« Hem | Redan de gamla grekerna...Platon om tyranniet » | Brev två » | 11 september: Nya vittnen och en ny video om fligh... » | Isprinsessans inspiration? The Georgia Guidestones... » | "Management by torture" Innovativ motivationsmetod... » | Jag fick ett brev... » | Vad är värst? Fågelinfluensan eller medicinen? » | 11 september: FBI medger att samtalet från Barbara... » | Ett av historiens största mysterier: Templet i Baa... » | Hillary Clinton vill förbjuda legosoldater Barack ... »

Mortgage

Av Lars Österman


Jag blev nyligen tipsad om en intressant blogg - och hittade något av en pärla. Bloggaren heter Dr. Sahib Mustaqim Bleher och kallar sin blogg Mustaqim-musings of a flying imam och skriver välformulerat om olika aktuella frågor. Det lönar sig att kolla upp den och kanske belöna honom med en kommentar eller två - trots att han är både tysk och muslim.


Jag kände mig tvingad att låna
ett par rader från hans senaste inlägg. Inlägget handlar om hur det internationella bankingsystemet nu hotar även den växande kinesiska ekonomin. Jag skippar dock ämnet Kina här och tar fasta på de mera allmänna mördande ekonomiska villkor hans text påminner oss om och försöker mig på en översättning. Och ja - jag erkänner att jag lagt lite till här och där - men närmast för att göra det hela begripligare :

I en hållbar sund ekonomi är företagens resultat tillräckligt för att betala råmaterial och löner- men dessutom räcker det också till en liten del i form av dividend till företagets aktieägare.

I en räntebaserad ekonomi däremot måste företagens resultat vara mycket bättre, eftersom bankerna först skall komma till kvarn. Det som återstår får övriga intressenter dela på.
(inte sällan blir det så att resultatet bara räcker till att betala åt banken. Påminner om Ezra Pounds kända vers With Usura som bl.a. tar fasta på hur inte ens fårets gratis ull blir lönsam att tillvaratas på grund av räntans destruktiva effekt på småskalig boskapsskötsel)

Företagsverksamhet som finansierats genom banklån utgör till stora delar den verkliga orsaken till dagens krav på ekologiskt ohållbar ekonomisk tillväxt som varje västlig regering ställt som mål.

Finansieringskostnaderna, dvs bankräntan har därmed en direkt höjande effekt på alla varors och tjänsters prissättning. Ju högre räntor desto mera inflation trots att man på centralbankshåll ger sken av att bekämpa inflationen genom att drabba oss med allt högre räntor.
Högre räntor påverkar inflationen först då ekonomin sackar ihop och vi ser företag i konkurs varvid deras egendom realiseras med en prisnivå under sitt verkliga värde.

Ekonomins sk "konjunkturer", dvs upp- och nedgångar är inga cykliska naturfenomen utan bankernas urgamla teknik med vilken man med jämna mellanrum roffar åt sig det man kommer åt av den ekonomiska tillväxten i samhället.
Det är nämligen tyvärr så att lånegivaren inte direkt har så stort utbyte av att i små ransoner genom jämna amorteringar återfå de pengar man ändå kan skapa fram ur tomma intet.

Däremot är det synnerligen lukrativt för finansierer att ha rätten att tvinga låntagare att först pantsätta sin fasta egendom och senare, då banken själv bidragit till att få fram en ny "lågkonjunktur", dvs gjort det omöjligt för flera kunder att sköta amorteringarna - komma åt att konfiskera den pantsatta säkerheten eller egendomen.

Ordet mortgage betyder de fakto dödsgrepp - något man aldrig kan komma loss från. Tyvärr märker låntagaren detta först då räntorna "överraskande nog" - stiger.

Här är den ursprungliga texten på engelska.

In a healthy economy, enterprises make enough profit to pay for their raw materials and labour, and a little extra for the shareholders of a company.In an interest-based economy, they have to earn an awful lot more, because the bankers demand their pound of flesh before anyone else.
Enterprises financed on loans are the reason for the ecologically unsustainable growth rates every Western government is trying to achieve.
Thus the cost of borrowing has a direct effect on prices. Higher interest rates, therefore, cause inflation rather than reduce it. They only reduce it when the economy contracts and companies go broke, being sold off well below their value.
The boom and bust cycles of interest-based economies are the bankers' way of calling in the spoils.
There isn't much benefit for the lender in owning a title to the fictitious money he lends - in fractional reserve banking, bank loans are hardly backed by any real collateral -, but making people mortgage their properties and then dispossessing them when they can no longer afford the payments is very lucrative for the financiers.
"Mortgage" in old French means "death grip"; sadly the borrower only discovers this when interest rates go up.


Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , ,

Innan första världskriget, hur såg bankverksamheten ut i Europa? Fanns den i huvud taget?

Och före/efter andra världskriget?

Har förstörelsen gynnat bankverksamheten?

Kommentar från Lars Österman, som fått en länk korrigerad via MW:

Bankverksamheten är lika gammal som mänskligheten. Det finns befog att anta att redan mordet på Caesar handlade om kontroll över pengarna.
Strax efter mordet blev det nya stränga penningvillkor,slut på konsumtionsfesten, massvis med konkurser och slutligen det romerska rikets fall.
Jag har läst om detta i Steven Zarlengas artiklar. Han är boss för
American Monetary Institute och expert på alla former av banking. Hans första exempel är från Aristoteles tid.

www.monetary.org/

De riktigt kreativa metoderna kom med industrialismen. USAs centralbank är som många andra privatägd, vilket det protesteras mot mer och mer. Se på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=yP2JpY-J8MA

och håll koll på om något sägs i våra media. Inget har just hörts om Lakotas lilla uppror, så varför detta?

Amortera = a morte = till döden -> döda

Filippa:

Det har trots allt sist och slutligen visat sig vara av mindre betydelse om centralbanken är statlig eller i privat ägo.

Av alla pengar/kredit i omlopp på bankkotona står de helt vanliga bankerna för den absoluta merparten.

T.ex Bank of Canada är till 100% folkets bank (=statlig sedan 1937)men den används inte trots att den kunde låna ut - om inte åt alla så åt staten själv i varje fall.

Det gjorde den de fakto från 1937 fram till 1974 då "något mystiskt hände". Mitt i allt flyttade politikerna lånen till privata affärsbanker. Ett WTO-villkor kanske?
Statsskulden har därefter stigit till skyarna.
Bill Abrams har räknat ut att mellan 1867 och 1992 har man i Canada helt i onödan betalat räntor till ett belopp som har räknats vara 386 miljarder CAD.
(vet inte om det är nuvärdet 1993 eller bara adderade räntor genom årtiondena)

Canada betalade f.ö. mellan 2004 och 2007 onödiga räntor på statsskulden till ett sammanlagdt blopp på 137,4 miljarder till banker - trots att BoC är statlig.

Det politiska partiet "Canadian Action Party" har som främsta mål att försöka få medborgarna att inse hur politikerna går i bankerna ledband.

THE CRIME OF THE CANADIAN BANKING SYSTEM: Bill Abram (part 1

http://www.youtube.com/watch?v=O8Zl1Wax8MI

Men - klart att det alltid trots det vore ännu bättre med statlig centralbank så visst har du rätt där Filippa.

Lars:

Syftar du på denna text?

http://www.monetary.org/bromsgrovetalk04.htm

Mycket intressant läsning. Jag blir häpen över aktualiteten.

Ingeniören:

Jag har läst så mycket av Zarlenga att jag har svårt att hitta källan.

Men googlar man "why was julius caesar murdered" hittar man mycket intressant t.ex. detta :

http://princetoneconomics.blogspot.com/2006/06/great-monetary-crisis-of-53-bc.html

"According to this article the real reason Julius Caesar was murdered was because he tried to force the Roman Senators, many of whom were money lenders to accept terms of repayment (after a debt crisis) that were not as favourable to the money lenders as they wanted...

The economic history of mankind has always been a story of boom and bust. Throughout time, we find crisis after crisis in the recorded pages of history. The slogans of revolution or revolt have far too often been merely a disguise for economic motives by the state, king, minister or emperor."

Här är ett av nutidens mest eldfängda texter. Henry Makow bjuder på den.

http://www.savethemales.ca/000275.html

Jomenvisst Lars Ö,

Makows artikel är hisnande och jag har läst den flera gånger tidigare. Själv har jag sökt ner till rötterna av marxismen, dvs mitten av 1800-talet.

Moses Hess, Marx mentor in i socialismen och en av de officiella grundarna till det tyska socialdemokratiska partiet och medförfattare till kommunistiska manifestet (!), tillika Marx personlige ersättare på intenationalens möten när Marx skrev färdigt Kapitalet i London med Rotschild som finansiär (!). Moses Hess är desutom sionismens andlige fader och som sådan begravd på stranden till Genesarets sjö! Sug på det du....

Det skrev lite jag om 2004 i min i världen vitt spridda artikel om sionismen som judarnas nationalsocialism,
http://www.fib.se/visa_fast_info.asp?Avdelning=017&Sidrubrik=Antiimperialism&Rubrik=Israel%20och%20sionismen%20&Meny=027&e=e005
men av någon anledning -:) har detta aldrig utretts ordentligt, allstå kopplingen mellan marxismen och sionismen och den sk Rotschildsynastin och central banking.

Betänk detta och se krigen och vilka som styr i dagens värld. "Makteliten", även om den fn domineras av judar och där de olika "sällskapen" är kontrollorganisationer (min hypotse), använder ALLA för sina egna syften, med sin Frankistiskt inspirerade satanistiska psykopati. Sionisterna samarbetade med Nazityskland och utförde terrordåd mot sin "egna" i Irak 1982, för att tvinga dem till Israel.

Det finns alltså ett minst sagt tydligt judiskt spår som leder till "Makteliten", om vilket det är tabu att prata och skriva. Kanske just därför! Men de flesta judar utnyttjas liksom alla andra som pjäser i det schackspel som skall leda fram till den nya världsordningens Storebrorsstat (min nuvarande huvudhypotes)

Därför tror jag att "Makteliten" kommer att offra Israel när denna rasistiska statsbildning spelat ut sin roll, då "Makteliten" har mer långtgående mål - tror jag. Men den staten förfogar över minst 200 atombomber, huva....

MVH

Lasse W

Skicka en kommentar

Länka till detta inlägg

Skapa en länk

Mikael Wälivaara

Om mig

  • Mikael Wälivaara
  • KIVIK, Skåne, Sweden
  • "Food for thought", eller tankeföda som man skulle kunna översätta det med, till andra hungrande själar, som jag.
Min profil