LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Avprogrammeringen

"Makt Àr rÀtt"

Skicka sidan Skriv ut PDF

För den som har omsorg om envar av sin nĂ€sta, dvs för den som har omsorg om neutral global rĂ€ttvisa, Ă€r det, menar jag, rĂ€tt att med Dennis Töllborg uttrycka att den svenska sjukan Ă€r "bara trĂ€d, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lĂ€rarnas trygghet, och till de slöa lĂ€romedelsförfattarnas gagn: inte behöva tĂ€nka och förklara, bara rapa regler och möjligen nĂ€mna nĂ„got förarbete.  Inte fan fick de lĂ€ra sig juridik. Det handlade om ren regelfetischism -- som sĂ„ ofta i fragmentariserade, dumma, samhĂ€llen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmĂ„n för stabilitet."  (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1" (2009), som Ă€r sjĂ€lvbiografisk.)

"nu fattar den hĂ€rskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rĂ€ttsvetenskapsmannen, argumenterar inte lĂ€ngre för sin stĂ„ndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rĂ€ttsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rĂ€ttvisa som det nĂ€rmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom sĂ€rskiljning med hjĂ€lp av konstruktioner som "rĂ€ttslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet pĂ„ avsvĂ€rande av eget ansvar istĂ€llet för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea HovrĂ€tt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, nĂ€r domstolen i centrala Ă€renden underlĂ„ter att argumentera utifrĂ„n annan auktoritet Ă€n etablerad position.  Det gĂ„r, enligt Cameron, och jag Ă€r som framgĂ„tt ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskĂ€l — i synnerhet i rĂ€ttighetsfrĂ„gor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, "Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker / Our EraÂŽs Fear of Quality", in english on pp. 41-42.  Dennis Töllborg Ă€r Professor i rĂ€ttsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
{Ett nÄgot lÀngre citat Äterfinns i en kommentar 2015-07-02 23:28:03 till texten "Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsÄlder".}

"Svensk rĂ€ttstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tĂ€mligen unikt med bara Danmark och nĂ„gra rĂ€ttsteoretiker i norra Italien som sjĂ€lsfrĂ€nder, nĂ€mligen prĂ€glats av nĂ„got som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone sĂ„som denna kom att förstĂ„s i vĂ„rt land innebar den sammanfattningsvis att vĂ€rden mĂ„ste separeras frĂ„n juridiken, att rĂ€tten sĂ„ att sĂ€ga var vĂ€rdelös.  [...]  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen Ă€r vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det Ă€r det enda som Ă€r empiriskt bestĂ€mbart i tid och rum.  AlltsĂ„ har HD per definition alltid dömt rĂ€tt.  Och, som de frĂ€msta företrĂ€darna för den skandinaviska realismen ocksĂ„ uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt Ă€r rĂ€tt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, Ă„terfinns nu pĂ„ s. 53 av PDF bok "Det gĂ„r tydligen an?" (2010).)

Det Ă€r viktigt att se kontext, sammanhang, att inte syssla med fragmentariserad regelfetischism.  Det sagt, i en verklighet av fragmentariserad regelfetischism kan naturligtvis den enskildes djupa kunskap om denna samtidigt anvĂ€ndas som ett av flera verktyg för att uppnĂ„ det förra.  Eftersom en aldrig kan veta nĂ€r juristerna tĂ€nker tillĂ€mpa regelfetischism, sĂ„ Ă€r ett försvar att i avgörande rĂ€ttshandlingar aldrig acceptera nĂ„got odefinierat begrepp frĂ„n dem, att alltid krĂ€va definition av vad varje begrepp ska anses innebĂ€ra i sammanhanget.

För övrigt Ă€r en hel del jurister inte pĂ„ riktigt regelfetischister, utan de lĂ„tsas vara det nĂ€r det handlar om att förtrycka nĂ„gon annans rĂ€ttigheter, men kan rucka pĂ„ det mesta, nĂ€r det gĂ€ller att fĂ„ igenom egen agenda.  Jag har sjĂ€lv sett en del exempel pĂ„ det, och hört talas om samt lĂ€st i böcker om vĂ€ldigt mĂ„nga fler exempel.

RĂ€ttshavererarna

Det Ă€r i sjĂ€lva verket juristerna som Ă€r de verkliga rĂ€ttshaveristerna, de som sjĂ€lva projicerar "rĂ€ttshaverism" pĂ„ sina offer.  Det har föreslagits att ordet "rĂ€ttshavererarna" avseende dessa bör införas i ordboken.

International Covenant on Civil and Political Rights, som började gÀlla 23 mars 1976:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

CCPR, min fetning: "recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,  Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,  Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights" o.s.v..

Maskerad

Notera att i CCPR anges att i detta avtal avser "person" i fortsĂ€ttningen en mĂ€nniska, vilket Ă€r viktigt, men varje statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis dĂ€r "person"* ej uttryckligen Ă€r definierat vad det ska avse, Ă€r helt livsfarlig för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Jurister Ă€r illusionister, som anvĂ€nder sina egna definitioner mot oss, om detta inte Ă€r omöjligt dĂ„ definitionen Ă€r spikad.***

*: "person" Ă€r en "mask" som ursprungligen avsĂ„g mĂ€nniska, men sedan det av den nya korporativa kongressen i det nya korporativa Delaware Corporation The United States of America, Inc., som Ă„r 1861 hade installerat de kvarvarande medlemmarna i kongressen frĂ„n det tidigare the United States [Commercial Company] sĂ„som styrelsemedlemmar av det sĂ„ledes Ă„r 1861 nybildade Delaware företaget Delaware Corporation The United States of America, Inc., Ă„r 1862 i hemlighet omdefinierade ordet "person" till att i federalt sprĂ„kbruk avse ett bolag, och detta bruk efter detta spritt sig till de flesta av vĂ€rldens regeringar med tillhörande lagstiftningar (den anglikanska definitionen blev definitivt överförd till svensk rĂ€ttspraxis med statskuppen - 86), som sĂ„ledes mer och mer har kommit att avse denna mask "person" som inte egentligen avser den naturliga levande mĂ€nniskan, Ă€ven om jurister medelst illusionisttrick som gĂ„r ut pĂ„ att inte defiera begrepp söker vilseleda mĂ€nniskor till att tro att dessa bolag Ă€r dem sjĂ€lva.  Det bör f.ö. nĂ€mnas att The united States of America (hĂ€r Ă€r united ett adjektiv, ej del av namn, liksom of) aldrig ingick i nĂ„got tjĂ€nstekontrakt med Lincons nya företag som idkade handel sĂ„som "The United States of America, Inc.", utan Lincon idkade helt enkelt laglöst handel gentemot The Constitution for the united States of America ("for the united" Ă€r hĂ€r beskrivande av relation, ej del av namn) och ersatte laglöst hans Delaware företag sĂ„som eftertrĂ€dande Trustee** över the united States of America.  O.b.s. att United States (Commercial Company) Ă€r inte samma som The United States of America, Inc., som inte Ă€r samma som the United States of America, Inc., som inte Ă€r samma som the UNITED STATES (INC.), som inte Ă€r samma som USA (INC), som inte Ă€r samma som US CORP, som inte Ă€r samma som THE UNITED STATES OF AMERICA, INC., som inte Ă€r samma som E PLURIBUS UNAM THE UNITED STATES OF AMERICA, INCOROPRATED, och sĂ„ vidare.

**:  Trustee: individual person or member of a board given control or powers of administration of property in trust with a legal obligation to administer it solely for the purposes specified.

***:  Juridiken hĂ„ller persona-begreppet under strikt kontroll, och vĂ€grar erkĂ€nna fakta som Ă€r att juristernas begrepp "fysisk person" ej finns annat Ă€n som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i nĂ„gon av de lagar som anvĂ€nder begreppet.  Det Ă€r ett simpelt illusionisttrick, för magin hĂ„ller inte ihop dĂ„ det enbart bygger pĂ„ att villa bort fokus frĂ„n vad som verkligen sker.  Det finns inga fysiska personer, begreppet Ă€r odefinierat, och dĂ€rför helt rĂ€ttslöst.

Distinktioner

Den signatur "En; AllmĂ€nt kallad: LegeNet" jag ofta anvĂ€nder Ă€r inte nĂ„gon annan slags person Ă€n en som av mig sjĂ€lv Ă€r definierad sĂ„som representerande mig sjĂ€lv sĂ„som suverĂ€n levande mĂ€nniska, dvs. det Ă€r av mig sjĂ€lv garanterat att detta inte Ă€r nĂ„gon annans definition av begreppet person.  Medan jag ocksĂ„ sjĂ€lv har definierat signaturen "LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„" sĂ„som representerande en privat aktivitet bedriven av "En; AllmĂ€nt kallad: LegeNet".  Detta till skillnad frĂ„n den i det merkantila systemet registrerade juridiska personen "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrĂ„", som rentav har ett organisationsnummer.  En juridik som inte erkĂ€nner dessa distinktioner Ă€r en slaveriets apologetik, som lĂ„tsas bedriva lag, men i verkligheten bedriver förtryck; "det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt Ă€r rĂ€tt."  (Se kĂ€lla högre upp.)  Ett tips hĂ€r, levande mĂ€nniskor skriver autografer, och inget annat, sĂ„vida de inte sĂ„som levande mĂ€nniska frivilligt tar pĂ„ sig att representera en juridisk fiktion eller alltsĂ„ person, för dĂ„ signerar de sĂ„som levande mĂ€nniska den juridiska fiktionen eller alltsĂ„ personen, och tar dĂ€rmed som levande mĂ€nniska pĂ„ sig den juridiska fiktionens eller alltsĂ„ personens skulder.  Vilket Ă€r livsfarligt, för det finns ingen lag som förbjuder slaveri av juridiska fiktioner, dĂ€r den sĂ„ kallade fysiska personen ocksĂ„ Ă€r en sĂ„dan juridisk fiktion.

Sedan Sverige frĂ„n 1975 och framĂ„t bolagiserade det "allmĂ€nna" sĂ„ Ă€r all "offentlig" verksamhet handel genom juridiska fiktioner aka. rĂ€ttssubjekt, inkl. den juridiska fiktionen den sĂ„ kallade fysiska personen.  Inget sker direkt mot levande mĂ€nniskor, utan sĂ„dana shanghajas / tvĂ„ngsvĂ€rvas / förslavas in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion genom ett ej rĂ€ttssĂ€krat förfarande byggt pĂ„ rĂ€tten men dĂ€rför inte skyldigheten att ha en person.  Eftersom slaveri ej Ă€r tillĂ„tet gentemot levande mĂ€nniskor kan det argumenteras att det inte Ă€r en skyldighet att stĂ€ndigt agera under den juridiska fiktionen eller alltsĂ„ personen, varför varje statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis dĂ€r sĂ„dan skyldighet skulle anses föreligga ej kan vara i överensstĂ€mmelse med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Att det dĂ€rför mĂ„ste anses att sĂ„dana statuter ej kan avse levande mĂ€nniskor utan enbart avse juridiska fiktioner, varför envar som hĂ€vdar att den vid nĂ„got bestĂ€mt tillfĂ€lle ej agerat i egenskap av juridisk fiktion mĂ„ste motbevisas i detta avseende innan sĂ„dan statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis kan anses ha bindande verkan.****  VĂ€rt att notera Ă€r att shanghajning / tvĂ„ngsvĂ€rvning / förslavning av verkliga levande mĂ€nniskor (sĂ„som in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion) Ă€r fullstĂ€ndigt förbjudet, varför jurister Ă€r livrĂ€dda för att svara till en levande mĂ€nniska.  Det Ă€r lagligt för en polis att förslava en juridisk fiktion ("ta ID"), men det Ă€r fullstĂ€ndigt olagligt för en polis att shanghaja in en levande mĂ€nniska under marknadsjurisdiktion.  Undrar om nĂ„gon har talat om det för dem?

****:  NĂ€r sĂ„dant motbevis ej ges, men sĂ„dan statut, författning, bestĂ€mmelse eller praxis Ă€ndĂ„ medelst maktmedel genomdrivs, dĂ„ föreligger de-facto dĂ€rför ett bedrĂ€geri, oavsett om det sĂ„ Ă€r högsta domstolen eller regeringen som beslutat pĂ„ detta sĂ€tt.  VĂ€rt att notera Ă€r hĂ€r möjligheten att i begrĂ€nsat avseende för sĂ„dant Ă€rende, detta mĂ„ste tydliggöras, avsiktligt ingĂ„ under marknadsjurisdiktion för att genom gemensamrĂ€ttens företrĂ€de framför varje offentligt beslut, inkl. lagstiftares, högsta domstols, regering osv., ur detta företrĂ€de vinna möjlighet att kunna erhĂ„lla maktmedel för att p.g.a. sĂ„dan rĂ€ttssĂ€kerhetsbrist kunna genomdriva ett skattefritt skadestĂ„nd frĂ„n Regeringen som rĂ€ttssubjekt.  DĂ„ juristerna sannolikt sjĂ€lva behöver utbildas för att förstĂ„ detta sĂ„ mĂ„ste du sjĂ€lv ha insikt nog att kunna ombesörja den detaljen.  Du kan ocksĂ„ behöva kĂ€mpa med att de helt enkelt inte lĂ„tsas om att de har sett dina insĂ€nda rĂ€ttshandlingar, detta stĂ€ller sannolikt hela deras vĂ€rldsbild pĂ„ Ă€nda.  De Ă€r alldeles för vana vid att sjĂ€lva vara de enda som har tillgĂ„ng till maktmedel att genomdriva beslut.
{Det Ă€r dessutom numera "busenkelt" att föra ett sĂ„dant gemensamrĂ€ttsligt juridiskt resonemang, tack vare att "Charter of Fundamental Rights of the European Union" (PDF) sedan Lissabonfördraget den 1 december 2009 Ă€r gemensamrĂ€ttsligt bindande, och det inte Ă€r sĂ€rskilt svĂ„rt att bygga ett riktigt bra juridiskt argument pĂ„ detta, tillsammans med den utmĂ€rkta utredningen SOU 1997:194; Det allmĂ€nnas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG regler.  Men eftersom det inte Ă€r jag som dömer i European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg, sĂ„ kan jag givetvis inte ta ansvar för hur de sedan ser pĂ„ saken.  DĂ€remot har jag fĂ„tt en antydan om hur rĂ€dda de svenska juristerna Ă€r för detta, genom att de vĂ€grat att ens lĂ„tsas om att de mottagit en sĂ„dan anmĂ€lan frĂ„n mig.}

"HÄlla kvar slavarna pÄ plantagen"

Utan insikt i rÀtt och fel, i moral, Àr det enkelt att medelst de enklaste illusionist- och ordvrÀngeritrick förslava ett helt folk.
"RĂ€ttshaverister" Ă€r t.ex. "Whistleblowers" ang. ett rĂ€ttssystem som inte ser rĂ€tt som viktigt.  Medan "Konspirationsteoretiker" Ă€r "Whistleblowers" ang. ett samhĂ€lle som inte ser sanning och rĂ€tt som viktigt.  NĂ€r de som tagit sig tolkningsrĂ€tten vĂ€grar lyssna, slutar processen för detta samhĂ€lle ofta i nĂ„got riktigt otĂ€ckt.

Utan insikt i rĂ€tt och fel, i moral, kan mĂ€nniskor inte ens förstĂ„ varför slaveri skulle vara fel, sĂ„ bara genom att kalla slaveri för nĂ„got annat, kĂ€nns det dĂ€rför inte igen som slaveri.  Detta Ă€r f.ö. orsaken till medie-fördumningen, som gör sina lĂ€sare till imbiciller om de faktiskt orkar lĂ€sa skiten, eller som för de som genomskĂ„dar idiotin, gör den tröttande att lĂ€sa.  Media arbetar för slavĂ€garna, för att "hĂ„lla kvar slavarna pĂ„ plantagen", sĂ„ enkelt Ă€r det.

Den verkliga konflikten

Den verkliga konflikten Ă€r nu synlig.  Det Ă€r den mellan de som anvĂ€nder Kollektivet som ridhĂ€st, för sina egna maktĂ€ndamĂ„l, respektive den okrĂ€nkbara Individen, med oförytterliga rĂ€ttigheter.  Det Ă€r möjligt att begĂ„ orĂ€tt mot Individen, och de som rider Kollektivet anvĂ€nder nu Kollektivet till att lĂ„ta dem begĂ„ dessa orĂ€tter.  Detta korrumperar ytterligare Kollektivet, som nu fullstĂ€ndigt kan förslavas.

Jag som enskild Individ avhĂ€nder mig inte min enskilt Ă€gda integritet och ansvar till politiker u.p.a. (Kollektivet), som genom andras sĂ„dana ansvarslösa avhĂ€ndande genom valsedel har getts deras, men inte mitt, godkĂ€nnande för brott mot mĂ€nskligheten.  Eller som signaturen Adam NĂ€tvÄrkselev uttrycker samma rĂ€ttsfakta:  "@ LegeNet, tack för att Du inte överfört Din enskilt Ă€gda hypermakt till EN valsedel u.p.a. och risk för sĂ€kerhetsbrist som kan vara fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat pĂ„ den inre solidariska FRIA marknaden, för EN rĂ€ttshaverist som bor eller arbetar lokalt i EES eller Europeiska unionen.  Marknad som Ă€lskar att LYDA, vill, kan eller vĂ„gar inte FÖRSTÅ nĂ€r, var och VARFÖR kvalitetsbrist eller brist pĂ„ kvalitet och sĂ€kerhet i nutid och rum, Ă€r FEL-kostnad för det allmĂ€nna i nutid, nĂ€ra framtid och rum.  Kostnaden för kvalitetsbrist i nutid och rum Ă€r 632 ggr större för det allmĂ€nna, om EN drabbad enskild medborgare utvecklat enskild Ă€gd kunskap (Stop) att i enskild Ă€gd tanke (Think) vĂ€rdera, vĂ€rdesĂ€kra och vĂ€lja (Act) produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar och risk för sĂ€kerhetsbrist i nutid, nĂ€ra framtid (10 Ă„r) och rum, lokalt i EN medlemsstat pĂ„ den inre solidariska FRIA marknaden, för kvalitetssĂ€krad rĂ€ttssĂ€kerhet i EES och Europeiska unionen."  ( Adam NĂ€tvÄrkselev, 2015-09-01 14:27, i en kommentar pĂ„ NewsVoice. )

Okunnighet om lagen

Det bör pĂ„pekas att det inte alls Ă€r sĂ€kert att alla jurister du kommer i kontakt med ens sjĂ€lva har förstĂ„tt hur systemet hĂ€nger ihop.  Systemet Ă€r konstruerat för att stĂ€ndigt lura dig att 'frivilligt' ingĂ„ i det slaveri en juridisk fiktion helt lagligt befinner sig i.  Detta sker nĂ€r du som levande mĂ€nniska signerar sĂ„dan juridisk fiktion.  För kom ihĂ„g, levande mĂ€nniskor skriver autografer, och inget annat.  Det kan dock finnas tillfĂ€llen dĂ€r det Ă€r till fördel att signera en juridisk fiktion, men dĂ„ Ă€r det viktigt att du har fullstĂ€ndigt klart för dig exakt vad det Ă€r du gör och varför och vilka juridiska följder det har.  Hursomhelst, eftersom det förutsĂ€tts att alla kommer att lĂ„ta sig luras / bli blĂ„sta / bli bedragna, sĂ„ har de som eventuellt inser hur det hĂ€nger ihop tydligen inte ansett det nödvĂ€ndigt att inviga jurister i allmĂ€nhet i bedrĂ€geriet.
Men om du delger rĂ€ttsfakta Ă€r mĂ€nniskor i offentlig tjĂ€nst och jurister definitivt inte ursĂ€ktade av okunnighet om lagen.  Vilket jurister i och med sina roller i vilket fall inte Ă€r.  BetĂ€nk att dessa i sin tur kan lura / bedra mĂ€nniskor i offentlig tjĂ€nst att dina rĂ€ttsfakta inte skulle vara giltiga.  Gör de sĂ„, dĂ„ bidrar de till att andra begĂ„r brott.  Att de sjĂ€lva kan vara lurade av bristfĂ€llig utbildning Ă€r ingen giltig ursĂ€kt, dĂ„ envar har eget ansvar att ta reda pĂ„ vad som Ă€r sant.

Den Adam NĂ€tvÄrkselev jag citerar lĂ€ngre upp ovan har f.ö. uppenbarligen som projekt att medelst ett fullstĂ€ndigt rĂ€ttssĂ€kert sprĂ„k kopplat till gemensamrĂ€ttens företrĂ€de framför varje offentligt beslut, inkl. lagstiftares, högsta domstols, regering osv., sĂ€kerstĂ€lla sin egen juridiskt bergfasta position, oavsett rĂ„dande rĂ€ttslösa svenska praxis.  Det Ă€r att notera att gemensamrĂ€tten bygger pĂ„ marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tĂ€nkte pĂ„ nĂ€r jag i föregĂ„ende stycke nĂ€mnde att det kan finnas tillfĂ€llen dĂ€r det Ă€r till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihĂ„g citatet Ă€nnu lĂ€ngre upp:  "Och, som de frĂ€msta företrĂ€darna för den skandinaviska realismen ocksĂ„ uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet."  Dessa företrĂ€dare för den skandinaviska realismen Ă€r dĂ€rför rĂ€dda för gemensamrĂ€tten, dĂ„ den enda de respekterar ju Ă€r den med maktmedel att genomdriva beslut.

Det Ă€r inte alltid nödvĂ€ndigt att sĂ€tta makt mot makt.  Den andliga segern Ă€r vunnen redan genom att stĂ„ fast i sin egen individuella integritet och pĂ„visa att de mĂ€nniskor som tjĂ€nat kollektivet i detta har saknat den legitimitet de ansett sig ha, utan tvĂ€rtom har grĂ€vt ned sig i brott mot mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Vad mig sjĂ€lv anbelangar strĂ€cker jag gĂ€rna kĂ€rleksfullt ut en hand och erbjuder dem som Ă„ngrar de orĂ€tter de begĂ„tt i kollektivets namn, och som i sin tur Ă€r beredda att göra och gör vad de kan för att utifrĂ„n de medel de har reparera de skador de med sĂ„dan orĂ€tt gjort, att för min del i sĂ„dana fall avstĂ„ frĂ„n att anvĂ€nda tillgĂ€ngliga maktmedel att genomdriva beslut.  För Ă€ven om bolaget de jobbar för, det allmĂ€nna, har pĂ„tagit sig skadestĂ„ndsansvaret, sĂ„ blir det ju med den gemensamrĂ€ttsliga skadestĂ„ndsvĂ€gen mycket sannolikt Ă€ven för dem annars en rĂ€ttslig process.

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„
 

Alla donationer mottas tacksamt

Skulle knappen ovan inte fungera gĂ„r det Ă€ven bra att donera via email adressen Den hĂ€r e-postadressen Ă€r skyddad frĂ„n spamrobotar, du mĂ„ste ha Javascript aktiverat för att visa den pĂ„ PayPal https://www.paypal.com/.  OBS. .com, inte .net
 

{Artikeln finns Ă€ven pĂ„  http://blog.lege.net/?/359-Makt-aer-raett.html , dĂ€r Ă€ven kommentarer kan finnas.}

//

 

Varför man skulle vilja ta fullstÀndig och permanent kontroll över mÀnniskan

Skicka sidan Skriv ut PDF

Återpublicerar hĂ€r tvĂ„ kommentarer gjorda pĂ„ NewsVoice.
 

http://newsvoice.se/2013/06/03/hjarnkontroll-och-superdatorer/comment-page-1/#comment-140615

En; AllmÀnt kallad: LegeNet says:
5 Aug, 2015 at 16:10

Varför man skulle vilja ta fullstÀndig och permanent kontroll över mÀnniskan.

Jag noterade nu referensen bl.a. till SOU 1996:177 ovan.  "SĂ„ lĂ€nge lösningarna konstrueras av "nĂ„gon annan" blir medborgaren kontrollerad.  Det ligger i sakens natur.  NĂ€r medborgaren tillĂ„ts/Ă„tererövrar initiativet uppnĂ„s egenmakt."  (SOU 1996:177 Egenmakt:  Att Ă„tererövra vardagen, s. 89., sĂ„som Ă„terciterat i olika akademiska texter.  SOU 1996:177 Ă€r tyvĂ€rr svĂ„r att finna i PDF format.  Citatet finns t.ex. i "Demokrati genom civilt samhĂ€lle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik" av Magnus Dahlstedt, som Ă„terfinns i Statsvetenskaplig tidskrift av Etthundratredje Ă„rgĂ„ngen 2000.)

Det Ă€r inte svĂ„rt att pĂ„visa hur juridisk status som nĂ„got annat Ă€n mĂ€nniska med oförytterliga rĂ€ttigheter endast kan motiveras sĂ„ lĂ€nge vi Ă€r permanent oförmögna att ta eget ansvar.  MiniminivĂ„n för hur vi ska behandlas mĂ„ste Ă€ndĂ„ vara krigsfĂ„ngekonventionen Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War av Geneva, 12 August 1949.  Enligt Cornell universitetets lĂ€nk om denna (jag ger inte lĂ€nken för att slippa moderering, men jag lĂ€ste av den 2015-08-05 11:40) sĂ„ Ă€r 1949 Ă„rs versioner av konventionerna i kraft i dag:  "The 1949 versions of the Conventions, along with two additional Protocols, are in force today."  I Art 3. av densamma lĂ€ser vi bl.a.:  "The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict."  Detta innebĂ€r att en stat som tagit kontrollen över ett landomrĂ„de inte har rĂ€tt att Ă€ndra juridisk status för innevĂ„narna pĂ„ detta omrĂ„de.

FN's AllmĂ€nna förklaring om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna gör det till en rĂ€tt, men följaktligen dĂ€rför inte till en skyldighet, att avtala bort mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, vilket förstĂ„s Ă€r i konsekvens av/till krigsfĂ„ngekonventionen.  Men nĂ€r vi vĂ€l opererar under Ă€ndrad juridisk status, dĂ„ kan vi egentligen inte göra nĂ„got annat Ă„t detta innan vi har hanterat sjĂ€lva lagligheten eller olagligheten i hur vi hamnade i den Ă€ndrade statusen.  Ett rimligt antagande Ă€r att den som Ă€r oförmögen att sköta sina egna angelĂ€genheter mĂ„ste tas om hand.  NĂ€r vi föddes var vi ganska oförmögna till det.  Och vissa Ă€r ju permanent oförmögna till det.  Som Fredrik Reinfeldt f.ö. insĂ„g, dĂ„ han skrev sin bok "Det sovande folket" (1993).  Suzanne Podell nĂ€mner 6 Jun, 2013 18:02 ovan "Tanken att "bara allt politiskt beslutsfattande försvinner blir mĂ€nniskan helt befriad och inga problem kvarstĂ„r" presenterades utan att förnekas — och visade en tydlig koppling till Reinfeldts kĂ€nnedom om pĂ„gĂ„ende mĂ€nniskohandel och slaveri, inrikes krigföring och statssponsrade terrorism ... svenskarna Ă€r enligt Reinfeldt "hjĂ€rntvĂ€ttade" och "mentalt handikappade".".
 

http://newsvoice.se/2013/06/03/hjarnkontroll-och-superdatorer/comment-page-1/#comment-140617

En; AllmÀnt kallad: LegeNet says:
5 Aug, 2015 at 16:16

Ett motiv för att ta fullstÀndig och permanent kontroll över mÀnniskan skulle alltsÄ kunna vara för att behÄlla den lagliga legitimiteten för ovan beskrivet förmyndarskap.

Professor i rĂ€ttsvetenskap Dennis Töllborg Ă„terkommer ofta till, "fullmakt skall Ă„terkallas pĂ„ sĂ€tt som korresponderar mot dess utgivande.  RĂ€tt svar pĂ„ tentan skall vara rĂ€tt svar i verkligheten."  SĂ„, för att applicera "RĂ€tt svar pĂ„ tentan", "i verkligheten", hur har fullmakten, enligt vilken vĂ„ra enskilda mĂ€nskliga rĂ€ttigheter avtalats bort, utfĂ€rdats?, och hur ska den dĂ€rför "pĂ„ sĂ€tt som korresponderar mot dess utgivande" Ă„terkallas?

Rimligen Ă€r "RĂ€tt svar pĂ„ tentan" att i detta fall ta kontroll över dina angelĂ€genheter.  Att tydligt meddela rĂ€tt instans att fullmakten Ă€r Ă„tertagen.  Och rĂ€tt instans kan dĂ„ knappast vara jurister i det svenska systemet, som ju alla sjĂ€lva stĂ„r under detta förmyndarskap, de opererar ju alla under abstraktionen "person".  Det Ă€r nog helt omöjligt att bli nĂ€mndeman i det svenska [krigsfĂ„nge- eller motsvarande-] systemet, om man Ă€r en fri man eller kvinna.  SĂ„ lĂ€nge de stĂ„r under sĂ„dant förmyndarskap mĂ„ste de dĂ€rför antas vara oförmögna att ta ansvar.  Töllborg redogör för i "Den svenska sĂ€kerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), s. 64-65, om hur den svenska grundlagen inte kan lĂ€ggas till grund för rĂ€ttsliga ansprĂ„k frĂ„n individer, utan hur den nĂ€rmast fungerar som en politisk panflett.  Detta beror antagligen pĂ„ att grundlagen handlar om mĂ€nniskor, medan staten Ă€r förmyndare över abstraktioner / olika former av personer.  En jurist under sĂ„dant förmyndarskap kan ju inte ha rĂ€tt att bedöma om grundlagen binder staten vid nĂ„gra skyldigheter.

I strid med krigsfĂ„ngekonventionen anvĂ€nde f.ö. de allierade efter andra vĂ€rldskriget tekniken att definiera om juridisk status (till Disarmed Enemy Forces), för att "lagligt" kunna folkmörda tyskar.  I dag tjĂ€nar "terrorist" samma funktion.  Enligt konventionen Ă€r det tydligen dödsstraff pĂ„ sĂ„dan omdefiniering.  SĂ„ motiv saknas sannerligen inte, för att hĂ„lla oss oförmögna att ta ansvar.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Det var en gÄng en foliehatt

Skicka sidan Skriv ut PDF

Den som ser samband "Àr ju foliehatt", sÄ dÀrför var det en gÄng en foliehatt som hette Plato, som skrev en bok, Republic, dÀr han föreslog att mÀnniskor skulle serveras "nyttiga lögner", för att de skulle vara till maximal nytta för de styrande.

Sedan skrev andra sÄdana foliehattar i ett juridiskt utlÄtande, The Canons the Synod of Dordt 1618-19, sÄsom uttolkare av John Calvins lÀror, att akademia skulle avrÄda folket frÄn olönsamma undersökningar sÄ de inte nyfiket söker (Conclusions + 1:st point, Rejection II + 3:rd & 4:th point, Article 7), eftersom hjÀrtats förestÀllningsförmÄga alltid bara Àr ond (3:rd & 4:th point, Rejection IV), medan de utvalda inte kan synda och heller aldrig falla (1:st point, Article 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, Rejection II, 5:th point, Rejection III), vilket förstÄs stöder foliehatten Platos konspirationsteori, och uppenbarligen Àr ursprunget till konspirationsteorier om att det gÄr en utvald, som inte kan ha fel, pÄ nitton fördömda som aldrig kan tÀnka rÀtt och dÀrför mÄste styras till tanke, ord och handling, sÄ de aldrig besvÀrar de icke-fördömda igen.

Ja, det var ju just hjĂ€rtats förestĂ€llningsförmĂ„ga som alltid bara Ă€r ond (The Canons the Synod of Dordt 1618-19, 3:rd & 4:th point, Rejection IV), sĂ„ det Ă€r klart att det behövs en rationell uppdelning pĂ„ fĂ€rdiga svar, för att det inte ska kunna förekomma nĂ„gra nyfikna olönsamma undersökningar (Ibid 1:st point, Rejection II + 3:rd & 4:th point, Article 7).  Andra foliehattar har uppenbarligen tagit fasta pĂ„ detta, och tvingat dessa de fördömda till 'utbildning'.

Benedict Spinoza skrev 1670 att mĂ€nniskor inte skulle karakteriseras som fördömda eller rĂ€ddade, men att det fanns en enorm disproportion mellan de permanent irrationella, de som var absolut farliga, och de mĂ€nniskor som hade ett sunt förnuft.  Han skrev att förhĂ„llandet var ungefĂ€r tjugo till ett.  Och menade att ett institutionellt skolsystem skulle införas som en civil religion.  (Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46), "Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)  Fundera pĂ„ ordet rationell.  Var kommer det frĂ„n?  PĂ„ engelska Ă€r ordet 'rational'.  FrĂ„n 'to ration', att dela upp.  Att vara rationell Ă€r alltsĂ„ att vara splittrad, uppdelad, avdelad, kompartementaliserad.  Kort sagt, att vara galen.

Spinoza försökte förresten dessutom utrota mysteriernas vĂ€djan till fantasin sĂ„som helt förvirrade, för att behĂ„lla de enkla moraliska sanningar som skrifterna enligt honom innehĂ„ller, nĂ€mligen att de uppmuntrar lydnad till staten.  (Tractatus Theologico-Politicus 13.)  Spinoza menade dessutom att det inte finns nĂ„got högre Ă€n naturen, sĂ„ att alla hĂ€vdanden av högre rĂ€tt skulle vara ogiltiga.  AlltsĂ„ att det inte kan finnas nĂ„got sĂ„dant som naturrĂ€ttstraditionen bygger pĂ„, och att det dĂ€rför inte heller genom kontrakt gĂ„r att överföra nĂ„gra sĂ„dana naturrĂ€ttigheter t.ex. till en stat, utan att en hĂ€rskare skulle ha naturliga rĂ€ttigheter i den mĂ„n denna har mer makt Ă€r en undersĂ„te.  Även om Spinoza till synes sa emot sig sjĂ€lv nĂ„got genom att att i Tractatus Theologico-Politicus 16, 199-200 skriva om att överföra rĂ€ttigheter till suverĂ€nen i ett samhĂ€llskontrakt, vilken suverĂ€n det sedan skulle vara rationellt, för att undvika att bli betraktade som statens fiende, att absolut lyda oavsett hur absurda besluten blev.  Dessutom menade han att det bara Ă€r suverĂ€nens förmĂ„ga att styra över tankar som begrĂ€nsar suverĂ€nens rĂ€tt att göra sĂ„, och han erkĂ€nner att det finns myriader vĂ€gar att pĂ„verka.  Man, undrar, funderade han pĂ„ mind control, eller vad?!  ("Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)  Spinoza har t.o.m. som axiom att staten Ă€r nĂ„got naturligt (res naturalis), styrd av naturlagar.  (Inledande kapitlen av Tractatus Politicus, "Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)  Som den konspirationsteoretiker han uppenbarligen var, plockar han ihop fakta och koncept frĂ„n mĂ„nga olika hĂ„ll, till en egen kompott, vilket naturligtvis har plockats upp inte minst i vĂ€nsterkretsar, senast prominent i franskt vĂ€nstertĂ€nk efter 1968.  Medan i USA fĂ„ politiska filosofer pĂ„ ett seriöst sĂ€tt engagerat sig i hans arbete, Ă€ven om akademiskt intresse Ă€ven dĂ€r nu har vĂ€ckts.  ("Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)

Andra foliehattar Ă€r frimuraren Johann Gottlieb Fichte i nord-Tyskland, som i sin Address to the German Nation (Reden an die deutsche Nation) 1808 skrev om att ett skolsystem skulle införas som skulle göra det omöjligt för 19 av 20 att kunna förestĂ€lla sig nĂ„got annat sĂ€tt att göra saker.  Vilken konspirationsteoretiker!  Och han lurade in kejsaren av Preussien i galenskaperna, King Frederick of Preussia, som den foliehatt han var, införde systematiskt ett sĂ„dant skolsystem som skulle sĂ€kerstĂ€lla att den mĂ€nskliga förestĂ€llningsförmĂ„gan permanent utrotades.  Genom pĂ„tvingad skolning skulle alla lĂ€ra sig att arbete för staten, Ă€ven att ge sitt liv nĂ€r staten sĂ„ beordrade, var den största friheten av dem alla.  Vilka konspirationsteorier...

Man mĂ„ste se upp med foliehattar, de Ă€r smittsamma.  Innan 1850, nĂ€r Massachusetts som första stat i de amerikanska förenta staterna tvingade barnen att gĂ„ i skola, var lĂ€skunnigheten dĂ€r 98%.  NĂ€r Senator Edward M. Kennedys kontor för inte lĂ€nge sedan gav ut ett papper om att lĂ€skunnigheten i Massachusetts aldrig hade varit sĂ„ hög som den var innan man började tvinga barnen att gĂ„ i skolan sĂ„ var lĂ€skunnigheten dĂ€r 91%.  (Sheldon Richman, "Separating School and State, How To Liberate American Families".  Chapter 3, p. 1.  Quoted in Cara St. Louis, Harald Kautz-Vella, "Dangerous Imagination, Silent Assimilation" (November 20, 2014), p. 37.)

Och förstĂ„s se upp med konspirationsteoretiker, som med Harvard-professorn Alexander Inglis, som 1918 gav ut en bok "Principles of Secondary Education", dĂ€r han förklarar att avsikten med den amerikanska skolplikten var att den skulle bli vad den hade blivit för Preussen pĂ„ 1820 talet.  SlĂ„ upp hans "6 basic functions of school" som finns vĂ€l citerad pĂ„ Internet, sĂ„ ser du sjĂ€lv vilken dĂ„rpippi vi hĂ€r har att göra med.  Söktips:  "In his essay Against School and book The Underground History of American Education, Gatto explains the six basic functions of school outlined by Inglis."  Eller med konspirationsteoretikern i det hĂ€r citatet, "In 1924, the great H.L. Mencken wrote for The American Mercury, that the aim of public education is not: to fill the young of the species with knowledge and awaken their intelligence. . . .  Nothing could be further from the truth.  The aim.. . is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed and train a standardized citizenry, to put down dissent and originality.  That is the aim in the United States . . . and that is the aim everywhere else."  (Cara St. Louis and Harald Kautz-Vella, "Dangerous Imagination, Silent Assimilation" (November 20, 2014), p. 40.)

Eller konspirationsteoretikerna i 6th International Congress of Philosophy Ă„r 1926 vid Harvard Universitetet, som kom fram till att "soul or consciousness now is of very little importance".  Det lĂ„ter som en statusrapport, dvs att 'nu har vi lyckats dela upp sjĂ€len i delar, i rationer, sĂ„ att den nu Ă€r av mycket liten betydelse', underförstĂ„tt som motstĂ„ndare.

SĂ„dana foliehattar.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Kommentar frĂ„n LegeNet  2015-11-22 12:58:42:

Kommentar "Jur kand, rÀttsvetenskap Àr teologi" i Dagens Juridik trÄd om att Jurister och teologer ska utbilda statstjÀnstemÀn om mÀnskliga rÀttigheter.

UrsprungslĂ€nk:  http://www.dagensjuridik.se/2015/11/jurister-och-teologer-ska-utbilda-statstjansteman-om-manskliga-rattigheter-nytt-regeringsbes#comment-54713
 

LegeNet sön, 2015-11-22 12:58

Jur kand, rĂ€ttsvetenskap Ă€r teologi.  Det institutionella skolsystem Benedict Spinoza i Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46) pĂ„ 1600-talet föreslog skulle inrĂ€ttas Ă€r en civil religion.  Spinoza menade nĂ€mligen att nĂ€stan alla mĂ€nniskor Ă€r permanent irrationella och absolut farliga, och att de följaktligen mĂ„ste styras till tanke, ord och handling.  RĂ€ttsvetenskapen av i dag Ă€r en följd av denna civila religion, eller som Ola Alexander Frisk kallar den, den akademiska traditionen.  (Referens i min kommentar 2015-11-21 19:09.)  Se gĂ€rna min lilla text "Det var en gĂ„ng en foliehatt" (2015-07-19 01:27) om Plato, John Calvins lĂ€ror, Benedict Spinoza, Johann Gottlieb Fichte, Harvard-professorn Alexander Inglis och 6th International Congress of Philosophy Ă„r 1926 vid Harvard Universitetet.  Texten ifrĂ„ga syftar ffa till att öppna upp tanken, och ger referenser för vidare studier.

Det som rent juridiskt senare har hĂ€nt Ă€r att mĂ€nniskor genom juridisk omdefiniering av begreppet person har kommit att betraktas som en sorts bolag.  (Se vidare under rubrik "Maskerad" i min text ""Makt Ă€r rĂ€tt"" (2015-09-03 15:00).

Dessa illusionisttrick anvĂ€nder sig av odefinierade begrepp, som ej fĂ„r ifrĂ„gasĂ€ttas.  Och dĂ€rför Ă€r det frĂ„ga om en fundamentalistisk civil religion, osv..  SĂ„ visst Ă€r det teologi.  För övrigt behövs det en verklig dialog dĂ€r odefinierade begrepp mĂ„ste definieras.  De "Hur kand" 2015-11-21 18:33 nedan kallar "troll" Ă€r en viktig del i denna process.  Vi Ă€r mĂ„nga nu som tröttnat pĂ„ det fundamentalistiska tankeförtrycket och i praktiken hĂ€delseförbudet.  Vi tror inte att mĂ€nniskor Ă€r permanent fördömda eller permanent irrationella, utan att förstĂ„else Ă€r möjlig och uppnĂ„bar.

Naturligtvis behövs det nĂ„gon jĂ€mnvikt mellan mĂ€nniskor, och dĂ€rför Ă€r det sĂ„ viktigt med dialog.  En "Janne D." nĂ€mnde 2015-11-20 07:12 i en trĂ„d pĂ„ NewsVoice att "I de hyggligt gamla Vedas sĂ„ finns bla. följande att begrunda:  nĂ€r tvĂ„ mĂ€n inte var samstĂ€mmiga i sin syn pĂ„ ett visst Ă€mne sĂ„ var dom rörande överens att den ena parten inte hade tillgĂ„ng till samma mĂ€ngd information som den andre och dĂ„ blev det en hederssak att TILLSAMMANS göra det som krĂ€vdes för att komma pĂ„ samma nivĂ„ och dĂ€rmed finna balans  Hehe oavsett hur lĂ„ng tid det tog."  Med dagens produktionskapacitetsöverskott har vi ju faktiskt möjlighet att realisera detta.  Eller som Ove Mollvik skrev till mig sent i gĂ„r kvĂ€ll:  "Vars och ens kraft och kĂ€nsla för rĂ€ttvisa borde kunna lĂ€nkas ihop i verksam riktning om man bara kan se nĂ„got likvĂ€rdigt hos varandra som mĂ€nniskor."

FörstĂ„else Ă€r möjlig!  Alla tjĂ€nar pĂ„ förstĂ„else, men alla förstĂ„r Ă€nnu inte det.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet  2015-11-22 22:46:22:

Kommentar "mĂ€nskliga rĂ€ttigheter … nĂ„got som vi tillsammans … ska komma överens om" i Dagens Juridik trĂ„d om att Jurister och teologer ska utbilda statstjĂ€nstemĂ€n om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.

UrsprungslĂ€nk:  http://www.dagensjuridik.se/2015/11/jurister-och-teologer-ska-utbilda-statstjansteman-om-manskliga-rattigheter-nytt-regeringsbes#comment-54717
 

LegeNet sön, 2015-11-22 22:46

Jur kand, för att vara kristallklar:  Jag anser inte att mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ska vara nĂ„got för teologer utan nĂ„got som vi tillsammans, utan varje bedrĂ€geri, ska komma överens om.  Att det inte fĂ„r bygga pĂ„ bedrĂ€geri innebĂ€r att ingen auktoritet ska ha rĂ€tt att diktera tolkningar.  Är begrepp odefinierade Ă€r de ogiltiga som argument i denna dialog, givetvis undantaget argument som bygger pĂ„ att de Ă€r odefinierade.  SjĂ€lvfallet kan dialog mynna ut i överenskommelser om nya definitioner.

RĂ€ttstolkningar som tidigare har gjorts utifrĂ„n auktoritetsdikterade tolkningar Ă€r efter en sĂ„dan process föremĂ„l för omtolkning utifrĂ„n de nya definitioner sĂ„dan dialog utmynnar i.  För att ens kunna förstĂ„ vad som Ă€r auktoritetsdikterade tolkningar Ă€r det nödvĂ€ndigt att förstĂ„ det Ola Alexander Frisk förstĂ„tt, och sĂ„ vĂ€l förklarat.  (This Is How The State Fucks Your Mind - Ola Alexander Frisk http://hyperdialog.co.nr/ .)

En utmaning Ă€r naturligtvis att olika mĂ€nniskor har olika lĂ€ggning vad gĂ€ller hur de ens tĂ€nker.  Somliga tĂ€nker abstrakt, och det Ă€r för dem en utmaning att jordnĂ€ra konkretisera sin inre förstĂ„else.  Andra tĂ€nker logiskt intellektuellt i kĂ€nda banor, men kan inte tĂ€nka eller förstĂ„ abstrakt.  Och somliga Ă„ter Ă€r kĂ€nslomĂ€ssigt lagda, men kan inte heller tĂ€nka eller förstĂ„ abstrakt.  Allas mĂ€nniskovĂ€rde mĂ„ste Ă€ndĂ„ respekteras, ingen fĂ„r förtryckas eller inte bli sedd.

 
[No more comments.]

 

Svenska domstolar saknar mandat att döma mellan rÀtt och fel

Skicka sidan Skriv ut PDF

RiksdagsmĂ€n tillika lagstiftare skapar 'kollektivets rĂ€ttigheter'.  (Se SFS - Svensk Författningssamling, det som kallas lag i Sverige.)

RiksdagsmĂ€n bildar Regering som utser domarna.  (Utvecklas nĂ„got i kommentar 2015-06-22 00:58:53 till "Att vara MÄNNISKA Ă€r att frĂ„ga varför".)

Individ upptĂ€cker genom inre arbete sina oförytterliga rĂ€ttigheter, men som hĂ€ndelsevis Ă€ven av Regering har erkĂ€nts genom internationella konventioner.  (Utvecklas nĂ„got i "Lösningen för frihet frĂ„n slaveri".)

RiksdagsmĂ€n har genom Regeringsformen sagt att dessa rĂ€ttigheter gĂ„r före alla andra instruktioner, men sedan har RiksdagsmĂ€n utdelat andra instruktioner som trots allt i första hand ska gĂ€lla.  Jmf. sidorna 66-69 av professor i rĂ€ttsvetenskap Dennis Töllborg, "Den svenska sĂ€kerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), som refererar bl.a. till SOU 1990:51 s. 96 ff., s. 98, s. 99, s. 149, s. 256, SOU 1989:18 s. 54, s. 103 ff., SOU 1968:4, och dĂ€r Töllborg ger exempel pĂ„ hur regeringens tillĂ€mpningsföreskrifter till myndigheter strider mot grundlag vilket formellt sett skulle innebĂ€ra att myndigheterna i sĂ„dana fall ej har rĂ€tt att lyda regeringen.  Men som Töllborg skriver, "SĂ„vitt framkommit har emellertid varken sĂ€kerhetspolisen, regeringen eller nĂ„gon annan politisk eller juridisk instans nĂ„gon gĂ„ng reflekterat över denna lagkonflikt17 — nĂ„got som möjligen sammanhĂ€nger med att den svenska grundlagen inte kan lĂ€ggas till grund för rĂ€ttsliga ansprĂ„k frĂ„n individer utan nĂ€rmast fungerar som en politisk panflett — varför man fĂ„r utgĂ„ frĂ„n att denna legala grĂ€ns sĂ„vitt avser sĂ€kerhetspolisens tillĂ„tna registerföring saknar varje form av reell betydelse."
"17  Lindbom anförde dock i SOU 1989:18, s 104 att "Som framgĂ„r redan av lydelsen (hos PKK § 2, min anm.) Ă€r förbudet mot Ă„siktsregistrering inte absolut""
(Professor i rÀttsvetenskap Dennis Töllborg, "Den svenska sÀkerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), s. 64-65.)

SĂ„g du?  Den svenska grundlagen kan inte lĂ€ggas till grund för rĂ€ttsliga ansprĂ„k frĂ„n individer.  Det förklarade en professor i rĂ€ttsvetenskap.  (Det hĂ€r Ă€r i och med gemensamrĂ€ttens intrĂ€dande möjligen inte lĂ€ngre helt och hĂ„llet sant, dĂ„ det iallafall i teorin ska gĂ„ att tillĂ€mpa gemensamrĂ€tt rakt av i svenska domstolar.  Dock inte att förvĂ€xla med mĂ€nniskorĂ€tt, Ă€ven om det numera finns lite av sĂ„dan Ă€ven i gemensamrĂ€tten.  Europadomstolen, som inte har nĂ„got med EU / gemensamrĂ€tt att göra, ligger i Strasbourg, och handlĂ€gger mĂ„l om mĂ€nskliga fri- och rĂ€ttigheter.  Europeiska Gemenskapens Domstol, som ligger i Luxembourg, dömer i tvister om EU-lagstiftning.)

SĂ„lunda, de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna Ă€r i svensk juridik (i stort sett) en juridisk nullitet.  De mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna Ă€r i svensk juridik (i stort sett) en "skyltfönsterdekoration", utan juridiskt vĂ€rde.  Dessutom Ă€r det vad domaren tror Ă€r sant som i juridisk mening ses som sant.  En domare hjĂ€rntvĂ€ttad i kollektivism kommer alltsĂ„ att 'finna' att en kollektivistisk sanning Ă€r sann, och sĂ„ blir de kollektivistiska sanningarna genom cirkelbevis juridiskt sjĂ€lvbekrĂ€ftande.  (Professor i rĂ€ttsvetenskap Dennis Töllborg, "Bli inte blĂ„st" (2006), s. 307: "Det domaren tror Ă€r sant, Ă€r alltsĂ„ (i juridisk mening) just bevisat som sant.")  Vi kan med mycket stor sannolikhet förutsĂ€ga att den av regeringen utsedda domaren inte kommer att ha samma sorts tro som den individ som genom inre arbete upptĂ€ckt sina oförytterliga rĂ€ttigheter.

SjĂ€lv anser jag givetvis att kollektivism Ă€r den farligaste fördomen nĂ„gonsin, eftersom det Ă€r den som möjliggör krig, folkmord och mycket annat elĂ€nde.  Men eftersom jag anser det, kommer jag aldrig att slĂ€ppas i nĂ€rheten av nĂ€mndemannauppdrag eller liknande, och detta gĂ€ller med stor sannolikhet Ă€ven alla andra som ocksĂ„ har genomskĂ„dat vĂ„r tids största fara, sĂ„vida de inte likt "sleeper-agents" har hĂ„llit tyst med vad de tror och ser.  Även av detta skĂ€l saknar svenska domstolar all legitimitet nĂ€r det gĂ€ller att döma icke-kollektivister.  För om vi ur djupet av vĂ„ra inre har en annan tro Ă€n domaren, med vilken rĂ€tt ska han eller hon diktera över oss?  Det kallas slaveri att göra sĂ„*, och ska domaren idka slaveri dĂ„ fĂ„r han eller hon allt erkĂ€nna det, och ta konsekvenserna av detta.  För nĂ€r vĂ€l han eller hon har erkĂ€nt, dĂ„ Ă€r fakta etablerade, och sedan kan vi gĂ„ vidare dĂ€rifrĂ„n.  VĂ€grar domaren erkĂ€nna slaveri, dĂ„ fĂ„r det, för att fĂ„ fakta etablerade, tas upp i nĂ„gon tribunal.
*:  Se "Lösningen för frihet frĂ„n slaveri" för varför det Ă€r slaveri att tvinga nĂ„gon att stĂ„ under svensk författningstext, snarare Ă€n direkt under mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, och skyldigheter.

Domare som lyder begĂ„r alltsĂ„ brott mot de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna.  Vilket de givetvis enskilt som medmĂ€nniskor Ă€r fullt ansvariga för.  Det gĂ„r ju inte att skylla ifrĂ„n sig med att "jag bara lydde".  Kanske Ă€r det för att de förstĂ„r sitt ansvar som de ofta inte ens sĂ€tter sitt namn under domar...  För att försöka undfly ansvar för sina gĂ€rningar.

Men domare utses av Regeringen just för att de Ă€r lydiga.  DĂ€rför har Ă€ven Regering och Riksdag begĂ„tt brott mot de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna, dĂ„ de ju har skapat och upprĂ€tthĂ„ller ett system som inom detta system gör det omöjligt att fĂ„ rĂ€tt, nĂ€r det Ă€r de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna som krĂ€nks genom att domare tror pĂ„ och dĂ€rför lyder de kollektivistiska lĂ€rorna.
 

Det Ă€r förresten i detta sammanhang mycket lĂ€mpligt, som jag gör ovan, att ta exempel just ur Den svenska sĂ€kerhetspolisen och dess arbetsmetoder.  Varför det Ă€r mycket lĂ€mpligt?  — Jo, för att utifrĂ„n ett kollektivistiskt systems synpunkt finns det inget farligare Ă€n en Ă€kta individualist, en som genom eget inre andligt arbete har upptĂ€ckt sina oförytterliga mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  En sĂ„dan genomskĂ„dar ju att den mest extremistiska och farliga trosĂ„skĂ„dningen, den trosĂ„skĂ„dning som skapar mest mĂ€nskligt lidande och elĂ€nde, Ă€r just den kollektivistiska.  En sĂ„dan Ă€kta mĂ€nniska hĂ„ller minst lika noggrann koll pĂ„ de verkliga extremisterna, som extremisterna gör pĂ„ honom eller henne.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-07-07 17:10:55:

(Även pĂ„ NewsVoice .)

PĂ„ Regeringens hemsida för mĂ€nskliga rĂ€ttigheter, som drivs av arbetsmarknadsdepartementet, finns FN's konvention om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna publicerad.  Den Ă€r bra, erkĂ€nner mycket av de oförytterliga rĂ€ttigheter En genom inre arbete kan upptĂ€cka.  Men… Ă€r detta mĂ„nne 'skyltfönsterdekoration'?  NĂ€r man letar i författningstexterna hittar man bara "Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna".  Som utgĂ„r frĂ„n den europeiska konventionen den 4 november 1950.  Som t.ex. inte, som dĂ€remot FN's gör, erkĂ€nner att person Ă€r nĂ„got man erkĂ€nns kunna ha rĂ€tt till, och dĂ€rför inte kan vara tvungen att alltid gĂ„ och dras med.  Det Ă€r ju genom 'person' vi knutits upp till en massa andra regler Ă€n de rena mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna.

Intressant nog fann jag dock ett svenskt rÀttsfall frÄn 1982, NJA 1982 s. 853 (NJA 1982:130), dÀr FN's konvention med dess förbud mot tvÄngsanslutning Àven getts den negativa innebörden skydd mot tvÄng att kvarstÄ i sammanslutning.

Av detta kan extrapoleras

 1. Att FN's konvention ska gÀlla i svensk rÀtt.

 2. Att skydd mot tvÄng att kvarstÄ i sammanslutning ska kunna extrapoleras till skydd mot att under tvÄng kvarstÄ i eller under att rÀknas som person, och genom person som medlem av den sammanslutning som kallas Sverige.

(MÀnskliga rÀttigheter gÀller ju ÀndÄ, för likavÀl som djur har rÀttigheter utan att rÀknas som personer, eller kanske snarare just dÀrför, sÄ har ju mÀnniskor rÀttigheter oavsett.)

FrĂ„n (NJA 1982:130):  "Enligt Förenta Nationernas allmĂ€nna förklaring om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna antagen d 10 dec 1948 (FN-deklarationen) - vilken enligt inledningen tar sikte ej blott pĂ„ allmĂ€nna organ utan Ă€ven pĂ„ förhĂ„llandet mellan individer - skall (artikel 20 punkt 2) ingen tvingas att tillhöra sammanslutning.  Denna formulering fĂ„r rimligen tolkas inte bara som ett förbud mot tvĂ„ngsanslutning utan Ă€ven som ett skydd mot tvĂ„ng att kvarstĂ„ i sammanslutning som en medlem vill lĂ€mna.  Den europeiska konventionen d 4 nov 1950 angĂ„ende skydd förde mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna (Europakonventionen), till vilken Sverige anslutit sig, garanterar mera ospecificerat "föreningsfrihet" (artikel 11 punkt 1), men eftersom utgĂ„ngspunkten för konventionen enligt första meningen i dess inledning Ă€r FN-deklarationen, fĂ„r konventionens garanti antas ha samma omfattning som deklarationen.  Den europeiska kommissionen för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna har ocksĂ„ uttalat (i Yearbook of the European Convention on Human Rights 13, s 708) att föreningsfrihet enligt konventionens artikel 11 ocksĂ„ innefattar frihet att inte sammansluta sig med andra och att inte ansluta sig till fackföreningar.  Med den tolkning jag ovan ansett rimlig för FN-deklarationen synes det sĂ„ledes med fog kunna hĂ€vdas att Ă€ven Europakonventionens begrepp föreningsfrihet omfattar rĂ€tt att uttrĂ€da ur en ideell förening.

SpörsmÄlet om en dylik rÀtt föreligger enligt svensk rÀtt har ocksÄ behandlats i doktrinen, varvid enighet synes rÄda om att en ovillkorlig rÀtt till uttrÀde föreligger."

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-07-07 19:17:56:

(Även pĂ„ NewsVoice .)

NĂ€r kollektivet blivit sĂ„ 'autistiskt' att intelligent dialog omöjliggjorts, dĂ„ mĂ„ste markeringar göras.  Att sĂ€ga "jag stĂ€ller inte upp pĂ„ det ni gör, jag Ă€r inte lĂ€ngre en del av det ni gör" Ă€r en sĂ„dan nödvĂ€ndig markering.  Syftet Ă€r givetvis att fĂ„ igĂ„ng dialogen igen.  Dessutom avslöjar detta agerande hyckleriet.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-07-07 22:29:57:

(Utdrag ur kommentar pÄ NewsVoice .)

Om vi inte stĂ„r upp för sĂ„vĂ€l vad vi har rĂ€tt till som vad vi har för skyldigheter gentemot varandra, för det Ă€r frĂ„ga om bĂ„de rĂ€ttigheter och skyldigheter, dĂ„ kommer nĂ„gon annan godtyckligt att göra det.  Men om det nu skulle finnas nĂ„gon kosmisk entitet vars rĂ€ttigheter vi inte skulle ha respekterat och som dĂ€rför har sak emot oss, dĂ„ fĂ„r denne entitet allt masa sig hit och visa med vilken rĂ€tt denne har sak emot oss.  Det jag inte accepterar Ă€r att 'myndigheter', som eftersom de enligt författningstexter och andra instruktioner som riksdag och regering plitat ihop, inte har mandat att göra annat, godkĂ€nner diverse krigsbrott och andra brott mot mĂ€nskligheten, som jag sjĂ€lv inte godkĂ€nner, att dessa skulle ha nĂ„gon legitim rĂ€tt som skulle vara större Ă€n min.  Skulle dessa, som Ă„tminstonde inte har vett att förklara vad de hĂ„ller pĂ„ med, och som nĂ€r de fĂ„r raka frĂ„gor som de enligt författningstexterna sjĂ€lva formellt sett Ă€r skyldiga att besvara, inte alls besvarar*, alternativt besvarar med Goddag Yxskaft-svar, och som kanske inte ens vet vad de hĂ„ller pĂ„ med, vara nĂ„gon slags högre makts stĂ€llföretrĂ€dare pĂ„ jorden?  I sĂ„ fall gĂ€ller samma som förut, de fĂ„r allt visa med vad rĂ€tt, o.s.v..
*:  Det kan givetvis hĂ€nda att myndigheter i vissa frĂ„gor av Regeringen fĂ„tt hemlig instruktion att inte svara.  Åter, jag har inget förtroende för de regeringar som de senaste Ă„rtiondena gĂ„ng pĂ„ gĂ„ng avslöjats som lögnare, sĂ„ varför skulle jag ha anledning att kĂ€nna förtroende för sĂ„dana eventuellt hemliga skĂ€l?  Kanske de bara inte vill avslöja att de sjĂ€lva Ă€r inkompetenta?

Jag vĂ€grar erkĂ€nna nĂ„gon auktoritet som inte kan visa att den förtjĂ€nar respekt.  Samtidigt som jag fritt och generöst ger respekt till dem med verklig kunskap och insikt.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-07-08 00:59:58:

(Nedredigerat ur kommentar pÄ NewsVoice .)

[Svar ang. "Jag ska meddela Obama att du inte vill ha armen bĂ€nd, att han tar bort Sverige ur listan…  "Ibland mĂ„ste vi bryta upp armen pĂ„ lĂ€nder som inte gör vad vi vill att de gör."  / Obama".]

Det Ă€r helt OK om Regeringen i klartext meddelar folket att om vi inte gör som busen sĂ€ger sĂ„ har han lovat spöa oss, hur vill ni att vi gör, ska vi hjĂ€lpa busen att spöa andra offer sĂ„ vi inte sjĂ€lva blir spöade, eller ska vi svara busen att det inte Ă€r rĂ€tt att spöa oskyldiga, och vi vill inte hjĂ€lpa till med det?  För dĂ„ kan folket ta stĂ€llning till om de vill bli medbusar eller riskera att sjĂ€lva fĂ„ spö av storbusen.  Bara det sker med klartext, och givetvis med möjlighet för de som inte vill spöa oskyldiga att hoppa av.

Om tillrĂ€ckligt mĂ„nga markerar sĂ„ blir det nĂ„gon form av reaktion.  Visst, vi kan sjĂ€lva fĂ„ spö av grannen, men bĂ€ttre det Ă€n att stödja spöandet av oskyldiga.

[ … ]  NĂ€r tillrĂ€ckligt mĂ„nga gör markeringar, dĂ„ bryr sig den mĂ€nskliga lagen om det.  Vad gĂ€ller högre lag, Ă€r det snarare de som hittar ursĂ€kter för att lĂ„ta storbuset hĂ„llas, som behöver oroa sig.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-07-09 17:52:59:

(Utdrag ur kommentar pÄ NewsVoice .)

Den dialektik som Ă€r skapad leder förhoppningsvis till nĂ„got gott, men enligt mig leder det knappast till nĂ„got gott att inte reagera adekvat pĂ„ den.  Fast dĂ„ inte att tanklöst reagera, utan att istĂ€llet göra allt för att fördjupa sin förstĂ„else, och sedan reagera utifrĂ„n fördjupad förstĂ„else.

Jag lyssnade pĂ„ ett anförande av Cara St. Louis, dĂ€r hon bl.a. berĂ€ttar, utifrĂ„n studier som visade sig till stora delar överlappa mina egna det senaste Ă„rtiondet, om hur ett till stora delar 'framgĂ„ngsrikt' system lyckats programmera flertalet mĂ€nniskor till 'robotar', som enligt beteendevetarnas egna — givetvis oerhört arroganta och reduktionistiska — definitioner inte ens lĂ€ngre skulle uppfylla kriterierna för liv.  Och hur den framgĂ„ngsrikt programmerade majoriteten hjĂ€lper systemet att hantera "de felaktiga", de som inte framgĂ„ngsrikt kunnat göras 'icke levande'.

Jag bestÀllde dÀrför i gÄr denna bok:
"Dangerous Imagination, Silent Assimilation" (November 20, 2014)
by Cara St. Louis, Harald Kautz-Vella.
TvÄ förord, det första av Ole Dammegard (han med "Coup d'etat in Slowmotion / Statskupp i Slowmotion"), det andra förordet av Dr. Michael Vogt.

Jag bestÀllde genast efter, pÄ Cara St. Louis rekommendation c:a halvtimmen in i ovannÀmnda videoinspelade anförande, Àven denna bok:
"World as Laboratory: Experiments with Mice, Mazes, and Men" (November 28, 2006)
by Rebecca Lemov.

De som framgĂ„ngsrikt programmerats av systemet Ă€r naturligtvis helt uppriktiga i sin syn att det gĂ€ller att försvara det goda mot "fientligt negativa personer".  SĂ„ var det i DDR och sĂ„ Ă€r det i dagens Sverige.  Jag vet, för jag var sjĂ€lv, innan jag genomskĂ„dade den 'högre' avsikten med systemet, sjĂ€lv en del av sĂ„dana nĂ€tverk.  Det rör sig om vĂ€lvilja.  Grundad i okunskap om vad det egentliga syftet med systemet Ă€r.  DĂ€rför Ă€r sammanstĂ€llningar som den Cara St. Louis och Harald Kautz-Vella gör sĂ„ viktiga.  Just att de flesta av förtryckarna agerar ur vĂ€lvilja Ă€r oerhört centralt att förstĂ„.  Endast ur sĂ„dan förstĂ„else finns reell möjlighet att "Ă„ter knyta ihop sĂ€cken".  Att Ă„teretablera den sunda samhĂ€llsdialogen.

Vi Àr sÄ bedragna.

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

 

Kommentar frĂ„n En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet  2015-07-13 15:51:00:

DjÀvulens kontrakt
(Även pĂ„ NewsVoice .)

En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet says:
13 Jul, 2015 at 15:51

VĂ€rldens stater har över ditt och mitt huvud inbördes tecknat en massa avtal om att skydda varandras brott och hemligheter.  Med tanke pĂ„ detta system av avtal, och med tanke pĂ„ att empiri visar att (brotts-)systemets försvarare inte stoppar för nĂ„got bedrĂ€geri för att beskydda den redan begĂ„ngna brottsligheten, krĂ€vs ett sant kreativt grepp.  Det hjĂ€lper ej att enbart re-agera, utan detta krĂ€ver ett sant kreativt agerande.  Systemets försvarare tycks dĂ€remot resonera att försvaret av systemet (lögnen!) Ă€r viktigare Ă€n nĂ„gon enskilds rĂ€tt.  Vilket som vi ser ju leder till eskalerande galenskap och korruption.

F.d. kanadensiske försvarsministern Paul T. Hellyer talade i vĂ„ras bl.a. om att lösa alla som till regeringen svurit tystnadslöfte frĂ„n dessa löften.  Men som jag förklarade i föregĂ„ende stycke, vĂ€rldens stater har ju tecknat en massa avtal sinsemellan.  Detta Ă€r en gordisk knut, för utan att kunna tala om de verkliga Ă€mnena sĂ„ gĂ„r det inte att tala klartext om orsakerna till att att alla dessa tystnadslöften mĂ„ste bort, och dĂ„ blir det svĂ„rt att avtala bort alla sĂ„dana transnationella avtal.

Knuten kan dock kapas om alla entiteter som ingĂ„tt sĂ„dana avtal försvinner.  Det Ă€r formellt sett inte de levande mĂ€nniskorna som tecknat avtalen, utan fiktioner.  Man har lyft in nĂ€stan allt i en illusionsjuridisk vĂ€rld, inte minst med begreppet 'person', som Ă€r en slags mask.  En kan ha mĂ„nga masker.  Vad försöker 'maskeraden' tala om?…

Den tyska forskaren Harald Kautz Vella talade i ett drygt tvĂ„timmars föredrag, som nu bara sedan i förrgĂ„r, 11 juli 2015, bĂ„de hunnit lĂ€ggas upp och försvinna tvĂ„ gĂ„nger frĂ„n YouTube, bl.a. om DjĂ€vulens kontrakt; att vi genom att rösta avhĂ€nder ansvar, som ger kontroll till militĂ€ren, som ger kontroll till underrĂ€ttelsetjĂ€nsterna, som ger kontroll till svartmagikerna, som ger kontroll till demonerna eller med ett annat begrepp de arkoniska krafterna, och att dessa i sin tur har förlorat kontrollen till dessas artificiella intelligens, AI.  För att Ă„tervinna eget ansvar kan vi inte ha en regering.  Det handlar inte om att Ă€ndra pĂ„ regeringen eftersom hela konceptet med en regering Ă€r demoniskt.  Det handlar inte om att byta ut tjĂ€nstemĂ€n, för det kommer aldrig att fungera.  Vi mĂ„ste byta ut hela spelet.  Harald Kautz Vella sa allt detta i Woodborough föredraget (vid 1:40:40, om det Ă„ter lĂ€ggs upp pĂ„ nĂ€tet), och jag instĂ€mmer helhjĂ€rtat.

SjÀlv har jag bidragit med att sÀtta ljus pÄ illusionsjuridiken, inte minst genom att internalisera vad andra Ena redan förstÄtt, och sprida dessa insikter, se t.ex. "Svenska domstolar saknar mandat att döma mellan rÀtt och fel".

 
[No more comments.]

 

Om hur och varför

Skicka sidan Skriv ut PDF

Om hur och varför, av en juridikprofessor:

"Det har pĂ„stĂ„tts, t o m av Göteborgs universitet, att universitets viktigaste uppgift inte Ă€r att besvara frĂ„gan hur utan att stĂ€ndigt resa frĂ„gan varför.  [...]  Svensk rĂ€ttstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tĂ€mligen unikt med bara Danmark och nĂ„gra rĂ€ttsteoretiker i norra Italien som sjĂ€lsfrĂ€nder, nĂ€mligen prĂ€glats av nĂ„got som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone sĂ„som denna kom att förstĂ„s i vĂ„rt land innebar den sammanfattningsvis att vĂ€rden mĂ„ste separeras frĂ„n juridiken, att rĂ€tten sĂ„ att sĂ€ga var vĂ€rdelös.  Det Ă€r hĂ€rur det ryggmĂ€rgsmĂ€ssiga svaret "Du mĂ„ste skilja mellan rĂ€tt och rĂ€ttvisa" emanerar, nĂ€r det blir uppenbart att det rĂ€ttsliga beslutet avviker allt för kraftigt frĂ„n de vĂ€rden som förenar oss över Ă„lders- och partipolitiska grĂ€nser.  Utrymmet tillĂ„ter inte en fördjupning i den skandinaviska realismens kvaliteter och brister, i frĂ„gan huruvida den ö h t Ă€r realistisk eller ej, utan hĂ€r mĂ„ste vi nöja oss med att konstatera att den leder till att en frĂ„ga som "Har HD dömt rĂ€tt?" axiomatiskt Ă€r en icke-frĂ„ga, en omöjlig frĂ„ga.  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen Ă€r vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det Ă€r det enda som Ă€r empiriskt bestĂ€mbart i tid och rum.  AlltsĂ„ har HD per definition alltid dömt rĂ€tt.  Och, som de frĂ€msta företrĂ€darna för den skandinaviska realismen ocksĂ„ uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" rĂ€knas Ă€r möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt Ă€r rĂ€tt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, Ă„terfinns nu pĂ„ s. 53 av PDF bok "Det gĂ„r tydligen an?" (fildatumstĂ€mpel 2010-12-20 20:14:51 pĂ„ lĂ€nken).  Dennis Töllborg Ă€r Professor i rĂ€ttsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
 

GrundlÀggande rÀttsfilosofiskt tÀnkande ger:

 1. En organisation sÄsom t.ex. en stat kan endast ha sÄdana privilegier som den av fri vilja har fÄtt frÄn individer.
 2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer dĂ€rför ger bort privilegier till nĂ„gon organisation som inte axlar Ă„tföljande ansvar och skyldigheter kvarstĂ„r dĂ€rför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.
NÀr dÀrför levande mÀnniskor pÄstÄr att en organisation sÄsom exempelvis staten har rÀttigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen pÄstÄs ha, dÄ kvarstÄr sÄdant ansvar och sÄdana skyldigheter hos de levande mÀnniskor som pÄstÄr nÄgot i organisationens namn.

Detta Ă€r alltsĂ„ motsatsen till att 'makt Ă€r rĂ€tt'.  Makt Ă€r inte rĂ€tt, rĂ€tt Ă€r rĂ€tt.  Har makt getts med orĂ€tt, Ă€r den orĂ€tt.  Jag skriver lite om det i min text "Att vara MÄNNISKA Ă€r att frĂ„ga varför ".

I morgon, pĂ„ 800-Ă„rsdagen av Magna Carta, blir det dessutom invigning av the International Tribunal for Natural Justice (ITNJ), vars auktoritet och legitimitet kommer ur folket, genom att var och en kan ingĂ„ fördrag med dem.  Mitt eget fördrag ingick jag den 30 maj 2015, via mina förnamn, Leif Erling Gunnar.  FrĂ„n deras material:

"We invite you to join the events of June 15 via live-stream broadcast from Westminster Hall, London.
[...]
Most courts in the world are completely controlled by for-profit government corporations.  The People have no voice in what passes for systems of justice.  The systems claim we delegated them the authority, but we never did.  Kings claimed the divine right to rule, then governments claimed the right of kings.  The People never agreed to be subjects of the kings.
We the People are now standing to reclaim sovereign birthright.  We are duty-bound to stop the violence that passes for Rule of Law.  The ITNJ gives us the mechanism to hold agents of justice systems accountable for injury caused to the People in the name of government.  Injury includes stolen birthrights, stolen homes, stolen property, stolen children, and stolen lives.
[...]
Your signature on the ITNJ Treaty serves as full public and private notice that you understand that true power resides within you.  The central difference between the ITNJ and most other courts is that filing a complaint with the ITNJ against a party that injured you authorizes the Judges, Grand Juries, and court officials to act as your agents to make you whole.  The ITNJ is not a third party intervening to serve the governments.  Instead, it is you who provide the delegated authority for the court to serve you."  (ITNJ, "You Are Cordially Invited To A Historic Occasion".)

Huruvida de som sedan döms kommer att kunna ges pĂ„följder blir förstĂ„s en senare frĂ„ga, men blott det faktum att mĂ€nniskor som med orĂ€tt anvĂ€nt makt mot medmĂ€nniskor blir dömda kan sĂ€kert inte undgĂ„ att fĂ„ effekt.  De blir ju dömda brottslingar, vare sig de kan ges pĂ„följder eller ej.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-14 18:59:00:

JR | crea diem (@esamawuta) bloggen skrev i dag en helt underbar och dessutom vĂ€ldigt kortfattad nulĂ€gesbeskrivning, rekommenderas varmt: "FjĂ€rde riket".  Fin kommentar dĂ€r av Carina af Autentopia.

Och sÄ denna av mig:

Politiker Ă€r i dag chanslösa, helt i hĂ€nderna pĂ„ sĂ„dana initierade som tillĂ„ts pĂ„verka dem.  Kontroll över media, 'think-tanks', vad vetenskapliga tidskrifter tar in, forskaranslag, industrins i praktiken styrning av hur tillsynsmyndigheter tĂ€nker genom att tjĂ€nstemĂ€n inte har överblick nog för att kunna vara sjĂ€lvstĂ€ndiga, lobbyister för industrin, direkt kontroll över internationella expertgrupper o.s.v., o.s.v..  Det Ă€r en enda stor 'septic tank'...

Dessutom, de fĂ„ politiker som vĂ„gat avvika, har snabbt mobbats ut.  Media inleder attacken, och kollegorna drar sig undan för att inte sjĂ€lva attackeras.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-15 12:12:50:

'RÀttshaverister' Àr visselblÄsare ang. den grundlÀggande moraliska korruption som sÀger att 'makt Àr rÀtt'.

Ur citatet i inledningen ovan:  "Svensk rĂ€ttstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tĂ€mligen unikt med bara Danmark och nĂ„gra rĂ€ttsteoretiker i norra Italien som sjĂ€lsfrĂ€nder, nĂ€mligen prĂ€glats av nĂ„got som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone sĂ„som denna kom att förstĂ„s i vĂ„rt land innebar den sammanfattningsvis att vĂ€rden mĂ„ste separeras frĂ„n juridiken, att rĂ€tten sĂ„ att sĂ€ga var vĂ€rdelös. [...]  den leder till att en frĂ„ga som "Har HD dömt rĂ€tt?" axiomatiskt Ă€r en icke-frĂ„ga [...]  AlltsĂ„ har HD per definition alltid dömt rĂ€tt."

Olydnad Ă€r absolut nödvĂ€ndig för mĂ€nsklighetens, den mĂ€nskliga artens, överlevnad.  Lydnad till auktoriteter som tillĂ„ts pĂ„verka, se föregĂ„ende kommentar, har lett och kommer att leda till utrotning.  Har lett till flera vĂ€rldskrig och hĂ„ller pĂ„ att leda till mĂ€nsklighetens utrotning genom att mĂ€nniskor och grödor görs infertila och mĂ€nniskor pĂ„ alla möjliga sĂ€tt avsiktligt förgiftas.  Det Ă€r de lydiga som lyder utan att bry sig om att ta reda pĂ„ om det Ă€r rĂ€tt att lyda, som Ă€r skyldiga.  Det gĂ„r inte att skylla ifrĂ„n sig pĂ„ de intelligenta brottslingar som ytterst har skapat situationen.  Det finns alltid enstaka individer som inte stöder livet, men om vi inte bistĂ„r dem kan de pĂ„ det stora hela inte göra mycken skada.

Den som utför tvĂ„ngshandling mot en medmĂ€nniska för att chefen sĂ€ger att det Ă€r rĂ€tt, utan att först undersöka hur det egentligen ligger till, har utfört en ond handling.  Att vĂ€gra undersöka om man Ă€r pĂ„ vĂ€g att skada en oskyldig Ă€r ondska.  Avsiktlig omedvetenhet Ă€r ondska.  Att gömma sig bakom en brottsorganisation, oavsett om denna kallar sig 'staten', Ă€r ondska.  Se vidare "Att vara MÄNNISKA Ă€r att frĂ„ga varför".  Och till de jurister som ser som sitt kall att hindra 'lopporna' att 'hoppa över kanten', det hĂ€r Ă€r inget jag bara tycker, det finns flera högprofils precendenter.  I dag Ă€r det dessutom 800-Ă„rsdagen av Magna Carta.  Se till att du inte snart sitter pĂ„ de anklagades bĂ€nk.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-27 20:10:14:

Den svenska sjukan Ă€r "bara trĂ€d, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lĂ€rarnas trygghet, och till de slöa lĂ€romedelsförfattarnas gagn: inte behöva tĂ€nka och förklara, bara rapa regler och möjligen nĂ€mna nĂ„got förarbete.  Inte fan fick de lĂ€ra sig juridik.  Det handlade om ren regelfetischism — som sĂ„ ofta i fragmentariserade, dumma, samhĂ€llen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmĂ„n för stabilitet."  (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1", som Ă€r sjĂ€lvbiografisk.)

Mönster, samband, det krĂ€ver ett ideologikritiskt förhĂ„llningssĂ€tt.  I Sverige anses endast "foliehattar" syssla med sĂ„nt.  Och nĂ€r professorer gör det inom sitt omrĂ„de, lĂ„tsas man helt enkelt inte om att de finns.  Jag har sjĂ€lv i realtid sett rĂ€dslan hos en i vĂ€nsterkretsar ansvarig, nĂ€r en utlĂ€ndsk professor hade slĂ€ppts fram i Svensk offentlighet trots att denne hade "fel" budskap.  Den lokalansvarige hade helt enkelt inte tĂ€nkt pĂ„ att en professor kunde ha "fel" budskap...  Men den som har ett ideologikritiskt förhĂ„llningssĂ€tt stannar inte i "börats vĂ€rld", utan faststĂ€ller verklighetsbilder oavsett att dessa ej Ă€r de, pĂ„ felaktiga premisser, allmĂ€nt accepterade.

"Jag fick bekrĂ€ftelse gĂ„ng pĂ„ gĂ„ng, och blev inbjuden som en av tvĂ„ Key Note-speakers till vĂ€rldens första konferens om Ethics & Intelligence.  Skapad och genomförd inte av akademiker och MR-karriĂ€rister utan av CIA-folk, NSA-mĂ€nniskor, folk frĂ„n underrĂ€ttelsevĂ€sendet i USA, aktiva och tidigare aktiva, som insĂ„g vartĂ„t dumheten barkade, och försökte ta sitt ansvar för vĂ€rlden och sin egen heder.  Tottefallet var vida kĂ€nt, och nu ocksĂ„ Binlambertz — utanför landets grĂ€nser förstĂ„s.  I Sverige gick alla i dimma"  (s. 183, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1".)

LĂ€s vidare frĂ„n det citatet, i boken.  I Sverige Ă€r alla rĂ€dda.  VĂ€ldigt, vĂ€ldigt rĂ€dda.  Och har mer omsorg om den egna kortsiktiga fördelen, Ă€n att stĂ€lla upp för de som utsĂ€tts för orĂ€ttvisa.  Varför offrar man hellre sin sjĂ€l, Ă€n sina pengar?!  Institutionell feghet, medlöperi, "smidighet" = att lĂ„ta sig korrumperas av att "alla gör det", m.m..  I Sverige:  "Pojken som sĂ€ger 'kejsaren Ă€r naken', Ă€r ond."  "FrĂ„ga alltid om lov, innan du gör nĂ„got."  Stopp!  FrĂ„ga inte om lov.  Bara gör det!  Ignorera alla mobbarna, de Ă€r smĂ„, smĂ„ mĂ€nniskor.

Sveriges tyngste akademiska expert pĂ„ underrĂ€ttelsefrĂ„gor:  "Efter 9/11 och vĂ€rldens vansinne dĂ€refter tyckte jag det var viktigt att skriva om State-sponsored Terrorism, sĂ„ folk började reflektera i den vĂ„g av alsheimerz som slagit till över vĂ€rlden, tillsammans med allt annat vansinne." (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1".)  Att det Ă€mnet Ă€r tabu i Sverige visar för övrigt bara pĂ„ vad han redan visste:  Att Sverige Ă€r ett land av ryggradslösa krĂ€k, iallafall de som har positioner i samhĂ€llet.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-08-24 15:36:20:

2015-08-16 I Rescinded my May 30 ITNJ Treaty signature.  Read why on "The Ripping Point—Why the ITNJ is DEAD ON ARRIVAL".

 
[No more comments.]

 

Att vara MÄNNISKA Ă€r att frĂ„ga varför

Skicka sidan Skriv ut PDF

Eftersom sanningen Àr lögnens farligaste fiende Àr sanningen förbjuden i alla lögnaktiga sammanhang.
Lögnens försvarare Àr dÀrför lÀtta att identifiera.

Det riktigt obehagliga Ă€r hur den totala kĂ€nslokylan, psykopatisk till sin karaktĂ€r, Ă€r sĂ„ accepterad i samhĂ€llet.  Att den rentav ses som korrekt, och högaktas.  Vi tycks Ă€lska vĂ„ra narcissister, eller om det Ă€r TK (trevliga och korkade), som Dennis Töllborg kallar "De lata oxar som fĂ„tt sina tjĂ€nster av vĂ€nner och bekanta, och fĂ„tt det genom att skita ned sig sjĂ€lva och klĂ€ttra pĂ„ andras ryggar" i "Det gĂ„r tydligen an?" ("open source" 2010:1, SPC Swedlaw/stella-bianca.se).  Jag lĂ€ste i december 1999 om ett svenskt rĂ€ttsfall dĂ€r domaren tyckte att samvete var nĂ„got omoget, barnsligt, löjligt ("Vi förstĂ„r inte hur vĂ€l makten vill", Dennis Töllborg i Metro 14 december 1999, Ă„terfinns nu i essĂ€samlingen "Det gĂ„r tydligen an?").  Likgiltiga bryr sig inte om vad som Ă€r sant.  Att kĂ€nna till sanningen och Ă€ndĂ„ vara likgiltigt kall inför den, det befrĂ€mjar lögnen och dĂ€rmed ondskan, för ondskan Ă€r motsatsen till visdom byggd pĂ„ kĂ€nslomoget förhĂ„llande till sanning/kunskap.  De som Ă€r likgiltiga inför visdom, de ger givetvis ingen legitimitet till de som anser det egna samvetet viktigare Ă€n regler som sĂ€ger att man mĂ„ste skydda lögnen.

En domstol som infekterats av likgiltighet inför samvete och dĂ€rmed inför sanning Ă€r mycket allvarligt dĂ„ det Ă€r genom att vĂ€cka medlidande man kan fĂ„ rĂ€tt nĂ€r det Ă€r frĂ„ga om tvister.  Utan medlidande, ingen rĂ€ttvisa.  Medlidande utan bevis Ă€r naturligtvis farligt, liksom avsaknad av medlidande trots bevis pĂ„ att man behandlats orĂ€tt.

Psykopaterna spelar oss genom sagoberĂ€ttande som skapar falska bevis, lögner alltsĂ„.  Och vill inte att vi tittar pĂ„ verkliga bevis.  Domstolar som infekterats av likgiltighet inför samvete kan inte ge nĂ„gon rĂ€ttvisa.  De skyddar istĂ€llet lögnen.  Domstolars legitimitet ligger i hur de försvarar det mĂ€nskliga, samvete, sanning, inte i hur de försvarar regler som sĂ€ger att man mĂ„ste skydda lögnen.

Den hĂ€r kampen för lögnen, det Ă€r ju att spĂ€rra vĂ€gen till "kunskapens trĂ€d".  Men enligt myten har vi redan Ă€tit av dess frukt och tagit konsekvenserna, pĂ„ gott och ont, sĂ„ vad nyttar det till att nu i efterhand försöka gömma undan kunskapen igen?!

Ett 'rĂ€ttsvĂ€sende' som inte intresserar sig för samvete och rĂ€ttspatos, och som inte heller kan gĂ„ till rĂ€tta med maktens mĂ„ngfaldiga övergrepp, det saknar legitimitet att döma den som ingen skadat.  Den som inte först stĂ€dar i sitt eget bo kan omöjligt legitimt döma nĂ„gon annan.  Myndigheterna, som sedan 1975-01-01 i Sverige dessutom Ă€r bolagiserade*, blockerar i dag i strid mot olika författningsbestĂ€mmelser tusentals mĂ€nniskor frĂ„n att fĂ„ svar pĂ„ livsviktiga frĂ„gor.
Dessa statliga bolag eller alltsĂ„ statliga enheter styrs via författningsbestĂ€mmelser som har beslutats av riksdagsmĂ€n.  Dessa riksdagsmĂ€n har dock i andra författningsbestĂ€mmelser bestĂ€mt att enbart konstitutionsutskottet bestĂ„ende av riksdagsmĂ€n har rĂ€tt att stĂ€lla de statliga bolagen kallade myndigheter till svars för dessa brott.  Och de flesta riksdagsmĂ€n Ă€r ju medbrottslingar, inte minst vad gĂ€ller de mĂ„nga krigsbrotten.  Exempel:  En anmĂ€lan för krigsbrott mot ett större antal ministrar, riksdagsledamöter och försvarsanstĂ€llda, som lades ned dĂ„ Ă„klagarna till sist sade sig inte ha rĂ€tt att driva detta.  (En av de första Ă„klagarna skrev att det som anmĂ€lts inte var brottsligt, men de högre upp hade lite mer egen sjĂ€lvbevarelsedrift Ă€n sĂ„.)
DĂ€rmed har dessa statliga enheter som i riksdagsmĂ€nnens författningstexter kallas myndigheter heller inte nĂ„gon legitimitet att döma enskilda mĂ€nniskor för andra författningsövertrĂ€delser.  Den urgamla principen heter 'likhet inför lagen'.
*:  En jurist svarade i JK's stĂ€lle** att domstolarna i Sverige inte drivs i bolagsform.  Missa inte ordet "drivs".  Att de inte drivs i bolagsform sĂ€ger givetvis inget om hur de Ă€gs.  Eller för den delen mer specifikt hur de drivs, Ă€r det nĂ„gon frĂ„ga om nĂ„gon slags stiftelseform?  För Ă€gs gör de av 'statliga enheter' som sedan 1975-01-01 Ă€r en form av bolag.
**:  Enligt Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern, 2 §, iallafall som paragrafen skrivs enligt Förordning (2007:974), sĂ„ Ă€r Justitiekanslern en han eller en hon!  En myndighet kan inte vara en han eller en hon...  Men enligt 13 § samma författning, iallafall som paragrafen skrivs enligt Förordning (2007:974):  "Myndigheten leds av en myndighetschef".  Dessutom Ă€r denna han eller en hon som enligt 13 § tycks ledas av en myndighetschef, sĂ„vĂ€l ett rĂ€ttssubjekt och tillsynsmyndighet av nytta, ansvar och risk i EU-rĂ€ttens företrĂ€de, samtidigt som samma rĂ€ttssubjekt Ă€r regeringens advokat.  DĂ€r det Ă€r regeringen som rĂ€ttssubjekt som har skadestĂ„ndsansvar inför det allmĂ€nna vid gemensamrĂ€ttsliga övertrĂ€delser av enskilt Ă€gda mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Dvs hela gĂ€nget*** tjĂ€nstemĂ€n, jurister et al leker att en jĂ€vig advokat ens kan vara en tillsynsmyndighet!!!
***:  Marianne Lundius, ordförande i Högsta domstolen och Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, skrev faktiskt ett debattinlĂ€gg "Avskaffa Justitiekanslerns tillsyn över domstolarna" som lades ut 2013-10-07 00:05 pĂ„ Dagens Nyheters nĂ€tupplaga, DN.se.  Men det Ă€r i dag lika illa som dĂ„.  Vad hjĂ€lper 'ropande röster i öknen', om inget hĂ€nder...

GrundlÀggande rÀttsfilosofiskt tÀnkande ger:

 1. En organisation sÄsom t.ex. en stat kan endast ha sÄdana privilegier som den av fri vilja har fÄtt frÄn individer.
 2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer dĂ€rför ger bort privilegier till nĂ„gon organisation som inte axlar Ă„tföljande ansvar och skyldigheter kvarstĂ„r dĂ€rför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.
NÀr dÀrför levande mÀnniskor pÄstÄr att en organisation sÄsom exempelvis staten har rÀttigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen pÄstÄs ha, dÄ kvarstÄr sÄdant ansvar och sÄdana skyldigheter hos de levande mÀnniskor som pÄstÄr nÄgot i organisationens namn.

Det hĂ€r att rĂ€tt gĂ„r före författningstext Ă€r inget jag bara har hittat pĂ„.  Det finns flera högprofils precendenter.  Utan andra jĂ€mförelser sĂ„ var det ju t.ex. i NĂŒrnberg tribunalen ingen höjdare att som försvar pĂ„peka man utfört reglementet till punkt och pricka.  Inte ens i European Court of Human Rights (ECtHR) i Strasbourg Ă€r den nĂ„gon höjdare för lĂ€nder att ens försvara sig med att man utfört tvingande lag frĂ„n the European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg.  ("the ECHR has been prepared to hold EU member states liable for human rights' violations committed within their jurisdictions, even when they were just complying with a mandatory provision of EU law", http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_the_European_Court_of_Justice_and_European_Court_of_Human_Rights .)  Genom att ignorera den helt avgörande frĂ„gan "varför", genom att inte bry sig om annat Ă€n att följa order, skapas ondskan.

Hur Ă„terfinner vi sjĂ€lva anledningen till varför vi ens har ett samhĂ€lle?  MĂ€nniskan.  För orsaken att det blivit sĂ„ hĂ€r illa Ă€r att "varför" suddats ut ur vĂ„r begreppsvĂ€rld.  Man kommer inte lĂ€ngre ihĂ„g varför man följer reglerna, bara att nĂ„gon har sagt att de mĂ„ste följas.  Och nĂ€r man inte vet frĂ„gar man 'storebror'.  Den som utför tvĂ„ngshandling mot en medmĂ€nniska för att chefen sĂ€ger att det Ă€r rĂ€tt, utan att först undersöka hur det egentligen ligger till, har utfört en ond handling.  Att vĂ€gra undersöka om man Ă€r pĂ„ vĂ€g att skada en oskyldig Ă€r ondska.  Avsiktlig omedvetenhet Ă€r ondska.  Att gömma sig bakom en brottsorganisation, oavsett om denna kallar sig 'staten', Ă€r ondska.

Det hĂ€r Ă€r inte begrĂ€nsat till Sverige.  Det tycks vara germanskt.  I Tyskland, i Ernst ZĂŒndel rĂ€ttegĂ„ngen, sa domaren att det Ă€r irrelevant om förintelsen hĂ€nt eller inte, att allt som Ă€r relevant Ă€r att det Ă€r förbjudet att förneka den.  Detta Ă€r exakt att sĂ€ga att man ska följa regler för att nĂ„gon har sagt att man ska följa regler, utan att veta varför.  Utan att ens vilja veta.
Att följa regler utan att vilja veta varför Ă€r ondska.  (Ett trevligt yttranderĂ€ttsföredrag vid Anti-Zensor-Koalitions konferens i Schweiz november 2012, dĂ€r detta citeras, har frĂ„n Justice Germans lagts ut pĂ„ YouTube, "AZK - Sylvia Stolz - Lawyer Who Was Jailed for Presenting Evidence in the Zundel Trial (full)", http://www.youtube.com/watch?v=PoJY5cBxmdw .  Det Ă€r dĂ€r förbjudet att inom detta Ă€mne försvara sig, förbjudet att presentera bevis i en rĂ€ttegĂ„ng.  Domstolen ska dĂ€r döma utifrĂ„n de allmĂ€nna fördomarna, utan möjlighet till försvar.  Dvs sanningen Ă€r irrelevant...)
Att inte bry sig om varför innebĂ€r att andra vĂ€rldskrigets förintelse — för hela andra vĂ€rldskriget var en enda stor förintelse! — kan upprepas om och om och om och om igen.  The International Tribunal for Natural Justice (ITNJ) kommer att som första fall ta upp det kanadensiska 'rĂ€ttssystemets' förföljelse av visselblĂ„saren Kevin Galalae för dennes visselblĂ„sande ang. en fortfarande sedan andra vĂ€rldskriget pĂ„gĂ„ende förintelse.  "The newly formed International Tribunal for Natural Justice (ITNJ) is a grassroots organization that seeks to reestablish the rule of law by holding accountable all state parties, international organizations and corporate interests that violate the rights of individuals and the rule of law."  ("ITNJ announces its first case: Kevin Galalae versus Canada", Kevin Galalae, http://www.youtube.com/watch?v=KkkgKsO4qqk .)  I Sverige blockerar 'myndigheter', som sedan 1975-01-01 i Sverige dessutom Ă€r bolagiserade, i strid mot olika författningsbestĂ€mmelser tusentals mĂ€nniskor frĂ„n att fĂ„ svar pĂ„ livsviktiga frĂ„gor.  Inkl. frĂ„gor om aerosolbesprutning, som tycks vara relaterad till den globala och pĂ„gĂ„ende förintelse Kevin Galalae Ă€r visselblĂ„sare om.  'Myndigheter' som, om Ă€n pĂ„ order frĂ„n regering och/eller riksdagsmĂ€n, blockerar sĂ„ viktiga frĂ„gor har ingen som helst legitimitet att döma mĂ€nniskor som önskar leva efter en högre lag.
Se AD ACTA utan Ă„tgĂ€rd frĂ„n jĂ€vig regeringens advokat som samtidigt leker tillsynsmyndighet av nytta, ansvar och risk i EU-rĂ€ttens företrĂ€de framför svensk författningstext producerad av svenska riksdagsmĂ€n.  Detta jĂ€vsförhĂ„llande Ă€r ocksĂ„ producerat av samma riksdagsmĂ€n, vilket innebĂ€r att regeringen som rĂ€ttssubjekt dĂ€rför enligt gemensamrĂ€tt har skadestĂ„ndsansvar för denna gemensamrĂ€ttsliga övertrĂ€delse av enskilt Ă€gda mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  DĂ€rmed gĂ„r det att anvĂ€nda EU-domstolen med sĂ€te i Luxemburgs makt som hĂ€vstĂ„ng gentemot sĂ„dan rĂ€ttslöshet (European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg).  AlltsĂ„ ej att förvĂ€xla med högre rĂ€tt, gemensamrĂ€tten bygger Ă€ven den pĂ„ regelföljande utan att frĂ„ga varför.  Men genom sin makt dock som hĂ€vstĂ„ng högst anvĂ€ndbar.  GemensamrĂ€tt bryr sig f.ö. ej om juridisk form, det Ă€r om offentlig tjĂ€nst tillhandahĂ„lls som Ă€r det avgörande i den.  SĂ„ oavsett om Sverige Ă€r ett bolag eller liknande, sĂ„ gĂ€ller GemensamrĂ€tt.

(I djurriket kan man göra experiment med en grupp dĂ€r gruppen straffas vid viss handling.  Till sist straffar gruppen individer som utför sĂ„dan handling.  Sedan kan man en efter en byta ut individerna, gruppen fortsĂ€tter straffa sĂ„dan handling.  Till sist har alla individerna bytts ut men sĂ„dan handling fortsĂ€tter Ă€ndĂ„ att straffas.  Ingen vet lĂ€ngre varför, bara att det Ă€r förbjudet.  Experimentet har gjorts med apor.  Är vi apor?!)

Att vara mÀnniska Àr att frÄga varför.
Denna frÄga fÄr ej vara reserverad för de hemligaste insynsbeskyddade rÄd.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-12 23:43:43:

Kom ut i dag:

"Ruinerna hÀvdar att byggnaden var vacker = Our era's fear of quality (Swedish) Hardcover - 12 Jun 2015"

av Dennis Töllborg

FrÄn Amazon:

VĂ€rdegrund!  Sug pĂ„ det ordet, och konfrontera anvĂ€ndandet mot empiri; det blir obehagligt, och det Ă€r obehagligt.  Yta blir norm, djup besvĂ€rligt, empiri irrelevant.  I vĂ„r tids rĂ€dsla för kvalitet kom mĂ€nniskan att förlora sin ryggrad och vetenskapen att begĂ„ harakiri.
Det Àr en ny vÀrld, men fortfarande vÄrt ansvar.
Dennis Töllborg Ă€r professor i rĂ€ttsvetenskap vid Gothenburg Research Institute, Göteborgs Universitet.  Han har författat en rad böcker tidigare, i huvudsak inom hans specialomrĂ„de Pro-Active Policing, men ocksĂ„ lĂ€roböcker.  Hans lĂ€robok för gymnasieungdomar kom som enda lĂ€robok för gymnasium och högskola att utges i MĂ„npocket.  Töllborg Ă€r publicerad pĂ„ flera sprĂ„k, dĂ€ribland engelska, franska och ryska.
One reason to the increasing corruption in the West may be found in the new public management-wave that swept the world in the eighties- and nineties Thatcher- and Reaganism, and whose economic consequences started reaping West at the autumn 2009.  In this new context, Science and scientists, realized that sugar is sweet, and gave up their professional ethos, all to eager to please.
It is a new world, but still our responsibility.
Dennis Töllborg is a full university-professor in legal science.  He works at Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg, Sweden, and has earlier published books in English mainly on pro-active policing and legal theory.

Ruinerna hÀvdar att byggnaden var vacker

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-18 11:52:42:

Paradigmskifte

{Inlagd pÄ http://www.autentopia.se/blogg/?p=5389#comment-1109}

En; AllmÀnt kallad: LegeNet skriver:
18 juni, 2015 kl. 11:52

Det som gör systemkramarna dödsrĂ€dda Ă€r om allt de gjort i hela sitt systemkramarliv nu visar sig ha varit olagligt, alltsĂ„ utan lagsĂ€kring.  I teorin blir de ju dĂ„ som enskilda mĂ€nniskor oĂ€ndligt skadestĂ„ndsskyldiga, för allt snack om borttaget tjĂ€nstemannaansvar Ă€r naturligtvis irrelevant om de a' priori' agerat utan lagsĂ€kring…  DĂ€rför behövs Truth & Reconciliation.

MĂ„nga som agerar 'mĂ„lvakter' ute i 'myndigheterna' fattar nog inte sjĂ€lva sina roller och sin utsatthet, nĂ€r illusionerna faller.  De fattar alltsĂ„ inte nödvĂ€ndigtvis att de skyddar ett kriminellt system frĂ„n dess offer.  De som inte fattar behöver varligt bringas till insikt om de brott de sjĂ€lva dĂ€rför gjort sig skyldiga till, sĂ„ de fĂ„r möjlighet till Ă„nger och sjĂ€lvinsikt, och naturligtvis sĂ„ de aldrig mer lyder en order.  Alla handlingar mĂ„ste komma ur egna moraliska bedömningar om det Ă€r rĂ€tt eller fel baserat pĂ„ fullstĂ€ndiga fakta, och med eget ansvar vid felbedömning.  Orderföljande Ă€r per definition ondska, eftersom den egna moraliska bedömningen dĂ„ Ă€r bortkopplad.

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-21 17:19:55:

"Vi vet att inget Ă€r sĂ„ farligt, för sĂ„vĂ€l demokrati som vetenskapen, som just konsensus — vetenskapliga framsteg bygger pĂ„ kaos, och demokrati bygger pĂ„ anarki i dess ursprungliga betydelse; ordning utan överhet" (s. 98-99, Dennis Töllborg, Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker.)

"We know that nothing is as dangerous, for both democracy and science, as consensus — scientific progress emanates from chaos and democracy is built on anarchy in its original meaning; order without emperors" (Ibid, turned the other way; p. 105, Dennis Töllborg, Our EraÂŽs Fear of Quality.)

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-22 00:58:53:

I en kommentar till Dagens Juridik 2014-10-31 nÀmner mÄn 2014-11-03 16:12 Danne orsakerna till varför den svenska domarkÄren Àr sÄ fogliga till den hÀrskande klassen:

"Problemet den försiktighet du tar upp.  Och den beror ytterst pĂ„ det totalt vansinniga systemet dĂ€r domarna understĂ€lls regeringsmakten - pĂ„ tredubbelt vis!
1.  Domarbanan, dĂ€r den som vill bli domare mĂ„ste sitta pĂ„ regeringskansliet ett antal Ă„r och skriva förarbeten och lagar.  Den som visar sig duktig och följsam kan dĂ€refter rĂ€kna med....
2.  UtnĂ€mningsmakten.  För att bli domare pĂ„ hög tjĂ€nst Ă€r en god relation till politiker och deras nĂ€rmaste tjĂ€nstemĂ€n en stor fördel.  Fast att bli utnĂ€mnd ger inte mycket makt, mest penagar och en fin titel, eftersom du som domare mĂ„ste lyda samma politikers...
3.  Förarbeten.  DĂ€r statsrĂ„det uttrycker hur olika situationer ska bedömas.  Som att en politiker Ă€r bĂ€ttre pĂ„ det Ă€n domstolen...
SĂ„ har vi fĂ„tt fog följsamma och fogliga domare i Sverige.  Ingen debatt och ingen utveckling.  NĂ€r hade vi till exempel senast en domare som kritiserade nĂ„gon lagstiftning överhuvudtaget?
Gör om, gör nytt!"

I  Sverige förhĂ€rskar en vanförestĂ€llning att korruption inte förekommer hĂ€r varför pĂ„stĂ„enden om high-level corruption skulle utgöra "konspirationsteorier" framförda av "rĂ€ttshaverister" eller "foliehattar".  High-level corruption blir dĂ€rmed ofta ocksĂ„ lika med legal korruption, legalized corruption.  Men en juridik som accepterar den high-level corruption det Ă€r att försöka dölja kollegors fel eller misstag Ă„tmindstonde enligt verklig rĂ€tt, den har just dĂ€rför ej heller rĂ€tt att döma.  Jmf. definitionen för high-level corruption vid the Crime and Misconduct Comission i Queensland, Australia.  Och som Lord Denning dömde, "Fraud unravels everything".  (Se Legal korruption / Legalized corruption s. 64 / p. 70 i Dennis Töllborg, Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker / Our EraÂŽs Fear of Quality.)

"nu fattar den hĂ€rskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rĂ€ttsvetenskapsmannen, argumenterar inte lĂ€ngre för sin stĂ„ndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rĂ€ttsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rĂ€ttvisa som det nĂ€rmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom sĂ€rskiljning med hjĂ€lp av konstruktioner som "rĂ€ttslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet pĂ„ avsvĂ€rande av eget ansvar istĂ€llet för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea HovrĂ€tt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, nĂ€r domstolen i centrala Ă€renden underlĂ„ter att argumentera utifrĂ„n annan auktoritet Ă€n etablerad position.  Det gĂ„r, enligt Cameron, och jag Ă€r som framgĂ„tt ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskĂ€l — i synnerhet i rĂ€ttighetsfrĂ„gor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, Ruinerna hÀvdar att byggnaden var vacker / Our EraŽs Fear of Quality, in english on pp. 41-42.)

Och sĂ„ Ă€r det detta med framgentisering = disintegration, dumhetens och ignoransens moder, som Töllborg ocksĂ„ pĂ„pekar (Ibid. s. 18, p. 20), medan latinets integritas, integritet, har med termen integer som betyder just helhet att göra.  (Ibid. s. 18, p. 20.)  Som Töllborg dĂ€r nĂ€mner, "Oxford English Dictionary sammanfattar i att "corruption is the 'destruction or spoiling of anything, especially by disintegra-tion'"".  (Ibid. s. 18, p. 20.)

 

Kommentar frĂ„n LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„  2015-06-26 15:47:15:

Som Dennis Töllborg pĂ„visat sĂ„ har svensk rĂ€ttsvetenskap reducerats till regelkunskap och i avsaknad av vetenskaplig heder till ett rent legitimationsinstrument för maktutövning.  Sverige Ă€r inte en rĂ€ttsstat.  Sverige Ă€r inte en rĂ€ttsstat eftersom det istĂ€llet Ă€r en lagstat; det lagstiftaren bestĂ€mmer, det Ă€r vad man 'ska' följa, makt Ă€r per svensk definition rĂ€tt.  Se kapitel 2, Dennis Töllborg, Ruinerna hĂ€vdar att byggnaden var vacker / Our EraÂŽs Fear of Quality, utkom 12 juni 2015,  http://www.bod.se/bok/dennis-toellborg/ruinerna-haevdar-att-byggnaden-var-vacker-/-our-eras-fear-of-quality/9789175697642.html .  Eftersom medvetandeviruset korrumperat juristerna tror de att makt Ă€r rĂ€tt, och dĂ€rför kan de sĂ€ga saker som att man mĂ„ste "Skilja mellan rĂ€tt och rĂ€ttvisa".  (s. 37, p. 42, boken).  Det handlar istĂ€llet om att skilja mellan lagtillĂ€mpning och rĂ€tt = den mest rĂ€ttvisa rĂ€ttvisa mĂ€nniskor förmĂ„r skapa.  Det Ă€r vad det verkligen handlar om.  För vad man har gjort Ă€r att ha förlagt alla rĂ€ttsfakta man ej önskar ta i under beteckningen "ej rĂ€ttsligt relevant".  Det Ă€r alltsĂ„ nu Ă€nnu vĂ€rre Ă€n att man ska följa det lagstiftaren bestĂ€mmer.  Man ska dessutom följa det makten uppfattas vilja, vilket jĂ€viga domare följer genom vad de vĂ€ljer att betrakta som "rĂ€ttsligt relevant", och vad de vĂ€ljer att bortse frĂ„n.  Varje rĂ€ttsfakta kan bortses frĂ„n, helt godtyckligt!

Ur Töllborgs avhandling, min fetning och understrykning:

"Avhandlingens genomgĂ„ende tema Ă€r att rĂ€tten i vissa sammanhang kan anvĂ€ndas för att ge felaktiga verklighetsbilder, varvid man kan lyckas uppnĂ„ acceptans för ett visst förhĂ„llande.  Acceptansen uppnĂ„s i sĂ„ fall pĂ„ felaktiga premisser."  (Töllborg, Personalkontroll, s. 26.)
Det rĂ„dande svenska (sĂ„ kallade) rĂ€ttssystemet har, i och med ett antal grundlagsstridiga domar, och Dennis Töllborgs svidande vetenskapligt grundade kritik, avslöjats som enbart "skyltfönsterdekoration" eller alltsĂ„ "window dressing", för att ge ett intryck av, eller alltsĂ„ ett varumĂ€rke av, maktens legitimitet.  Men utan varje substans.

Som Töllborg ofta Ă„terkommer till, "fullmakt skall Ă„terkallas pĂ„ sĂ€tt som korresponderar mot dess utgivande.  RĂ€tt svar pĂ„ tentan skall vara rĂ€tt svar i verkligheten."  Jag ger mitt moraliska stöd till detta projekt, dĂ„ jag inser vilken "fullmakt" han avser.

 
[No more comments.]

 

SjÀlvbedrÀgeri gör det lÀttare att lura andra

Skicka sidan Skriv ut PDF

LĂ€ste nĂ„gra av lĂ€sarrecensionerna till Robert Trivers bok "Deceit and Self-Deception: Fooling Yourself the Better to Fool Others", http://www.amazon.co.uk/Deceit-Self-Deception-Fooling-Yourself-Better/dp/0713998261/ .  En nĂ€mnde "judarnas" (=IS-RA-EL's) sjĂ€lvbedrĂ€geri ang Palestina.  Precis!  Och nĂ€r nu arkeologin talar mot dem sĂ„ vill de helst förstöra den.  Jag tĂ€nker dĂ„ pĂ„ kulturkriget mot Mesopotamien (/Innanna/Ishtar/och "pĂ„ senare tid" Irak).  Det Ă€r generande för dem som byggt sin legitimitet pĂ„ ett fysiskt tempel i IS-RA-EL att medan arkeologin i IS-RA-EL visat sig vara en historisk lögn, dĂ€r c:a 95% procent av det som antagits vara 'Det heliga landets' arkeologi har visat sig vara förfalskningar och dĂ€r resten inte bevisar 'det utvalda folkets' historia, sĂ„ visar det som finns i jorden i Mesopotamien pĂ„ en helt annan minst 10 000 Ă„r gammal historia.  Se t.ex.

"Criminal case 482/04, the State of Israel v. Oded Golan and others, lays out the details of one of the biggest forgery scandals ever in the history of archaeology.  According to the indictment, those miseld by Golan, a well-known Tel Aviv antiquities collector, included renowned experts who were ready to confirm the authenticity of the many and controversial findings he supposedly discovered, such as the Jehoash Tablet inscription and an ossuary that supposedly held the bones of James, the brother of Jesus.  . . .  When Haaretz reported over five years ago on the discovery of the Jehoash inscription, the archaeology world was shaken.  The inscription, some 10 lines in length, was etched onto a black stone tablet in ancient script.  It described the renovation conducted by Judean king Jehoash in the First Temple, as described in 2 Kings 12.

There were immediately doubts about the authenticity of the tablet, and two committees of experts set up by the IAA confirmed the suspicions, concluding that the inscription was indeed a forgery.  At the end of 2004, antiquities collector Oded Golan was put on trial.  He was accused, along with others, of forging the inscription, as well as fabricating and attempting to sell many other fake antiquities.  These included the James Ossuary (supposedly the bone box of Jesus' brother); ancient pottery with inscriptions; a stone menorah attributed by some to the high priest in the Second Temple; a tiny ivory pomegranate, with an inscription, that was thought to be the only existing artifact that had been used in the First Temple, and which was displayed for many years at the Israel Museum.  Also determined to be a forgery was a quartz platter with an inscription in an ancient Egyptian language, which ostensibly showed that the ancient city of Megiddo was conquered by a commander of King Shishak.  The inscription presumed to solve the question occupying many scholars regarding the identity of the destroyer of Megiddo.
"

(Haaretz - Israel News, "The art of authentic forgery" by Nadav Shragai, Last update - 23:08 14/04/2008, kopierat 2009-05-13 frÄn numera död lÀnk http://www.haaretz.co.il/hasen/spages/974483.html.)

 
Kommentar:  Exoteriskt - till det yttre - bygger sĂ„vĂ€l Frimureri som Sionism pĂ„ fysisk legitimitet ur 'Det heliga landet'.  GrĂ€ver man lite djupare i symboliken hamnar man istĂ€llet i Egypten.  Lyssna noga:  IS-RA-EL.  Och se hur de numera gödslar media med beteckningen "IS".  De vill sĂ€tta sitt bomĂ€rke.  De dĂ€r "IS" Ă€r ju styrda av IS-RA-EL.  Men de tycks ha nĂ„got att dölja vad avser Mesopotamien.

Jag lĂ€ste i gĂ„r Ă€ven Aleister Crowley, Thelema, The Book of the Law.  Hade inte lĂ€st den förut, men hittade den i mina omfattande arkiv.  (Tankar ofta ned hela intressanta webbsiter sĂ„ i mina arkiv finns mĂ„ngen esoterisk bok av allehanda slag.)  Innan jag lĂ€ste The Book of the Law lĂ€ste jag kortfattat om True Will under uppslagsord Thelema pĂ„ Wikipedia.  InstĂ€mmer i:  "According to Crowley, every individual has a True Will, to be distinguished from the ordinary wants and desires of the ego.  The True Will is essentially one's "calling" or "purpose" in life."

Samtidigt fick jag en bestĂ€md kĂ€nsla av att det prĂ€stadöme The Book of the Law uttrycker sĂ„vĂ€l kan vara det prĂ€stadöme som skapat Imperiet över vilket solen aldrig gĂ„r ned, sĂ„vĂ€l som det som enligt Michael Tsarion kastades ut ur Egypten och sedan dess har lĂ„tsats att de varit slavar i Egypten som egentligen kommit frĂ„n IS-RA-EL.  (Hint, hint.)  "Slavar" som hade guld nog att göra en guldkalv...  Som hade dragdjur och kĂ€rror...  Bullshit.  Enligt Michael Tsarion tillĂ€t deras stolthet ej dem att erkĂ€nna att de varit prinsar och översteprĂ€ster eftersom Egypten förkastat dem, och den nesan kunde de inte erkĂ€nna.  (Michael Tsarion nĂ€mner t.ex. detta i "War Of The Gods Michael Tsarion" pĂ„ http://www.youtube.com/watch?v=2Gd1KOgHu60 .)
Inte heller tycks deras "kusiner" i Babylon ha uppskattat dem och deras lÀror.
SĂ„ kan de ha Ă„tervĂ€nt till ursprunget?  "Michael Tsarion" "DNA of King Tut" http://www.google.com/search?q=%22Michael+Tsarion%22+%22DNA+of+King+Tut%22 och "The God Kings of Europe" http://www.google.com/search?q=%22The+God+Kings+of+Europe%22 .
Fast varför fÄr man enligt The Book of the Law ej frÄga, och det skulle kunna förklara hur det kan komma sig att de rÀttrogna ej ifrÄgasÀtter vad de Àr del av.

Gillar bĂ€ttre den för-bibliska Inanna/Ishtar myten, med sin skapelseberĂ€ttelse och moral om öppenhet och informationstransparens som bĂ€ttre anknyter till ett öppet samhĂ€lle Ă€n gamla testamentets moralbegrepp om att konspirera/hĂ„lla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda.  Utvecklar en aning lĂ€ngre ned detta med gudinnan som tog makten - Ă€ven gudaskapet/ansvaret - och gav till det vanliga folket att förvalta.  Myten Ă€r förknippad med hur Mesopotamien (nutida Irak, etc.) en gĂ„ng var civilisationens vagga.

Det finns korrespondenser mellan detta och The Book of the Law men den som dikterat för Crowley tycks mig trancendera grĂ€nsen liv/död, och faktiskt utgöra den filosofiska grunden till den dödskult som tycks operera bakom scenen.  Mens-blod ska Ă€tas, enligt The Book of the Law, fast i Talmud (den muntliga rabbinska lagen som sedan skrevs ned i The Mishna) och i Torah (= första delen av Bibelns gamla testament) sĂ„ Ă€r kvinnan istĂ€llet oren nĂ€r hon har mens.  HĂ€r tycks det finnas en splittring mellan dessa tvĂ„, fast det var ju Ă€ven en splittring efter "uttĂ„get" (utkastandet ur?) Egypten, dĂ„ ena hĂ€lften gjorde en guldkalv och hur sedan profeten kom ned frĂ„n att ha haft ett snack med sin instruktör pĂ„ berget och beordrade de andra att slĂ„ ihjĂ€l det gĂ€ng som gjort guldkalven, och det blev stort blodbad.

Detta anknyter Ă€ven till "Den esoteriska orsaken till att arkeologi = historien förstörs i Irak":  http://lege.net/medvetandeutveckling/den-esoteriska-orsaken-till-att-arkeologi--historien-foerstoers-i-irak.html .  Jag skrev alltsĂ„ en artikel om det hĂ€romdagen.
Se hĂ€r Ă€ven Inanna myten, eller Ishtar myten, dĂ„ Ishtar Ă€r ett annat namn pĂ„ gudinnan.  Jag tĂ€nker pĂ„ denna myts skapelseberĂ€ttelse och moral om öppenhet och informationstransparens, dĂ€r gudinnan Inanna/Ishtar efter att ha bekrĂ€ftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade "me" (uttalas "may").  Dessa me, varav gudaskap Ă€r en, ger hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Konsekvensen av att ge mĂ€nniskan dessa me var att mĂ€nniskan kunde bli gud, om hon sĂ„ önskade, men att hon mĂ„ste ta det goda med det dĂ„liga.  SĂ„vĂ€l me för livsglĂ€dje som me för krig.  HĂ€rur hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc.  NĂ€r gudinnans kraft avtog sĂ„ avtog Ă€ven det fria informationsutbytet, och avmystifieringen av kunskap förvĂ€ndes till motsatsen.  TĂ€nk symboliskt en vassrugg som symboliserar frĂ„n mĂ„nga förenade, mĂ„ngfald och ingen begrĂ€nsning av kreativitet och tĂ€nkande.  I motsats dĂ„ till den filosofi som pĂ„ latin stĂ„r pĂ„ de amerikanska dollarsedlarna, "E pluribus unum" - frĂ„n mĂ„nga, enhet = enandet av mĂ„ngfald.  Det senare representerar istĂ€llet det rĂ„dande gammeltestamentliga tĂ€nkandet.

Oavsett sĂ„ gĂ€ller det precis som det stĂ„r om i The Book of the Law att göra sig av med blockeringar som hindrar en att komma vidare.  SĂ„ lĂ„ngt Ă€r jag med.  Det kan förresten i vĂ„r kultur ha uppstĂ„tt ett jĂ€ttemissförstĂ„nd ang. ego.  Utan ego överlever vi inte, det Ă€r villkoren för 3D.  Döda egot och du dödar mĂ€nniskan.  Men nĂ€r jag hör att man inte ska vara sĂ„ i sitt ego tolkar och tĂ€nker jag att lyssna till sin verkliga livsmission, högre vilja, sanna vilja etc, till skillnad frĂ„n tillfĂ€lliga önskningar.  Det Ă€r sĂ„ jag menar dĂ„ jag nĂ„gon gĂ„ng skriver om de som Ă€r helt i sitt ego, att de Ă€r alltför mycket uppe i sig sjĂ€lva.  Med betoning pĂ„ alltför.  Vi ska inte vara sjĂ€lvutplĂ„nande.

Hur dĂ„ komma vidare ur den totallĂ„sning vi hamnat i?  En tillrĂ€ckligt bra idĂ©, som samtidigt de-legitimerar de verkliga, sĂ€kert hemlighĂ„llna, idĂ©er som driver "insatta", bör kunna Ă€ndra allt.  Jag har fattat vĂ€ldigt lĂ€nge att hela vĂ„r sĂ„ kallade verklighet Ă€r fejk.  Och försökt finna nycklarna till att sprĂ€cka den.

Miles Williams Mathis skriver nĂ„got mycket viktigt i slutet av en text med bevis för att Stephen Hawking bör ha avlidit c:a 1985 och sedan dess medvetet och avsiktligt ha ersatts av en bedragare,  http://milesmathis.com/hawk3.pdf :

"Just as the Modern artists are incapable of real art, the Modern physicists are incapable of real physics.  So instead they manufacture some huge pile of equations that seems (to some gullible people) to resemble physics or math, and then sell it to Congress or Parliament as cutting-edge.  The important thing is not that any physics or art gets done, but that money flows from the treasury.  It is all a colossal scam, of earth-shattering proportions.  And I mean that literally.  All the societies of this Earth are being shattered by this rampant fakery.  They are coming apart at the seams.  Not only are they being milked dry of all revenues—revenues that could and should be going to real programs—but they are being milked dry of all inspiration, all creativity, all good will, and all belief in humanity.  Human potential is shriveling up like a spider on a hot sidewalk under a magnifying glass, and these rich families are the magnifying glass.

It has to stop.  It has gotten so bad, the rich are actually undercutting themselves.  For money to be worth anything there has to be something worth buying.  The rich can no longer collect art, since they have destroyed it.  They can no longer have the joy of underwriting real science, since they have destroyed it.  They can't collect books or poetry, since they have destroyed both literature and poetry.  They can't enjoy the company of innocent youths, since they have destroyed the innocence of youth.  They can't enjoy love, because they have destroyed it for profit.  They can't enjoy beautiful architecture, because they have destroyed it.  And they can't enjoy the feeling of a day well spent, because their days aren't well spent.  That is the thing about dirty money and a dirty conscience: no matter how much you spend, you can't hire someone to clean it."

Detta med sjĂ€lvbedrĂ€geri har gĂ„tt för lĂ„ngt.  Det Ă€r ocksĂ„ som Miles Williams Mathis skriver i samma text (utlagd pĂ„ hans webbserver 19 april 2015, 23:48:02 GMT = 20 april, 01:48:02 svensk tid):

"These things do stay out of the mainstream press indefinitely, since the press is controlled.  For example, the truth about the Lincoln assassination still hasn't come out in the mainstream, 150 years later.  Odds are, no one will ever decide this for you, so you have to do your own research.  If you doubt my analysis, do your own.  This is how things now work, and if you want to know something, you have to research it and make your own decision.  Which is why I don't mind putting this on my science site.  That is what science is, after all.  Not accepting someone else's decision—which would be belief by hearsay or reputation.  Science is studying the facts yourself and coming to your own conclusions.  You cannot do science second hand.  You can learn from a teacher, but ultimately you have to be your own scientist."

Det gĂ„r inte att lita pĂ„ auktoriteter.  Jag lĂ€rde mig det den hĂ„rda vĂ€gen.  Sedan dess tror jag inte pĂ„ nĂ„gon auktoritet, allt som kommer frĂ„n autoriteter Ă€r för mig potentialiteter som mĂ„ste undersökas innan jag bildar mig en egen uppfattning.  Alternativ Fysik har jag grottat i i 10 Ă„r nu.  Miles Williams Mathis Ă€r intressant.  Se t.ex. Ovetenskapsparadigmet trĂ„den ( http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html ) och Geoengineering trĂ„den ( https://esamawuta.wordpress.com/2015/04/18/geoengineering/ ).  De Ă€r inte skrivna med falsk blygsamhet.  Varken det Miles Williams Mathis skriver eller vĂ„ra kommentarer, utan uttrycker hur vi uppfattar situationen.  Det Ă€r naturligtvis frĂ„ga om modeller.  Modeller kan alltid ersĂ€ttas med bĂ€ttre modeller, men dessa modeller Ă€r redan bĂ€ttre Ă€n nĂ„got annat jag har sett, och dĂ„ menar jag alla andra alternativmodeller, för det finns mĂ„nga som publicerat bĂ€ttre förenade fĂ€lt modeller/teorier Ă€n mainstream.

Det roliga med Miles Williams Mathis och förenade fĂ€lt teorin Ă€r förresten att han visat hur redan Newton hade den men utan att förstĂ„ det,  http://milesmathis.com/uft.html :

"I will show that Newton's famous gravitational equation is a compound equation that expresses both the gravitational field and the E/M field.  I will separate the two fields mathematically, showing the distinct equations and how they fit together.  I will then do a Relativistic transform on each new field, showing that a new Relative field equation can be achieved directly without tensors or any difficult math.  I will then re-unify these two Relative field equations into a Unified Field Equation, which I will show is just Newton's classical field with a simple transform

Once that is done, I will derive the new number for g by novel means, showing that the gravitational acceleration—newly divorced from the acceleration caused by the electrical field—must be greater than 9.8.  I will show that this is because the gravitational field and the electrical field are in vector opposition."

Han har gjort motsvarande av-mystifiering av en stor mĂ€ngd gamla "sanningar".  Han tar bort gamla missuppfattningar som ingen annan vill titta pĂ„.  Vilket Ă€r skĂ€mmigt, för ett etablissemang som i hundratals Ă„r lĂ€rt ut bullshit.  SjĂ€lvbedrĂ€geri, du vet....

Men som en dialogpartner sagt till mig:  "If you imagined yourself already to be in the age of knowledge, then the propaganda got you.  The last 5000 years, we've been under hierarchical authoritarian control.  Which is antithetical to the freedom required for The Age of Knowledge.".  HĂ€r en skiss som vill illustrera hur vi gĂ„r i cirklar:

De-loop, Re-loop, Exit box.
(Skissen finns bl.a. pĂ„ http://lege.net/medvetandeutveckling/expandera-medvetande/expandera-medvetande-stor-bild.html ,  gjord 2008-08-08.)

 

— LegeNet Holistisk detektivbyrĂ„

//

 

Alltfler kÀrnsprÀngningar visar sig ha varit fejkade. Varför?

Skicka sidan Skriv ut PDF

Studera bilderna i denna PDF pĂ„ före och efter de pĂ„stĂ„dda Bikini Atoll kĂ€rnvapentesten:  http://mileswmathis.com/bikini.pdf.  Bevisen tyder pĂ„ att Bikini Atoll kĂ€rnsprĂ€ngningarna mĂ„ste ha varit fejkade.  Och inte bara dessa sprĂ€ngningar, andra tycks ocksĂ„ vara det.  Varför?  Detta Ă€r en frĂ„ga som kan ha mycket djupgĂ„ende och intressanta konsekvenser.

Jag fann en tankevĂ€ckande teoretisk diskussion kring detta som inte utgĂ„r frĂ„n mainstream teori utan istĂ€llet utgĂ„r frĂ„n Dewey B. Larson's Reciprocal System of Theory.  Författaren sĂ€ger pĂ„ annat stĂ€lle att han varit tekniker i ett projekt Phoenix III som handlade om att förstĂ„ tid som fenomen, att projektet Ă€ven om de lyckades med en del trick inom omrĂ„det aldrig lyckades nĂ„ en förstĂ„else för fenomenet, vilket enligt författaren berodde pĂ„ att de som drev dessa projekt vanligtvis var för arroganta för att erkĂ€nna att deras vetenskap var otillrĂ€cklig.  Författaren, som kallar sig "daniel", har sedan i 30 Ă„r sjĂ€lv försökt lĂ€gga pusslet.  Han har dĂ€rvid anvĂ€nt pusselbitar sĂ„som Dewey B. Larson's Reciprocal System of Theory.

Eftersom denne daniel faktiskt fÄtt ihop en begriplig bild genom att utgÄ frÄn en helt annan teoretisk grund Àn den som lÀrs ut pÄ vÄra universitet, och dessutom en bild som inkluderar mÄnga av de pusselbitar jag sjÀlv sett passa ihop under mitt eget hittills dryga Ärtionde av att pussla ihop saker utan att binda mig vid institutionernas förklaringsmodeller, sÄ ger jag hÀr lÀnkar, referenser och Àven en bild han skapade 1996 för att försöka fÄ ordning pÄ de observationer av tid som gjorts i Phoenix III projektet.

Vi börjar med Larson's Reciprocal System of Theory.  J R har pĂ„ sin blogg en bra principbild för hur den kosmiska sektorn och den direkt observerbara sektorn interagerar i det vi kallar liv:

"
th_Merkaba

Vi uppfattar bara korta partiella sekvenser av vĂ„r verklighet som byggs upp av roterande dubbeltorus.  I och med att dubbeltorusen vibrerar lĂ€ngs med sin centrala axel ser och upplever vi ett rörligt hologram.  Det som kallas för det undermedvetna Ă€r egentligen register- och minnesenheten i hjĂ€rnan kopplad till den kosmiska processorn, ett kollektivt medvetande."  [LĂ€s mer...]

Eftersom Dewey B. Larson's Reciprocal System of Theory Ă€r en teori om allt sĂ„ förklarar teorin naturligtvis Ă€ven vad radioaktivt sönderfall Ă€r.  I ett forum diskuterades bevisen för att kĂ€rnvapentest tycks förfalskade utifrĂ„n det teoretiska ramverket RS teorin:  http://forum.antiquatis.org/viewtopic.php?f=2&t=1589

ForumĂ€garen har Ă€ven bloggat om detta:  http://www.conscioushugs.com/wheres-the-kaboom/

Jag klipper ut nÄgra snippets ur diskussionerna, men rekommenderar att sedan Ätminstonde lÀsa bloggningen:

"With no magnetic ionization, all of the 117 elements defined in the Reciprocal System's Periodic Table are stable, only becoming unstable when the magnetic ionization level is raised to 1 or more.  These cores had to have been built in space-not on a planet that has magnetic ionization levels of unity or higher.  And that gave an interesting clue as to why nuclear explosions worked for the gods of old, but probably aren't working today."  ( http://www.conscioushugs.com/wheres-the-kaboom/ )

"Now let's look at the Annunaki situation, with gold instead of uranium.  Gold is element #79, versus uranium's 92, with a base mass of just 158.  Gold can reach the thermal limit well before encountering any age limit situation, which means it could be made to explode through sufficient compression and thermal displacement.  But it requires an environmental magnetic ionization level of 2 or higher—no longer available on Earth."  (by LoneBear » Mon Feb 16, 2015 3:28 pm http://forum.antiquatis.org/viewtopic.php?f=2&t=1589 )

Först tyckte jag det skulle vara ologiskt att det alls fanns nÄgot uran pÄ jorden om till och med guld vid en tidigare högre magnetisk joniseringsnivÄ skulle varit radioaktivt, men förstod sedan att det rör sig om olika typer av radioaktiva processer sÄ Àven om uran vid en högre sÄdan nivÄ skulle varit betydligt mer radioaktivt Àn i dag sÄ skulle ÀndÄ inte allt uran försvinna omedelbart.
 

Varför skulle man dĂ„ vilja fejka att man skulle ha "gudarnas förmĂ„gor" (kĂ€rnsprĂ€ngningsmakt)?  Varför inte för att kunna bygga pĂ„ gamla rĂ€dslor för "Guds straff" om man inte gör som de som ligger bakom CFR, IMF/BIS, Bilderberggruppen o.s.v. instruerar vĂ„ra skĂ„despelar-politiker och företagsledare?  För att kunna upprĂ€tthĂ„lla det rĂ€dslobaserade hierarkiska "herrans tukt och förmaning" systemet?

DÀrför Àven lite frÄn daniel om negativa och positiva tidslinjer:

"I was listening to exopolitics expert Alfred Lambremont on a radio show1, discussing the "negative timeline" as being some kind of "synthetic quantum environment" orchestrated by the Grey ETs, stating that this negative timeline was all "made up."  Having worked as a technician on the Phoenix III project (more commonly known as the time travel aspect of the Montauk Project), I have first-hand knowledge of what was going on and what they were trying to do—and it appears they are using some of the knowledge gleamed from those experiments in geoengineering application.  In the 20 years that have passed since those experiments, I have learned much and decided to take a look at it in the context of the new knowledge provided by Dewey Larson's Reciprocal System of physical theory.2

Phoenix III was a covert attempt to determine the nature of time, if it could be manipulated, and if so, the process to do it.  Without going into details,3 the short answer is that those involved never came to an understanding of time, other than it was not what conventional physics thought it was, but were able to make use of some of the technology obtained in order to perform temporal experiments into the "past" and "future."

[...]

One of the issues was that the time travel experiments ran into a "bump," literally, crossing the 2012/2013 year boundary (conventional calendar) and at the time, it appeared to be some kind of artificial reality that was constructed by the psychic running the chair.  The "experts" did not know what to make of it, but for the most part, thought it was a realistic view of the period being viewed because it was consistent with different psychics and everyone sent forward returned with very similar information.  Looking at it now, it would seem to be more consistent with a "synthetic quantum environment," such as the one described by Lambremont, than a natural one, which may explain why it was always frozen past a specific point.  With what we know now, there is a good deal of truth to what Lambremont was discussing on that radio show."  (daniel, "Geoengineering, Chemtrails, HAARP, World Orders, Time Lines and Ascension" [PDF].)

daniel bloggar:

"One of the things that happened during the Phoenix III experiments was that we did encounter some kind of distortion, referred to as a "bump," when temporal rotation had reached about 1.5 full cycles of Earth's orbit, at the zero crossing.  Earth's cycle is like biorhythm that recurs every 20 years.  This was in 1983, so it was estimated that something was going to happen around 2013.  This, of course, was close to the famed Mayan "end date" of December 21, 2012, so that got connected with this phenomenon, even though the actual data indicated that the bump was not only later on (mid-2013), it also lasted longer.  It was more like a "hill" in the timeline, than tripping over a string and causing instant, massive change.  But nobody had any idea of what it was, nor what it meant."  (Se vidare  http://www.conscioushugs.com/rubicon/ .)

HÀr en bild han gjorde Är 1996 pÄ en Amiga 500, för att försöka förstÄ detta:

th_Merkaba

 

Mer att lÀsa frÄn daniel, helt nyligen uppdaterat frÄn hans arkiv:
 

 

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

//

 

Kommentar frĂ„n J R  2015-04-09 23:41:48:

Den snurrande figuren ovan i citatet frĂ„n min blogg https://esamawuta.wordpress.com/2015/04/05/make-my-day/, Ă€r en grov förenkling men ger en uppfattning om hur komplex verkligheten Ă€r och varför vi bara uppfattar 5% av universum.  AlltsĂ„ hur vi blir lĂ€tta offer för manipulation.  HĂ€r följer ett 30 minuters sammandrag av ett antal miljarder Ă„rs utveckling.  En kort film som ocksĂ„ visar hur grundĂ€mnen och molekyler skapas med frekvenser, Walter Russells periodiska system med oktavfördelning gĂ€ller lika bra för dessa rörliga figurer som hans teckningar för nĂ€stan 100 Ă„r sedan:  http://www.youtube.com/watch?v=9oSePXRbW9o
Sedan en kort film om hur det egentligen Ă€r i Fibonaccis vĂ€rld av siffror:  http://www.youtube.com/watch?v=kxuU8jYkA1k
Till sist om hur universum expanderar och komprimeras enligt samma princip:  http://www.youtube.com/watch?v=EKtevjrZOGs
Dessa klipp visar de fem procent vi uppfattar.  DĂ„ kanske man kan förestĂ€lla sej resten, alltsĂ„ det vi inte vet.
Denna kompression-expansionsprocess tar ju ett antal eoner, likadant som solens och jordens faser som varar under miljoner Ă„r och allt annat som vi upplever med vĂ„ra sinnen.  Observera att i centrum pĂ„ varje torus sĂ„ bildas det kontinuerligt med jĂ€mna mellanrum en vit prick.  DĂ€r börjar Miles Mathis laddningsfĂ€lt, det subatomĂ€ra skiktet som Walter Russell beskriver som Kunskap.  DĂ€rifrĂ„n utgĂ„r ocksĂ„ den simulering som vi uppfattar som verklighet.  JR

 

Kommentar frĂ„n J R  2015-04-11 14:57:33:

Det Ă€r alltid intressant att jĂ€mföra olika teorier och Dewey B. Larson stĂ€mmer bra överens med Walter Russells bild av det som vi uppfattar med vĂ„ra sinnen.  Mycket av detta Ă€r givetvis förvrĂ€ngt av dagens styrda informationsflöde.  SĂ„ledes motsvarar Russells kompressionsfas Larsons expansion i tid, Russells kompression sker i det subatomĂ€ra skiktet.  Den uppfattar vi inte utan noterar enbart expansionen.  Det mĂ€rks inte minst i den officiella teorin om ett med ljusets hastighet expanderande universum.  Walter Russell framhĂ„ller att planetsystemets ursprung Ă€r solen och att planeterna avsöndrats under en evolutionsprocess.  För att ocksĂ„ visa pĂ„ sambandet till Dewey B. Larsons reciproka teori kan man titta pĂ„ hur solens ursprung till planetsystem enligt Larson följer en standardprocedur dĂ€r det alltid bildas Ă„tta satelliter i form av planeter runt en sol.  Planeternas positioner Ă€r uppdelade i tvĂ„ grupper om fyra delade av ett asteroidbĂ€lte.  Allt söker balans och utan att nĂ€rmare behöva gĂ„ in pĂ„ hur gravitation uppkommer sĂ„ kan man ocksĂ„ med avstĂ„ndet till solen dividerat med jordens avstĂ„nd till asteroidbĂ€ltet visa att allt rör sej runt det gyllene snittet.  Solens genomsnittsavstĂ„nd till asteroidbĂ€ltet 2,42 AU dividerat med jordens medelavstĂ„nd 1,49 AU ger 1,62.  Inte sĂ„ lĂ„ngt frĂ„n 1,618 som Ă€r det gyllene snittet.  Lite mera om phi:
http://www.goldennumber.net/solar-system/
http://milesmathis.com/phi.html

/JR

 

Kommentar frĂ„n En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet  2015-04-11 16:35:00:

Den hĂ€r artikeln och Ă€mnet Ă€r naturligtvis inte riktad till den bredare publik som nöjer sig med allmĂ€nt accepterade uppgifter.  I en kort tre sidors PDF benĂ€mnd "The Uncommitted Investigator" beskriver daniel hur han ser pĂ„ skillnaden mellan att söka inom de grĂ€nser man har blivit lĂ€rd, och att vĂ„ga slĂ€ppa det man har blivit lĂ€rd för att se om inte verkligheten blir mycket enklare att förstĂ„ med ett annat angreppssĂ€tt.  Det han sĂ„ bra beskriver Ă€r vad jag sjĂ€lv ocksĂ„ har kommit fram till.  ("The_Uncommitted_Investigator_Phoenix_III_Daniel.pdf", http://lege.net/Phoenix_III_Daniel/The_Uncommitted_Investigator_Phoenix_III_Daniel.pdf.)

Nu Ă€r det naturligtvis aldrig enkelt att göra sig av med en livstid av förutfattade meningar, sĂ„ i den meningen Ă€r ett annat angreppssĂ€tt, oavsett hur enkelt allt i slutĂ€ndan blir genom ett sĂ„dant, inte i praktiken enkelt.  Och framför allt kan det i dagslĂ€get inte tilltala en bredare publik.  Det Ă€r dock tillrĂ€ckligt att en liten men vĂ€xande klick tĂ€nker olovandes*, pĂ„ egen hand, för att föra tĂ€nkandet framĂ„t.  Den breda publiken fĂ„r komma efter, nĂ€r tillrĂ€ckligt mĂ„nga har förstĂ„tt tillrĂ€ckligt mycket för att "100:e apan" fenomenet ska ha hunnit verka.  (Principen för hur detta fenomen fungerar blir ocksĂ„ vĂ€ldigt tydlig, för den som förstĂ„r det daniel skriver.  Fenomenet Ă€r verkligt.)

*:  Att tĂ€nka olovandes Ă€r myntat av Tage Danielsson i Tankar frĂ„n roten, 1974,  "Kunskap Ă€r makt, som sagt var, men det vet ju alla att det inte Ă€r bra med för mycket makt.  Skolöverstyrelsens strĂ€van Ă€r ocksĂ„ mycket riktigt att göra undervisningen lite sĂ€mre vartefter.  Annars vet man ju aldrig vilka smĂ„ maktgalningar som kan gĂ„ och lĂ€ra sej allt möjligt olovandes."  (s. 18)

FrÄn lÀnken nyss:

The research I put forth is not secret, it is just the "common factor" to a lot of other research done by dozens of other uncommitted investigators over the last 200 years.  The references I give can be found in most public libraries.
Take a dose of Larson, Maxwell, Steinmetz, Keely and Tesla, mix with some medieval Christianity, Vedic epics and Hermes Trismegistus, shake well (shaken, not stirred), and season with a good dose of Sumerian mythology and Celtic folklore.  What you get from that concoction is the knowledge that was forbidden by the gods—the "secret science" that contradicts everything you know!
It takes the mind a while to unlearn everything it has been programmed to believe by those powers that be.  My papers directly contradict everything you've been taught as "truth."

[ ... ]

So when you read my papers and start screaming, "That's wrong!  I was taught that...," remember that I've heard it all before.  I was taught it all before!  And I used to believe it!  Then I found none of what I was taught came close to explaining the things I saw and worked with, forcing me to accept that everything I knew was wrong.  It took a lot of time and effort to work around all those built-in biases—and they put up quite a fight—but once I was able to steer myself clear and take a clean look at what now seems obvious, a much simpler view of the universe emerged—one that opens the doors to some amazing possibilities.

Det blir som att bryta igenom mycket stora cementhinder i det egna mentala landskapet, att ta till sig saker som att universum inte bestĂ„r av materia utan av rörelse, att förĂ€ndring i sĂ„dan rörelse utgör rumtiden.  Eller att ljushastigheten skulle vara det som skiljer rumtiden frĂ„n tidrymden.  Att vi uppfattar en liten del av verkligeten, men att vi Ă€r pĂ„ en "resa" att uppfatta mer och mer.  Och att det i 1000-tals Ă„r funnits en kraftfull "invallning" som hela tiden velat styra in oss i Ă„tervĂ€ndsgrĂ€nder dĂ€r vi visserligen har praktiska ingenjörsmĂ€ssiga förmĂ„gor, men dĂ€r vi sedan inte kommer framĂ„t.

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

 

Kommentar frĂ„n J R  2015-04-11 18:43:35:

Jag vet inte om det Ă€r skillnad pĂ„ rumtid och tidsrymd.  Det Ă€r nog bara Russell och Larson som i princip vĂ€nder pĂ„ begreppen med kompression av materia och expansion av tid.  Ingen av dem nĂ€mner ett subatomĂ€rt skikt a la Miles Mathis utan de rör sej bĂ€gge tvĂ„ i nĂ„got som de sjĂ€lv inte nĂ€mner men underförstĂ„tt syftade pĂ„.  Miles M har ju fortfarande bara sin hypotes Ă€ven om allt verkar stĂ€mma i en strikt mekanisk miljö med kausalitet.  Jag har Russells beskrivning av ljushastigheten: "repetition of illusion from wave field to wave field at the rate of 186400 miles per second.  That is the speed in which every action-reaction anywhere repeats itself." (sid 117, The Secret of Light).  Enligt Miles Ms teori Ă€r det enbart fotonen som kan uppnĂ„ c, förutom den skalĂ€ra vĂ„gen som kan gĂ„ Ă€nnu fortare.  Men det kanske Ă€r skillnaden i den skalĂ€ra vĂ„gen till c som Ă€r kopplingen rumtid-tidsrymd?  Mycket semantik och alla visualiserar detaljer pĂ„ olika sĂ€tt.  JR

 

Kommentar frĂ„n J R  2015-04-11 21:28:18:

En ytterligare kĂ€lla till missförstĂ„nd om c Ă€r att det Ă€r enbart Miles Mathis som beskriver ljuset som en vĂ„g frĂ„n fotonspinnet och inte en vĂ„grörelse i materia.  Det Ă€r dĂ€rför det bara Ă€r fotonen som gĂ„r i c, ju större spinnen blir desto mera minskar hastigheten nĂ€r partikeln tar upp moment.  C kan alltsĂ„ betraktas som en materiakonstant och en egenskap hos materia.
FrÄn http://milesmathis.com/entang.html
"In this way: since each photon has both a turning clock and a vector, each photon has both a wave motion and a linear motion.  This means that the wave belongs to each photon, not to the set of photons.  This is revolutionary because, in this way, light is no longer analogous to sound: it is not a field wave, but a particle with spin.  The wave belongs to each particle, and may be assigned to a mechanical motion: spin.  If each photon has a real spin with a real wavelength and a real period of rotation, then we can use that period of rotation to track it."
HĂ€r saknas ett interface till Walter Russell som jag tror finns i det jag kallar protonpumpen, dvs vĂ€xellĂ„dan dĂ€r det elektriska universum skapas.  AlltsĂ„ dĂ€r Fibonacci och fraktala uppbyggnaden tar vid och dĂ€r E/M-vĂ„gen börjar att byggas upp frĂ„n ett subatomĂ€rt skikt.  JR

 
[No more comments.]

 

FrÄn orÀtt till rÀtt

Skicka sidan Skriv ut PDF

VĂ„ra skandinaviska lĂ€nder verkar ha lĂ€mnat sina respektive grundlagar lĂ„ngt bakom sig för att nu inte vara nĂ„got annat Ă€r en sorts affĂ€rsrörelser som lĂ„tsas vara folkstyre.  I Norge diskuteras en Folkdomstol som ska ta stĂ€llning till en enda frĂ„ga:  Är staten legitim?  Min tanke Ă€r att efter sĂ„dan Folkdomstol kan ett fungerande land konstituera sig, enligt Natural Law / mĂ€nniskorĂ€tts-principer.  Men först mĂ„ste den totala frĂ„nvaron av legitimitet för det rĂ„dande systemet demaskeras.  De grundlĂ€ggande principerna kan kondenseras ned till:

 1. En organisation sÄsom t.ex. en stat kan endast ha sÄdana privilegier som den av fri vilja har fÄtt frÄn individer.
 2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer dĂ€rför ger bort privilegier till nĂ„gon organisation som inte axlar Ă„tföljande ansvar och skyldigheter kvarstĂ„r dĂ€rför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

I en handling som tydligen var sÄ kÀnslig att den i somras smusslades undan av rÄdman Ulf Ljungdahl utvecklade jag detta nÄgot:

Av dessa fundamentala sjÀlvklarheter följer att nÀr rÀttigheter en organisation sÄsom staten av levande mÀnniskor pÄstÄs ha inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen pÄstÄs ha, dÄ kvarstÄr sÄdant ansvar och sÄdana skyldigheter hos de levande mÀnniskor som pÄstÄr nÄgot i organisationens namn.

NÀr en individ gentemot en annan individ pÄstÄr att ett krav eller en rÀtt föreligger, och detta bestrides, dÄ har den första individen att bevisa sitt pÄstÄende eller ta bort sitt krav.

NÀr en organisation gentemot en individ pÄstÄr att ett krav eller en rÀtt föreligger, dÄ gÀller till att börja med samma sak, men eftersom organisationen Àr en legal fiktion sÄ faller ansvar och skyldigheter i den mÄn organisationen inte tar detta ansvar och accepterar dessa skyldigheter tillbaka pÄ de individer som agerat i organisationens namn.

Staten eller myndigheter kan inte heller ha rĂ€tt att diktera villkor under vilka en individ skulle kunna söka rĂ€tt som inte en individ lika vĂ€l skulle kunna ha.  Staten kan inte legitimt diktera villkor för hur jag skulle eller inte skulle kunna krĂ€va min rĂ€tt.

Om staten av individer som agerar i statens namn pÄstÄs ha sÄdana illegitima rÀttigheter sÄ faller dÀrför, i den mÄn staten inte faktiskt de-facto tar motsvarande ansvar och accepterar motsvarande skyldigheter, dessa ansvar och skyldigheter tillbaka pÄ de som agerat i statens namn.

Som ovan förklaras med grundlĂ€ggande filosofiskt resonemang, vilket ju Ă€r den sorts resonemang som alla mĂ€nskliga rĂ€ttigheter utgĂ„r frĂ„n, ingen "lag" som anses göra en enskild utan ansvar för dess gĂ€rningar gentemot andra enskilda ger denna enskilda verklig ansvarsfrihet.  DĂ€rför Ă€r t.ex. SkadestĂ„ndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732) ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 ) dĂ€r det allmĂ€nna försöker felaktigt lĂ€ra sina tjĂ€nstemĂ€n att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig, inte korrekt och kan i strid med verkliga rĂ€ttsprinciper bara upprĂ€tthĂ„llas genom vĂ„ldsmonopol.

Jag har förklarat detta sÄ hÀr för olika jurister:

Tre "nivÄer" av lag

Man kan sĂ€ga att det finns tre "nivĂ„er" av lag dĂ€r de tvĂ„ högre Ă€r av intresse.  Den första Ă€r vad domstolarna i praktiken anvĂ€nder i brottmĂ„l, men de kunde i sĂ„ fall lika gĂ€rna delge sina beslut utan förhandling (vilket de vĂ€l snart kommer att göra, och kalla det "förenklad process"), för pĂ„ denna nivĂ„n applicerar de endast paragrafer pĂ„ vad som har hĂ€nt.

PÄ nÀsta nivÄ, som har stöd i grundlagen men i stort sett saknar implementation i övrig lagstiftning, sÄ kan En som lidit skada genom det allmÀnna anvÀnda sig av att det svenska sÄ kallade rÀttsvÀsendet bryter mot sina egna regler "sÄ det stÄr hÀrliga till", genom att i stort sett ignorera EU-rÀtten.

Den tredje nivÄn Àr att bygga pÄ handelslagstiftning, avtalrÀtt, natural law principer, mÀnskliga rÀttigheter o.s.v., och detta genom att frikoppla sig frÄn det "frivilliga" förknippandet med begreppet "person", som ju sÄsom juridisk fiktion helt saknar mÀnskliga rÀttigheter utan endast har sÄdana privilegier som (handels-)systemet har utdelat.

Problemet Ă€r inte att lag saknas, problemet Ă€r att den ignoreras.  Hela rĂ€ttssystemet sysslar med bedrĂ€geri dĂ„ de bevisligen inte bemöter eller accepterar bevis.
 

Myndighetsoansvarighet institutionaliserad

Det Ă€r viktigt att desarmera förtryckarverktyget paragrafrytteri för detta anvĂ€nds för att hĂ„lla folk nere mentalt och pĂ„ alla vis, medan systemet redan i grundlagen skyddar de största brottslingarna inte minst genom sekretesslagstiftningen och genom att definiera sig sjĂ€lva som bortom lagen, se t.ex. SkadestĂ„ndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 7 §  "Talan om ersĂ€ttning enligt 2 § fĂ„r inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet upphĂ€vts eller Ă€ndrats.  SĂ„dan talan fĂ„r inte heller föras med anledning av beslut av lĂ€gre myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, utan att beslutet upphĂ€vts eller Ă€ndrats.  Lag (2010:1458)."  ( https://lagen.nu/1972:207#K3P7S1 )
jÀmfört med
SkadestĂ„ndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 §  "Staten eller en kommun skall ersĂ€tta

 1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vÄllas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och
 2. skada pĂ„ grund av att nĂ„gon annan krĂ€nks pĂ„ sĂ€tt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sĂ„dan myndighetsutövning.  Lag (2001:732)."  ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 )

Jag har sjĂ€lv varit inblandad i ett flertal fall dĂ€r högsta regeringsorgan lagt locket pĂ„ i strid med alla andra lagar utom de som sĂ€ger att regeringen inte kan stĂ€llas till ansvar för nĂ„gonting över huvud taget.  Men inte ens dessa lagar stĂ„r över EU-rĂ€tt och MĂ€nskliga RĂ€ttigheter.
 

PÄ "nivÄ tvÄ" kan det allmÀnna, men inte enskild tjÀnsteman, stÀllas till ansvar

OvanstĂ„ende ansvarsfriskrivning av det allmĂ€nna kan alltsĂ„ enkelt desarmeras redan med ett gemensamhetsrĂ€ttsligt skadestĂ„ndsyrkande dĂ„ det i gemensamrĂ€tten finns prejudikat för att nationell domstol mĂ„ste gĂ„ utöver eller bortse frĂ„n nationell rĂ€tt för att tillförsĂ€kra enskilda deras rĂ€ttigheter.  Vid lagkonflikt ska en svensk regel som strider mot EG-rĂ€tten sĂ€ttas Ă„t sidan.  Detta eftersom den svenska regeln beslutats av en instans som - inte lĂ€ngre - Ă€r behörig normgivare.  (Se den statliga utredningen av Anna Skarhed SOU 1997:194 Det allmĂ€nnas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG regler, http://regeringen.se/content/1/c4/13/26/72732670.pdf PDF s. 121, 131 enligt vad som kan lĂ€sas i sjĂ€lva dokumentet.)

Dock Ă€r fortfarande den enskilde tjĂ€nstemannen skyddad i sin myndighetsutövning nĂ€r En under den juridiska "masken" eller "hatten" person enligt ovan tar gemensamrĂ€tt till hjĂ€lp för att fĂ„ upprĂ€ttelse för ett övergrepp begĂ„nget t.ex. av rĂ€ttssystemet eller annan myndighet eller tjĂ€nsteman.  Se citat ovan ur SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732). ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 .)  D.v.s. det allmĂ€nna har lĂ€rt sina tjĂ€nstemĂ€n att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig.
 

PÄ "nivÄ tre" har alla sÄvÀl fullstÀndiga rÀttigheter som Ätföljande ansvar och risk

I följande förklaring har Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form anvĂ€nts för att finna definitioner pĂ„ ordens betydelse.  Tolkning och sprĂ„k ska ej beblandas med andra tolkningssĂ€tt som, men ej begrĂ€nsat till, lagsprĂ„kets slĂ€ktskap med svenskan.

Lag och rĂ€tt Ă€r idag ersatt med ett system baserat pĂ„ handel dĂ€r metoden antagande har satts i system pĂ„ sĂ„ sĂ€tt att domstol, Ă„klagare, polisvĂ€sende med flera, anser att mĂ€nniskan opererar under en juridisk abstraktion, en person, vilken Ă€r likstĂ€lld med ett bolag och dĂ€rmed har avhĂ€nt sig sina lagstadgade mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ,  sökord "person") ger:  [fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]  Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.  Denna person Ă€r en juridisk fiktion som Ă€r likstĂ€lld med ett bolag i juridisk mening.

Vidare har den statliga funktionen domstol bolagiserats och bedriver under skenet av lag och rĂ€tt handel.  Bolagisering gĂ€ller Ă€ven Ă„klagare, polis med flera sĂ„ kallade statliga enheter, som i enlighet med offentliga uppgifter frĂ„n Skatteverket, SKV samt Svensk Författningssamling Ă€r nĂ€ringsdrivande ekonomiska enheteter.  T.ex. Ă€r POLISMYNDIGHETEN 202100-0076, SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 med flera sĂ„ kallade statliga enheter registrerade för F-Skatt.  F-skatt tilldelas endast den som bedriver eller avser bedriva nĂ€ringsverksamhet.  Det framgĂ„r tydligt enligt uppgifter pĂ„ SKV's publika hemsida: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt.4.18e1b10334ebe8bc80003982.html, klicka pĂ„ "Vem kan bli godkĂ€nd för F-skatt och vad innebĂ€r det?"  HĂ€r framgĂ„r det att:

Villkoret för att bli godkÀnd för F-skatt Àr att du

  - bedriver nĂ€ringsverksamhet
  - avser att bedriva nĂ€ringsverksamhet
  - har lĂ€mnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Vidare regleras F-skatt i Skatteförfarandelagen (2011:1244) 9 kap. GodkĂ€nnande för F-skatt, FörutsĂ€ttningarna för godkĂ€nnande, 1 § 1 st.  Skatteverket ska efter ansökan godkĂ€nna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva nĂ€ringsverksamhet i Sverige för F-skatt.  ( https://lagen.nu/2011:1244#K9 .)

Handel regleras av kontrakt, vilka vid accept Ă€r att betrakta som lag.  Av detta följer att det Ă€r av största vikt att kĂ€nna till vilka villkor, bĂ„de uttryckta och antagna, som dessa handelskontrakt innehĂ„ller.

Har skrivit sĂ„ hĂ€r till jurister:  Det Ă€r av din hantering helt uppenbart att du sjĂ€lv Ă€r en av dem som tror att du Ă€r utan enskilt ansvar och risk.  Du kan sjĂ€lv rikta skadestĂ„ndsansprĂ„k mot det allmĂ€nna för att du har förts i villfarelse och dĂ€rmed genom din felaktiga uppfostran och indoktrinering kallad utbildning bringats i uppfattningen att du inte behöver ta enskilt ansvar.

Jag har inte presenterat mig som En under den juridiska "masken" eller "hatten" person.  Person Ă€r en slavmask.  Som person har jag inga rĂ€ttigheter utan endast sĂ„dana privilegier som staten utdelat.  RĂ€tten att inte vara tvungen att identifieras med den juridiska "masken" eller "hatten" person ges i mĂ€nskliga rĂ€ttigheter genom att det Ă€r en rĂ€ttighet men dĂ€rför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.

Det Ă€r viktigt för dig att förstĂ„ att det inte Ă€r den slavmask jag anses ha rĂ€tt att anvĂ€nda som du har att göra med, utan du har med En att göra.  En som stĂ„r under fullstĂ€ndiga universella sĂ„vĂ€l rĂ€ttigheter som ansvar och skyldigheter.  NĂ€r du har med En att göra Ă€r du inte skyddad av din slavmask.  DĂ„ gĂ€ller istĂ€llet sĂ„vĂ€l fullstĂ€ndiga universella rĂ€ttigheter som ansvar och skyldigheter Ă€ven för dig.  Genom att du i enlighet med mina delgivna villkor för pĂ„tvingad handel har ingĂ„tt i handel med mig sĂ„ har du dĂ€rför fullstĂ€ndigt enskilt ansvar för detta val.

Ingen har tĂ€nkt pĂ„ att frĂ„ga mig vilka mina motkrav skulle vara för att ingĂ„ i handel.  Eftersom jag har tvingats in i handel utan att ha blivit tillfrĂ„gad om vilka mina villkor för sĂ„dan handel skulle vara sĂ„ har jag dĂ€rför i efterhand fĂ„tt ange dessa villkor för att rĂ€dda alla som pĂ„tvingat mig handel frĂ„n slaveri.
 

Hur vi i full överensstÀmmelse med mÀnskliga rÀttigheter "frivilligt" har lÄtit oss förslavas

Den som önskar befria sig ur slaveri mĂ„ste alltsĂ„ befria sig ur förestĂ€llningen att man Ă€r den person man har rĂ€tt att anvĂ€nda, men inte har skyldighet att alltid upptrĂ€da i egenskap av.  Det Ă€r genom den juridiska "masken" eller "hatten" "person" som vi i full överensstĂ€mmelse med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter "frivilligt" har lĂ„tit oss förslavas.  Fundera ett ögonblick över varför regeringens hemsida om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ligger under Arbetsmarknadsdepartementet - tyder pĂ„ att mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i handelsomrĂ„det Sverige huvudsakligen ses som ett slavregleringsproblem.
 

"Fysisk person"

Den som söker kringĂ„ ovanstĂ„ende rĂ€ttsförhĂ„llanden genom att hĂ€nvisa till "fysisk person" mĂ„ste dĂ€rvid redovisa hur ett sĂ„dant monster kan skapas.  För utan nĂ„gon vetenskaplig studie av hur befruktning mellan juridisk fiktion och levande mĂ€nniska samt fosterutvecklingen av densamma rent fysiskt gĂ„r till sĂ„ kan begreppet inte ses som nĂ„got annat Ă€n juristers feberfantasier.

Det finns somliga som försöker tillrĂ€ttavisa mig att jag inte anvĂ€nder korrekta juridiska termer.  De har inte avprogrammerat sig sjĂ€lva ur de juridiska religiösa sakramenten, som mĂ„ste avslöjas de ocksĂ„.  Jag tĂ€nker dĂ„ pĂ„ de som vill att jag anvĂ€nder begreppet "fysisk person".  Jag svarar som följer pĂ„ det:

"fysisk person" finns ej, Ă€ven om lagstiftare laglöst anvĂ€nder begreppet.  (I sig möjlighet för skadestĂ„ndsansprĂ„k.)  Eftersom "fysisk person" ej finns annat Ă€n som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i nĂ„gon av de lagar som anvĂ€nder begreppet sĂ„ mĂ„ste den sĂ„ kallade "fysiska person" skattemyndigheten registrerat antingen anses helt sakna existens, vilket jag inte tror de som ansvarar för beskattning riktigt skulle uppskatta, eller ocksĂ„ mĂ„ste den anses vara en folkbokförd person.  Jmf. folkbokföringslagen om personnummer, etc.  Folkbokföringslag (1991:481) 2 § 1 st.  Ett barn som föds levande hĂ€r i landet ska folkbokföras om modern Ă€r folkbokförd eller om fadern Ă€r folkbokförd och  ( https://lagen.nu/1991:481#P2S1 ),  Folkbokföringslag (1991:481) 18 § 1 st.  För varje folkbokförd person faststĂ€lls ett personnummer som identitetsbeteckning.  Personnumret innehĂ„ller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.  ( https://lagen.nu/1991:481#P18S1 .)
HĂ€rav ses att barn folkbokförs och att folkbokförd person, vilket Ă€r vad folkbokföringen skapar, ges ett personnummer.  Det stĂ„r inget i denna lag om att folkbokföringspersonen skulle vara fysisk.  Alla lagreferenser till "fysisk person" bör bytas ut till "folkbokförd person", dĂ„ det senare Ă€r en rationell juridisk fiktion medan det förra Ă€r ett irrationellt och obegripligt begrepp i stil med religiösa d:o.  Den internationella konventionen Ă€r SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter, dĂ€r det stĂ„r att "Del III, Artikel 24    2. Varje barn skall registreras omedelbart efter födseln och ges ett namn    3. Varje barn har rĂ€tt att förvĂ€rva ett medborgarskap."
Av den internationella konventionstexten framgĂ„r att varje barn har rĂ€tt att förvĂ€rva ett medborgarskap.  Inte heller hĂ€r stĂ„r det nĂ„got om att barnet skulle vara eller skulle bli en "fysisk person".

En person Ă€r en "mask", en "hatt", som kan vara och i enlighet med SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter och Folkbokföringslag (1991:481) Ă€r en registerpost i medborgarförteckningen.  Jag Ă€r ingen registerpost.

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

//

 

Tre sÀtt att förklara person som spelbricka i handelssystem

Skicka sidan Skriv ut PDF

Först utifrÄn mÀnskliga rÀttigheter

Jag har hĂ€r anvĂ€nt mig av Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form för att finna definitioner pĂ„ ordens betydelse ( http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ).  Tolkning och sprĂ„k av det jag nu delger er ska ej beblandas med andra tolkningssĂ€tt som, men ej begrĂ€nsat till, lagsprĂ„kets slĂ€ktskap med svenskan.  Jag har tagit Trafikförordningen som utgĂ„ngspunkt, som gĂ€ller personer, förare, fordon o.s.v..  Jag nöjer mig hĂ€r nedan att utreda vad en person Ă€r.

— Vad Ă€r dĂ„ person?

SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ,  sökord "person") ger:

[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skÄdespelare), roll, karaktÀr, personlighet, mÀnniska; möjl. av etruskiskt urspr.]

Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.

Denna person Àr en juridisk fiktion som Àr likstÀlld med ett bolag i juridisk mening,
 

FN's AllmÀnna förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna

Artikel 6
Var och en har rÀtt att överallt erkÀnnas som en person i lagens mening.

— Detta innebĂ€r att:
Med var och en avses alla mĂ€nniskor.  Denna artikel ger alltsĂ„ varje mĂ€nniska rĂ€tt att erkĂ€nnas som en person i lagens mening.
Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person Àr att likstÀlla med ett bolag i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhÄlla mÀnskliga rÀttigheter, dÄ den Àr skapad av mÀnniskor och Àr en juridisk fiktion.
Av detta följer att om En skulle vÀlja att lÄta sig erkÀnnas som person i lagens mening, avhÀnder En sig sina mÀnskliga rÀttigheter.
Artikeln skĂ€nker alltsĂ„ denna rĂ€tt och implicit visar den pĂ„ att var och En ej kan frĂ„ntas sin rĂ€tt att vara den hon Ă€r och dĂ€rmed förlora sina mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Vad var och En dock kan göra Ă€r att frivilligt avtala bort dessa rĂ€ttigheter genom att lĂ„ta sig erkĂ€nnas som person.

Artikel 4
Ingen fÄr hÄllas i slaveri eller trÀldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

— Detta innebĂ€r att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjÀnst under handel, Àger jag rÀtt att sjÀlv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen fÄr tvingas att tillhöra en sammanslutning.

— Detta innebĂ€r att:
Jag frivilligt mÄste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring fÄr tolkas som att det innebÀr en rÀtt för en stat, en grupp eller en enskild person att Àgna sig Ät en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra nÄgon av de rÀttigheter eller friheter som anges i förklaringen.

— Detta innebĂ€r att:
Jag har rĂ€tt att erkĂ€nnas som jag Ă€r, jag kan inte antas eller tvingas erkĂ€nnas som person.  Ingen har rĂ€tt att pĂ„tvinga mig utförande av tjĂ€nst utan att mina motkrav Ă€r tillgodosedda.
Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

 

RĂ€tten att inte vara tvungen att identifieras med juridisk person ges alltsĂ„ i mĂ€nskliga rĂ€ttigheter genom att det Ă€r en rĂ€ttighet men dĂ€rför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.  Eftersom grundlag gĂ„r före lag  (RF kap. 12, 10 § 2 st.  Lag (2010:1408))  och eftersom grundlag anger att ingen lag eller annan föreskrift fĂ„r meddelas i strid med konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna o.s.v.  (RF kap. 2, 19 §.  Lag (2010:1408))  och eftersom enligt samma grundlag föreskrift i strid med grundlag ej fĂ„r tillĂ€mpas  (RF kap. 12, 10 §.  Lag (2010:1408))  betyder det att förhĂ„llandet att jag delgett dessa förhĂ„llanden och denna min rĂ€tt innebĂ€r att ni enligt grundlag, gemensamrĂ€tt och mĂ€nskliga rĂ€ttigheter Ă€r förhindrade att i strid med min uttryckliga instruktion bemöta den juridiska personen.  FN's AllmĂ€nna förklaring om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna Artikel 30, min markering:  "Ingenting i denna förklaring fĂ„r tolkas som att det innebĂ€r en rĂ€tt för en stat, en grupp eller en enskild person att Ă€gna sig Ă„t en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra nĂ„gon av de rĂ€ttigheter eller friheter som anges i förklaringen."

Enligt ratificierade internationella konventioner införda i de olika nationella folkbokföringslag-stiftningarna sĂ„som i den svenska d:o Ă€r det som ovan förklarats alltsĂ„ en rĂ€ttighet men dĂ€rför inte en skyldighet att betraktas som en person.  En person Ă€r en juridisk mask som av lagstiftarna tilldelas privilegier medan redan FN's konvention om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna som via svensk grundlag stĂ„r över vanlig svensk lag* innebĂ€r att en mĂ€nniska har oförytterliga rĂ€ttigheter.  (I senare översĂ€ttningar har man anvĂ€nt det betydligt vekare obestridliga, men det Ă€r inte alls samma sak, se SAOB / Svenska Akademiens ordbok.)

*: Regeringsformen  (1974:152) 2 kap 19 §  "Lag eller annan föreskrift fĂ„r inte meddelas i strid med Sveriges Ă„taganden pĂ„ grund av den europeiska konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna.  Lag (2010:1408)."  ( https://lagen.nu/1974:152#K2P19 .)

Den som önskar befria sig ur slaveri mĂ„ste alltsĂ„ befria sig ur förestĂ€llningen att man Ă€r den person man har rĂ€tt att anvĂ€nda, men inte har skyldighet att alltid upptrĂ€da i egenskap av.  Det Ă€r genom den juridiska masken eller "hatten" "person" som vi i full överensstĂ€mmelse med mĂ€nskliga rĂ€ttigheter "frivilligt" har lĂ„tit oss förslavas.  Fundera ett ögonblick över varför regeringens hemsida om mĂ€nskliga rĂ€ttigheter ligger under Arbetsmarknadsdepartementet - tyder pĂ„ att mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i handelsomrĂ„det Sverige huvudsakligen ses som ett slavregleringsproblem.

VĂ€rt att notera i detta sammanhang Ă€r att ingen lag eller domstol stĂ„r över EU-rĂ€tt och ratificierade internationella konventioner som genom Grundlag Ă€r högsta lag.  Anna Skarhed förklarade i SOU 1997:194 att EG-rĂ€tten ger rĂ€tt till skadestĂ„nd Ă€ven för beslut av de högsta statsorganen, sĂ„som regering, Högsta domstol etc, trots att det enligt SkadestĂ„ndslag (SkL) (1972:207) 3 kap 7 § ( https://lagen.nu/1972:207#K3P7S1 ) inte ska gĂ„ att fĂ„ ersĂ€ttning med anledning av beslut av riksdagen, regeringen eller de högsta domstolarna sĂ„vida inte beslutet blivit upphĂ€vt eller Ă€ndrat.
 

Sedan förklarat utifrÄn svensk handels- och rÀttshistoria

Även genom den svenska rĂ€ttshistorien inses att person Ă€r ett slags abstrakt handelskonto jĂ€mförbart med ett bankkonto.  Detta genom att det fram till Ă„r 1864 via  Handelsbalk (1736:0123 2)  krĂ€vdes sĂ„ kallat  Burskap  för att bedriva handel, men efter detta datum infördes sĂ„ kallad allmĂ€n nĂ€ringsfrihet, vilket ju sker genom person.  HĂ€rav förstĂ„s att person Ă€r dagens motsvarighet till burskap, och att alla transaktioner genom person Ă€r handel.  En person Ă€r alltsĂ„ ungefĂ€r som ett konto som du kan genomföra transaktioner med.  Kontonumret pĂ„ detta personkonto kallas personnummer.  PĂ„ Nordea kan du direkt genomföra transaktioner med det, det kallas t.o.m. personkonto dĂ€r.  Men Ă€r personkontot pĂ„ Nordea (eller pĂ„ andra stĂ€llen dĂ€r du anvĂ€nder person för handel, med eller utan kontonumret personnummer) fysiskt?  Kan du gĂ„ in i datorn och rent fysiskt plocka ut just ditt personkonto?  "Hej, jag vill krypa in i ert datorsystem för att hĂ€mta mitt personkonto".  Funkar det?
— Nej, för "person" Ă€r en juridisk fiktion, och i datorn Ă€r den representerad av andra fiktioner, alltsĂ„ symboler i datorns minne, för dataprogram med data Ă€r bara fiktioner alltihop, som man kan programmera, manipulera och leka fritt med om man har förmĂ„gan.

Det Ă€r rationellt att anvĂ€nda datorer, rĂ€knestickor, abakus och bokföringsböcker som abstrakta fiktioner eller representationer som rĂ€kne- och bokföringshjĂ€lpmedel för att hĂ„lla ordning pĂ„ handel.  Det har mĂ€nskligheten gjort i tusentals Ă„r, det finns fortfarande mĂ„nga tusen Ă„r gamla lertavlor med sĂ„dan bokföring av handelstransaktioner bevarande.

Men om nĂ„gon pĂ„ allvar tror att representationen i bokföringen skulle vara det fysiska som representeras, dĂ„ blir det religion av det hela.  Och eftersom vi har religionsfrihet behöver inte jag ansluta mig till denna lĂ€ra.  LĂ„t det bli kungjort att med referens bl.a. till religionsfrihet ansluter jag mig inte till nĂ„gon av de lĂ€ror som sĂ€ger att lagar som avser personer skulle ge nĂ„gon nĂ„gra rĂ€ttigheter, utöver vad jag frivilligt avtalat, över den jag Ă€r i den verkliga fysiska vĂ€rlden.

Om den En jag Ă€r i den verkliga fysiska vĂ€rlden alltsĂ„ hĂ€vdar min rĂ€tt att avstĂ„ frĂ„n handel — vilket jag enligt de mest grundlĂ€ggande mĂ€nskliga rĂ€ttigheter har oförytterlig rĂ€tt till — sĂ„ Ă€r det slaveri att tvinga mig till detta.  För att Ă€ndĂ„ rĂ€dda andra verkliga fysiska Ena frĂ„n att begĂ„ slaveri sĂ„ har jag som redan nĂ€mnts tillhandahĂ„llit handelsvillkor för pĂ„tvingad tjĂ€nst.  Detta avtal ingĂ„r dĂ€rför den i som pĂ„tvingar mig handel.
 

Tredje sÀtt att förklara samma sak - utifrÄn grundlÀggande filosofiskt tÀnkande

 1. En organisation sÄsom t.ex. en stat kan endast ha sÄdana privilegier som den av fri vilja har fÄtt frÄn individer.
 2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer dĂ€rför ger bort privilegier till nĂ„gon organisation som inte axlar Ă„tföljande ansvar och skyldigheter kvarstĂ„r dĂ€rför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

Detta citat i min epost inkorg kĂ€nns vĂ€ldigt pĂ„ sin plats hĂ€r:  "Vilket Ă€r varför alla som lyder och följer det som sĂ€gs, hur orĂ€ttvist och elakt man Ă€n ser att det Ă€r mot andra, Ă€r möjliggörare.  Utan dem skulle hela systemet falla.  Det Ă€r det som mobbare inte fattar - att de Ă€r avgörande för att skiten ska fortsĂ€tta.  Varje mobbare som slutar mobbas Ă€r mycket mycket viktig.  Ju fler de blir, ju fler följer efter och ju mindre grupp blir det som mobbar."
 

Nu kan ju polis - om du inte stannar för att vittna om att motsatsen gĂ€ller - t.ex. kunna anta att du under handel har framfört ett fordon.  Och i sĂ„ fall enligt Polislag (1984:387) (t.ex. 22 § ( https://lagen.nu/1984:387#P22S1 ) eller 28 § ( https://lagen.nu/1984:387#P28S1 )) kan de tĂ€nkas kunna anvĂ€nda allehanda vĂ„ldsmedel för att stoppa dig.  DĂ€rför finns det start vĂ€gande sĂ€kerhetsskĂ€l att Ă€ndĂ„ stanna det Ă„kdon du reser i som du Ă€r i den fysiska vĂ€rlden nĂ€r du blir invinkad, trots att det egentligen inte föreligger nĂ„gon anledning för polismĂ€nnen att stoppa dig eftersom du förstĂ„s inte befann dig i den juridiska handelsvĂ€rld de har auktoritet i.  SĂ„vida du inte idkade handel under person, förstĂ„s.  De företrĂ€der nĂ€mligen den nĂ€ringsdrivande ekonomiska enheten  POLISMYNDIGHETEN 202100-0076  som just bedriver och har auktoritet över handel.  Fast de kommer att försöka locka dig att ingĂ„ i handel genom att fĂ„ dig att vittna att du "har kört", "framfört ett fordon", "hĂ„llt i ratten" nĂ€r du i sjĂ€lva verket höll i ett styrdon i det Ă„kdon du disponerar som du reste med som du Ă€r i den fysiska vĂ€rlden, o.s.v..  "Personbil" kommer de att locka dig att vittna mot dig sjĂ€lv att du har "framfört".  Ska du klara sĂ„dana manipulationsförsök sĂ„ mĂ„ste du noga trĂ€na in de ord som inte har med handel att göra, och förstĂ„ vilka ord som har med handel att göra...  Och inte lĂ„ta mobbarna lyckas med att fĂ„ dig att kĂ€nna dig löjlig eller galen för att du vĂ€grar vittna mot dig sjĂ€lv pĂ„ ett sĂ€tt sĂ„ de fĂ„r in dig i handelsvĂ€rlden över vilken de har auktoritet.  Det Ă€r verkligen inte lĂ€tt, men sĂ„ har det aldrig varit lĂ€tt att stĂ„ emot mobbare.

Jag hĂ€vdar min rĂ€tt att inte ingĂ„ i den religion dĂ€r den juridiska fiktionen person antas vara likstĂ€lld med den jag Ă€r i den verkliga fysiska vĂ€rlden varför jag följaktligen nĂ€r jag absolut inte vill bedriva handel under person presenterar mig endast som En.  Samt berĂ€ttar förstĂ„s genast varför det inte finns nĂ„gon laga grund att anta att En skulle stĂ„ under lagar som gĂ€ller den kommersiella abstraktionen person.

Nu Ă€r mobbare mobbare, sĂ„ de kan muddra dig o.s.v. för att hitta nĂ„got du bĂ€r pĂ„ dig med vilket de kan tvinga in dig i handel med dem.  Det Ă€r som att avtvinga nĂ„gon dennes kontokort och mot dennes vilja genomföra transaktioner med detsamma.  Det kan stĂ„ hur mĂ„nga paragrafer som helst om att sĂ„dant rĂ„n skulle vara lagligt, det kan Ă€ndĂ„ aldrig vara enligt verklig lag.  DĂ„ Ă€r det praktiskt att ha fĂ€rdiga handelsvillkor för sĂ„dan tvĂ„ngshandel sĂ„ du dĂ€rmed kan rĂ€dda mobbarna frĂ„n brottet slaveri genom att istĂ€llet lĂ„ta deras tvĂ„ng innebĂ€ra accept av dina tvĂ„ngshandelsvillkor.
 

"Fysisk person"

Den som söker kringĂ„ ovanstĂ„ende förhĂ„llanden genom att hĂ€nvisa till "fysisk person" mĂ„ste kunna redovisa hur ett sĂ„dant monster kan skapas.  Utan nĂ„gon vetenskaplig studie av hur befruktning mellan juridisk fiktion och levande mĂ€nniska samt fosterutvecklingen av densamma rent fysiskt gĂ„r till sĂ„ kan begreppet inte ses som nĂ„got annat Ă€n juristers feberfantasier.  Vi lĂ€r fĂ„ vĂ€nta mycket lĂ€nge pĂ„ dokumentĂ€r i Kunskapskanalen eller liknande om detta.

Det finns sĂ„vitt jag efter omfattande letande och sökande kunnat bedöma heller ingenstans i lagstiftningen dĂ€r lagstiftaren definierar begreppet, utan man mĂ„ste se hur lagstiftaren anvĂ€nder det och inte anvĂ€nder det i mĂ„nga olika lagar för att inse att lagstiftaren sjĂ€lv har insikt i att det Ă€r ett bedrĂ€gligt begrepp Ă€gnat att vilseleda sĂ„vĂ€l vanliga fysiska Ena som tjĂ€nstemĂ€n och domstolar.  En som inser att En Ă€r förmĂ„nstagare till och dĂ€rför har enskilt Ă€gda ekonomiska intressen i den juridiska person som har skapats som ett abstrakt bokföringskonto i samband med Ens födelse, men att En samtidigt inte (annat Ă€n nĂ€r En av fri vilja vĂ€ljer att tillfĂ€lligt ingĂ„ i handel under person) Ă€r förvaltaren av denna juridiska person dĂ„ förvaltaren ju Ă€r det allmĂ€nna (sĂ„vida inte En av fri vilja vĂ€ljer att vid sĂ„dant tillfĂ€lle axla det allmĂ€nnas ansvar), en sĂ„dan En stĂ€ller det allmĂ€nna till ansvar för undermĂ„lig förvaltning av den juridiska personen En har enskilt Ă€gda ekonomiska intressen i för det fall det allmĂ€nna i strid med Ens enskilt Ă€gda ekonomiska intressen belastar denna person med onödiga ekonomiska bördor.

En sĂ„dan En inser samtidigt att det inte (annat Ă€n nĂ€r En av fri vilja vĂ€ljer att tillfĂ€lligt ingĂ„ i handel under person) Ă€r En som Ă€r stĂ€llföretrĂ€daren eller förvaltaren av denna juridiska person inför eventuell domstolsförhandling, dĂ„ detta ju dĂ€rför istĂ€llet Ă€r det allmĂ€nna (sĂ„vida inte En av fri vilja vĂ€ljer att vid sĂ„dant tillfĂ€lle axla det allmĂ€nnas ansvar).  Men att En dĂ€remot sĂ„som förmĂ„nstagare av den juridiska personen och med kĂ€nnedom om förhĂ„llanden som kan vara av vikt i ett eventuellt mĂ„l sjĂ€lvfallet instĂ€ller sig till sĂ„dan eventuell rĂ€ttegĂ„ng trots att En inte Ă€r svaranden eftersom den juridiska person En Ă€r förmĂ„nstagare av, eller i förekommande fall, den sĂ„ kallade fysiska person som av vissa anses ha koppling till den juridiska person En Ă€r förmĂ„nstagare av, kan ha instĂ€mts till rĂ€ttegĂ„ng.

Som tredje man med ekonomiska intressen i utgÄngen har ju En denna rÀtt, och Àven rÀtt att vittna i sÄdant mÄl, för att kunna bevaka sina enskilt Àgda ekonomiska intressen och för att sÀkerstÀlla att förvaltaren av / stÀllföretrÀdaren för personen som kan ha kallats till rÀttegÄng - det allmÀnna - uppfyller alla sina förpliktelser.

Om nu nĂ„gon har gjort accept pĂ„ handelsvillkor för tvĂ„ngshandel sĂ„ innebĂ€r det att tredje man utsatts för tvĂ„ng att ingĂ„ handel under person, under den person En som tredje man visserligen Ă€r förmĂ„nstagare till och dĂ€rför har enskilt Ă€gda ekonomiska intressen i, men som En inte nĂ€r En Ă€r i den verkliga fysiska vĂ€rlden och enligt sina oförytterliga mĂ€nskliga rĂ€ttigheter avstĂ„r frĂ„n handel under person Ă€r stĂ€llföretrĂ€daren för eller förvaltaren för, dĂ„ detta vid sĂ„dana tillfĂ€llen dĂ€rför mĂ„ste vara det allmĂ€nna.  Litar man inte alls pĂ„ allmĂ€nnas stĂ€llföretrĂ€dande och förvaltande med din person nĂ€r du sjĂ€lv avstĂ„r frĂ„n handel sĂ„ Ă€r nĂ€sta steg förstĂ„s att helt avsĂ€ga dig "person".  BehĂ„ller du "person" kan du dĂ€remot enligt gemensamrĂ€tt driva skadestĂ„ndsansprĂ„k pĂ„ det allmĂ€nna för dess undermĂ„liga skötsel av din person.  Detta mĂ„ste i sĂ„ fall drivas som rĂ€ttsubjekt person.
 

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

//

 


Sida 3 av 9
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

Inloggning