligt BBC dokumentĂ€ren med det namnet "hypernormaliserade" men helt falska "verkligheten" och den verklighet som hĂ„ller pĂ„ att skapas.  Jag överskattade uppenbarligen dĂ€rvid hur snart mĂ€nniskor skulle börja efterfrĂ„ga denna hjĂ€lp.  Se gĂ€rna http://lege.net/bollplank-utan-baktankar.html som jag satte upp pĂ„ anslagstavlor i trakten dĂ€r jag bor 2009-11-07.  NĂ„got av anslagen sitter fortfarande uppe!  Den hĂ€r texten försöker ocksĂ„ skissa lite:  http://lege.net/att-navigera-nasta-paradigm.html .  Den pekar pĂ„ hur min egen livsresa förberett mig för detta arbete.
*:  Leif Erlingssons holistiska detektivbyrĂ„:  Holistisk DetektivbyrĂ„, Multidimensionell informationsanalys, Multidimensionell stigfinnare.

Nu kan det dock vara nĂ€ra.  Verkligheterna kan snart inte hĂ„llas isĂ€r lĂ€ngre…  Rekommenderar att se BBC dokumentĂ€ren HyperNormalisation av Adam Curtis för hur en helt falsk "verklighet" görs till "det normala", sĂ„ verklig verklighet kĂ€nns overklig,  https://thoughtmaybe.com/hypernormalisation .  Sedan bör man givetvis gĂ„ Ă€nnu djupare i analysen, för Adam Curtis beskriver ju vad som Ă€r och hur, men inte det djupare bedrĂ€geriet sĂ„ som Ola Alexander Frisk gör:  "However, Curtis stays on the surface and is therefore stunned to find that everything appears to be so hollow."  (Ola Alexander Frisk, http://hyperdialog.blogspot.com/2016/10/hypernormalisation-by-adam-curtis.html ).

Det Ă€r alltsĂ„ "kriget om verkligheterna" som Ă€r det verkliga kriget, och dĂ€r tar man nu till alla medel.  Den verkliga censuren Ă€r menad att vara dold, det Ă€r dĂ€rför man i det privata oftast kan gĂ„ runt den, men i det offentliga Ă€r censuren stenhĂ„rd.  Makten lĂ„tsas att den inget begriper…  Spelar dum!  Det hĂ„ller dock nu pĂ„ att slĂ„ tillbaka, genom att mĂ€nniskor Ă€r allt mindre rĂ€dda för att bli kallade allt möjligt klet, vilket har varit sĂ€ttet att mobba in mĂ€nniskor till lydnad till de verkliga brottslingarna.
 

Egen nÀtkommentar 2016-10-24:

NĂ€r diskrepansen som nu Ă€r total mellan verklighet och narrativ blir ocksĂ„ den mentala kortslutningen total.  Det blir stĂ€ndiga kollisioner med tankeblockeringar vilket hos flertalet resulterar i mental kortslutning, i oförmĂ„ga att hantera korrekt information.  Korrekt information och sunt tĂ€nkande blir dĂ€rmed obegripligt för flertalet.  I praktiken blir deras intelligens negativ i dessa lĂ€gen.  (Se t.ex. HyperNormalisation av Adam Curtis pĂ„ BBC som en bra introduktion till perceptionshanteringen.  Eller som Investeringsanalytiker Catherine Austin Fitts konstaterar, "It's Fiction, Folks!".)

Ola Alexander Frisk har senaste mĂ„naderna jobbat hĂ„rt med ny Ă€nnu opublicerad text om "det mystiska förnuftet" dĂ€r allt ska bli kristallklart och med klara definitioner av alla begrepp.  Se hans tidigare arbete pĂ„ hyperdialog.tk, dĂ€r du Ă€ven finner Adam Curtis HyperNormalisation.  Det Frisk redan har visat i det tidigare publicerade Ă€r hur vĂ€sts vetenskap har eliminerat dynamiska relationer för att mĂ€nniskor ska ta för givet att endast statiska relationer konkret kan förstĂ„s.  Detta Ă€r alltsĂ„ inledningen av den "gas-lighting" (jmf. Catherine Austin Fitts text) vi alla sedan Ă„rhundraden Ă€r utsatta för.
 

Dessutom visar nu Àven "Big Data Analysis" att verkligheterna inte lÀnge kan hÄllas isÀr:
(clif high gör big data analysis för att se vad som snart kommer att vara ute i det öppna.)

https://twitter.com/clif_high/status/792822081020829698


clif @clif_high

Ack! As forecast: 'confusion language' is starting! Wait til the 7th! And the Markets IMPACTS! #BTC? Got AU? AG?

[ clif_high__Big_Data_analysis__confusion_language_is_starting.png ]

  Retweets 12
  Likes 26
  pak4l mt tetro William Lester Gabriel D Vine Wile E Coyote Maveric DB LegeNet Dolans Dank Memes

9:14 PM - 30 Oct 2016
0 replies 12 retweets 26 likes
 

En ny kapitalism föds:

"When cronyism crashes (late 2016, early 2017), shit will happen.

In the midst of the verbal, politically 'correct' social media manure that will be spewing out of people expousing, at the top of their desperately heaving minds and lungs, the 'end of capitalism', the fertilizer will already be doing its work, and real capitalism will be breaking out at the level of the real economy here in USAPop.  People, here as in the failing USSR, will, once the msm-propaganda pressitutes are gone from their tv stream, get moving vertical again, letting 'capitalism' erupt in a way that has not existed since the days of the Yankee traders racing across the Pacific in clipper ships.

Capitalism is ALWAYS seeded by desperation!  Trade between humans IS captialism, and trade can only be stifled, never stopped.

The eruption of capitalism here in USAPop will be your local temporal marker for the germination of what we have called AMRev2 (American Revolution 2) here at halfpasthuman since 2004.  This will NOT be a revolution like any ever before manifest on this planet.  It is a thinker's and a maker's revolution, not a warrior's fight!"  (clif high, Welcome to YOUR AMRev2!, 5:32 PM - 30 Oct 2016, http://www.halfpasthuman.com/#timetalks .  (Arkiveras senare pĂ„  http://www.halfpasthuman.com/essay_access.html .))
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2016-10-31

//

 


Sida 1 av 9
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

Inloggning