XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Boken som ändrar reglerna för hur vi kan tänka - Ola Alexander Frisk

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

30.07.2007

XXXXXXXX


Maila en vän
öppnar mailprogram

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Start

XXXXXXXX

Paradox
Jante
Mer om

XXXXXXXX

Översikt

XXXXXXXX

Ladda ner

- Gratis?

XXXXXXXX

Jag?


XXXXXXXX


12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nr


Idag har vi fantastiska möjligheter. Global kommunikation är på olika sätt självklar; inte bara för de mycket rika utan för många. Så var det inte tidigare.

Idag är det allt viktigare att ta initiativ, vara innovativ och föra dialoger. Nu duger det inte för någon att bara vänta på order om vad som ska göras. Så var det inte tidigare.

Idag är konkurrensen om framgång global. Så var det verkligen inte tidigare. Idag lever vi i en radikalt annorlunda värld än våra förfäder.

Vi som lever nu har ett konkret behov av att förstå och ta till vara våra möjligheter. Samtidigt som ingen har någon nytta av den tidigare självklara lydnaden. Därför kan vi bli kvitt det hinder för vårt tänkande som tidigare generationer var tvingade att se som den enda sanningen.

För första gången utmanas här de vanligen osynliga religiösa, kristna, dogmer som sedan 1200-talet har varit grunden för vad som varit möjligt att förstå eller tänka - och som har varit grunden för kunskap och vetenskap.

Att vi idag inte fullt ut kan använda vår förmåga att tänka och förstå beror helt sonika på att vi fortfarande lever kvar i föreställningen att enbart gudomliga makter, som den kristna guden kan skapa. Medan människor enbart kan lyda. Det är en förvirring vi inte så lätt kan upptäcka - eftersom vi vanligen ser förvirringen som den enda möjliga sanningen.

Dessutom är de religiösa sammanhangen dolda för oss - vilket är lätt hänt för vi tror ju vanligen att religion bara kan vara en sak för sig. Samtidigt visar vår historia våldsamt tydligt att det är den kristna kyrkan som formade grunderna för vårt samhälle.

Att vi idag lever i en ihopblandning av tro och vetande är lätt att visa genom historiska fakta, vilka böcker och tankar som den kristna kyrkan förbjöd - och hur denna tradition har försvarats och förstärkts till idag.

Det är därför alla områden som på något sätt har att göra med vår förmåga att skapa känns osäker och saknar konkreta kunskaper.

I praktiken handlar vår skapande förmåga till exempelvis om konfliktlösning, kommunikation, förståelse av mångfald, lärande och hur vi för dialoger. Det är områden som vi ser som viktiga; samtidigt som det idag är hopplöst att förstå grunderna.

Idag kan vi bara tala om vår förmåga att skapa på ett diffust och ytligt sätt. Så fort vi kommer i närheten av att försöka förstå vår förmåga att skapa - blir det stopp. Det är dogmerna och tabun som sätter stopp; inte vår förmåga att förstå och tänka.

Istället för att skapa förståelse och nya möjligheter blir vi därför alltför lätt låsta till att se våra förutfattade meningar som mer verkliga än att ta vara på de möjligheter som vi finner.

Även när vi ser hur våra möjligheter är förhindrade kan det likväl vara knepigt. Eftersom de religiösa sederna har växt samman med vad vi ser som förnuftigt och självklart - traditioner som har varat i sekler.

Vi är precis som fisken som antagligen inte kan se vattnet - vi är hemmablinda i vår egen kultur och ser vår värld så som vi har blivit lärda.

Effekten blir att vi är övertygade om att det inte finns något vi kan begripa om vår skapande förmåga - den måste vara obegriplig eller mystisk. Medan att lyda eller att följa "det som redan finns" blir det enda möjliga - trots att vi vill något annat.

Först när vi får en aktiv förståelse för hur vi kan använda vår skapande förmåga på samma sätt som vi kan lyda eller följa "det som redan finns" blir vi helt fria från sammanblandningen av tanke och tro.

För inte så längre sedan var blind lydnad det självklara som inte behövde förklaras.

Tidigare i historien hade kyrkan, kungar, adel, generaler och industriägare ett intresse i att få människor att tro att de enbart kunde lyda. Det är därför som vi har suttit fast i de begränsande dogmerna så länge.

Lydnadens dogmer har även gjort tänkande och förståelse tråkigt. För i lydnadens värld måste förståelse och tänkande vara onödigt och hopplöst - för det varken kan eller ska leda till något.

Nu har vi maskiner som gör enkla och tråkiga arbeten och allt fler kan kommunicera - gränslöst - som tidigare bara kungar och några få kunde göra.

Det innebär att idag har allt fler behov av att tänka och förstå - gränslöst - så som enbart regenter och eliten gjorde tidigare; de som tänkte ut och skapade order till alla andra.

Den enfaldiga lydnaden på väg att ersättas av förståelse och tänkande. Idag är lydnad något som kan gälla i speciella situationer. Till och med lydnad är något vi måste förstå och ha en grund för. Omsvängningen har gått fort.

Nu är den lydige en belastning och kallas för initiativlös. Medan den som har förslag och initiativ är en vinnare. I dag har även allt fler ett arbete där det krävs självständiga beslut. Nu finns det inte längre någon som har någon nytta av begränsade maskinliknande människor.

Vi lever med helt andra förutsättningar än vad våra förfäder hade på medeltiden.

Idag vädjar de som på något sätt har makt som till exempelvis EU om att vi ska utnyttja vår förmåga att skapa nya kunskaper, tjänster och produkter. Inte bara för att skapa tillväxt utan för att lösa sociala-, energi- och ekologiska problem.

Grunderna för att vara människa, tänka och förstå har förändrats. Människans skapande förmåga är inte längre ett hot för någon - utan en möjlighet.

Antagligen vill inte ens ledare för kristna kyrkor ha kvar dogmerna som säger att lydnad är det enda möjliga - om de bara kunde se och förstå. Till och med religion förlorar sin innersta kärna och mening - när enbart lydnad kan finnas.

Tänk vilket fredligt, kul och intressant liv vi kan få när vi kan förstå att vår förmåga skapa är en del av vårt tänkande. Vi kan då förstå vitsen med att leka och att vara nyfiken och vi kan använda dialogen som skapas med konst och ingen fastnar i förutfattade meningar. Nyfikenhet och dagdrömmar blir viktigt för att nå nya lösningar.

Och vilka fina robotar vi kan bygga när vi kan greppa hela vår tankeförmåga. Då kommer det säkert att finnas så skojiga och nyttiga robotar att vi för gott slipper att ha att göra med de där maskinliknande människorna.

Alla generationer har sina utmaningar. För oss som lever här och nu är den avgörande frågan om vi klarar av att bli kvitt de religiösa dogmer som begränsat människans möjligheter sedan medeltiden.

De flesta problem och möjligheter hänger samman med eller utgår ifrån denna utmaning. Som till exempelvis att skapa lösningar på tillsynes olösliga konflikter eller den ökande religiösa förvirringen i världen. Vi behöver även kunna tänka fullt ut för att ta vara på våra egna möjligheter i vårt arbete eller tillsammans med vänner och familj.

Om vi försöker att dölja utmaningen blir den ständigt gnagande samtidigt som vi inte blir fria från lydnadens nervösa glåmighet - I en värld som suktar efter förståelse och initiativ.

Ladda ner boken

Upp


XXXXXXXX

Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr

XXXXXXXX

XXXXXXXX

© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com