LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

"Makt Àr rÀtt"

Skicka sidan Skriv ut PDF

För den som har omsorg om envar av sin nĂ€sta, dvs för den som har omsorg om neutral global rĂ€ttvisa, Ă€r det, menar jag, rĂ€tt att med Dennis Töllborg uttrycka att den svenska sjukan Ă€r "bara trĂ€d, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lĂ€rarnas trygghet, och till de slöa lĂ€romedelsförfattarnas gagn: inte behöva tĂ€nka och förklara, bara rapa regler och möjligen nĂ€mna nĂ„got förarbete.  Inte fan fick de lĂ€ra sig juridik. Det handlade om ren regelfetischism -- som sĂ„ ofta i fragmentariserade, dumma, samhĂ€llen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmĂ„n för stabilitet."  (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1" (2009), som Ă€r sjĂ€lvbiografisk.)

"nu fattar den hĂ€rskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rĂ€ttsvetenskapsmannen, argumenterar inte lĂ€ngre för sin stĂ„ndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rĂ€ttsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rĂ€ttvisa som det nĂ€rmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom sĂ€rskiljning med hjĂ€lp av konstruktioner som "rĂ€ttslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet pĂ„ avsvĂ€rande av eget ansvar istĂ€llet för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea HovrĂ€tt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, nĂ€r domstolen i centrala Ă€renden underlĂ„ter att argumentera utifrĂ„n annan auktoritet Ă€n etablerad position.  Det gĂ„r, enligt Cameron, och jag Ă€r som framgĂ„tt ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskĂ€l — i synnerhet i rĂ€ttighetsfrĂ„gor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, "Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker / Our EraÂŽs Fear of Quality", in english on pp. 41-42.  Dennis Töllborg Ă€r Professor i rĂ€ttsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
{Ett nÄgot lÀngre citat Äterfinns i en kommentar 2015-07-02 23:28:03 till texten "Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsÄlder".}

"Svensk rĂ€ttstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tĂ€mligen unikt med bara Danmark och nĂ„gra rĂ€ttsteoretiker i norra Italien som sjĂ€lsfrĂ€nder, nĂ€mligen prĂ€glats av nĂ„got som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone sĂ„som denna kom att förstĂ„s i vĂ„rt land innebar den sammanfattningsvis att vĂ€rden mĂ„ste separeras frĂ„n juridiken, att rĂ€tten sĂ„ att sĂ€ga var vĂ€rdelös.  [...]  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen Ă€r vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det Ă€r det enda som Ă€r empiriskt bestĂ€mbart i tid och rum.  AlltsĂ„ har HD per definition alltid dömt rĂ€tt.  Och, som de frĂ€msta företrĂ€darna för den skandinaviska realismen ocksĂ„ uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt Ă€r rĂ€tt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, Ă„terfinns nu pĂ„ s. 53 av PDF bok "Det gĂ„r tydligen an?" (2010).)

Det Ă€r viktigt att se kontext, sammanhang, att inte syssla med fragmentariserad regelfetischism.  Det sagt, i en verklighet av fragmentariserad regelfetischism kan naturligtvis den enskildes djupa kunskap om denna samtidigt anvĂ€ndas som ett av flera verktyg för att uppnĂ„ det förra.  Eftersom en aldrig kan veta nĂ€r juristerna tĂ€nker tillĂ€mpa regelfetischism, sĂ„ Ă€r ett försvar att i avgörande rĂ€ttshandlingar aldrig acceptera nĂ„got odefinierat begrepp frĂ„n dem, att alltid krĂ€va definition av vad varje begrepp ska anses innebĂ€ra i sammanhanget.

För övrigt Ă€r en hel del jurister inte pĂ„ riktigt regelfetischister, utan de lĂ„tsas vara det nĂ€r det handlar om att förtrycka nĂ„gon annans rĂ€ttigheter, men kan rucka pĂ„ det mesta, nĂ€r det gĂ€ller att fĂ„ igenom egen agenda.  Jag har sjĂ€lv sett en del exempel pĂ„ det, och hört talas om samt lĂ€st i böcker om vĂ€ldigt mĂ„nga fler exempel.

RĂ€ttshavererarna

Det Ă€r i sjĂ€lva verket juristerna som Ă€r de verkliga rĂ€ttshaveristerna, de som sjĂ€lva projicerar "rĂ€ttshaverism" pĂ„ sina offer.  Det har föreslagits att ordet "rĂ€ttshavererarna" avseende dessa bör införas i ordboken.

International Covenant on Civil and Political Rights, som började gÀlla 23 mars 1976:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

CCPR, min fetning: "recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,  Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,  Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights" o.s.v..

Maskerad

Notera att i CCPR anges att i detta avtal avser "person" i fortsĂ€ttningen en mĂ€nniska, vilket Ă€r viktigt, men varje statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis dĂ€r "person"* ej uttryckligen Ă€r definierat vad det ska avse, Ă€r helt livsfarlig för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Jurister Ă€r illusionister, som anvĂ€nder sina egna definitioner mot oss, om detta inte Ă€r omöjligt dĂ„ definitionen Ă€r spikad.***

*: "person" Ă€r en "mask" som ursprungligen avsĂ„g mĂ€nniska, men sedan det av den nya korporativa kongressen i det nya korporativa Delaware Corporation The United States of America, Inc., som Ă„r 1861 hade installerat de kvarvarande medlemmarna i kongressen frĂ„n det tidigare the United States [Commercial Company] sĂ„som styrelsemedlemmar av det sĂ„ledes Ă„r 1861 nybildade Delaware företaget Delaware Corporation The United States of America, Inc., Ă„r 1862 i hemlighet omdefinierade ordet "person" till att i federalt sprĂ„kbruk avse ett bolag, och detta bruk efter detta spritt sig till de flesta av vĂ€rldens regeringar med tillhörande lagstiftningar (den anglikanska definitionen blev definitivt överförd till svensk rĂ€ttspraxis med statskuppen - 86), som sĂ„ledes mer och mer har kommit att avse denna mask "person" som inte egentligen avser den naturliga levande mĂ€nniskan, Ă€ven om jurister medelst illusionisttrick som gĂ„r ut pĂ„ att inte defiera begrepp söker vilseleda mĂ€nniskor till att tro att dessa bolag Ă€r dem sjĂ€lva.  Det bör f.ö. nĂ€mnas att The united States of America (hĂ€r Ă€r united ett adjektiv, ej del av namn, liksom of) aldrig ingick i nĂ„got tjĂ€nstekontrakt med Lincons nya företag som idkade handel sĂ„som "The United States of America, Inc.", utan Lincon idkade helt enkelt laglöst handel gentemot The Constitution for the united States of America ("for the united" Ă€r hĂ€r beskrivande av relation, ej del av namn) och ersatte laglöst hans Delaware företag sĂ„som eftertrĂ€dande Trustee** över the united States of America.  O.b.s. att United States (Commercial Company) Ă€r inte samma som The United States of America, Inc., som inte Ă€r samma som the United States of America, Inc., som inte Ă€r samma som the UNITED STATES (INC.), som inte Ă€r samma som USA (INC), som inte Ă€r samma som US CORP, som inte Ă€r samma som THE UNITED STATES OF AMERICA, INC., som inte Ă€r samma som E PLURIBUS UNAM THE UNITED STATES OF AMERICA, INCOROPRATED, och sĂ„ vidare.

**:  Trustee: individual person or member of a board given control or powers of administration of property in trust with a legal obligation to administer it solely for the purposes specified.

***:  Juridiken hĂ„ller persona-begreppet under strikt kontroll, och vĂ€grar erkĂ€nna fakta som Ă€r att juristernas begrepp "fysisk person" ej finns annat Ă€n som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i nĂ„gon av de lagar som anvĂ€nder begreppet.  Det Ă€r ett simpelt illusionisttrick, för magin hĂ„ller inte ihop dĂ„ det enbart bygger pĂ„ att villa bort fokus frĂ„n vad som verkligen sker.  Det finns inga fysiska personer, begreppet Ă€r odefinierat, och dĂ€rför helt rĂ€ttslöst.

Distinktioner

Den signatur "En; AllmĂ€nt kallad: LegeNet" jag ofta anvĂ€nder Ă€r inte nĂ„gon annan slags person Ă€n en som av mig sjĂ€lv Ă€r definierad sĂ„som representerande mig sjĂ€lv sĂ„som suverĂ€n levande mĂ€nniska, dvs. det Ă€r av mig sjĂ€lv garanterat att detta inte Ă€r nĂ„gon annans definition av begreppet person.  Medan jag ocksĂ„ sjĂ€lv har definierat signaturen "LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„" sĂ„som representerande en privat aktivitet bedriven av "En; AllmĂ€nt kallad: LegeNet".  Detta till skillnad frĂ„n den i det merkantila systemet registrerade juridiska personen "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrĂ„", som rentav har ett organisationsnummer.  En juridik som inte erkĂ€nner dessa distinktioner Ă€r en slaveriets apologetik, som lĂ„tsas bedriva lag, men i verkligheten bedriver förtryck; "det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt Ă€r rĂ€tt."  (Se kĂ€lla högre upp.)  Ett tips hĂ€r, levande mĂ€nniskor skriver autografer, och inget annat, sĂ„vida de inte sĂ„som levande mĂ€nniska frivilligt tar pĂ„ sig att representera en juridisk fiktion eller alltsĂ„ person, för dĂ„ signerar de sĂ„som levande mĂ€nniska den juridiska fiktionen eller alltsĂ„ personen, och tar dĂ€rmed som levande mĂ€nniska pĂ„ sig den juridiska fiktionens eller alltsĂ„ personens skulder.  Vilket Ă€r livsfarligt, för det finns ingen lag som förbjuder slaveri av juridiska fiktioner, dĂ€r den sĂ„ kallade fysiska personen ocksĂ„ Ă€r en sĂ„dan juridisk fiktion.

Sedan Sverige frĂ„n 1975 och framĂ„t bolagiserade det "allmĂ€nna" sĂ„ Ă€r all "offentlig" verksamhet handel genom juridiska fiktioner aka. rĂ€ttssubjekt, inkl. den juridiska fiktionen den sĂ„ kallade fysiska personen.  Inget sker direkt mot levande mĂ€nniskor, utan sĂ„dana shanghajas / tvĂ„ngsvĂ€rvas / förslavas in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion genom ett ej rĂ€ttssĂ€krat förfarande byggt pĂ„ rĂ€tten men dĂ€rför inte skyldigheten att ha en person.  Eftersom slaveri ej Ă€r tillĂ„tet gentemot levande mĂ€nniskor kan det argumenteras att det inte Ă€r en skyldighet att stĂ€ndigt agera under den juridiska fiktionen eller alltsĂ„ personen, varför varje statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis dĂ€r sĂ„dan skyldighet skulle anses föreligga ej kan vara i överensstĂ€mmelse med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Att det dĂ€rför mĂ„ste anses att sĂ„dana statuter ej kan avse levande mĂ€nniskor utan enbart avse juridiska fiktioner, varför envar som hĂ€vdar att den vid nĂ„got bestĂ€mt tillfĂ€lle ej agerat i egenskap av juridisk fiktion mĂ„ste motbevisas i detta avseende innan sĂ„dan statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis kan anses ha bindande verkan.****  VĂ€rt att notera Ă€r att shanghajning / tvĂ„ngsvĂ€rvning / förslavning av verkliga levande mĂ€nniskor (sĂ„som in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion) Ă€r fullstĂ€ndigt förbjudet, varför jurister Ă€r livrĂ€dda för att svara till en levande mĂ€nniska.  Det Ă€r lagligt för en polis att förslava en juridisk fiktion ("ta ID"), men det Ă€r fullstĂ€ndigt olagligt för en polis att shanghaja in en levande mĂ€nniska under marknadsjurisdiktion.  Undrar om nĂ„gon har talat om det för dem?

****:  NĂ€r sĂ„dant motbevis ej ges, men sĂ„dan statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis Ă€ndĂ„ medelst maktmedel genomdrivs, dĂ„ föreligger de-facto dĂ€rför ett bedrĂ€geri, oavsett om det sĂ„ Ă€r högsta domstolen eller regeringen som beslutat pĂ„ detta sĂ€tt.  VĂ€rt att notera Ă€r hĂ€r möjligheten att i begrĂ€nsat avseende för sĂ„dant Ă€rende, detta mĂ„ste tydliggöras, avsiktligt ingĂ„ under marknadsjurisdiktion för att genom gemensamrĂ€ttens företrĂ€de framför varje offentligt beslut, inkl. lagstiftares, högsta domstols, regering osv., ur detta företrĂ€de vinna möjlighet att kunna erhĂ„lla maktmedel för att p.g.a. sĂ„dan rĂ€ttssĂ€kerhetsbrist kunna genomdriva ett skattefritt skadestĂ„nd frĂ„n Regeringen som rĂ€ttssubjekt.  DĂ„ juristerna sannolikt sjĂ€lva behöver utbildas för att förstĂ„ detta sĂ„ mĂ„ste du sjĂ€lv ha insikt nog att kunna ombesörja den detaljen.  Du kan ocksĂ„ behöva kĂ€mpa med att de helt enkelt inte lĂ„tsas om att de har sett dina insĂ€nda rĂ€ttshandlingar, detta stĂ€ller sannolikt hela deras vĂ€rldsbild pĂ„ Ă€nda.  De Ă€r alldeles för vana vid att sjĂ€lva vara de enda som har tillgĂ„ng till maktmedel att genomdriva beslut.
{Det Ă€r dessutom numera "busenkelt" att föra ett sĂ„dant gemensamrĂ€ttsligt juridiskt resonemang, tack vare att "Charter of Fundamental Rights of the European Union" (PDF) sedan Lissabonfördraget den 1 december 2009 Ă€r gemensamrĂ€ttsligt bindande, och det inte Ă€r sĂ€rskilt svĂ„rt att bygga ett riktigt bra juridiskt argument pĂ„ detta, tillsammans med den utmĂ€rkta utredningen SOU 1997:194; Det allmĂ€nnas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG regler.  Men eftersom det inte Ă€r jag som dömer i European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg, sĂ„ kan jag givetvis inte ta ansvar för hur de sedan ser pĂ„ saken.  DĂ€remot har jag fĂ„tt en antydan om hur rĂ€dda de svenska juristerna Ă€r för detta, genom att de vĂ€grat att ens lĂ„tsas om att de mottagit en sĂ„dan anmĂ€lan frĂ„n mig.}

"HÄlla kvar slavarna pÄ plantagen"

Utan insikt i rÀtt och fel, i moral, Àr det enkelt att medelst de enklaste illusionist- och ordvrÀngeritrick förslava ett helt folk.
"RĂ€ttshaverister" Ă€r t.ex. "Whistleblowers" ang. ett rĂ€ttssystem som inte ser rĂ€tt som viktigt.  Medan "Konspirationsteoretiker" Ă€r "Whistleblowers" ang. ett samhĂ€lle som inte ser sanning och rĂ€tt som viktigt.  NĂ€r de som tagit sig tolkningsrĂ€tten vĂ€grar lyssna, slutar processen för detta samhĂ€lle ofta i nĂ„got riktigt otĂ€ckt.

Utan insikt i rĂ€tt och fel, i moral, kan mĂ€nniskor inte ens förstĂ„ varför slaveri skulle vara fel, sĂ„ bara genom att kalla slaveri för nĂ„got annat, kĂ€nns det dĂ€rför inte igen som slaveri.  Detta Ă€r f.ö. orsaken till medie-fördumningen, som gör sina lĂ€sare till imbiciller om de faktiskt orkar lĂ€sa skiten, eller som för de som genomskĂ„dar idiotin, gör den tröttande att lĂ€sa.  Media arbetar för slavĂ€garna, för att "hĂ„lla kvar slavarna pĂ„ plantagen", sĂ„ enkelt Ă€r det.

Den verkliga konflikten

Den verkliga konflikten Ă€r nu synlig.  Det Ă€r den mellan de som anvĂ€nder Kollektivet som ridhĂ€st, för sina egna maktĂ€ndamĂ„l, respektive den okrĂ€nkbara Individen, med oförytterliga rĂ€ttigheter.  Det Ă€r möjligt att begĂ„ orĂ€tt mot Individen, och de som rider Kollektivet anvĂ€nder nu Kollektivet till att lĂ„ta dem begĂ„ dessa orĂ€tter.  Detta korrumperar ytterligare Kollektivet, som nu fullstĂ€ndigt kan förslavas.

Jag som enskild Individ avhĂ€nder mig inte min enskilt Ă€gda integritet och ansvar till politiker u.p.a. (Kollektivet), som genom andras sĂ„dana ansvarslösa avhĂ€ndande genom valsedel har getts deras, men inte mitt, godkĂ€nnande för brott mot mĂ€nskligheten.  Eller som signaturen Adam NĂ€tvÄrkselev uttrycker samma rĂ€ttsfakta:  "@ LegeNet, tack för att Du inte överfört Din enskilt Ă€gda hypermakt till EN valsedel u.p.a. och risk för sĂ€kerhetsbrist som kan vara fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat pĂ„ den inre solidariska FRIA marknaden, för EN rĂ€ttshaverist som bor eller arbetar lokalt i EES eller Europeiska unionen.  Marknad som Ă€lskar att LYDA, vill, kan eller vĂ„gar inte FÖRSTÅ nĂ€r, var och VARFÖR kvalitetsbrist eller brist pĂ„ kvalitet och sĂ€kerhet i nutid och rum, Ă€r FEL-kostnad för det allmĂ€nna i nutid, nĂ€ra framtid och rum.  Kostnaden för kvalitetsbrist i nutid och rum Ă€r 632 ggr större för det allmĂ€nna, om EN drabbad enskild medborgare utvecklat enskild Ă€gd kunskap (Stop) att i enskild Ă€gd tanke (Think) vĂ€rdera, vĂ€rdesĂ€kra och vĂ€lja (Act) produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar och risk för sĂ€kerhetsbrist i nutid, nĂ€ra framtid (10 Ă„r) och rum, lokalt i EN medlemsstat pĂ„ den inre solidariska FRIA marknaden, för kvalitetssĂ€krad rĂ€ttssĂ€kerhet i EES och Europeiska unionen."  ( Adam NĂ€tvÄrkselev, 2015-09-01 14:27, i en kommentar pĂ„ NewsVoice. )

Okunnighet om lagen

Det bör pĂ„pekas att det inte alls Ă€r sĂ€kert att alla jurister du kommer i kontakt med ens sjĂ€lva har förstĂ„tt hur systemet hĂ€nger ihop.  Systemet Ă€r konstruerat för att stĂ€ndigt lura dig att 'frivilligt' ingĂ„ i det slaveri en juridisk fiktion helt lagligt befinner sig i.  Detta sker nĂ€r du som levande mĂ€nniska signerar sĂ„dan juridisk fiktion.  För kom ihĂ„g, levande mĂ€nniskor skriver autografer, och inget annat.  Det kan dock finnas tillfĂ€llen dĂ€r det Ă€r till fördel att signera en juridisk fiktion, men dĂ„ Ă€r det viktigt att du har fullstĂ€ndigt klart för dig exakt vad det Ă€r du gör och varför och vilka juridiska följder det har.  Hursomhelst, eftersom det förutsĂ€tts att alla kommer att lĂ„ta sig luras / bli blĂ„sta / bli bedragna, sĂ„ har de som eventuellt inser hur det hĂ€nger ihop tydligen inte ansett det nödvĂ€ndigt att inviga jurister i allmĂ€nhet i bedrĂ€geriet.
Men om du delger rĂ€ttsfakta Ă€r mĂ€nniskor i offentlig tjĂ€nst och jurister definitivt inte ursĂ€ktade av okunnighet om lagen.  Vilket jurister i och med sina roller i vilket fall inte Ă€r.  BetĂ€nk att dessa i sin tur kan lura / bedra mĂ€nniskor i offentlig tjĂ€nst att dina rĂ€ttsfakta inte skulle vara giltiga.  Gör de sĂ„, dĂ„ bidrar de till att andra begĂ„r brott.  Att de sjĂ€lva kan vara lurade av bristfĂ€llig utbildning Ă€r ingen giltig ursĂ€kt, dĂ„ envar har eget ansvar att ta reda pĂ„ vad som Ă€r sant.

Den Adam NĂ€tvÄrkselev jag citerar lĂ€ngre upp ovan har f.ö. uppenbarligen som projekt att medelst ett fullstĂ€ndigt rĂ€ttssĂ€kert sprĂ„k kopplat till gemensamrĂ€ttens företrĂ€de framför varje offentligt beslut, inkl. lagstiftares, högsta domstols, regering osv., sĂ€kerstĂ€lla sin egen juridiskt bergfasta position, oavsett rĂ„dande rĂ€ttslösa svenska praxis.  Det Ă€r att notera att gemensamrĂ€tten bygger pĂ„ marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tĂ€nkte pĂ„ nĂ€r jag i föregĂ„ende stycke nĂ€mnde att det kan finnas tillfĂ€llen dĂ€r det Ă€r till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihĂ„g citatet Ă€nnu lĂ€ngre upp:  "Och, som de frĂ€msta företrĂ€darna för den skandinaviska realismen ocksĂ„ uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet."  Dessa företrĂ€dare för den skandinaviska realismen Ă€r dĂ€rför rĂ€dda för gemensamrĂ€tten, dĂ„ den enda de respekterar ju Ă€r den med maktmedel att genomdriva beslut.

Det Ă€r inte alltid nödvĂ€ndigt att sĂ€tta makt mot makt.  Den andliga segern Ă€r vunnen redan genom att stĂ„ fast i sin egen individuella integritet och pĂ„visa att de mĂ€nniskor som tjĂ€nat kollektivet i detta har saknat den legitimitet de ansett sig ha, utan tvĂ€rtom har grĂ€vt ned sig i brott mot mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Vad mig sjĂ€lv anbelangar strĂ€cker jag gĂ€rna kĂ€rleksfullt ut en hand och erbjuder dem som Ă„ngrar de orĂ€tter de begĂ„tt i kollektivets namn, och som i sin tur Ă€r beredda att göra och gör vad de kan för att utifrĂ„n de medel de har reparera de skador de med sĂ„dan orĂ€tt gjort, att för min del i sĂ„dana fall avstĂ„ frĂ„n att anvĂ€nda tillgĂ€ngliga maktmedel att genomdriva beslut.  För Ă€ven om bolaget de jobbar för, det allmĂ€nna, har pĂ„tagit sig skadestĂ„ndsansvaret, sĂ„ blir det ju med den gemensamrĂ€ttsliga skadestĂ„ndsvĂ€gen mycket sannolikt Ă€ven för dem annars en rĂ€ttslig process.

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„
 

 

{Artikeln finns Ă€ven pĂ„  http://blog.lege.net/?/359-Makt-aer-raett.html , dĂ€r Ă€ven kommentarer kan finnas.}

//

 
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

LegeNet Nytt

Avprogrammeringen

Inloggning