XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Boken som visar hur skapande är tänkbart - Ola Alexander Frisk

XXXXXXXX

XXXXXXXX


29.10.2007

XXXXXXXX


Maila en vän
öppnar mailprogram

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Start

XXXXXXXX

Paradox
Jante

XXXXXXXX

Mer om

Översikt

XXXXXXXX

Ladda ner

- Gratis?

XXXXXXXX

Jag?


XXXXXXXX


12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nrIllusionen har varit en sanning
En förklarade bild - skrönan om förbudet mot blått
Religion?
Sammanfattning


Vill Du lyda eller förstå? visar hur det kan komma sig att vår skapande förmåga anses som obegriplig.

Du kan även lära dig hur du kan utnyttja dina dolda kunskaper.

På denna sida kan du lära dig HUR illusionen att skapande måste vara ofattbart är uppbyggd.

Precis som alla tillsynes obegripliga gåtor har även denna paradox en enkel förklaring (när vi väl ser den).


Illusionen har varit en sanning
XXXXXXXX

Vi använder vår skapande förmåga varje dag när vi skapar förståelser och tankar. På samma gång är det en etablerad ”sanning” att vi inte kan förstå vår skapande förmåga.

Vardagligt säger vi att skapade är "flummigt". Det finns massor med råd om "kreativitet" samtidigt som det inte finns en tankemässig grund för vår skapande förmåga. Det är till och med så att ett vanligt råd för att bli "kreativ" är att INTE tänka!

Med andra ord vår skapande förmåga är idag en paradox; obegriplig trots en central betydelse för vår förmåga att tänka och förstå.

Paradox betyder: före tänkande. Tänkandets väg är att ta reda på fakta - fakta som vi inte ser eller kan se när en fråga anses som en paradox.

Men att ta till sig fakta kan vara svårt när det är en etablerad tradition att vår skapande förmåga SKA vara en obegriplig paradox.

Ett vanligt fenomen är därför att skydda paradoxen och etablerade förutfattade meningar genom att undvika besvärliga fakta som visar hur det kan komma sig att paradoxen finns.

Visst kan det vara obehagligt att inse att vad vi har lärt oss tidigare är fel. Men det är bra korkat att bli förhindrad resten av livet bara för att försvara vad vi tror oss veta just nu. Eller hur?

Tidigare i historien har det ansetts som lönsamt att inte ta vara på och utveckla människors skapande förmåga.

Nu är det tvärt om så att ingen tjänar på att vi inte kan förstå vår skapande förmåga. Samtidigt som den tidigare traditionen, att människan enbart kan lyda lever vidare i godan ro.

Att vår skapande förmåga har varit en paradox i hundratals år beror på att den kristna kyrkan lade grunden till det vi idag uppfattar som kunskap - genom att forma universitet och den akademiska traditionen efter sina dogmer.

Det är viktigt att se att dessa dogmer INTE har något att göra med kristendomen i sig. Hur det hela hänger ihop kan du läsa om i bokens kapitel fyra och fem.

Att dogmer som dessutom inte har någon betydelse fortfarande styr och ställer är förstås pinsamt och ett tabu i sig. Men så är det. Det är därför som dagens vetenskap inte kan förklara vår skapande förmåga.

Den kristna kyrkans argument var att enbart den kristna guden kan skapa medan människan bara ska lyda; kyrkan, kungen och senare nationalstaten.

Så långt är det en rättfram förklaring. Men det riktigt intressanta är att när kyrkan i praktiken förbjöd människans skapande förmåga blev även vår skapande förmåga religiös och obegriplig.

Kyrkan och universiteten censurerade och gjorde det till ett tabu att tala om de antika grekiska skrifter som visar hur vi kan förstå vår skapande förmåga.

Det är därför vi än idag tvingas att tro att skapande är religiöst, "flummigt" eller obegripligt.

För att förstå hur det kunde bli så underlättar det med en metafor.

Upp


En förklarade bild - skrönan om förbudet mot blått
XXXXXXXX

Tänk dig en religion som förbjöd människor att använda färgen blått. Förbudet motiverades med att blått är himmelens och gudarnas färg; Varför det är en färg som människor ska undvika i respekt för gudarna.

Inte nog med att det blev förbjudet med blått för kläder, byggnader eller saker det skulle även vara förbjudet att tala om denna färg.

Enda sätter att tala om blått blev genom ofarliga omskrivningar som att till exempelvis säga den "himmelska färgen" eller "gudarnas färg". Med andra ord färgen blått blev ett tabu.

Om det dessutom är så att denna religions kyrka samarbetade med de världsliga makterna så att den som bröt mot förbudet blev avrättad eller fick andra stränga straff. Det är därför lätt att förstå att folket snabbt rättade sig efter det religiösa förbudet.

Det finns även ett maktsyfte med det religiösa förbudet. För den religiösa eliten tillåter givetvis sig själva att använda blått för att kunna prisa gudarna. Prästerna får därför en konkret maktposition i samhället - de som har monopol på att använda blått.

Den religiösa eliten stärker även sitt förbund med den världsliga makten genom att kungen får privilegiet att använda blått för att visa att kungen är en del av gudarnas makt.

Blått blir därför maktens färg. Det blir även så att alla som använder färger som konstnärer, arkitekter och hantverkare skapar en färgskala och ett färgseende; eller en färgvana där blått blir opassande.

Uteslutande av blått blir på så sätt en självklarhet som kommer att leva vidare i generationer även sedan de ursprungliga religiösa kraven förlorat sin mening och glömts bort.

Ingen blir längre avrättad för att tala om blått - men sedvänjan att undvika att använda eller tala om blått lever vidare. Det är bara några få som fortfarande använder blått i religiösa sammanhang.

De som börjar tala öppet om att det är underligt att människor inte talar om eller använder blått som vilken annan färg som helst blir ansedda som konstiga eftersom de bryter en självklar hävd.

Men inte nog med det för det finns kvar ett minne om att blått är något som bara kan höra ihop med religion.

Det innebär att den som ifrågasätter traditionen som förbjuder blått blir ansedd som en religiös dåre som inte kan skilja mellan förnuft och tro. "Det vet ju alla" att blå färg enbart kan vara något mystiskt eller religiöst!

Alla förnuftiga människor fortsätter därför att försvara och förstärka den från början religiösa traditionen att undvika blått. För ingen vill ju bli ansedd som en religiös dåre.

Den sorglustiga historien om förbudet av människans skapande förmåga sammanfaller i allt väsentligt med denna skröna om det religiösa förbudet av färgen blått.

Idag när det religiösa monopolet och förbudet av skapande inte längre är tydligt lever traditionen vidare. Skapande förknippas med mystik eller religion. På så sätt är kyrkans dogmer fortfarande ett effektivt hinder mot att vi utnyttjar vår tankeförmåga fullt ut.

Därtill är det ju så att många är rädda för religion. En rädsla som inte alls har varit obefogad; när den kristna kyrkan och den akademiska traditionen har sett till att hindra vår möjlighet att tänka och förstå.

När vi inte kan upptäcka grunden för paradoxen att vi inte kan förstå vår skapande förmåga är vi tvingade att se allt som handlar om vår skapande förmåga som obegripligt och att Jante hindrar oss.

I boken Vill Du lyda eller förstå? kan du läsa hur kyrkan gick tillväga för att förhindra förståelse för skapande såväl som hur dessa traditioner än idag lever vidare som inbillad kunskap eller vetenskap.

Upp

Religion?
XXXXXXXX

Eftersom religion kan vara känsligt vill jag påpeka följande.

Jag skriver om förhållanden som är utanför religionens område. Därtill menar jag att religion enbart kan vara en personlig ensak som jag inte lägger mig i.

Synsättet att religion är en privatsak är faktiskt ganska nytt. Den enklaste av alla historieskrivningar visar tydligt att religion tidigare inte bara var frågan om en personlig tro.

Jag har inget emot vare sig religion eller kristendom. Mitt mål är att särskilja tro och tänkande. Jag vill inte ge dig som är troende några argument för din tro och jag vill inte heller ge dig som är ateist några argument.

Den kristna kyrkan har skapat grunderna för dagens samhälle. Det är till och med så att det västerländska tänkandet - eller snarare den västerländska lydnaden kan sägas vara en uppfinning som konstruerats av den kristna kyrkan.

Upp


Sammanfattning: Varför vi inte kan greppa vår skapande förmåga
XXXXXXXX

Anledningen till att vi idag inte kan förstå vår skapande förmåga beror på att vi lever i en epok som definierar förstånd (vad vi kan förstå och tänka) enligt dogmer som den kristna kyrkan etablerade på medeltiden.

Det är vrål-viktigt att förstå att dessa dogmer INTE ÄR den kristna religionen - trots att dogmerna som förhindrar vårt skapande har blivit dominerande.

Dessa dogmer förbjuder i praktiken kunskaper om skapande eftersom människan enbart ska lyda.

Dogmerna har även varit grunden för den akademiska traditionen som gäller än idag; eftersom ingen har protesterat tidigare.

Det är därför som hindret att greppa vår skapande förmåga är osynligt; när vi inte ser de religiösa dogmerna

Det är även därför som vi helt felaktigt tror att skapande enbart kan förstås med hjälp av religion (som till exempelvis österländsk mystik).

Kort sagt vi lever i en epok som blandar samman tro och vetande (tills nu).

Upp

Läs om Jantelagen - som avslöjar dogmerna

Ladda ner boken


XXXXXXXX

Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr

XXXXXXXX

XXXXXXXX

© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com