12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nrLitteratur och länkar


Ola Alexander Frisk

Första version: 29 oktober 2007


Första sidan:
http://hyperdialog.book.googlepages.com/start.htm


Kommentarer och länkar till kapitel 0-3

Kommentarer och länkar till kapitel 4-5

Samtliga rubriker
Om denna version av Litteratur och länkar

Denna version är en nästan komplett förteckning över de viktigaste böcker jag har läst.Min tanke är att länka till information om författare och när det går länka till fria versioner av böcker; ett arbete som bara är påbörjat.

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X,Y,Z, Å, Ä, Ö

A

Adorno, Theodor (1903-1969)
http://plato.stanford.edu/entries/adorno/

-Aesthetic Theory, Routledge ; Kegan Paul, 1986.

Aertsen A., Jan (red.); Nach der Verurteilung von 1277/After the Condemnation of 1277, Miscellanea Mediaevalia, Walter de Gruyter, 2001.

Alexander, Christopher;

- A Pattern Language, Oxford University Press, 1977.

- A Foreshadowing of 21st Century Art, Oxford University Press, 1993.

- Towns, Buildings, Construction, Oxford Univ. Press, 1977.

Allison, David, B.; Reading the New Nietzsche, Rowman ; Littlefield Pub., 2001.

Altshuller, Genrich and Shulyak, Lev; 40 principles, TRIZ keys to technical innovation, Technical Innovation Center, 1997.

Alvesson, Mats ; Köping, Ann-Sofie; Med känslan som ledstjärna, Studentlitteratur, 1993.

Andersson, Per; Stenbeck, Norstedts, 2000.

Andersson, Åke, E.;

- Framtidens liv och arbete, Institutet för framtidsstudier, 1997

- och Sahlin, Nils-Eric (red.); The Complexity of Creativity, Kluwer Academic, Synthese library, 1997.

Anell, Barbro ; Persson, Bo; Hotets ekonomi, Forskningsstiftelsen ECO, 1982.

Argyris, Chris; Individen och organisationen, Bonniers, 1971.

Aristoteles
http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle

- Categories, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Den nikomachiska etiken, Daidalos förlag, 1993.

- Metaphysics, om grunderna för analys (logik) http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Aristot.+Met.+1.980a

- Meteorology,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Nicomachean Ethics,tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Dreams,tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Generation and Corruption, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Interpretation,tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Longevity and Shortness of Life,tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Memory and Reminiscence, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Prophesying by Dreams, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Sense and the Sensible, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Sleep and Sleeplessness, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Sophistical Refutations,tidigare via http://classics.mit.edu/

- On the Gait of Animals,tidigare via http://classics.mit.edu/

- On the Heavens, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On the Parts of Animals, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On the Motion of Animals, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On the Soul, tidigare via http://classics.mit.edu/

- On Youth and Old Age, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Physics, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Poetics, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Politics, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Posterior Analytics, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Prior Analytics, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Rhetoric, tidigare via http://classics.mit.edu/

- The Athenian Constitution, tidigare via http://classics.mit.edu/

- The Art of Rhetoric, Penguin Classics, 1991.

- The History of Animals, tidigare via http://classics.mit.edu/

- The Nichomachean Ethics, Oxford University Press, 1980.

- Topics, om grunderna för dialog (som vanligen förnekas) http://etext.library.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8t/

Arnstberg, Karl-Olov (red.); Förbjudet, Farligt, Frestande, Om tabu i vår tid, Carlssons, 1994.

Aquino, Sankt Thomas (c.1225-1274)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas
http://www.newadvent.org/cathen/14663b.htm
http://plato.stanford.edu/entries/aquinas

- Summa Theologica (som websajt)
http://www.newadvent.org/summa/

- Summa Theologica (i olika nedladdningsbarafilformat), Christian Classics Ethereal Library,kräver registering - men det är gratis.
http://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.html

- Om Summa
http://en.wikipedia.org/wiki/Summa_Theologica
UppB

Bachelard, Gaston;

- Eldens psykoanalys, Skarabé/Bakhåll, 1993

- Jorden och viljans drömmerier, Skarabé/Bakhåll, 1992.

- Vattnet och drömmarna, Skarabé/Bakhåll, 1991.

Barthes, Roland; Mytologier, Bo Cavefors Bokförlag, 1969.

Basseches, Michael; Dialectical Thinking and Adult Development, Ablex Publ., 1984.

Baudrillard, Jean;

- Art and Artefact, Sage, 1977.

- In the Shadow of the Silent Majorities or the End of the Social and Other Essays, Semiotext(e), New York, 1983.

Baumgarten, Alexander Gottlieb; Texte zur Grundlegung der Ästhetik (ca 1750), Felix Meiner Verlag, 1983.

Beckmann, John (red.); The Virtual Dimension, Princeton Architectural Press, 1998.

Beller, Mara; Quantum Dialogue, The University of Chicago Press, 1999.

Bengtsson, L. Lind, J. Samuelson L.A.; Styrning av team och processer, EFI, 2000.

Berger, John; Konsten att se, Brombergs, Stockholm, 1982.

Berger, Peter; Luckman, Thomas; The Social Construction of Reality, Penguin, 1991.

Bergson, Henri (1859-1941)
http://plato.stanford.edu/entries/bergson/
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1927/bergson-bio.html

- Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic, 1901, http://www.gutenberg.org/etext/4352

- The Creative Mind (collected texts 1903-1923), The Philosophical Library, 1946.

Bey, Hakim; The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, (1985), http://www.hermetic.com/bey/taz_cont.html

Bibeln, Bibelkommissionens översättning, Bokförlaget Origo, 1999.

Bischofberger, Erwin; Mäster Eckharts andliga undervisning, Katolska bokförlaget, 1994.

Blackmore, Susan; The Meme Machine, Oxford University Press, 1999.

Block, Eskil ; Nilsson, Sam; Framtiden - hot eller löfte?, Bonniers, 1971.

Blomberg, Jesper; Myter om projekt, Nerenius ; Santérus Förlag, 1998.

Boden, Margaret A. (red.); Dimensions of Creativity, MIT Press, 1994.

Bohm, David; Ordning och kreativitet, Korpen, 1990.

Boorstin, Daniel, J.;

- The Creators, Vintage Books, 1993.

- The Discoverers, Vintage Books, 1985.

Borek, Ernest (ed.), Monod, Jacques; Of Microbes and Life, Columbia Univ. Press, 1971.
- Delbrück, M; Aristotle-totle-totle

Bourdieu, Pierre; The Field of Cultural Production, Polity Press, Cambridge, 1993.

Buber, Martin;

- Dialogens väsen, Dualis Förlag, 1993.

- Människan och hennes bildkonst (1955), Dualis, 1991.

- Logos, Dualis, 1995.

Butler, Clark; Hegel's Logic, Between Dialectic and History, Northwestern University Press, 1996.

Buzan, Tony; Boken om mindmaps, Docendo, 1993.
Upp
C

Calvino, Italo(1923-1985);
http://en.wikipedia.org/wiki/Italo_Calvino

- Sex punkter inför nästa årtusende, Bonniers, 1999.

Canetti, Elias; Massa och makt, Forum, 1985.

Carlzon, Jan ; Lagerström, Tomas; Riv pyramiderna, Bonnier Pocket, 1985.

Cazeaux, Clive (ed.); The Continental Aesthetics Reader, Routledge, 2000.

Christensen, Clayton M.; The Innovator's Dilemma, Harvard Business School Press, 1997.

Christensen, Sören ; Kreiner, Kristian; Projektledning - Att leda och lära i en ofullkomlig värld, Academia Adacta, 1997.

Clausewitz, Carl von; Om kriget (1832-34), Bonniers, 1991.

Comte, Auguste; Om positivismen (1844), Korpen, 1979.

Cornell, Peter;

- Den hemliga källan, Gidlunds Bokförlag, 1981.

- Saker (1993), Gidlunds Bokförlag, 1997.

Coser, Lewis, A.; Social konflikt, Aldus, 1971.

Csikszentmihalyi, Mihaly (född 1934);
http://en.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi

Flow (psychology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_%28psychology%29

- Flow, Munksgaard, 1991.

Cowles, Virginia; Spökmajoren (1958), Prisma, 1968.

Cusanus, Nicolaus; Om den skjulte Gud (De Deo Abscondito), Servolibris, 1963.

Cvetkova, Cveta; Language of Power; Towards a Semiological Theory in Social Sciences, Lund, 1988.
Upp
D

Darwin, Charles (1809-1882)
http://www.aboutdarwin.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

- On the origin of species (1859), http://www.gutenberg.org/etext/1228

Daun, Åke; Svensk mentalitet, Rabén ; Sjögren, 1989.

Defoe, Daniel; An Essay Upon Several Projects (1697), London, 1702.

Deleuze, Gilles ; Guattari, Félix; A Thousand Plateaus, University of Minnesota Press, 1987.

Derrida, Jacques;

- Margins of Philosophy, The University of Chicago Press 1982.

- Writing and Difference, The University of Chicago Press 1978.

Descartes, René;

- Discourse on the Method and The Meditations, Penguin Classics, 1968.

- Discourse on the Method, Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.utm.edu/research/iep/text/descart/des-meth.htm

- Meditations, http://philos.wright.edu/DesCartes/Meditations.html

Dixon, Nancy, M.; Dialog på arbetet, fakta info direkt, 2000.

Dixon, Robert; The Baumgarten Corruption, Pluto Press, 1995.

Doren, Charles van; A History of Knowledge, Ballantine Books, 1992.

Douglas, Mary; Purity and Danger, Routledge ; Kegan Paul, 1966.

Druckery, Timothy; Ars Electronica Facing the Future, MIT Press, 1999.

Durkheim, Émile; Sociologins metodregler, Korpen, 1978.

Duve, Thierry de; Kant after Duchamp, MIT Press, 1998.

Upp
E

Ekvall, Göran (red.); Navigatör och inspiratör, FArådet ; Studentlitteratur, 1996.

Elias, Norbert;

- The Established and the Outsiders, Frank Cass ; Co, 1965.

- Sedernas historia, del 1, Atlantis, 1989.

Engwall, Mats; Jakten på det effektiva projektet, Nerenius ; Santéus, 1995.

Upp
F

Ferguson, Eugene, S.; Engineering and the Mind's Eye, MIT Press, 1993.

Feyerabend, Paul
(1924-1994);
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Feyerabend

- Farewell to Reason, Verso, 1994.

- Mot metodtvånget (1993), Arkiv, 2000.

Fisher, K. ; Fisher, M.D.; The Distributed Mind, American Mangement Ass., 1998.

Fiske, John; Introduction to Communication Studies, Routledge, 1990.

Foucault, Michel (1926-1984)
http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/

- What is Enlightenment?,
http://www.foucault.info/documents/whatIs
Enlightenment/foucault.whatIsEnlightenment.en.html


Om boken Vansinnets historia: Madness and Civilization (1961)
http://en.wikipedia.org/wiki/Madness_and_Civilization

- Death and the Labyrinth, The World of Raymond Roussel(1963), Continuum, 2004.

Freud, Sigmund
(1856-1939);
http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://www.freudfile.org/

- Vi vantrivas i kulturen, Bonniers, 1932.

- Totem och tabu (1944), Daidalos, 1995.

Fröjelin, Leif-Åke ; Åhslund Kjell; Vår psykologi, Esselte studium, Akademiförlaget, 1974.

Funkenstein, Amos; Theology ; The Scientific Imagination from the Middle Ages to the Seventeenth Century, Princeton University Press, 1986.

Försvarsmakten;

- Arméreglemente, del 2, taktik, 1995.

- Utbildningsreglemente, Pedagogiska grunder, Enator Försvarsmedia, 1998.

Upp
G

Gabbay, Dov M. (ed); What is a Logical System, Oxford Science Publications, 1994.

Gadamer, Hans-Georg;

- Truth and Method (1960), Sheed ; Ward, 1988.

- The Relevance of the Beautiful and Other Essays, Cambridge University Press, 1986.

Galbraith, John Kenneth; The Anatomy of Power, Hamish Hamilton, 1984.

Gimple, Jean; The Industrial Revolution of the Middle Ages, Penguin Books, 1977.

Godin, Seth; Unleashing the Ideavirus, http://www.ideavirus.com/downloads/IdeavirusReadandShare.pdf

Goleman, Daniel; Emotional Intelligence, Bantam Books, 1996.

Gombrich, Ernest, Hans; Art and Illusion, Phaidon Press, 1956.

Goodman, Nelson; Languages of Art, Hackett Publishing Company, 1976.

Gray, John; Män är från mars kvinnor är från venus, Bromberg, 1992.

Granath, Gunilla; Redo för fronten, Ordfront, 1999.

- Gäst hos overkligheten, Ordfront, 1996.

Grant, Edward; The Foundations of Modern Science in the Middle Ages, Cambridge, University Press, 1996.

Guillet de Monthoux, Pierre;

- Det sublimas konstnärliga ledning, Nerenius ; Santérus, 1993.

- Dr. Kant och den oekonomiska rationaliseringen, Korpen, 1981.

- Handling och existens, Liber, 1978.

- Konstföretaget, Korpen, 1998.

- Läran om företaget, Norstedts, 1983.

Gunnerblad, Göran ; al; Organisk utbildning, PA-rådet, 1974.

Gustavsen, Bjørn ; Hofmaier, Bernd; Nätverk som utvecklingsstrategi, SNS, 1997.
Upp
H

Hagberg, G.L.; Art as Language, Wittgenstein, Meaning and Aesthetic Theory, Cornell University Press, New York, 1995.

Hamilton, Carl; Absolut, Historien om Flaskan, Norstedts, 1994.

Hammer, Olav; På spaning efter helheten New Age - en ny folktro?, Wahlström ; Widstrand, 1998.

Harrison, Charles ; Wood, Paul (red.); Art in Theory 1900-1990, Blackwell, 1993.

Heer,
Friedrich (1916-1983)
http://friedrichheer.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Heer

-
Medeltiden 1100-1350 (1961), Bonniers, 1966.

Hegel, G. W. F. (1770-1831);
http://en.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://plato.stanford.edu/entries/hegel/


- The Phenemenology of Mind (1807), http://www.its.uidaho.edu/mickelsen/texts/Hegel%20Phen/hegel_phen_preface.htm

- Outline of Logic (1840), http://www.marxists.org/reference/archive/hegel/ollindex.htm

Heidegger, Martin
(1889-1976);
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger

- Konstverkets ursprung, Daidalos, 1990.

- The Metaphysical Foundations of Logic, Indiana University Press, 1992.

- What Is Called Thinking, Discourse on Thinking, Harper ; Row, 1996.

- What is a Thing, Regnery/Gateway Inc., 1967.

Heim, Michael; The Metaphysics of Virtual Reality, Oxford University Press, 1993.

Heisenberg, Werner; Natural Law and the Structure of Matter, The Rebel Press, 1981.

Hellgren, Bo ; Löwstedt, Jan; Tankens företag, Nerenius ; Santérus Förlag, 1977.

Herman, Edward, S. ; Chomsky, Noam; Manufacturing Consent, Pantheon Books, 1988.

Hilte, Mats; Avvikande beteende, Studentlitteratur, 1996. Historien om PROPS; Ericsson, 1997.

Holopainen, Toivo J.; Dialectic and Theology in the Eleventh Century, Limes ry, 1995.

Holte, John (ed); Chaos the New Science, Gustavus Adolhus College, 1993.

Horkheimer, Max ; Adorno, W. Theodor; Upplysningens dialektik (1944), Röda bokförlaget, 1981.

Huizinga, Johan (1872-1945)
http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Huizinga

- Homo Ludens, or "Man the Player, 1938, Om denna bok: http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_Ludens

- Homo ludens (1950), The Beacon Press, 1955.

- Men and Ideas (1959), Princeton University Press, 1984.

Husserl, Edmund;

- Ideas, Humanities Press, 1931.

- Logiska undersökningar, Bokförlaget Thales,1998-2000.

Huxley, Aldous; The Human Situation (lecures 1959), Chatto ; Windus, 1978.

Hägg, Göran; Praktisk retorik, Wahlström ; Widstrand, 1998.

Upp
I

Ihde, Don; Expanding Hermeneutics, Northwestern University Press, 1998.

Illich, Ivan (1926-2002);
http://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich

- Deschooling Society (1971), http://reactor-core.org/deschooling.html
, http://www.la.psu.edu/philo/illich/deschool/intro.html

- Energy and Equity, http://reactor-core.org/energy-and-equity.html

- Tools for Conviviality, http://todd.cleverchimp.com/tools_for_conviviality/

Isaacs, William; Dialogen och konsten att tänka tillsammans, Bookhouse, 2000.

Upp
J

Jasper, David (ed.); The Interpretation of Belief, The MacMillan Press, 1986.

Jeffmar, Christer; Organisationsutveckling i kris och förändring, Studentlitteratur, 1992.

Jerkedal, Åke; Utvärdering - steg för steg, Norstedts juridik, 1999.

Johannes av Korset (1542-1591)
St. John of the Cross
http://www.newadvent.org/cathen/08480a.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_the_Cross

- Ascent Of Mount Carmel by Saint John of the Cross,
(i olika nedladdningsbarafilformat), Christian Classics Ethereal Library,kräver registering - men det är gratis.
http://www.ccel.org/ccel/john_cross/ascent.titlepage.html

Johnson, Clarence, L. "Kelly" ; Smith, Maggie; Kelly, More Than My Share Of It All, Smithsonian, 1985.

Jonsson, Kjell; Harmoni eller konflikt?, Carlssons, 1991.

Jung, Carl Gustav (1875-1961)
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
http://www.cgjungpage.org/

- Det omedvetna, Wahlström ; Widstrand, 1965

- The Spirit in Man, Art and Literature, Princeton, 1972.
Upp
K

Kant, Immanuel (1724-1804)
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

- An Answer to the Question: What is Enlightenment? (1784)
http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/kant.html
Om:An Answer to the Question: What is Enlightenment?
http://en.wikipedia.org/wiki/What_Is_Enlightenment%3F


- Prolegomena to Any Future Metaphysics, http://philosophy.eserver.org/kant-prolegomena.txt
Om denna bok: http://en.wikipedia.org/wiki/Prolegomena_to_any_Future_Metaphysics

- Critique of Pure Reason, Everyman's Library, 1984.

Karlsson, Ingemar ; Ruth, Arne; Samhället som teater, Liber, 1983.

Kelly, Kevin; New Rules for the New Economy, Fourth Estate, 1998.

Kerzner, Harold; Project Mangement, A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley ; Sons, 1998.

Kezsbom, Deborah, S. ; Edward, Katherine, A.; The New Dynamic Project Management, John Wiley ; Sons, 2001.

Klein, Naomi (född 1970);
http://en.wikipedia.org/wiki/Naomi_Klein
http://en.wikipedia.org/wiki/No_Logo

- No Logo, Flamingo, 2001.

Koestler, Arthur; The Act of Creation, Hutchinson, 1964.

Kosik, Karel; Det konkretas dialektik (1963), Röda bokförlaget, 1978.

Kubler, George; The Shape of Time, Yale University Press, 1962.

Kuhn, Thomas S. (1922-1996);
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Samuel_Kuhn

Paradigm shift (1962)
http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm_shift

- The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press (1962), 1996.

Om denna bok
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Structure_of_Scientific_Revolutions

Kögler, Hans, Herbert; The Power of Dialogue, MIT Press, 1999.
Upp
L

Lawson, Bryan; How Designers Think. Butterworth Architecture, 1990.

Lévi-Strauss, Claude;
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss

Bricolage
http://en.wikipedia.org/wiki/Bricolage

- Det vilda tänkandet (1962), Bonniers, 1984.

Lindqvist, Sven, Utrota varenda jävel, Bonniers, 1992.

Lindström, Johan, På väg till en hermeneutisk vetenskapsteori, Institutionen för Vetenskapsteori, Göteborgs Universiet, 1990.

Locke, John (1632-1704);
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke

- An Essay Concerning Human Understanding, http://eserver.org/18th/locke-understanding.txt

Om: An Essay Concerning Human Understanding
http://en.wikipedia.org/wiki/An_Essay_Concerning_Human_Understanding

Lucretius, Titus, Carus; Om tingens natur, Översättning Bertil Cavallin, Forum, 1972.

Lytsy, Anna (red.); Vetvärt, Svenska Kommunförbundet, 1998.

Lyttkens, Lorentz; Den disciplinerade människan. Allmänna, 1987.
Upp
M

Macheridis, Nikos; Projektaspekter, Studentlitteratur, 2001.

Malmquist, Karin (red.); Konst är konst allt annat är allt annat, Edsvik konst och kultur, 1999.

Marttala, Anders ; Karlsson, Åke; Projektboken, Studentlitteratur, 1999.

Marx, Karl ; Engels, Frederick; The Communist Manifesto (1848), http://csf.colorado.edu/psn/marx/Archive/1848-CM/cm.html

Maturana, Humberto, R. ; Varela, Francisco, J.; The Tree of Knowledge, New Science Library Shambala, 1987.

Mayr, Ernst
http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mayr


Obituary, Ernst Mayr, www.timesonline.co.uk, February 07, 2005
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,60-1473218,00.html

- Evolution and the Diversity of Life, Selected Essays: Ernst Mayr, Belknap Press of Harvard University, 1976, First paperback edition 1997, ISBN 0-674-27105-X, 711 pages. Review: http://home.tiac.net/~cri/1997/mayr.html

May, Rollo; Modet att skapa (1975), Natur och Kultur, 1994.

McLuhan, Marshall; Media: människans utbyggnader, PAN/Norstedts, 1967.

Merleau-Ponty, M.; Phenomenology of Perception, Routledge ; Kegan Paul Ltd., 1996.

Merton, Robert, K.; Social Theory and Social Structure (1949), The Free Press of Glencoe, 1951.

Miegel, Fredrik ; Schoug, Fredrik (red.); Diktotomier, Studentlitteratur, 1998.

Milgram, Stanley; Lydnad och auktoritet (1974), W;W, 1975.

Modig, Maria; Den nödvändiga olydnaden (1984), Natur och Kultur, 1991.

Myerson, George; Rhetoric, Reason and Society, Rationality as Dialogue, Sage Publications. 1994.

Myrdal, Alva ; Gunnar; Kris i befolkningsfrågan, Folkupplaga, Bonniers, 1935.
Upp
N

Naumann, Francis, M., Obalk, Hector; Affect Marcel, Thames and Hudson, 2000.

Naisbitt, John ; Aburdene, Patricia;

- Megatrender, Svenska Dagbladet, 1994.

- Megatrender 2000, Bonniers, 1990.

Negroponte, Nicholas; Being Digital, Hodder and Stoughton, 1995.

Nietzsche, Friedrich;

- Beyond Good And Evil, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- Homers Competition/The Greek State, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- Human, All Too Human, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- The Antichrist, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- On Music and Words, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- On the Genealogy of Morals, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- On Truth and Lies in a Nonmoral Sense, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- Philosophy During the Tragic Age of the Greeks, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- The Case of Wagner, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- The Dawn, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- The Will To Power, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- Thus Spake Zarathustra, http://eserver.org/philosophy/nietzsche-zarathustra.txt

- Twilight of the Idols, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

- Untimely Meditations, On the Use and Abuse of History for Life, via http://users.compaqnet.be/cn127103/

Nonaka, Ikujiro ; Takeuchi, Hirotaka; The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, 1995.

Upp
O

Obeng, Eddie; Projektledarens hemliga dagbok, ISL, 1994.

Ohlsson, Ö., Rombach, B.; Res pyramiderna, Svenska Förlaget, 1998.

Olsson, Eric; Förändring och konflikt, Studentlitteratur, 1988.

Ong, Walter Jackson;

- Rhetoric, Romance and Technology, Cornell University Press, 1971.

- Interfaces of the Word, Cornell University Press, 1977.

- Orality and Literacy, Methuen, 1982.
Upp
P

Paglia, Camille; Sexual Personae, Penguin Books, 1991.

Palmer, Richard, E.; Hermenutics, Northwestern University Press, 1969.

Papert, Seymour; Tankestormar, Forum, 1984.

Persson, Bo;

- Organisation för inlärning, Linköpings högskola, 1974.

- Surviving Failures, Almqvist ; Wiksell Int., 1979.

Peters, Thomas, J. ; Waterman, Robert, H. Jr.; På jakt efter mästerskapet, Svenska Dagbladet, 1983.

Piaget, Jean; Strukturalismen, Prima, 1972.

- Språk och tanke hos barnet, Liber, 1984.

Pinker, Steven; How The Mind Works, Penguin Science, 1998.

Pirzig; Zen och konsten att sköta en motorcykel, Månpocket, 1987.

Platon;

- Apology, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Charmides,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Cratylus,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Critias,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Crito, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Euthydemus, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Euthyfro,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Gorgias,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Ion,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Laches, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Laws, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Lysis,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Meno, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Parmenides,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Phaedo, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Phaedrus,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Philebus,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Protagoras,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Republic, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Seventh Letter,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Sophist,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Stateman,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Symposium,tidigare via http://classics.mit.edu/

- Theaetetus, tidigare via http://classics.mit.edu/

- Timaeus,tidigare via http://classics.mit.edu/

Polanyi, Michael Knowing and Being, University of Chicago Press, 1969.

Popper, Karl (1902-1994);
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
http://plato.stanford.edu/entries/popper/

- Conjectures and Refutations, The Growth of Scientific Knowledge (1963), Routledge, 1989.

- Objective Knowledge, Oxford University Press, 1972.

- Unended Quest: An Intellectual Autobiography, Fontana/Collins, 1982.

Priest, Graham (född 1948);
http://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Priest

Dialetheism
http://en.wikipedia.org/wiki/Dialetheism
http://plato.stanford.edu/entries/dialetheism

- Beyond the limits of thought, 1995.

- Consistency by Default, 1988.

- Impossible worlds, 1997.

- Logic, A very short introduction, 2000.

Prigogine, Ilya; Time, Structure and Fluctuations, Nobelstiftelsen, 1978.

Upp
Q, R

Quine, W.V.; Philosophy of Logic, Harvard University Press, 1994.

Ramirez, José Luis;

- Positivism eller Hermenutik, Handling, planering och humanvetenskap, Dialogos, 1998

- Skapande mening, Nordplan, 1995.

- Om meningens nedkomst, Nordplan, 1995.

- Positivism eller Hermenutik, Dialogos, 1998.

Read, Herbert; Education Through Art (1943), Faber and Faber, 1949.

The Meaning of Art (1951), Faber and Faber, 1955.

Reich, Robert; Arbetsmarknad inför 2000-talet, SNS, 1994.

Rescher, Nicholas

- Paradoxes: their roots, range, and resolution , Open Court, 2001.

- Process metaphysics: An introduction to process philosophy, State University of New York Press, 1996.

- Process philosophy: A survey of basic issues, University of Pittsburgh Press., 2000.

Rickman, H.P.; Wilhelm Dilthey, University of California Press, 1979.

Rodari, Gianna; Fantasins grammatik, Korpen, 1988.

Rousseau, Jean-Jacques; The Social Contract, Penguin Books, 1968.

Russel, Joseph, J.; Analysis and Dialectic, Martinus Nijhoff Pub., 1984.

Upp
S

Sahlin, Ingrid; Projektets paradoxer, Studentlitteratur, 1996.

Sandemose, Aksel; En flykting korsar sitt spår (1934) Forum, 1990.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph; Om den menneskelige friheds væsen (Über das Wesen der menschlichen Freiheit 1809), Hans Reitzel, 1995.

Schiller, Friederich; Estetiska brev, Kosmos, 1995.

Senge, Peter M.; (red); The Fifth Discipline, Fieldbook, Nicholas Brealey Publishing, 1997. The Fifth Discipline, Century Business, 1993.

Shannon, Claude E.
http://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon

- A Mathematical Theory of Communication, 1948, http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/paper.html

Simmel, Georg; Kamp (1908), Argos, 1970.

Sløk, Johannes;

- Cusanus, Nicolaus; Om den skjulte Gud (De Deo Abscondito), Servolibris, 1963.

- Cusanus' dialog om visdommen (Idiota De Sapienta), Platonselskabet, 1974.

- Nicolaus Cusanus og hans filosofiske system (De Beryllo), Platonselskabet, 1974.

- Stoikerne, Rosinante, 2000.

Snow, C.P.; The Two Cultures (1959), Cambridge Univesity Press, 1998.

Spinoza, Benedictus de; Ethics, Everyman Classics, 1992.

Stampe, Sussane ; Tonnquist, Bo; Förstå och leda projekt, IHM Förlag, 1999.

Stenström, Emma; Konstiga företag, EFI Handelshögskolan, 2000.

Stephenson, Neal; In the Beginning Was the Command Line, Avon Books, 1999.

Stone, Allucquère Rosanne; The war of desire and technology at the close of the mechanical age, MIT Press, 1996.

Swift, Jonathan (1667-1745)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift

- A Modest Proposal by Jonathan Swift
http://www.uoregon.edu/~rbear/modest.html
http://www.gutenberg.org/etext/1080

Om: A Modest Proposal
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Modest_Proposal

Sutton-Smith, Brian; The Ambiguity of Play, Harvard University Press, 1997.

Svensk författningssamling, 1992:667.

Sörbom, Göran; Mimesis and Art, Uppsala 1966.
Upp
T

Taylor, Frederick, Winslow (1856-1915);
http://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor

- The Principles of Scientific Management
(1911), http://pantheon.cis.yale.edu/~thomast/texts/taylor/title.html,
http://www.principles-of-scientific-management.com, http://www.gutenberg.org/etext/6435

- Shop Management, http://www.gutenberg.org/etext/6464

Thurfjell, Anna (red.); Svar:, Carlsons Bokförlag, 2000.

Tiselius, Arne ; Nilsson, Sam (ed.): Nobel Symposium 14, The Place of Value in a World of Facts, Almqvist ; Wiksell, 1970.

Toffler, Alvin;

- Future Shock, Batman Books, 1990.

- The Adaptive Corporation, McGraw-Hill, 1985.

- The Third Wave, Bantam, 1990.

- War and Anti-War: Survival at the Dawn of the 21st Century, Warner, 1994.
Upp
U, V, W

Virilio, Paul; Open Sky, Verso, 1997.

Voltaire; Philosophical Dictionary, Penguin Books, 1972.

Wahlström, Bengt; Efter Sverige - från nationalstat till nätverkssamhälle, Liber Ekonomi, 1998.

Wald, Henri; Introduction to Dialectical Logic, Amsterdam, 1975.

Wallas, Graham; The Art of Thought, Butler ; Tanner, 1926.

Walton, Douglas;

- Informal Logic, A Handbook for Critical Argumentation, Cambridge University Press, 1989.

- The Place of Emotion in Argument, The Pennsylvania State University Press, 1992.

Weil, Simone; Brev til en gejstlig, Sankt Ansgars Forlag, 1974.

Wenell, Torbjörn; Wenell om projekt, Uppsala Publishing House, 2001.

Wertheimer, Max; Gestalt Theory, http://www.enabling.org/ia/gestalt/gerhards/wert1.html

Werup, Jacques; Casanovas senare resor, (1979), Månpocket, 1986.

West, Richard; The Life and Strange Surprising Adventures of Daniel Defoe, Harper Collins, 1977.

Whithead, Alfred, North (1861-1947);
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
http://plato.stanford.edu/entries/whitehead/

- Adventures of Ideas (1933), Cambridge University Press, 1935.

- The Organisation of Thought (1917), Greenwood Press, 1974.

- Process and Reality (His magum opus,1929), The Free Press, 1985.

- Science and the Modern World (1926), Free Association Books, 1985.

Wikström, Ewa; Projekt och produktiv kommunikation, BAS, 2000.

Wittgenstein, Ludwig;

- Blå boken och Bruna boken, Thales, 1999.

- Filosofi, Glänta produktion, 2000.

- Philosophical Investigations, Blackwell, 2000.

- The Blue and the Brown Books, Blackwell, 1997.

- Tractatus Logico-Philosophicus, Routledge, 1996.

Wright, von, Georg Henrik;

- The Tree of Knowledge and Other Essays. E.J. Brill, 1993.

- Vetenskapen och förnuftet, Bonniers, 2000.
Upp
X, Y, Z, Å, Ö

Zeno of Elea
http://en.wikipedia.org/wiki/Zeno_of_Elea

Åman, Jan ; Billgren, Ernst; Vägen, en antologi om att göra bra konst, Bonnier Alba, 1995.

Ørskov, Willy; Aflæsning af objekter og andre essays, Borgens Forlag, 1966.

Överbefälhavaren; Chefen och ledarskapet, Försvarets läromedelscentral, Esselte Herzogs, 1986.
Upp
Kommentarer och länkar till kapitel 0-3

Kommentarer och länkar till kapitel 4-5

Samtliga rubriker


Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr
© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com