XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Boken som avslöjar osynliga religiösa dogmer - Ola Alexander Frisk

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

12.10.2007

XXXXXXXX


Maila en vän
Öppnar mailprogram

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Start

XXXXXXXX

Paradox
Jante

XXXXXXXX

Mer om

Översikt

XXXXXXXX

Ladda ner

- Gratis?

XXXXXXXX

Jag?


XXXXXXXX


12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nr


För oss som lever här och nu kan det vara svårt att ta emot budskapet att våra möjligheter att förstå och tänka är förhindrade.

Just denna moderna hybris; övertygelse om att vi idag är kan allt och är ofelbara är antagligen det största hindret för att upptäcka vad som verkligen förhindrar oss.

Som du kommer att se är det ett kulturellt hinder som förhindrar oss att greppa att vi kan förstå att vi har en tankemässig förståelse av vår skapande förmåga. Det är med andra ord inte naturligt hinder.

Ett enkelt sätt att visa att våra dagars självklarheter inte är så självklara är att följa historien.

Här är en sammanfattning i fem punkter av budskapet i Vill Du lyda eller förstå?

Den största delen av boken visar hur vi kan förstå skapande i praktiken. Men det är något vi kan greppa först när grunden är avklarad. Därför får du här en översikt av hur grunden ser ut.Ett
XXXXXXXX

De antika grekiska filosoferna började fundera över hur vi tänker, skapar och förstår. De kom bland annat fram till att det var viktigt att skilja religion från tänkande.

Aristoteles var den siste av de stora antika grekiska tänkarna. Han summerade och systematiserade sina företrädares arbeten.

Aristoteles gjorde även egna observationer. Han menade att vi har förmågan att skapa förståelse, tankar och idéer såväl som att vi även kan följa tankar eller idéer som andra har skapat.

Det är dessa båda tankeverktyg som än idag är kallas för dialog och logik.


Två
XXXXXXXX

Den kristna kyrkan förbjöd på 1200-talet Aristoteles tankar som beskriver hur vi kan skapa förståelse och tankar (dialog). Samtidigt beslöt kyrkan att logik som innebär att följa eller lyda var det enda vi kan förstå och använda.

Det innebar att den kristna guden blev den enda möjliga skaparen (av allt) samtidig som människan enbart kan lyda (kyrkan och de regenter som kyrkan samarbetade med).

Vid samma tid formade den kristna kyrkan även grunden för universitet och de akademiska traditionerna som gäller än i dag. En grund som säger att vi bara kan förstå logik - att lyda.


Tre
XXXXXXXX

Fortfarande är Aristoteles budskap - om vår skapande förmåga ett tabu. Detta är anledningen till att vi idag helt felaktigt tror att vi inte kan greppa, utnyttja eller utveckla vår skapande förmåga särskilt effektivt.

Med andra ord vi är vanligen tvingade att inbilla oss att skapande måste vara obegripligt eller flummigt.


Fyra
XXXXXXXX

Tidigare var samhället uppbyggt på lydnad och det var omöjligt att bryta igenom de ursprungligen religiösa dogmerna - som också blivit grunden för den dominerande synen på vad som är kunskap.

Idag eftersträvas förståelse, nya kunskaper, initiativ och förståelse. Dogmerna som förhindrar oss att tänka fullt ut lever samtidigt vidare som levande lik som ingen har någon nytta av.


Fem
XXXXXXXX

Vill Du lyda eller förstå? - är ett första försök att skriva lättfattlig om Hyperdialog som utgår ifrån hela Aristoteles tanke om hur vi kan tänka.

Du kommer också att se hur kyrkans dogmer och traditioner under sekler har styrt människans föreställning om vad som är möjligt att tänka och förstå.

När vi ser och förstår hur ihopblandningen av religion och tänkande förhindrar och har många olika skepnader - då upptäcker vi även våra egentliga möjligheter att tänka, förstå och skapa.


Mer om boken

Upp


XXXXXXXX

Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr

XXXXXXXX

XXXXXXXX

© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com