LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Avprogrammeringen

Platonism Àr dold statsreligion i sÄ kallade sekulÀra lÀnder

Skicka sidan Skriv ut PDF

Platonism Àr dold statsreligion i sÄ kallade sekulÀra lÀnder.

Nyckelbegrepp:  Eliminerande av konkreta dynamiska relationer.  Konsekvens: "oansvarighet" med pĂ„tvingad lydnad.

Platonism innebĂ€r eliminerande av konkreta dynamiska relationer för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det Ă€r att acceptera och lyda hĂ€rskaren.  Om följande relation inte förstĂ„s sĂ„ Ă€r det vĂ€ldigt lĂ€tt för mĂ€nniskor att krĂ€va att lydnad pĂ„tvingas, nĂ€r detta Ă€r det enda sĂ€ttet att tvinga offren att acceptera och lyda det hĂ€rskaren har bestĂ€mt:  Vad som i dag benĂ€mns oansvarighet Ă€r en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats.  (Att det överhuvud taget finns ett svenskt begrepp "rĂ€ttshaverist" visar pĂ„ hur löjligt det i Sverige ses att försöka fĂ„ rĂ€tt mot det som Ă€r bestĂ€mt.)

Platonism innebÀr genom eliminerandet av konkreta dynamiska relationer fördumning sÄ att vi inte ska kunna tÀnka konkret dynamiskt eller kunna förstÄ andras konkreta dynamiska tankar, utan att vi ska avfÀrda dessa konkreta dynamiska relationer som gallimatias eller oförnuft eller obegripliga tankar eller oansvarighet, etc.

Platonism skapar för sÄvÀl samhÀllen som för individer det största överlevnadshotet alla kategorier genom att den innebÀr oförmÄga att tolka verkligheten.

Uttryckt mer mĂ„leriskt, konkret fantasi Ă€r borttagen.  NytĂ€nk krĂ€ver förmĂ„ga att kunna dra dynamiska slutsatser.  NytĂ€nk krĂ€ver förmĂ„ga att förstĂ„ konkreta dynamiska relationer.  NĂ€stan alla barn ligger t.ex. pĂ„ geninivĂ„ nĂ€r det gĂ€ller förmĂ„ga att kunna dra dynamiska slutsatser.  Men varefter barnen skolas stĂ€ngs denna intelligens ned istĂ€llet för att övas upp till ett knivskarpt intellektuellt verktyg.  Vilket enligt mĂ„nga insiders Ă€r avsikten med den skola vi har.  AlltsĂ„ att stĂ€nga ned istĂ€llet för att förfina det som formellt heter konkret Dynamiskt tĂ€nkande.  I vuxen Ă„lder ligger endast c:a 2% kvar pĂ„ geninivĂ„ i detta avseende, medan siffrorna för de smĂ„ barnen enligt en större undersökning var de omvĂ€nda, 98%.  (Dr. George Land testade 1600 barn mellan 4 och 5 Ă„r gamla, dĂ€r 98% hamnade i genikategori i hans kreativitetstest.  Fem Ă„r senare, 30%, vid 15 Ă„rs Ă„lder, 12%, vuxna, 2%.)

Det mĂ„ste dĂ€rför betraktas som det största terrorbrottet nĂ„gonsin, medvetandet totala terror, att avsiktligt stĂ€nga ned denna intelligens istĂ€llet för att hjĂ€lpa den bli ett fantastiskt verktyg.  Offren blir ju dessutom sedan sjĂ€lva förövare.

Och det stannar som redan nĂ€mnt inte med att det Ă€r det största terrorbrottet alla kategorier, för konsekvensen av detta terrorbrott Ă€r det största överlevnads- eller alltsĂ„ sĂ€kerhetshotet nĂ„gonsin.  TĂ€nk bara, nĂ€stan ingen kan, medan hĂ€ndelserna Ă€nnu pĂ„gĂ„r och skulle kunna pĂ„verkas, se historiska samband och orsak-verkan i internationella skeenden kontra lokal politik.  NĂ€stan ingen kan dra dynamiska slutsatser.  NĂ€stan alla ser förtvivlat efter lösningar inom sin egen statiska verklighet utan att kunna lyfta blicken.  Först efterĂ„t, dĂ„ nĂ„gon historiker förklarat det hela, och om de överlevt hĂ€ndelserna, kan de lĂ€sa den historiska beskrivningen och sĂ€ga "Vi fattade inte".  Ingen sĂ€kerhetsansvarig kan se konkreta dynamiska relationer.  Och den som kan det betraktas som en stolle, och blir dĂ€rför inte sĂ€kerhetsansvarig.

DĂ„ nĂ€stan alla varit medlöpare till brott mot mĂ€nskligheten sĂ„ Ă€r det ogörligt att starta rĂ€ttsprocesser gentemot större delen av befolkningen.  Herr & Fru Svensson, som de-facto stöder ett förtryckarsystem byggt pĂ„ avslöjade filosofiska bedrĂ€gerier, Ă€r medbrottslingar med bedrĂ€gerierna/förtryckarsystemet.  Men de största brottslingarna Ă€r givetvis de som tjĂ€nar mest pĂ„ bedrĂ€gerierna, nĂ€mligen de högavlönade i rĂ€ttsbusiness samt de 'lagstiftare' som möjliggör bedrĂ€gerierna.  Dessutom Ă€r Herr & Fru Svensson samtidigt sjĂ€lva offer för bedrĂ€gerierna/förtryckarsystemet.  Herr & Fru Svensson lider av det sĂ„ kallade Stockholmssyndromet.  Herr & Fru Svensson Ă€r brottsoffer för de filosofiska bedrĂ€gerierna/förtryckarsystemet, som sedan sjĂ€lva blir förövare / stödjare av förövare.

Vad som i sĂ„dana lĂ€gen Ă€r nödvĂ€ndigt Ă€r sannings och försoningsprocesser, dĂ€r kravet Ă€r att allt redogörs, och endast de största bovarna sedan faktiskt straffas medan de som visar att de förstĂ„r vad de har varit del av och verkligen visar Ă„nger kan undgĂ„ bestraffning men har detta i sina CV'n, vilket kan innebĂ€ra att de ej kan behĂ„lla kĂ€nsliga positioner.  De som inte vill förĂ€ndras kan ej ha nĂ„gon ansvarig position.  Medborgarlön för alla Ă€r nödvĂ€ndig för att pĂ„ ett mĂ€nskligt sĂ€tt fristĂ€lla de som ej kan behĂ„lla positioner.  Det Ă€r visat, fast det talas det tyst om, att det Ă€r möjligt att organisera produktion sĂ„ varje medborgare endast behöver arbeta 2 Ă„r eller mindre av en 100-Ă„rig livstid för att alla ska vara försörjda.  Det skapas i dag sĂ„ mycket onödiga problem och sker i dag sĂ„ mycket onödigt arbete som ej bidrar till verklig vĂ€lfĂ€rd.  Som det verkar, för att ingen ska kĂ€nna sig trygg utan Ă€ngsligt se till vad makten önskar för att ej riskera fattigdom och misĂ€r.

 

- - -

 

Att ta med sig:
 

Platonism Àr dold statsreligion.

Platonism eliminerar konkreta dynamiska relationer.

Platonism innebÀr fördumning sÄ att vi inte kan tÀnka eller förstÄ konkret dynamiskt utan att vi avfÀrdar konkreta dynamiska relationer som obegripligt/'gallimatias'/oförnuft.

Platonism Àr det största överlevnadshotet alla kategorier, dÄ den innebÀr oförmÄga till anpassning till förÀndring, oförmÄga att tolka verkligheten.

Om följande relation inte förstĂ„s sĂ„ Ă€r det vĂ€ldigt lĂ€tt för mĂ€nniskor att krĂ€va att lydnad pĂ„tvingas, nĂ€r detta Ă€r det enda sĂ€ttet att tvinga offren att acceptera och lyda det hĂ€rskaren har bestĂ€mt:  Vad som i dag t.ex. kallas oansvarighet Ă€r en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det Ă€r att acceptera och lyda hĂ€rskaren.
 

//

 

Monarkin Staten Sverige

Skicka sidan Skriv ut PDF

Monarkin Staten Sverige

Projektet Ă€r inte minst till för att pĂ„visa/visa att den nuvarande sĂ„ kallade national staten Sverige Ă€r inte en legitim/laglig organisation.  Vilket i sin tur innebĂ€r att denna fiktiva organisation inte har rĂ€tt /inte kan ha rĂ€tt att exempelvis indriva skatter eller bestraffa mĂ€nniskor inom dess pĂ„stĂ„dda territorium.

För att inte lĂ€mna Sverige i sticket skapas samtidigt en legitim struktur till vilken rĂ€ttslojala kan ansluta sig.  DĂ€rför har Vi utropat oss Monark af Staten Sverige m.m..

Hösten 12017 (8.9.17) urfolkstid proklamerades Monarkin Staten Sverige, en legitim stat för nationen dĂ€r förut ingen legitim stat fanns, och Vi Monark af Staten Sverige dĂ„ Ă€ven Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus, född 30 april 11946) hĂ„lls som gisslan medan han liksom gisslan i bolagsstatens regering gör sken av att arbeta i svenska folkets intressen trots att han strax efter sitt tilltrĂ€de som statschef utlyste bolagiseringen av det som förut var folkets stat.  Proklamationen har blivit registrerad 8.9.17. hos Nacka tingsrĂ€tt i samband med offentligt vittnesmĂ„l i rĂ€ttssal inför c:a 100 professionella deltagare, dĂ€r urfolkstingets beslut om metoden för slutförvaring av anvĂ€nt kĂ€rnbrĂ€nsle inlĂ€mnades.

Vi Ă€r sedan tidigare Leif af ÖstersjövĂ€ldet, Leif of Godland och domare i Baltic Sea Indigenous Court.

Stiftande dokument och order pĂ„ http://monarkin-staten-sverige.lege.net/ ,  dĂ€r Ă€ven Baltic Sea Indigenous Court beslut relevanta till Nationen Sverige lĂ€ggs ut, sĂ„som kommande detaljerat utslag ang. detaljerna i decentraliseringsprocessen av "liken", företag heter ju pĂ„ Engelska Corporations, förkortas "Corps.", vilket Ă€r lik....
 

Nation vs. Stat

Det kan konstateras att begreppen Nation och Stat Ă€r avsiktligt sammanblandade av den klass medvetandets krigare och/eller terrorister som i dag kontrollerar de-facto staten, som inte Ă€r en legitim stat för folkets resursfördelning i alla vĂ€lstĂ„ndsparametrar — se hĂ€r inte minst det helt nedtystade forskningsomrĂ„det Gender Economy http://gendereconomy.com/main/def.html — utan som fungerar som en farm för brukande av sjĂ€lar utan att dessa tillĂ„ts vĂ€xa utanför de uppsatta stĂ€ngslena, som Ă€r vĂ€ldigt trĂ„nga.  Och detta brukande görs Ă„t de-facto Ă€garna, i parametern pengar (i sig en illusorisk gemensam sinnessjukdom — man kan inte Ă€ta pengar och finns ingen planet kan man inget köpa för dem — som just pga dess utbredning Ă€ven relativt friska mĂ„ste förhĂ„lla sig till), som Ă€r en odemokratisk makt, för flertalet Ă€ven dold.

Som Monark af Staten Sverige, tillika domare i Baltic Sea Indigenous Court (m.m.), gör Vi vad vi kan för att delegitimera medvetandeterrorismen genom vilket den falska legitimiteten att förtrycka levande sjÀlar skapas i strikt styrda sÄ kallade folkrörelser, som Àr starkt begrÀnsade av samma parametrar som de parametrar dessa dÀrefter stöder förtrycket av levande mÀnniskor i.

En avslöjad terrorregim har ej rĂ€tt att besluta över fria sjĂ€lar, sĂ„ en sak att absolut hĂ€vda Ă€r att fria sjĂ€lar endast fĂ„r dömas av andra fria sjĂ€lar.  "Det enkla historiska faktumet, som vanligen döljs i dag, Ă€r att den nuvarande vĂ€rldsbilden i vĂ€st skapades som en konstruktion för att dölja diktatur av det romerska imperiets militĂ€rdiktatur."  (Ola Alexander Frisk citerad i Deklaration om urfolks rĂ€ttigheter (Declaration on the rights of Indigenous Peoples); Godlanders rĂ€ttigheter.)  "In sociology, the iron cage is a term coined by Max Weber for the increased rationalization inherent in social life, particularly in Western capitalist societies.  The "iron cage" thus traps individuals in systems based purely on teleological efficiency, rational calculation and control.  Weber also described the bureaucratization of social order as "the polar night of icy darkness".  The original German term is stahlhartes GehĂ€use; this was translated into "iron cage", an expression made familiar to English language speakers by Talcott Parsons in his 1930 translation of Weber's The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism."  — Wikipedia.  Stahlhartes GehĂ€use tvingar in i DERAS terrorsystem.
 

RĂ€ttvisa

Det Ă€r inte fel att utropa sig till suverĂ€n som ger direktiv efter att ett liv ha stĂ„tt under sinnesfĂ„ngar- och sinnesförtransningssystemet som systematiskt har gett just direktiv, regler, order.  Det viktiga Ă€r bara att göra sĂ„ i full integritet.  Det Ă€r rĂ€tt att göra rĂ€tt, och den som gör rĂ€tt har den högre rĂ€tten.  Vartefter mĂ€nniskor blir friska i knoppen kan de dĂ€refter sjĂ€lva skapa sina egna urfolkslagar i enlighet med konstitutionen för Godland som Ă€ven Ă€r Monarkin Staten Sveriges konstitution.

Det Ă€r en sjĂ€lvklar rĂ€ttighet att skapa rĂ€ttvisa dĂ„ sĂ„dan ej finns.  "Lagar" som förbjuder sĂ„dant Ă€r förtryckarnas regler, men inte lag.  Spelar sedan ingen roll om förtryckarna sĂ„ Ă€r ett helt folk av "Pod People".  Det Ă€r dĂ€rför Vi instruerar lagmĂ€nnen i bolagsstatens kvarlĂ€mnade befintliga domstolsstrukturer om att inrĂ€tta urfolksting vid varje tingsrĂ€tt samt att inga författningar etc. fĂ„r tillĂ€mpas mot en enskild som ej sĂ„ önskar, men att i övergĂ„ngen till urfolksrĂ€tt kan för smidighet tills allt faller pĂ„ plats sĂ„ kallat sunt förnuft tillĂ€mpas i att följa sedvĂ€njor sĂ„ lĂ€nge alla inblandade Ă€r tillfreds dĂ€rmed.  Urfolk har ju rĂ€tt att dömas av sina likar, inte av "Pod People" styrda via sinnesfĂ„ngar- och sinnesförtransningssystemet.  (Direktiv frĂ„n Monarkin Staten Sverige till kvarlĂ€mnade befintliga domstolsstrukturer, 20.9.17. )
 

Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af ÖstersjövĂ€ldet, Leif of Godland, domare i Baltic Sea Indigenous Court  (Engelska:  Monarch of State Sweden, Leif of Godland, Leif af ÖstersjövĂ€ldet, Judge in Baltic Sea Indigenous Court).
 

//

 

TillvÀxtens grÀnser dokumentet Àr en terrorattack

Skicka sidan Skriv ut PDF

Romklubbens TillvÀxtens grÀnser dokument Àr en terrorattack mot mÀnniskans medvetande.

Dokumentet visar t.ex. pÄ hur inte ens oÀndlig energi kan rÀdda mÀnskligheten dÄ allt "Àr begrÀnsat".

Det var ett Ă„rtionde sedan jag sjĂ€lv bemöttes med "TillvĂ€xtens grĂ€nser" dĂ„ jag talade fri energi.  Jag kĂ€nde dĂ„ att nĂ„got med det hela var "off"; fel.  Men jag kunde dĂ„ inte göra mer Ă€n att skriva min artikel Fantasikrisen, den enda riktigt reella krisen, som finns pĂ„  http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html(Engelska:  It was a decade ago I myself were met with the Limits of Growth document.  I felt then that something was off, but couldn't back then do more than write my article Crisis of Imagination, the only really real crisis, which is at  http://leiferlingsson.lege.net/2007/12/05/crisis-of-imagination/ .)

Det som Ă€r "off", fel, med TillvĂ€xtens grĂ€nser Ă€r att dokumentet befinner sig i ett statiskt universum.  Detta statiska universum Ă€r en konstruktion.  Medvetande har förmĂ„ga att skapa verkligheter.  Dr. Irene Caesar har t.ex. idĂ©n att skapa vad hon kallar Matrix Cities navigerade av medvetande hos mĂ€nskliga piloter som kan finnas i parallella skapade verkligheter.  Detta ensamt gör begrĂ€nsning av fysiskt utrymme och av andra resurser en överspelad frĂ„ga.  (Engelska:  What's off with the Limits of Growth document is that it's located in a static universe.  This static universe is a construct.  Mind has the ability to create realities.  Dr. Irene Caesar have for example the idea to create what she calls Matrix Cities piloted by the mind of human pilots that can be located in parallel created realities.  That alone makes the limit of physical room and other resources a moot question.)

Att mĂ€nniskan slĂ„ss mot mĂ€nniskan Ă€r en galenskap som mĂ„ste upphöra.  Ola Alexander Frisk har formellt dekonstruerat det filosofiska bedrĂ€geri enligt vilket hĂ€rskare krĂ€ver lydnad, sĂ„som att krĂ€va att du betalar för eller strider i krig.  Och det Ă€r samma bedrĂ€geri enligt vilket det statiska universum hĂ€rskaren krĂ€ver Ă€r konstruerat!  Det Ă€r en konstruktion i vilken vi inte har nĂ„gra andra verkliga valmöjligheter Ă€n att lyda.  Även dĂ„ vi Ă€r "olydiga", sĂ„ lyder vi reglerna, dĂ„ vi i detta fall enligt reglerna Ă€r "lagbrytare", och fortfarande ej fria.  Verklig frihet Ă€r att ej stĂ„ under sĂ„dana falska regler utan istĂ€llet skapa vĂ„r egen verklighet eller verkligheter tillsammans med "vĂ„r stam".
(Engelska:  That man fight man is a madness that must stop.  Ola Alexander Frisk have formally deconstructed the philosophical fraud according to which rulers demand obedience, such as demanding that you pay for or fight in wars.  And it's the same fraud according to which the static universe demanded by the ruler is constructed!  It's a construct in which we don't have any real option but to obey.  Even when we "disobey", we obey the rules, as we are then according to the rules "outlaws", and still not free.  Real freedom is not being under any such fake rules but create our own reality or a reality together with "our tribe".)
 

Se Àven Den mörka sidan, vs. Giordano Bruno, On the infinite Universe and Worlds (1584)
http://blog.lege.net/?/213-Den-moerka-sidan.html
http://everythingforever.com/bruno.htm

Vi Àr skapare - eller inlÄsta i nÄgon annans verklighet
"Det handlar om att stoppa in oss i lÄdan, sÄ vi inte upptÀcker vÄr potential.

Eftersom vĂ„r potential Ă€r just obegrĂ€nsad, sĂ„ mĂ„ste Ă€ven mörklĂ€ggningen vara det.  Evil Genius, ond genialitet.  I tidigare bloggningar har jag snuddat vid att allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstĂ„r 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, Ă€r tabu"

(LegeNet, Den mörka sidan,  2008-08-29.)


Det Ă€r viktigt att förstĂ„ …
… att pĂ„ en viss nivĂ„
… Ă€r förstĂ„elsen den
… att en viss nivĂ„ av folkmord Ă€r nödvĂ€ndig
… för att rĂ€dda mĂ€nskligheten frĂ„n undergĂ„ng.

Denna förstÄelse mÄste vÀgas in, dÄ man bedömer handlandet.
Givetvis, tĂ€nker man pĂ„ denna nivĂ„, kan man ej berĂ€tta om detta för det okunniga eller osofistikerade folket, som ej kan förvĂ€ntas förstĂ„ eller acceptera detta att bli folkmördade för den goda sakens skull.  (Det var av denna anledning jag 2008-07-21 skrev "HjĂ€rncellskomplotten" och 2009-11-23 skrev "Egentligen Ă€r folkmord onödiga", samt 2010-02-14 skrev "Egentligen Ă€r folkmord onödiga, omtagning".)

UTAN ATT FORMELLT HA DEKONSTRUERAT

  • den upplevda rĂ€tten att bestĂ€mma över andras huvuden
  • sĂ„vĂ€l som att det alls skulle vara nödvĂ€ndigt med folkmord för att rĂ€dda framtiden (för annars skulle det kunna ses som nĂ„gon slags sjĂ€lvförsvarsrĂ€tt),
sĂ„ kommer man ej Ă„t roten.  Roten Ă€r tron.  Som grundas i statisk faktakunskap samlad av den akademiska kulten.  De som har denna tro förstĂ„r inte att det Ă€r tro.  De tror att det Ă€r absolut sanning.  De agerar alltsĂ„ utifrĂ„n sin förstĂ„else!  Innan man inser detta kan man inte förhĂ„lla sig konstruktivt till denna folkmordsagenda för att rĂ€dda mĂ€nskligheten, som sĂ„ har perverterat sina utövare att de blivit riktigt galna.  De behöver vĂ„rd.
 

Den första punkten ovan Àr formellt dekonstruerad av Ola Alexander Frisk.
Den andra punkten ovan kan motbevisas t.ex. dĂ„ det pĂ„visas hur mĂ€nniskor genom medvetandepiloter kan flytta till 'imaginal' existensplan, skilda frĂ„n det existensplan Romklubbens TillvĂ€xtens grĂ€nser avser.  (The English word 'imaginal' was created by professor Henry Corbin in order to translate the Sufi concept of "a plane of existence created by the imagination of many people", Michael Talbot, "The Holographic Universe", p. 260.  Jag bloggade denna referens 2006-11-11 i "Spontant och personligt".)
Det kan nĂ€mnas att olika mĂ€nniskor har upplevt detta fenomen, och dĂ„ det hĂ€nder med mĂ€nniskor som Ă€r hjĂ€rntvĂ€ttade att det Ă€r omöjligt, sĂ€rskilt om de just jobbat inom psykiatrin, sĂ„ kan det lĂ€tt hĂ€nda att dessa blir psykiskt sjuka av denna annars trevliga upplevelse.  (Den akademiska sekten har mycket "pĂ„ sitt samvete".)

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-04-04.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

Instruktionsmanualen för att upplösa Matrix

Skicka sidan Skriv ut PDF

Första sidan av boken:

Citat:
 

The First Book of Hyperdialog — Section One
 

This Is How The State Fucks Your Mind

- Ola Alexander Frisk

 

Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects.  The real problem is — that it is possible to suppress the people — or like this — we are not genuine citizens.
 

Get how the Western culture is made and maintained to eliminate the real roots of our Western civilisation — and you will be — released.  Or like this.  This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix.
 

Our enormous problem is that we, the citizens or you, are trained to trust established authority instead of to base our life's on what can be proved.  And on top of that, you probably say that the current order is the same as Democracy, Reason and Science.  In the next step you might complain that it is horrible — and odd — that the world is fucked up.  And then you are confused and forced to get back to the cosy feeling the established traditions gives you.  The confusion and the false security are of course a result of that you are systematically trained to be easy to command and control.  You are simply formed to be stupid and complacent by the Ă©lite of the state(s), their schools, universities and their massmedia.  They take you on a ride from the cradle to the grave.

The super compressed story is that the Church eliminated the real roots of our civilisation as it was formulated in ancient Athens.  Then the Church formed the Academic tradition.  And then have the political Ă©lite taken over the same strict religious rules as they call Science.

You will get that the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens.  And above all: anyone will be able to prove these relations by referring to open historic facts that usually are hidden by the political Ă©lite and the Academic tradition.  So, if you are constantly frustrated or feel that you live in a cage where the reality is not real and have depression, anxiety disorders and panic attacks; you are perfectly healthy in a world built and kept to be sick.

This first section is a compact and yet comprehensive introduction to how the Western worldview was constructed and is preserved to cripple our possibilities to think and understand.  Here are the descriptions of the real roots of our civilisation, as it was formulated in ancient Athens, so any reader will clearly understand the restrictive functions of the Western worldview delivered by the Academic tradition.

You will get a mix of examples from today, historic material and systematic presentations.  Later sections will in detail show how socalled philosophers that has been educated, paid and published by protectors of the Western worldview have fortified the barriers to real thinking and understanding.

And no, this is not what is called a conspiracy.  It is the other way around.  What they make you to believe is the Truth, Democracy, Reason, History and Science is a conspiracy or a racket to make you into a zombie and easy to command and control.

My words will hopefully get you truly furious.  So, please remember; do not use violence.  Brutal force is their truth, method and perspective.  Any form of violence will only strengthen the established system of terror and make you a criminal.  Moreover, violence cannot break up brainwashing.  Only insights gained from real thinking and understanding; based on what can be proved dissolve brainwashing.
 

Version 20 March 2017 | hyperdialog.blogspot.com | hyperdialog.tk
 

Slut citat.
 

Detta Ă€r nyckeln:  "the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens."

Det du kommer att förstĂ„ dĂ„ du lĂ€ser boken Ă€r hur vĂ„ra medvetanden har kolonialiserats, och vi dĂ€rmed har kunnat göras till vapen.  Inte undra pĂ„ att folk Ă€r galna.  Krigen Ă€r inte undantag utan en given följd av den ursprungliga mentala ockupationen.  Utvandrarna till Amerika kunde inte komma ifrĂ„n den mentala ockupationen, varför de endast spred den mentala smittan.  Förtrycket Ă€r inbyggt i den mentala modell vi alla lider under.  Skiten kan omöjligt definitivt ta slut, innan den ursprungliga mentala smittan utrotas.  Annars Ă€r vi som virussmittade datorer som, om ej virusscanner körs, fortsĂ€tter att smitta nya datorer.  "This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix."

För övrigt, den globala medvetandefragmentering som nu sker kan jĂ€mföras med hur en enskild individ som stĂ„tt under Mind Control hamnar i kris dĂ„ programmeringen börjar lösas upp.  Det brukar dĂ„ finnas destruktionsprogram avsedda att individen ska kĂ„l pĂ„ sig sjĂ€lv..........

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-03-21.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

The Instruction Manual for how to dissolve the Matrix

Skicka sidan Skriv ut PDF

The first page of the book:

Quote:
 

The First Book of Hyperdialog — Section One
 

This Is How The State Fucks Your Mind

- Ola Alexander Frisk

 

Gender and racial discrimination, surveillance, exploitation and so forth are only effects.  The real problem is — that it is possible to suppress the people — or like this — we are not genuine citizens.
 

Get how the Western culture is made and maintained to eliminate the real roots of our Western civilisation — and you will be — released.  Or like this.  This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix.
 

Our enormous problem is that we, the citizens or you, are trained to trust established authority instead of to base our life's on what can be proved.  And on top of that, you probably say that the current order is the same as Democracy, Reason and Science.  In the next step you might complain that it is horrible — and odd — that the world is fucked up.  And then you are confused and forced to get back to the cosy feeling the established traditions gives you.  The confusion and the false security are of course a result of that you are systematically trained to be easy to command and control.  You are simply formed to be stupid and complacent by the Ă©lite of the state(s), their schools, universities and their massmedia.  They take you on a ride from the cradle to the grave.

The super compressed story is that the Church eliminated the real roots of our civilisation as it was formulated in ancient Athens.  Then the Church formed the Academic tradition.  And then have the political Ă©lite taken over the same strict religious rules as they call Science.

You will get that the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens.  And above all: anyone will be able to prove these relations by referring to open historic facts that usually are hidden by the political Ă©lite and the Academic tradition.  So, if you are constantly frustrated or feel that you live in a cage where the reality is not real and have depression, anxiety disorders and panic attacks; you are perfectly healthy in a world built and kept to be sick.

This first section is a compact and yet comprehensive introduction to how the Western worldview was constructed and is preserved to cripple our possibilities to think and understand.  Here are the descriptions of the real roots of our civilisation, as it was formulated in ancient Athens, so any reader will clearly understand the restrictive functions of the Western worldview delivered by the Academic tradition.

You will get a mix of examples from today, historic material and systematic presentations.  Later sections will in detail show how socalled philosophers that has been educated, paid and published by protectors of the Western worldview have fortified the barriers to real thinking and understanding.

And no, this is not what is called a conspiracy.  It is the other way around.  What they make you to believe is the Truth, Democracy, Reason, History and Science is a conspiracy or a racket to make you into a zombie and easy to command and control.

My words will hopefully get you truly furious.  So, please remember; do not use violence.  Brutal force is their truth, method and perspective.  Any form of violence will only strengthen the established system of terror and make you a criminal.  Moreover, violence cannot break up brainwashing.  Only insights gained from real thinking and understanding; based on what can be proved dissolve brainwashing.
 

Version 20 March 2017 | hyperdialog.blogspot.com | hyperdialog.tk
 

End quote.
 

This is the key:  "the Western worldview is an illusion made and maintained solely to suppress and exploit the citizens."

What you will understand as you read the book is how our consciousnesses have been colonized, and we thereby have been weaponized.  No wonder people are crazy.  The wars are not exceptions but a given result of the original mental occupation.  The emigrants to America could not get away from the mental occupation, which is why they only spread the mental contagion.  The oppression is built into the mental model we all suffer under.  Shit can't definitely end, without the original mental infection is first eradicated.  Otherwise we are like virus infected computers which, unless virus scanners are used, continues to infect new computers.  "This book is not only a glitch in the matrix.  This book is the key — the instruction — of how to dissolve the matrix."

Moreover, the global consciousness fragmentation that is happening now is comparable with how an individual who has been under Mind Control goes into a crisis when the programming begins to dissolve.  There are then usually self destruct programs in place so that the individual should take him or herself out...........

— LegeNet Holistic Detective Agency, 2017-03-21.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

A Sovereign Intercession and Pizzagate; An Expose by John Robles II

Skicka sidan Skriv ut PDF

A SOVEREIGN INTERCESSION

and

PIZZAGATE

The End of the 911 NeoCon CIA/MOSSAD Takeover and the Rothschilds/Zionist Ownership of America or the End of America and the Beginning of World War III?

AN EXPOSE BY JOHN ROBLES II


Read it at http://lege.net/A_Sovereign_Intercession_and_Pizzagate/ 

The worst problem with censorship

Skicka sidan Skriv ut PDF

The worst problem with censorship is that even if you have proof for your reality, where the public reality is controlled, it is not possible to find any impartial court or other forum that can even understand your reality.  The false image become per the prince's decree both declared and formal truth, and the real reality you live in become, both formally and for everyone else, untruth.

This is also the basic nature of Western culture, so it will always come back to this.  Read Ola Alexander Frisk.  Western culture is built on to secure a static system.  When people start becoming so dynamic that the current static system fear that it can not maintain the oppression, the oppression become completely open to the oppressed, while those who do not care become even more ignorant, and can due to their ignorance also easily be turned into different forms of weapons.

However, we do not want to live in a static hell.  We want to dynamically have many different dimensions and dynamics within existence.  The static hell is self-destructing because it preys on exactly the same as it oppresses, namely dynamic creating.  The question is not if the static hell will disappear, the question is whether it will kill its host before it disappears.

— LegeNet Holistic Detective Agency, 2017-02-24.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

Det vÀrsta problemet med censur

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det vĂ€rsta problemet med censur Ă€r att Ă€ven om DU har bevis för din verklighet sĂ„ gĂ„r det dĂ€r den offentliga verkligheten Ă€r styrd inte att finna nĂ„gon opartisk domstol eller annat forum som ens kan förstĂ„ din verklighet.  Den falska bilden blir per furstens dekret deklarerad och formell sanning och den verkliga verklighet du lever i blir formellt och för alla andra osanning.

Detta Ă€r ocksĂ„ den vĂ€sterlĂ€ndska kulturens grundnatur, sĂ„ det kommer dĂ€rför alltid tillbaka hit.  LĂ€s Ola Alexander Frisk.  Den vĂ€sterlĂ€ndska kulturen Ă€r byggd pĂ„ att lĂ„sa fast ett statiskt system, och nĂ€r mĂ€nniskor börjar bli sĂ„ dynamiska att det rĂ„dande statiska systemet befarar att det inte kan vidmakthĂ„lla förtrycket sĂ„ blir förtrycket helt öppet för de förtryckta, medan de som inte bryr sig blir Ă€nnu mer ovetande, och ocksĂ„ lĂ€tt — p.g.a. deras ovetande — kan anvĂ€ndas som olika former av vapen.

Vi vill dock inte leva i ett statiskt helvete, utan vi vill dynamiskt ha mĂ„nga olika dimensioner och dynamik i tillvaron.  Det statiska helvetet Ă€r sjĂ€lvförstörande eftersom det parasiterar pĂ„ exakt detsamma som det förtrycker, nĂ€mligen dynamiskt skapande.  FrĂ„gan Ă€r inte om det kommer att försvinna, frĂ„gan Ă€r om det kommer att döda sin vĂ€rd innan det försvinner.

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2017-02-24.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

 

It is not necessary to base a state on criminal thinking

Skicka sidan Skriv ut PDF

https://mobinfiltrator.com/2016/09/30/project-newton-did-police-services-around-the-golden-horseshoe-conspire-to-hide-scores-of-officers-caught-dealing-and-using-steroids/comment-page-1/#comment-6

0 thoughts on "Project Newton — Did Police Service's around the Golden Horseshoe conspire to hide scores of officers caught dealing and using steroids?"
 

LegeNet
January 1, 2017 at 1:11 pm

Your comment is awaiting moderation.
 

"Take a very close look at the following quote from Plato.  It holds the key to why those in power have no problem lying to you and sleeping like a baby.  I suggest you read it closely several times.

They say that to do injustice is, by nature, good; to suffer injustice, evil; but that the evil is greater than the good.  And so when men have both done and suffered injustice and have had experience of both, not being able to avoid the one and obtain the other, they think that they had better agree among themselves to have neither; hence there arise laws and mutual covenants; and that which is ordained by law is termed by them lawful and just.  This they affirm to be the origin and nature of justice; —it is a mean or compromise, between the best of all, which is to do injustice and not be punished, and the worst of all, which is to suffer injustice without the power of retaliation; and justice, being at a middle point between the two, is tolerated not as a good, but as the lesser evil, and honoured by reason of the inability of men to do injustice.  For no man who is worthy to be called a man would ever submit to such an agreement if he were able to resist; he would be mad if he did. Such is the received account, Socrates, of the nature and origin of justice. — Plato's Republic, Book II.

Do you see this?  Do you understand it?  Do you comprehend what this means?  You might want to read it again.  Any and all conduct is justified to get what you want under POLITICAL theory.  That is the BASIS of real political theory."  ( http://www.thetruthaboutthelaw.com/they-constantly-lie-to-you-learn-why/ )

A state based on Plato's Republic, Book II, has been created based on the principle that fraud is good if one can avoid punishment.  Such a state is, therefore, for its very survival dependent on criminal thinking, which explain High Level Corruption.

For such a state, built on Plato's Academic Tradition or Cult, people with a highly developed moral is a threat, unless these dangerous non criminal minds can be successfully fooled.

But it is not necessary to base a state on Platonism.
It is not necessary to base a state on criminal thinking.
It is not necessary to base a state on High Level Corruption.

"The Academic tradition is simply the worst terrorists that so far has existed on this planet.— Ola Alexander Frisk, This Is How The State Fucks Your Mind, Division TwoThe Hidden System of Platonism Rules the Current Western Culture, p. 166,  http://hyperdialog.tk/ .

— LegeNet Holistic Detective Agency, 2017-01-01.

 

Binnikemasken som hÄller pÄ att döda det svenska folket

Skicka sidan Skriv ut PDF

Åren efter inledningen av Irak-kriget 2003 gick jag pĂ„ flera möten med regeringsföretrĂ€dare.  De svar som gick att fĂ„ kan summeras med  "Vi gör allt vi kan" och "vi kan inget göra".  Som jag kommenterade 2006-04-14,  "det SKRÄMMER MIG att folk runtomkring mig beter sig som om de var utbytta mot aliens eller robotar  [...]  lĂ„t vara att vi mĂ„ste lyda husse, men vi kan vĂ€l sluta hyckla om det?!"  ( http://lege.com/leif20060414/ eller http://blog.lege.net/?/55-Fosterlandsfoerraedare.html#c842 )

Om den svenska staten stĂ„r under hot och utpressning sĂ„ att denna stat anser sig tvungen att begĂ„ terrorist- och krigsbrott, och den anser sig inget kunna göra, dĂ„ Ă„ligger det naturligtvis den civiliserade mannen och den civiliserade kvinnan att ej stödja denna genom hot och tvĂ„ng sĂ„lunda kapade stat.  Det Ă€r en moralisk plikt att ej stödja verksamhet som samvete och moral dikterar Ă€r med den största sannolikhet grovt brottslig.  Finansiering av sĂ„dana strukturer kan dessutom i enlighet med the common law doctrine of 'joint enterprise', Article 25 of the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation, utgöra terroristbrott.  Det Ă€r den civiliserade mannens eller den civiliserade kvinnans absoluta plikt att pĂ„ egen hand göra de moraliska och rĂ€ttsliga avgörandena i detta avseende.  En stat som stöder terror mot civilbefolkningar i andra lĂ€nder kan dessutom mycket vĂ€l Ă€ven bedriva terror mot det egna folket.  Krig och terror Ă€r ju strukturer som skapas för att kunna tvĂ„ngsvĂ€rva av dem som vill styra över andra mĂ€n och kvinnor.

Se information lÀngre ned om vad du kan göra för att undgÄ enskilt straffrÀttsligt ansvar.

Dr. Katherine Horton beskriver enkelt och redligt hur organisationer kapas av organiserad brottslighet i denna video:  Stop 007 - Capture (Systems analysis Basics 1).  Den svenska staten Ă€r naturligtvis en organisation.  En organisation som ej anser sig kunna försvara sig, utan som tvĂ€rtom anser att den mĂ„ste lĂ„ta frĂ€mmande makts agenter operera ostört*, en sĂ„dan organisation mĂ„ste anses vara djupt kapad.  *:  Detta sades av dĂ„varande moderatledaren Fredrik Reinfeldt den 22 december 2004 i radions P1, Studio Ett 17:00-17:45, till Ekots Erik Ridderstolpe och svenska folket, se transkribering pĂ„ http://web.comhem.se/humanistgruppen/Extra%20laenkar/erlingsson_tortyr.htm eller backup kopia pĂ„ http://blog.lege.net/redirect/erlingsson_tortyr.htm .
 

Binnikemasken som parasiterar pÄ och nu hÄller pÄ att döda det svenska folket.

"Det sĂ€tt som en faktisk binnikemask fungerar pĂ„ Ă€r att injicera sin vĂ€rd med en kemikalie som gör att vĂ€rden har begĂ€r efter vad som Ă€r bra för binnikemasken och dĂ„ligt för vĂ€rden.  SĂ„ Binnikemaskekonomin Ă€r skicklig pĂ„ att anvĂ€nda media och utbildning och mĂ„nga ekonomiska incitament för att fĂ„ oss att agera mot vĂ„ra egna strategiska intressen och i stĂ€llet stödja och bero av binnikemasken."  (Egen översĂ€ttning av "Understanding the Drain" frĂ„n Solari, av Catherine Austin Fitts, http://solari.com/realdeal.htm .  Fitts var Assistant Secretary of Housing and Federal Housing Commissioner vid the United States Department of Housing and Urban Development i den första Bush administrationen.  Originalcitat:  "The way an actual tapeworm operates is to inject its host with a chemical that makes the host crave what is good for the tapeworm and bad for the host.  So the Tapeworm Economy is adept at using media and education and numerous financial incentives to get us acting against our own strategic interests and instead supporting and depending on the Tapeworm.")

Det krigsmateriel-medie-politiska-vetenskapliga och medicinska komplexet Àr en binnikemask som nu hÄller pÄ att döda sin vÀrd, Sverige och svenskarna, eftersom den ej tillÄter nÄgra andra beskrivningar Àn de som stöder binnikemaskens intressen.
 

Det ligger inte i det svenska folkets intresse att sjunka till havets botten med Binnikemaskens Titanic.

Hela mitt folkbildningsarbete har handlat om hur det finns otaliga möjligheter som med maffiametoder av rĂ€ttssystem, media och myndigheter har förklarats vara nonsens och inget att bry sig om.  Se vidare Intelligentsians blockering och LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„ .  Men sĂ„ lĂ€nge mĂ€nniskor tror att rĂ€ttssystem, media och myndigheter Ă€r att lita pĂ„, lika lĂ€nge kommer de inte att tro att det kan finnas alternativ.  Som i sĂ„ mĂ„nga andra sammanhang tillĂ„ts dessutom bedragare och lurendrejare i viss utstrĂ€ckning att bedra mĂ€nniskor, eftersom det befĂ€ster bilden av att allt som inte Ă€r officiellt godkĂ€nt Ă€r bedrĂ€geri.  Samma orsak f.ö. till att brottslighet vid viss nivĂ„ Ă€r nödvĂ€ndig för binnikemaskens överlevnad.  Det Ă€r endast de verkliga och fungerande alternativen som skoningslöst förtrycks.
 


 
Information om vad du kan göra för att undgÄ enskilt straffrÀttsligt ansvar.

För att undgĂ„ straffrĂ€ttsligt ansvar för de eventuella krigsbrott eller terroristbrott som finansiering av den svenska staten med dess strukturer i och med artikel 25 i the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation kan innebĂ€ra sĂ„ Ă€r det viktigt att erhĂ„lla rĂ€ttsĂ€ker identifiering av de enskilda beslutsfattare som ej tillĂ„ter att ditt eget samvete och din egen moral fĂ„r vara lag.  Detta dĂ„ det nĂ€mligen finns en rĂ€ttslig möjlighet att slippa straffansvar om man inför ICC-Ă„klagare redovisar hur man har gjort allt i sin makt för att vĂ€gra sĂ„dan finansiering och vilka de enskilda beslutsfattare Ă€r som ej godtar denna vĂ€gran.  Kan alltsĂ„ sĂ„dana enskilda beslutsfattare rĂ€ttssĂ€kert identifieras sĂ„ kan i sĂ„ fall eventuellt straffrĂ€ttsligt ansvar för krigsbrott eller terroristbrott med anledning av finansiering av den verksamhet dessa krĂ€ver att du stöder övertas av dessa enskilda, sĂ„ att det egna rĂ€ttssubjektet och dĂ€rmed du sjĂ€lv kan gĂ„ fri frĂ„n sĂ„dant straffrĂ€ttsligt ansvar.

VĂ€gran frĂ„n sĂ„dana enskilda beslutsfattare att efterkomma sĂ„dant krav pĂ„ rĂ€ttsĂ€ker identifiering kan tyda pĂ„ mycket grovt brottsliga avsikter, dĂ€r man kan ha som avsikt att tvinga in den civiliserade mannen eller den civiliserade kvinnan i krigsbrott eller terroristbrott.  Möjliga brottslingar med sĂ„dana avsikter skall ej Ă„tlydas.  Organisationer/sĂ€llskap som vĂ€grar ta ansvar för sina beslut mĂ„ste anses sannolikt, tills annat har bevisats genom efterkommande av krav om rĂ€ttsĂ€ker identifiering av beslutsfattare och inblandade rĂ€ttssubjekt, kunna utgöra organiserade brottsĂ€llskap/organiserad brottslighet.  GĂ€rningar, eller brist pĂ„ dessa dĂ„ de Ă€r befogade, talar högre Ă€n 'ord'.  LĂ„t dig dĂ€rför ej luras av diverse heraldik och loggor som kan skapa falska verklighetsbilder av att det skulle röra sig om legitima myndigheter, osv..  Kanske upplĂ€gget med rutinerna rentav i sĂ„ fall Ă€r sĂ„ skickligt konstruerat att det Ă€ven har lurat sina medarbetare sĂ„ dessa faktiskt tror att de arbetar för legitima rĂ€ttssubjekt istĂ€llet för att faktiskt vara gĂ€ngmedlemmar i ett brottssyndikat.  Om detta alltsĂ„ skulle visa sig vara fallet.

DĂ„ omfattande bevisning föreligger för att myndigheter ej gör sin del i att komma tillrĂ€tta med denna typ av brottslighet utan tvĂ€rtom lĂ„ter den fortgĂ„ utan Ă„tgĂ€rd och dĂ€rför i praktiken Ă€r medbrottsliga Ă€r det dĂ€rför helt och hĂ„llet den civiliserade mannens och den civiliserade kvinnans enskilda absoluta plikt att pĂ„ egen hand göra de moraliska och rĂ€ttsliga avgörandena i detta avseende.  (Om du Ă€r osĂ€ker pĂ„ vilken bevisning som finns:  Se t.ex. redogörelsen för nĂ€r runt sju hundra svenskar anmĂ€lde regering, riksdag och försvarsmakt för nĂ„gra av de grövsta brott som kan begĂ„s, krigsbrott.  Detta var en anmĂ€lan som drevs frĂ„n den 4:e november 2011 till den 26:e mars 2012.  KrigsbrottsanmĂ€lan-Ă€rendet finns beskrivet pĂ„ sidorna 118-181 i boken Demokrati till döds; Sveriges vĂ€g in i den globala diktaturen av Kristoffer Hell.  Se Ă€ven bevisen för krigsbrott mot Syrien och krigsmaterielexport som anvĂ€nds i kriget mot Jemen.)
 


 
Till sist ett lite sjÀvrefererande citat frÄn Humanistgruppen:

http://web.comhem.se/humanistgruppen/

"VĂ€rlden ser ut som ett Nazi-Tyskland i globalt format.  Somliga lever i perfekta idyller, med vĂ€lstĂ„nd och uppmuntran, medan det bakom kulisserna begĂ„s fruktansvĂ€rda brott, som de lyckliga mĂ€nniskorna egentligen anar, men vĂ€ljer att mer eller mindre strunta i.  Kanske kĂ€nner de ofta uppgivenhet - 'vad kan Jag göra' - eller gĂ„r de pĂ„ den subtila indoktrineringen att de som rĂ„kar illa ut faktiskt förtjĂ€nar det".

Citat: Ingis, Lege.net
Material, tips, idéer för Humanistgruppen till : Den hÀr e-postadressen Àr skyddad frÄn spamrobotar, du mÄste ha Javascript aktiverat för att visa den
Bidrag till sajten: Pg 1845529-5 ; G.Thorell / Humanistgruppen.
Facebook

One People, Humanity
One Nation, the Earth !
Citat |||| Zenrin

Updated: 2010-12-05 11:57 PM
 


 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„, 2016-12-26.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty

___
 

Kommentarer kan göras pÄ bloggen Intelligentsians blockering,
http://blog.lege.net/?/379-Binnikemasken-som-haller-pa-att-doeda-det-svenska-folket.html#comments .

 


Sida 1 av 9
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

Inloggning