XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Vill Du lyda eller förstå?

XXXXXXXX

XXXXXXXX12 april 2010 -
Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nr

XXXXXXXX


Bli kvitt den enfaldiga lydnaden

XXXXXXXX

Idag är det viktigt att vara bra på att föra dialoger, lösa konflikter, samarbeta och att skapa nya kunskaper och idéer. Men sådana saker verkar vara hopplöst obegripliga eller flummiga. Visst kan vi förstå vad det går ut på men bara nästan. Därför är det inte heller så lätt att bli bättre.

Att vi inte kan förstå har trots vad vi vill tro en mycket enkel förklaring. För länge sedan hade makten; kungar, kyrkan och staten nytta av att människor bara kunde lyda.

Det trista är att vi fortfarande sitter fast i en lydnadskultur - som vi inte kan se.


texten fortsätter här nedan

XXXXXXXX

Den första sammanfattningen fick massor av nedladdningar. Eftersom det finns ett stort intresse för enkla budskap blir det först mer sammanfattningar istället för att skriva färdigt den stora och resonerande boken "Vill Du lyda eller förstå?"

Hyperdialog: En ny tid - dags för en ny grund:

Så knullar staten Din själ

Skaffa dig maktens dolda kunskap - lär dig att föra dialoger (kommande bok)

Det vetenskapliga bedrägeriet - det osynliga förtrycket (kommande bok)


nästa >>

Den enfaldiga lydnaden har tagit slut - vi har bara inte fattat det. Därför blir allt som vi inte kan lyda flummigt. Som till exempelvis hur vi kan skapa och hur en dialog fungerar.

Inom kort kommer två nya kapitel om vardagsterror. Nu kan du ladda ner de delar som handlar om den historiska bakgrunden.

I de kommande avsnitten kan du läsa om:
- Från inskränkt lydnad till skapande förståelse
- Grunden för lydnad - så du kan bli kvitt skiten
- Demonen Normal
- Känsloporren - en del av enfalden
- Lögnen om Milgrams förvirrade el-chocker
- Intelligens - ett mått på förmågan att lyda
- Varför nazism anses som så mystiskt

nästa >>

Som du kommer att se är det lika viktigt att bli kvitt lydnadens enfald som att greppa vår förmåga att tänka och förstå.

Det knepiga är att vi har blivit lärda att lydnaden är självklar eller naturlig. Vi kan därför inte se vad som hindrar oss. Vi är som fisken som antagligen inte kan se vattnet.

Givetvis finns det många som verkligen är övertygade om att de bara kan lyda; för det är ju det de har blivit lärda.

När du själv ser hur "Den enfaldiga lydnadens andra princip" verkar och dess bakgrund kommer du att upptäcka HUR människor har blivit lärda att vara begränsade.

nästa >>

Du kan även närma dig den enfaldiga lydnaden som vi inte så lätt kan se med satiren Lyckas att vara NORMAL.

En liten varning. Satiren kan vara läskig när den enfaldiga lydnaden inte är helt borta.

Så om du tycker satiren är obehaglig finns det ett effektivt motgift i de kommande avsnitten.

Lyckas att vara NORMAL (nytt fönster)nästa >>

Redan här på sajten kan du börja upptäcka hur den enfaldiga lydnaden förhindrar och hur det kan vara så.

På denna sida finns ett bra intro
Paradoxen är löst: Skapande är tänkbart
Jantelagen: Varför Jante är så overkligt verklig
Mer om: Om våra dolda möjligheter
Översikt: Budskapet i fem punkter
Ladda ner boken Kapitel 0 till 5 är där nu
- Gratis?
- RSS
Jag?: Kort presentation av författaren
Lyckas att vara NORMAL: En satir
< << Kort

XXXXXXXXDet knepiga är att vi inte så lätt kan se att vi lever i en tradition som begränsar våra möjligheter - för vi är ju uppväxta med hindren och ser dem som självklara och naturliga.

Det innebär att allt som inte hänger samman med vår etablerade uppfattning om vad vi kan förstå och tänka är fel. Med andra ord lydnaden blir en ond cirkel som hindrar oss att förstå.

Det är först när vi kan se att våra förutfattade meningar inte är den fullständiga sanningen som vi kan upptäcka hur det ligger till.

Läs om den historiska bakgrunden - hur människans förmåga att förstå, tänka och skapa blev begränsad till att lyda.

Redan här på sajten kan du upptäcka lite om det du senare kan läsa mer om i boken.

Läs om: Varför vår skapande förmåga anses som obegriplig eller börja med: Jantelagen avslöjar den osynliga lydnaden - läs om hur det kan komma sig att Jante är så overkligt verklig.

XXXXXXXX

Ola Alexander Frisk

XXXXXXXX

Jante!

XXXXXXXX

Maila en vän

XXXXXXXX

Ladda ner boken

öppnar ditt mailprogram

XXXXXXXX

Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr Upp

XXXXXXXX

XXXXXXXX

© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com

Första version: 30.07.2007 Uppdaterad: 12.04.2010

XXXXXXXX