12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nrKommentarer och länkar till kapitel 0-3


Ola Alexander Frisk

Första version 3, 6 september 2007


Första sidan:http://hyperdialog.book.googlepages.com/start.htmKommentarer och länkar till kapitel 4-5


Samtliga rubriker

Litteratur och länkar
Kapitel

Prolog

0. Inte en hemlig konspiration - utan brutalitet och mänsklig tröghet

1. Vår tillverkade, inlärda och självklara brist

2. Upptäck hindret vi inte kan se

3. Grunden för Hyperdialog
Prolog

Immanuel Kant
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_KantKants ord som jag lånar finns i inledningen till:

(Hela boken) Prolegomena to Any Future Metaphysics
http://philosophy.eserver.org/kant-prolegomena.txt

(Om boken) Prolegomena to Any Future Metaphysics
http://en.wikipedia.org/wiki/Prolegomena_to_any_Future_Metaphysics
Upp
0. Inte en hemlig konspiration - utan brutalitet och mänsklig tröghet

Inga länkar för detta kapitel i denna version. I kommentarer till kapitel "4. Att tänka blir att lyda" kommer det att finnas länkar om den kristna kyrkans korståg mot sina motståndare under medeltiden och senare samt kopplingen mellan den kristna kyrkan och dagens tradition att förneka dialog som ett tankeverktyg.
Upp
1. Vår tillverkade, inlärda och självklara brist

Banaliteter blir öppningar när du går förbi din inlärda tystnad

"Take a sad song and make it better" från Hey Jude, Beatles (1968), John Lennon/Paul McCartneyAlt. url till youtube: Hey Jude, Beatles http://www.youtube.com/watch?v=YXG83p2nkHw

Hey Jude, Beatles
http://en.wikipedia.org/wiki/Hey_Jude

Text: Hey Jude, John Lennon / Paul McCartney
http://www.lyricsfreak.com/b/beatles/hey+jude_20014845.html
Upp
2. Upptäck hindret vi inte kan se

Som vi gör - utan att förstå

Sir Richard Branson; Självbiografi av mannen som skapade Virgin, Det första kapitlet, på engelska, finns på:

http://www.virgin.com/AboutVirgin/RichardBranson/RichardsAutobiography.aspxPå Nobelstiftelsens hemsida finns information om 2005 års medicinpris:

http://nobelprize.org/medicine/laureates/2005/


Se särskilt intervju med J. Robin Warren; “And then it took a long time to convince everybody that they were there. It took about fifteen years before it started appearing in the textbooks.”:

http://nobelprize.org/medicine/laureates/2005/warren-telephone.html


Barry Marshall berättar även i Dagens Nyheter, 10 december 2005, om hur svårt det var att övertyga "experterna" om att deras dogmer inte stämde. Se artikeln: "Han tog en drink och vann till slut" av Karin Bojs:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=500883


Ytterligare ett känt exempel på hur det fullständigt "felaktiga" inte bara blir rätt utan en öppning till ett nytt perspektiv är berättelsen om hur orsaken till "barnsängsdöden" upptäcktes och den vetenskapliga synen på hygien föddes. Men det var inte en promenadseger för Dr. Ignaz Semmelweiss (1818-1865). Läs om Dr. Ignaz Semmelweiss och särskilt avsnittet Rejection by the medical establishment på Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Semmelweis


Hierarkiskt tvång eller mänskliga möjligheter

Det var Pseudo-Dionysius Areopagita, som levde på 500-talet och antagligen var biskop i Aten, som myntade begreppet hierarki. Samma sorts rangordning fanns även mellan grekernas gudar. Jag kommer att återkomma till hur vi kan organisera och ordna.

Hierarchy
http://www.newadvent.org/cathen/07322c.htm

Dionysius the Pseudo-Areopagite
http://www.newadvent.org/cathen/05013a.htm


Makt skapar kunskap

Att säga ”Makt skapar kunskap” är inte särskilt unikt - men det låter ovant; eftersom vi är så vana vid det omvända: ”Kunskap är makt” . ”Kunskap är makt” sägs ha blivit populärt genom Francis Bacon (1561-1626) även om grunden även kan finnas i Bibelns Ordspråksbok.

Kunskap är makt - Scientia potentia est
http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_is_Power

Francis Bacon
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon

Ordspråksboken: Slutet av »De vises ord» jämte tillägg (v. 23-34).

3. Genom vishet varder ett hus uppbyggt,
och genom förstånd hålles det vid makt.

4. Genom klokhet bliva kamrarna fyllda
med allt vad dyrbart och ljuvligt är.

5. En vis man är stark,
och en man med förstånd är väldig i kraft.

Ords. 21,22. Pred. 9,16, 18.

http://runeberg.org/bibeln/20_24.html


Bent Flyvbjerg har skrivit tankvärda ord om kunskap och makt utifrån både tradition och praktiska undersökningar. Se hans bok: Excerpt from the Book Rationality and Power: Democracy in Practice, The University of Chicago Press, 1998

http://flyvbjerg.plan.aau.dk/ratpowexcerpt.phpFel är fett bäst.

Att den nya tanken, insikten eller idén finns i det vi ännu inte kan förstå, förklara eller se ett sammanhang i låter på självklart när vi börjar förstå funktionen med dialog. Förutan dialog blir det bara ett mystiskt resonemang. Här är ett av många exempel som är intressant på många sätt. Vi möter liknande budskap på många håll men vi saknar vanligen möjlighet och anledning att reflektera över dem. Lite senare återkommer jag till den märkliga sedvänjan att gömma tankemässig förståelse med det obegripliga begreppet ”kreativitet”. Här är ett bra exempel som visar att det felaktiga blir grunden för det nya:

”Prada realised that choosing the inappropriate is what moves creativity forward. In the 19th century, impressionism was seen as inappropriate. So was surrealism, some 40 years later. Likewise, Andy Warhol and Damien Hirst. The list is long and important. These are the people who have changed our thinking for ever.”

In praise of modesty, Colin McDowell, The Sunday Times, October 23, 2005

http://women.timesonline.co.uk/article/0,,18030-1826413,00.htmlUpp3. Grunden för Hyperdialog


Våra två sätt att tänka


Aristoteles
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle


Dialog och Logik

Logik

http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-logic/

http://en.wikipedia.org/wiki/Logic

Aristoteles bok om grunderna för analys (logik): Metaphysics
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Aristot.+Met.+1.980a


Dialog är vägen till att lösa motsättningar

Aristoteles bok om dialog som vanligen förnekas: Topics,
http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8t/

Se även tidigare sammanfattning, från 2005, av Hyperdialog, Beta 01, Get Rid of Our Final Taboo! - The Human Ability to Create is Thinkable, på: http://home.swipnet.se/~w-44374/hyperdialog/download.htm


Antikens greker byggde vårt kulturella operativsystem

I de sista kommentarerna kommer att finnas en skiss till dialogens historia.

Zeno of Elea
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea


Aristoteles förståelse för dynamik

Darwins utvecklingslära är ett utmärkt exempel på vad som inte kan förstås ur ett enbart logiskt perspektiv - men däremot med hjälp av en förståelse av samspelet mellan analys (logik) och dialog. För den som önskar en dynamisk förståelse av Darwins tankar om det naturliga urvalet är Ernst Mayr (1904-2005) av högsta intresse. Hans bok ”Evolution and the Diversity of Life” rekommenderas varmt.

Charles Darwin (1809-1882)
http://www.aboutdarwin.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

- On the origin of species (1859), http://www.gutenberg.org/etext/1228

Ernst Mayr
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr

Obituary,Ernst Mayr, www.timesonline.co.uk, February 07, 2005
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,60-1473218,00.html

Evolution and the Diversity of Life, Selected Essays: Ernst Mayr, Belknap Press of Harvard University, 1976, First paperback edition 1997, ISBN 0-674-27105-X, 711 pages. Review: http://home.tiac.net/~cri/1997/mayr.html

Nobelpristagaren Max Delbrück (1906-1981) har en del intressanta tankar om Aristoteles förståelse för dynamik: Delbrück, M; Aristotle-totle-totle, in Monod, Jacques and Borek, Ernest (ed.); Of Microbes and Life, Columbia Univ. Press, 1971. Även hans Nobelföreläsning är intressant för den ger i mitt tycke även ett tydligt exempel på formulering av en gräns förbi det statiska logiska synsättet som inte får passeras:

http://www.nobel.se/medicine/laureates/1969/delbruck-lecture.html


Logik är egentligen bara Analys

Det var antagligen Stoikerna som ersatte analys med logik.

Stoics and Stoic Philosophy
http://www.newadvent.org/cathen/14299a.htm

Stoicism
http://plato.stanford.edu/entries/stoicism/


Det ryckiga samspelet mellan analys (logik) och dialog

I fysikens värld kallas den till synes plötsliga övergången från ett tillstånd till ett annat för kvantsprång; om jag nu förstått det hela rätt. Kvantsprång kan observeras när till exempelvis metaller hettas upp. Metallen får ryckiga övergångar till olika färger allteftersom metallen blir varmare: från rött till blått och så vidare. Färgerna förändras ryckvis medan temperaturen ökar stegvis. På samma sätt kan de olika resultaten i en dialog upplevas som stötvisa särskilt för de som bara ser resultaten; medan för de som är med i dialogen de förstår, lättare, tankarna och argumenten ochhur dialogen gradvis utvecklas. På samma sätt kan vi tycka att den som hoppar från isflak till isflak har ett ryckigt rörelsemönster. Medan den som hoppar på isflaken ser hoppandet och varje enskilt hopp som en del i en kontinuerlig dynamisk process.

Quantum
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum


Se fram emot nästa dialog eller låt rädslan regera

Läkaren Markus Beland har skrivit den utmärkta artikeln; Kultursjukdomar med högt pris, Läkartidningen, Nr 48, 2003. Beland skriver:

”Svensk konflikträdsla och fokusering på hälsa ger grogrund för »epidemier« av utbrändhet, fibromyalgi, elöverkänslighet … och Konfliktundvikandet präglar enligt min erfarenhet det svenska samhället i mycket stor utsträckning - det löper som en röd tråd genom det sociala, politiska, medicinska och, inte minst, det privata livet. Häri kan, tror jag, en nyckel till förståelse av de beskrivna syndromens omfattning ligga.”

Läs hela artikeln: http://ltarkiv.lakartidningen.se/2003/temp/pda27632.pdf

Tyvärr är Belands analys av bakgrunden inte särskilt välgrundad. Han menar att de senaste årtiondens politiska ledning är en del av de bakomliggande orsakerna. I och för sig kan det ligga något i det - men nittonhundratalets politik är bara ytan på de historiska orsakerna. Hur det nu än är med bakgrunden är Belands iakttagelser och tankar om konflikträdsla som läkare intressanta.


Människan i konflikt, Sajt gjord av studerande vid lärarutbildningen i Malmö
http://utbildning.lhm.lu.se/student/exarbete/psy/psyket/manniskan_i_konflikt_lit..html


Metafysik - en vanlig förvirring

Andronicus of Rhodes (ca. 70 f.Kr.)
http://plato.stanford.edu/entries/aristotle-commentators/supplement.html

Metaphysical Treatises
http://www.newadvent.org/cathen/01713a.htm


Samspelets nytta: lek, kommunikation, lärande och innovation

Henri Bergson (1859-1941) hade en stor insikt om både dynamik och lek

http://plato.stanford.edu/entries/bergson/

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson

http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1927/bergson-bio.html

Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, 1901.
http://www.gutenberg.org/etext/4352


Johan Huizinga (1872-1945) skrev antagligen den första boken som visade att lek inte bara är "underhållning"
http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga

Homo Ludens, or "Man the Player,1938
http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens


Claude E. Shannon
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon

Claude E. Shannon: A Mathematical Theory of Communication, 1948
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/paper.htmlUppKommentarer och länkar till kapitel 4-5

Samtliga rubriker

Litteratur och länkar


Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr
© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com