12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nr


Kommentarer och länkar till kapitel 4-5


Ola Alexander Frisk

Första version: 29 oktober 2007

Senaste uppdatering den 17 november 2007 med följande tillägg:
- Tusenårig dans med hin håle
- Freud blev aldrig klok på kreativiteten


Första sidan:http://hyperdialog.book.googlepages.com/start.htm


Kommentarer och länkar till kapitel 0-3


Samtliga rubriker

Litteratur och länkar
Kapitel och rubriker

4. Att tänka blev att lyda

Så blev tänkande lydnad
- Följ historien - se sammanhangen

Vi lever i skuggan av Sankt Thomas Aquino
- St. Aquino eliminerar tankeverktyget dialog
- Vana eller beteende gör dig till ett tankebefriat djur
- Tabu - den statiska lydnadens yttersta gräns
- Jante tydliggör den förbjudna dialogen
- Varför skrev Aquino som han gjorde?
- St. Aquinos klavertramp - att blanda ihop tro och vetande
- För övrigt

År 1277 - den stora onådens år
- Den kristna kyrkans lydnad erövrar världen genom vetenskapen

Den kristna kyrkan?

Kött på de historiska benen
- Försökt till frigörelse har blivit förstärkning av lydnaden
- Den uppdelade och obegripliga världen
- Den lydiga maskinen människan skapas av den kristna kyrkan
- Lydnadens olika ansikten

Nutida vetenskap är religiös
- Positivism - de rena siffrornas magi
- Hermeneutikens snåriga textvävar
- Sentida och tröstlösa försök att bli kvitt den religiösa vetenskapen

5. Dold religion döljer dynamik


En förklarade bild - skrönan om förbudet mot blått

Den dolda religionen
- Lär dig att skilja mellan religiös- och tankemässig dynamik

Den kristna kyrkans inte helt öppna historia och tradition
- Den kristna kyrkans grund är tudelad
- Skolastik
- Tro och vetande - Två olika sorters logos
- Dynamik blir mystik efter 1277
- Hermeneutik - religiös dynamik som vetenskap
- Ancient New Age
- Den samtida västerländska kristna kyrkan

Dold religiös dynamik döljer dialog
- Tegelstenskreativitet
- Kreativitet - den industrialiserade helige Ande
- Den helige Ande - koncentrerad kristen dynamik
- Den helige Andes gåvor
- Den kristna guden - mysteriet Treenigheten
- Psykologi

Så känns det att tänka
- All You Need Is Love
- Intighet
- Helhet
- Ondska

Moraltricket och myten om det fria valet
- Moraltricket
- Myten om det fria valet

Oändligt antal namn på dold dynamik - den andra delen

...

Vad jag har gjort - en sammanfattande teoretisk beskrivning

Upp
4. Att tänka blev att lyda

Kant och Hegel


För att jag inte ska bli hopplöst obegriplig för dig som läst mycket filosofi och idéhistoria vill jag påpeka att jag senare i skissen ”Dialogens traditioner” kommer att beröra Immanuel Kant (1724-1804) och G. W. F. Hegel (1770-1831). De båda hade tankar om dynamik och dialog. Det trista var bara att ingen av den hade någon särskilt konstruktiv förståelse för samspelet mellan analys (logik) och dialog. Det hör till saken att de levde i en tid när den kristna kyrkan hade en stor och betydande makt. Sammantaget menar jag därför att de har en begränsad betydelse för oss idag - men visst deras tankar har haft stor betydelse.


Galileo Galilei

När relationen mellan den kristna kyrkan och tänkande berörs är det lätt att associera till den kanske mest kända berättelsen - den mellan kyrkan och Galileo Galilei (1564-1642). Eftersom det redan finns så mycket information och perspektiv om detta ämne hoppar jag över det. Det är även så att denna historia inte nödvändigtvis säger så mycket om de grundläggande dogmerna och traditionerna.

Rekommenderas: The Galileo Affair, William Shea och Mariano Artigas

http://www.unav.es/cryf/galileoaffair.html

Galileo Galilei (1564-1642)

http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
http://www.newadvent.org/cathen/06342b.htm
http://plato.stanford.edu/entries/galileo/

The Galileo Project
http://galileo.rice.edu/Så blev tänkande lydnad
Upp
Följ historien - se sammanhangen

Dogm
http://en.wikipedia.org/wiki/Dogma
http://www.newadvent.org/cathen/05089a.htmVi lever i skuggan av Sankt Thomas Aquino
Upp

Sankt Thomas Aquino (c.1225-1274)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
http://www.newadvent.org/cathen/14663b.htm
http://plato.stanford.edu/entries/aquinas


St. Aquino eliminerar tankeverktyget dialog

Thomism
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomism
http://www.newadvent.org/cathen/14698b.htm


Om Summa
http://en.wikipedia.org/wiki/Summa_Theologica

Summa Theologica (som websajt)
http://www.newadvent.org/summa/

Summa Theologica (i olika nedladdningsbara filformat), Christian Classics Ethereal Library, kräver registering - men det är gratis.
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html

Viktiga formuleringar i Summa som eliminerar tankeverktyget dialog:

- Vår förmåga att lösa motsättningar blir ett tanklöst beteende. (Aquino kallar att lösa motsättnignar för "synderesis")
http://www.newadvent.org/cathen/14384a.htm

- Article 12.: Whether synderesis is a special power of the soul distinct from the others?
http://www.newadvent.org/summa/1079.htm#12

"Förklaring" av begreppet Synderesis enligt katolsk tradition
http://www.newadvent.org/cathen/14384a.htm

Så sent som 1879 fastställdes Thomism den officiella grunden för den katolska kyrkan genom encyklikan "Aeterni Patris" av påven Leo XIII.

Pope Leo XIII
http://www.newadvent.org/cathen/09169a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_XIII

Aeterni Patris
http://www.newadvent.org/library/docs_le13ae.htm


Vana eller beteende gör dig till ett tankebefriat djur

- - - -

Tabu - den statiska lydnadens yttersta gräns

Tabu/Taboo
http://en.wikipedia.org/wiki/Taboo

James Cook (1728-1779)
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Cook


Jante tydliggör den förbjudna dialogen

Aksel Sandemose; En flykting korsar sitt spår (1934) Forum, 1990.
I denna upplaga finns även Sandemoses kommentar.

Aksel Sandemose (1899-1965)
http://en.wikipedia.org/wiki/Aksel_Sandemose


Jantelagen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jantelagen
Marianne Faithfull: Working Class Hero, Live


John Lennon

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon

- Om: Working class hero
http://en.wikipedia.org/wiki/Working_Class_Hero

- Text: Working class hero
http://www.lyrics007.com/print.php?id=TWpjd016QTU

Green Day - Working Class Hero
http://www.youtube.com/watch?v=UPPgeDhGzKY&mode=related&search=

Ett mer brutalt och dramatisk exempel på samma tema är Pink Floyds Another Brick in The Wall (1979).
Pink Floyd - Another Brick in The Wall

Pink Floyd
http://en.wikipedia.org/wiki/Pink_Floyd

- Om: Another Brick In The Wall
http://en.wikipedia.org/wiki/Another_Brick_in_the_Wall

- Text: Another Brick In The Wall, Parts 1, 2, 3
http://www.azlyrics.com/lyrics/korn/anotherbrickinthewallparts123.html


Varför skrev Aquino som han gjorde?

Grundläggande uppgifter om denna tid från:

- Armstrong, A. H (ed.); The Cambridge history of later Greek and early medieval philosophy, Cambridge at the University Press, 1970.

- Kretzmann, N.; Kenny A. (ed.); The Cambridge history of later medieval philosophy: from the rediscovery of Aristotle to the disintegration of scholasticism 1100-1600, Cambridge University Press, 1982.

Plato (ca. 427-347 f.Kr.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Plato
http://plato.stanford.edu/entries/plato/

Om Platos Staten
http://en.wikipedia.org/wiki/Plato#The_state

1199 förbjöds vanligt folk att läsa bibeln. Ett beslut av Innocentius III enligt: Friedrich Heers bok: Medeltiden 1100-1350 (1961), Bonniers, 1966 Denna bok rekommenderas varmt! Heer ger både detaljer och överblick för hur den västerländska lydnaden formades.

Friedrich Heer (1916-1983)
http://friedrichheer.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heer

Innocentius III / Innocent III
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Innocent_III
http://www.newadvent.org/cathen/08013a.htm

Katharerna / Cathar
http://en.wikipedia.org/wiki/Cathar

Det finns många olika begrepp för de som vägrade att underkasta sig påven vid denna tid. Begreppen används lite huller om buller. Exempel på sådana begrepp förutom Katharer, som betyder "de rena" är Albigenser, som betyder de från staden Albi.

The Albigensian Crusade or Cathar Crusade (1209-1229)
http://en.wikipedia.org/wiki/Albigensian_crusade

Dominican Order
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Order

Inkvisitionen /
Inquisition
http://www.newadvent.org/cathen/08026a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition

Medieval Inquisition
http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Inquisition

1200-talet - Högmedeltiden, Kristendomens historia. En sajt som visar en del av den kristna kyrkans maktutövning.
http://web.telia.com/~u38013568/kristendomens-historia/1201.htm


St. Aquinos klavertramp - att blanda ihop tro och vetande


- - - -

För övrigt

Formulering i Summa om ränta:Whether it is a sin to take usury for money lent?
http://www.newadvent.org/summa/3078.htmÅr 1277 - den stora onådens år
Upp
Condemnation of 1277
http://plato.stanford.edu/entries/condemnation/

University of Paris
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Paris
http://www.newadvent.org/cathen/11495a.htm

Aertsen A., Jan (red); Nach der Verurteilung von 1277/After the Condemnation of 1277, Miscellanea Mediaevalia, Walter de Gruyter, 2001.

Gimple, Jean; The Industrial Revolution of the Middle Ages, Penguin Books, 1977.


Den kristna kyrkans lydnad erövrar världen genom vetenskapen

- - - -


Den kristna kyrkan?
Upp
Eastern Orthodox Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church


Eastern Churches
http://www.newadvent.org/cathen/05230a.htmKött på de historiska benen
Upp

Försökt till frigörelse har blivit förstärkning av lydnaden

Om
renässans, humanism och upplysning

Det finns gott om artiklar som försöker att beskriva renässans, humanism och upplysning. Eftersom det är beskrivningar som försöker att visa att människan frigörs eller kräver frigörelse från kyrkan samtidigt som St. Aquinos dogmer erkänns är det oftast beskrivningar som bara blir förvirrande. Däremot är det givande att läsa de skrifter som skrevs under dessa tider. Ett utmärkt exempel och som med god marginal kan sägas vara en av vår kulturs höjdpunkter (ingen ironi) är Immanuel Kants "Ett svar på frågan: Vad är upplysningen?" Läs den!

- An Answer to the Question: What is Enlightenment? (1784)
http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/kant.html

Om: An Answer to the Question: What is Enlightenment?
http://en.wikipedia.org/wiki/What_Is_Enlightenment%3F

Immanuel Kant (1724-1804)
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) anses att ha skrivit manifestet förrenässansen "Människans värdighet" (eng.Dignity of Man)
http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pico_della_Mirandola

Hur det nu än är med begripligheten om renässans, humanism och upplysning är här några länkar i ämnet:

- Renaissance humanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_humanism

- The Renaissance
http://www.1911encyclopedia.org/The_Renaissance

- Humanism
http://www.newadvent.org/cathen/07538b.htm
http://www.1911encyclopedia.org/Humanism
http://en.wikipedia.org/wiki/Humanism

- Age of Enlightenment
http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_Enlightenment

- Enlightenment (concept)
http://en.wikipedia.org/wiki/Enlightenment_%28concept%29

Om Darwin se: Kommentarer och länkar till Aristoteles
förståelse för dynamik i kapitel 3. Grunden för Hyperdialog


Qubit
http://en.wikipedia.org/wiki/Qubit

Albert Einstein (1879-1955)
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1921/einstein-bio.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein

Ljus kan vara både partikel och vågrörelse:

- Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics
http://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/

- The Copenhagen interpretation
http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_interpretation


Den uppdelade och obegripliga världen

Scylla och Charybdis
http://en.wikipedia.org/wiki/Charybdis


Den lydiga maskinen människan skapas av den kristna kyrkan


René Descartes (1596-1650)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
http://www.newadvent.org/cathen/04744b.htm

- Discourse on the Method and The Meditations, Penguin Classics, 1968.

- Discourse on the Method, Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.utm.edu/research/iep/text/descart/des-meth.htm

- Meditations, http://philos.wright.edu/DesCartes/Meditations.html

Leonardo da Vinci (1452-1519)
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci

Michel Foucault (1926-1984)
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/

- What is Enlightenment?,
http://www.foucault.info/documents/whatIs
Enlightenment/foucault.whatIsEnlightenment.en.html


Om boken Vansinnets historia: Madness and Civilization (1961)
http://en.wikipedia.org/wiki/Madness_and_Civilization


Lydnadens olika ansikten

- - - -

Nutida vetenskap är religiös

Upp

Om att: "Skolan har varit och är nationalstatens viktigaste resurs för att upprätthålla lydnadskulturen genom produktion av apatiska medborgare."

Den som tvekar till att det finns en dominerade uppfattning i samhället som säger att det finns en tydlig uppdelning mellan det som anses att vara logiskt och vad som är möjligt att skapa. Samt att det inte finns någon begriplig koppling mellan dessa områden kan till exempelvis läsa den svenska statens mål för grundskolan som lyder så här:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola

- behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift,
- behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet,
- känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena,
- har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud

Från: SKOLFS 1994:1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, ISBN 91-85545-13-9, ISBN 978-91-85545-13-1 Finns även på:
http://www.skolverket.se/

Här visas tydligt att ”matematiskt tänkande” är skilt från ”kreativt skapande”. Det talas till exempelvis inte om skapande och matematik i samma mening samtidigt som skapande enbart har en koppling till ”samhällets kulturutbud”. Jag skriver mer om den märkliga "kreativiteten" senare.


Positivism - de rena siffrornas magi

Auguste Comte (1798-1857)
http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte

Positivism
http://en.wikipedia.org/wiki/Positivism
http://www.newadvent.org/cathen/12312c.htm

Taylor, Frederick, Winslow (1856-1915);
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor

- The Principles of Scientific Management(1911),
http://pantheon.cis.yale.edu/~thomast/texts/taylor/title.html,
http://www.principles-of-scientific-management.com, http://www.gutenberg.org/etext/6435

- Shop Management, http://www.gutenberg.org/etext/6464

Adam Smith (1723-1790)
http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith

Adam Smith verkar ha hämtat det berömda exemplet från den franske ingenjören Jean-Rodolphe Perronet, enligt en Understreckare i SvD, 990606, där Thomas Kaiserfeld skriver om Ken Alders bok Engineering the Revolution.


Hermeneutikens snåriga textvävar

Det är svårt att finna bra beskrivningar av hermeneutik. Vilket inte är så konstigt för även de som är engagerade av denna inriktning brukar att ha svårt att formulera en förklaring. Hermeneutik försöker att ge ett alternativ till den dominerande uppfattningen att logik (analys) är det enda vi kan förstå. Om denna förklaring dessutom har kravet att den ska utgå ifrån att logik (analys) är det enda vi kan förstå blir det ju en fin kortslutning.

Hermes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermes

En artikel på Wikipedia som börjar bli bra:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics

Martin Buber (1878-1965)
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
http://plato.stanford.edu/entries/buber/

- Dialogens väsen, Dualis Förlag, 1993.
- Människan och hennes bildkonst (1955), Dualis, 1991.
- Logos, Dualis, 1995.

Eftersom jag skriver om Buber verkar det fel att inte samtidigt nämna Heidegger.

Heidegger, Martin (1889-1976)
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger

- Konstverkets ursprung, Daidalos, 1990.
- The Metaphysical Foundations of Logic, Indiana University Press, 1992.
- What Is Called Thinking, Discourse on Thinking, Harper & Row, 1996.
- What is a Thing, Regnery/Gateway Inc., 1967.


Sentida och tröstlösa försök att bli kvitt den religiösa vetenskapen

Snow, C. P.; De två kulturerna, Verdandi-debatt, Nr 1, 1961.

Charles Percy Snow, (1905-1980)
http://en.wikipedia.org/wiki/C._P._Snow

Om boken:The Two Cultures and the Scientific Revolution
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Two_Cultures
_and_the_Scientific_RevolutionOmden politiskt styrda vetenskapen

Det kan i samanhanget vara av intresse att se att det vi ser som vetenskap inte är så fritt som vanligen sägs. Sveriges Radioprogrammet Kaliber gjorde 2006 en undersökning om forskningens frihet. Visserligen var tyngdpunkten här de tilltagande kommersiella aspekterna på forskning men visade även att politisk styrning var vanlig. Inslaget heter: Beställningsjobb och köpt tystnad - är den fria forskningen hotad?

"Sverige har fler professorer än nånsin förr. Men själva tycker de inte riktigt att de gör vad de ska.Varannan känner sig i olika grad politiskt styrd."
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?
ProgramID=1316&Artikel=855121


Här kan du läsa om enkäten!
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?
ProgramID=1316&Artikel=857550

5. Dold religion döljer dynamik

Det kännetecknar uppenbarligen ett stort sinne.....Munken Berenger av Tours
Från: Holopainen, Toivo J.; Dialectic and Theology in the Eleventh Century, Limes ry, 1995.

Berenger av Tours, Berengarius (cirka 999-1088)
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9renger_de_Tours
http://www.1911encyclopedia.org/Berengarius


En förklarade bild - skrönan om förbudet mot blått
Upp
- - - -


Den dolda religionen
Upp
Lär dig att skilja mellan religiös- och tankemässig dynamik

- - - -


Den kristna kyrkans inte helt öppna historia och tradition
Upp

Den kristna kyrkans grund är tudelad

Tanken att den kristna kyrkan kan ses som två kyrkor fick jag ursprungligen från: Weil, Simone; Brev til en gejstlig (1951), Sankt Ansgars Forlag, 1974.

Observera att den kristna kyrkan
kan ses som två läroreftersom möjligheten till syntes är dold. Weil går tyvärr inte in på ett sådant resonemang utan nöjer sig med att konstatera att det är frågan om två olika trosinriktningar.

Simone Weil (1909-1943)
http://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Weil
http://simoneweil.net/

Nicea / Iznik
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicaea_%28city%29

Nicene Creed
http://www.newadvent.org/cathen/11049a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicene_Creed

The First Council of Nicaea
http://www.newadvent.org/cathen/11044a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea

Early Christianity
http://en.wikipedia.org/wiki/Early_Christianity


Evangelium enligt Matteus, 6 Kapitlet
http://runeberg.org/bibeln/40_06.html


Jag länkar till Projekt Runebergs Bibel om du vill ha en nyare översättningar kan du hitta dem hos Svenska bibelsällskapet.
Sök i bibeln - Svenska bibelsällskapet:
http://www.bibeln.se/avan_sok.jsp


Kristus svar: "Han är icke Gud för döda, men för levande. Ni är helt på fel spår" är från Markus 12:27, Se även Lukas 20: 38–39

Evangelium enligt Markus, 12:27
http://runeberg.org/bibeln/41_12.html

Evangelium enligt Lukas, 20:38
http://runeberg.org/bibeln/42_20.htmlNeale Donald Walschs (född 1943) har skrivit Samtal med Gud
http://en.wikipedia.org/wiki/Neale_Donald_Walsch

Förklaring: esoteric
http://www.webster.com/dictionary/esoteric

Förklaring: exoteric
http://www.webster.com/dictionary/exoteric

Förklaring: mystic
http://www.webster.com/dictionary/mystic


Liknelsen om talenterna finns i Evangelium enligt Matteus, 25:14
http://runeberg.org/bibeln/40_25.html

Etymology: Talent
http://www.webster.com/dictionary/talent


Dessutom: Erasmus av Rotterdam

Erasmus av Rotterdam (1466/1469-1536) är känd för "Dårskapens lov" där han visar hur knasigt det etablerade statiska-logiska synsättet är. Synd bara att han inte tog några steg till. Han skriver även en del om den kristna kyrkan som han idag kanske är mest känd för. Här är ett avsnitt (men läs hela
"Dårskapens lov" länk nedan):

"For since according to the definition of the Stoics, wisdom is nothing else than to be governed by reason, and on the contrary Folly, to be given up to the will of our passions, that the life of man might not be altogether disconsolate and hard to away with, of how much more passion than reason has Jupiter composed us? putting in, as one would say, "scarce half an ounce to a pound." Besides, he has confined reason to a narrow corner of the brain and left all the rest of the body to our passions; has also set up, against this one, two as it were, masterless tyrants- anger, that possesses the region of the heart, and consequently the very fountain of life, the heart itself; and lust, that stretches its empire everywhere, right down to the genitals."

Dårskapens lov, "The Praise of Folly", hos Modern History Sourcebook
http://www.fordham.edu/halsall/mod/1509erasmus-folly.html


Erasmus av Rotterdam
/ Desiderius Erasmus (1466/1469-1536)
http://en.wikipedia.org/wiki/Desiderius_ErasmusSkolastik

Se även tidigare referenser på denna sida under: Varför skrev Aquino som han gjorde?

Scholasticism
http://www.newadvent.org/cathen/13548a.htm


Tro och vetande - Två olika sorters logos

The Logos
http://www.newadvent.org/cathen/09328a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Logos


Dynamik blir mystik efter 1277

Peter Abelard (1079-1142)
http://www.newadvent.org/cathen/01036b.htm
http://www.1911encyclopedia.org/Peter_Abelard
http://plato.stanford.edu/entries/abelard/

Meister Eckhart (1260-1327/8)
http://en.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
http://www.newadvent.org/cathen/05274a.htm
http://plato.stanford.edu/entries/meister-eckhart/

The papal bull condemning Meister Eckhart
http://www.ellopos.net/theology/papal/index.htm

Bischofberger, Erwin; Mäster Eckharts andliga undervisning, Katolska bokförlaget, 1994.

Nicholas of Cusa (1400/1-1464)
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicholas_of_Cusa
http://www.newadvent.org/cathen/11060b.htm

Sløk, Johannes:
- Cusanus dialog om visdommen (Idiota De Sapienta), Platonselskabet, 1974.
- Nicolaus Cusanus og hans filosofiske system (De Beryllo), Platonselskabet, 1974.
- Cusanus, Nicolaus; Om den skjulte Gud (De Deo Abscondito), Servolibris, 1963.

Johannes av Korset (1542-1591) / St. John of the Cross
http://www.newadvent.org/cathen/08480a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_the_Cross

- Ascent Of Mount Carmel by Saint John of the Cross
http://www.ccel.org/ccel/john_cross/ascent.titlepage.html

-Bestigningen av berget Karmel, Karmeliterna, Tågarp, 1971.

Ivan Illich (1926-2002)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich

- Deschooling Society (1971)
http://reactor-core.org/deschooling.html

Averroes / Ibn Rushd (1126-1198)
http://www.muslimphilosophy.com/ir/index.html
http://www.newadvent.org/cathen/02150c.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Averroes

Maimonides / rabbi Moses ben Maimon (1135-1204)
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/Maimonides.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Maimonides
http://www.newadvent.org/cathen/09540b.htm

- Guide For the Perplexed
http://www.teachittome.com/seforim2/seforim/the_guide_for_the_perplexed.pdf


Listan med kristna mystiker som närmar sig en tankemässig förståelse av dynamik kan göras lång. Här är ytterligare två namn:

Alfred North Whitehead (1861-1947)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
http://plato.stanford.edu/entries/whitehead/
http://alfred.north.whitehead.com/

- Adventures of Ideas (1933), Cambridge University Press, 1935.
- The Organisation of Thought (1917), Greenwood Press, 1974.
- Process and Reality (Hans magum opus,1929), The Free Press, 1985.
- Science and the Modern World (1926), Free Association Books, 1985.

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)
http://en.wikipedia.org/wiki/Teilhard_de_Chardin


Hermeneutik - religiös dynamik som vetenskap


Friedrich Schleiermacher (1768-1834)
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schleiermacher

Tidigare om hermeneutik på denna sida.


Ancient New Age

Paulo Coelho (född 1947)
http://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho

Alkemisten (1988)
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Alchemist_%28novel%29

Om boken Da Vinci-koden (2003) av Dan Brown
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Da_Vinci_Code

Dan Brown (född 1964)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dan_Brown


Den samtida västerländska kristna kyrkan

Pope
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope

Tro och förnuft, Fides et Ratio - Encyklika av Johannes Paulus II
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_
jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio_en.html


Johannes Paulus II (1920-2005)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_Paul_II

Benedict XVI (installerad April 19, 2005, född, Joseph Alois Ratzinger 1927)
http://en.wikipedia.org/wiki/Benedict_XVI

Påvens tal som orsakade en hel del rabalder, hösten 2006, angående islam; avslutas med en vädjan om en dialog mellan förnuft och tro. Denna vädjan öppnar till många fler frågor än den första irritationen gav.

Benedict XVI, tal i Regensburg 12 September 2006, "Faith, Reason and the University - Memories and Reflections":
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/
documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_en.html


En bra artikel om Benedict XVI: Sexy for the intellectuals, A Pope for the Melancholy Modern Age By Alexander Smoltczyk, Spiegel Online, February, 2007
http://www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,463793,00.html


John Shelby Spong

John Shelby Spong kan säkert verka våldsamt revolutionär men om du läser vad han säger och vad det står i det nya testamentet - utan att vara fast i lydnadsdogmerna - kommer du säkert till en annan uppfattning. Spong är intressant just därför att han verkar tala om en annan religion än kristendommen - samtidigt som han utgårfrån vad det nya testamentet säger.

John Shelby Spong (född 1931)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Shelby_Spong

"Dags att överge naiv gudsbild" om John Shelby Spong av Anne Sörman, i Dagens Nyhters, pappersupplaga 3 september 2005.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=457528


Dold religiös dynamik döljer dialog
Upp
Flow (psychology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29

Flow är ett begrepp som vanligen förknippas med Mihaly Csikszentmihalyi (född 1934)
http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi

Bricolage
http://en.wikipedia.org/wiki/Bricolage

Claude Lévi-Strauss (född 1908)
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss

Det är mycket, mycket lättare ... : Sveriges Radio, P 1, Vetandets värld, 941228.

Sambandet mellan skapande ... : Nationalencyklopedin, Bokförlaget Bra Böcker, 1993.


Tegelstenskreativitet

Den första uppgiften ... : Fröjelin, Leif-Åke & Åhslund Kjell; Vår psykologi, Esselte studium Akademiförlaget, 1974.

Se även tidigare kommentar på denna sida om skollagens uppdelning av skapande
och kunskaper under: Nutida vetenskap är religiös


Kreativitet - den industrialiserade helige Ande

- - - -


Den helige Ande - koncentrerad kristen dynamik

Den helige Ande / Holy Ghost
http://www.newadvent.org/cathen/07409a.htm

Ett tal av Benedikt XVI som ger en bra beskrivning av den Helige ande. Länkar till engelsk och svensk version

- Solemnity Of Pentecost, Meeting With The Ecclesial Movements And New Communities, Homily Of His Holiness Benedict XVI, St. Peter's Square, Saturday, 3 June 2006
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2006/
documents/hf_ben-xvi_hom_20060603_veglia-pentecoste_en.html


- Benedikt XVI, tal till rörelserna samlade på Petersplatsen pingstaftonen 2006-06-03
http://www.isidor.se/akks/nyheter/nyhetsbrev/
feb2007/akksbrev_feb07_pbxvi_vigilietal.htm


Paulus andra brev till korintierna, 3 Kapitlet
http://runeberg.org/bibeln/47_03.html


Om den Helige ande som en obegriplig vind

Här är ett exempel på traditionen att göra den Helige ande ogripbar och på sätt förstärka att människan enbart kan lyda. Här sägs rakt ut att det är viktigt att skydda den Helige andes funktion genom metaforen av en obegriplig vind. Följande citat är från KG Hammars avskedspredikan (som ärkebiskop) Uppsala domkyrka, Pingstdagen, 4 juni 2006.

"För bilden av Gud Anden som vind vill ju skydda Gud som mysterium, som hemlighet, som det okontrollerbara. Det hemlighetsfulla. ”Vinden blåser vart den vill. Du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far”, säger Jesus i Johannesevangeliets tredje kapitel. Vi ser ju inte själva vinden, vi ser att vinden verkar. Vi ser det som vinden åstadkommer."

Hela texten finns på:
http://www.svenskakyrkan.se/pdf-filer/KGHavskedspredikanpingst06.pdf

Det känns en smula orättvist att ta detta exempel för senare i texten får den Helige ande nästan en konkret funktion - men bara nästan. Eftersom grundtanken är att dölja kan det givetvis inte bli konkret.

Jämför gärna med Benedikt XVIs tal pingstaftonen 3 juni 2006 (länk här ovan) där har den helige Ande en konkretare vilja (samtidigt som vind metaforen används). Jag tror inte att det är fel att säga att den Helige ande idag har en mer konkret betydelse inom den katolska kyrkan än i den protestantiska.


Den helige Andes gåvor

Karismata / Charismata
http://www.newadvent.org/cathen/03588e.htm

Uppfinnar-Jocke / Gyro Gearloose
http://en.wikipedia.org/wiki/Gyro_Gearloose

Gyro Gearloose - Who's who in Duckburg
http://duckman.pettho.com/characters/gyro.html

Medhjälparen / Little Helper
http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Helper_%28Disney%29

Little Helper / The Helper - Who's who in Duckburg
http://duckman.pettho.com/characters/helper.html


"Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd"

Evangelium enligt Markus, 3:28-29
http://runeberg.org/bibeln/41_03.html


Den kristna guden - mysteriet Treenigheten

Den heliga Treenigheten / The Blessed Trinity
http://www.newadvent.org/cathen/15047a.htm


Psykologi

Rudolph Goclenius (1547-1628) anses att ha skapat begreppet psykologi
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Goclenius

History of Psychology
http://webspace.ship.edu/cgboer/historyofpsych.html
http://www.newadvent.org/cathen/12545b.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_psychology

Carl Gustav Jung (1875-1961)
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
http://www.cgjungpage.org/

Citat från: s 88., C. G. Jung; Det omedvetna, 1965, Wahlström & Widstrand.

Herakleitos / Heraclitus (ca. 535-475 f.Kr.)
http://plato.stanford.edu/entries/heraclitus/
http://en.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

Enantiodromia
http://en.wikipedia.org/wiki/Enantiodromia

Jung's theory of neurosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Jung%27s_theory_of_neurosis

Sigmund Freud (1856-1939)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://www.freudfile.org/

Citatet är från Sigmund Freud; Vi vantrivas i kulturen, Bonniers, 1932.

Freud blev aldrig klok på kreativiteten
Av Niklas Rådström om boken: Freud’s Requiem av Matthew von Unwerth, SvD 2 november 2007
http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_552421.svd


Så känns det att tänka
Upp
All You Need Is Love

Love (Theological Virtue)
http://www.newadvent.org/cathen/09397a.htm

Ursprunget för synd är det grekiska ordet Hamartia som betyder att "missa målet"

Synd / Sin
http://www.newadvent.org/cathen/14004b.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Sin

Google - define: Sin
http://www.google.se/search?hl=sv&q=define%3A
+Sin&btnG=S%C3%B6k&meta=


Hamartia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tragic_flaw

Google - define: Hamartia
http://www.google.se/search?hl=sv&q=define%3A
+Hamartia&btnG=Google-s%C3%B6kning&meta=
All You Need Is Love, The Beatles (1967), John Lennon / Paul McCartney


Wikipedia: All You Need Is Love
http://en.wikipedia.org/wiki/All_You_Need_Is_Love

Text: All You Need Is Love, John Lennon / Paul McCartney
http://www.lyricsfreak.com/b/beatles/all+you+need+is+love_10026698.html


Intighet

Zen-buddism
http://en.wikipedia.org/wiki/Zen

Koan
http://en.wikipedia.org/wiki/Koan

Chindogu
http://en.wikipedia.org/wiki/Chind%C5%8Dgu

International Chindogu Society
http://www.chindogu.com/

Sufism
http://en.wikipedia.org/wiki/Sufism

Mullah Nasruddin
http://en.wikipedia.org/wiki/Mullah_Nasruddin


Helhet

Helhet / Holiness
http://www.newadvent.org/cathen/07386a.htm


Ondska

Henry Ansgar Kelly skriver om Djävulens historia i Satan: A Biography. Kelly påvisar bland annat att det etablerade bilden av Hin håle är en sentida konstruktion. Här är några länkar om hans bok.

-Satan victim of a devilish image problem, The Sydney Morning Herald, Barney Zwartz, April 12, 2006
http://www.smh.com.au/news/world/satan-victim-of-a-devilish-
image-problem/2006/04/11/1144521339095.html


- Satan får upprättelse i ny biografi, Understreckare i SvD, Jonas Andersson, 10 mars 2007
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14790981.asp

- Better the devil you know, Observer review, Peter Conrad, August 27, 2006
http://books.guardian.co.uk/reviews/politicsphilosophyandsociety/
0,,1859092,00.htmlTusenårig dans med hin håle
Av Astrid Söderbergh Widding om boken: Djävulens historia av Robert Muchembled, SvD 1 november 2002
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_70498.svd

Tyvärr finns det en del skräptecken i artikeln. Här visas det tydligt att Mr. Ond är en uppfinning från 1200-talet som införs för att göra folk lydiga. Samtidigt är det ju även så att Djävulen är en konsekvens av ett statisk-logiskt perspektiv.

Engelsk titel: A History of the Devil - From the Middle Ages to the Present
Beskrivning av boken på det engelska förlaget
http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=9780745628165


Satanism Bibliography
http://www.satanservice.org/satanism-bibliography.html

The Devil
http://www.newadvent.org/cathen/04764a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/The_devil

Hell
http://www.newadvent.org/cathen/07207a.htm

Satan
http://en.wikipedia.org/wiki/Satan

Resonemang om hot som drivkraft är i och för sig inget unikt se till exempelvis:
Anell, Barbro och Persson, Bo; Hotets ekonomi, Forskningsstiftelsen ECO, 1982.Moraltricket och myten om det fria valet
Upp
Moraltricket

Thomas Hobbes (1588-1679) är särskilt intressant. I hans bok Leviathan blir lydnad det enda goda och på så sätt överförs kyrkans dogmer till en icke-religiös sanning - ett socialt kontrakt - som sedan dess har varit en självklar grund för den västerländska lydnadskulturen.

Thomas Hobbes (1588-1679)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes

Hobbes's Moral and Political Philosophy
http://plato.stanford.edu/entries/hobbes-moral/

Leviathan (book)
http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan_%28book%29

Om begreppet: Leviathan
http://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan
http://www.1911encyclopedia.org/Leviathan

Social contract
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_contract


Myten om det fria valet

- - - -Oändligt antal namn på dold dynamik - den andra delen

Upp
Slump / Randomness
http://en.wikipedia.org/wiki/Random

Sannolikhetslära / Probability theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_theory

Spelteori / Game theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Game_theory
Upp
Vad jag har gjort - en sammanfattande teoretisk beskrivning


Idag finns det två etablerade och grundläggande akademiska traditioner:

- den ena traditionen säger att vi enbart kan förstå logik och som till exempelvis kallas för positivism; medan

- den andra traditionen säger att vi även har möjlighet att förstå dynamiska sammanhang. Denna tradition kallas vanligen för hermeneutik.

Inom religion särskiljs på samma sätt ofta med orden positiv- eller negativ teologi. Dessa traditioner har samma innehåll att enbart lyda (följa logik) eller att föra dialoger.

Idag anses de båda traditionerna (en statisk och en dynamisk) att vara likvärdiga och att det är frågan om två olika perspektiv.

Jag visar grunden för dessa båda synsätt och påvisar på så sätt att det INTE är frågan om två likvärdiga perspektiv utan ett enda; som utgår ifrån en religiös dogm som utgår ifrån att människan enbart kan lyda (eller följa etablerad logik).

När vi kan se att grunden för de båda perspektiven är religiösa dogmer löses synsättet upp om att vi enbart kan förhålla oss till de två etablerade traditionerna.

Därtill är det så att den etablerade förbistringen kommer sig av att grunden för de båda perspektiven vanligen inte är känd. Eller till och med att grunden aktivt döljs för att upprätthålla synvillan om att den etablerade traditionen med de två illusoriska perspektiven är det enda möjliga.

En av många konsekvenser med att se att vi inte är låsta till de två etablerade perspektiven är att vår skapande förmåga INTE kan vara obegriplig när vi öppet kan tala om samspelet mellan analys (logik) och dialog.


Upp
Kommentarer och länkar till kapitel 0-3

Samtliga rubriker

Litteratur och länkar


Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr
© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com