12 april 2010 - Dessa sidor är en tillfällig arkivversion. Det innebär att det kan finnas länkar som inte fungerar. Den senaste texterna finns på: www.staten.co.nr


Samtliga rubriker


Ola Alexander Frisk

Första version 1, 29 oktober 2007


Första sidan: http://hyperdialog.book.googlepages.com/start.htmKommentarer och länkar till kapitel 0-3

Kommentarer och länkar till kapitel 4-5

Litteratur och länkar
Samtliga underrubriker förpublicerade kapitel


Kapitel

0. Inte en hemlig konspiration - utan brutalitet och mänsklig tröghet

1. Vår tillverkade, inlärda och självklara brist

2. Upptäck hindret vi inte kan se

3. Grunden för Hyperdialog

Den avgörande nyckeln

4. Att tänka blev att lyda

5. Dold religion döljer dialog

Sammanfattning av kapitel 4 och 5


Följande kapitel är preliminära


6. Fånga och förädla din dolda förmåga

7. Perspektiv och Process

8. Dialog- eller orderkultur?

9. Samspel mellan analys (logik) och dialog

10. Konsten att visa nästa steg

11. Det viktigaste


Kort om bakgrunden

Samtliga underrubriker


0. Inte en hemlig konspiration - utan brutalitet och mänsklig tröghet

1. Vår tillverkade, inlärda och självklara brist


Banaliteter blir öppningar när du går förbi din inlärda tystnad
Våra självklara orimligheter
Hela eller halva världen?
Vår värld blir som vi vill ha den
Några ord om fortsättningen

2. Upptäck hindret vi inte kan se

Som vi gör - utan att förstå
Hierarkiskt tvång eller mänskliga möjligheter
Makt skapar kunskap
Fel är fett bäst.
De lockande felen
Upp
3. Grunden för Hyperdialog

Experiment
Våra två sätt att tänka
Dialog och Logik
Dialog är vägen till att lösa motsättningar
Att tänka - Samspelet mellan våra två sätt att tänka
Dialog är både ett verktyg och ett synsätt
Antikens greker byggde vårt kulturella operativsystem
Aristoteles förståelse för dynamik
Verkligheten som en ond statisk cirkel
Förnuft - vill Du ha ett helt eller ett halvt?
Logik är egentligen bara Analys
Det ryckiga samspelet mellan analys (logik) och dialog
Den ständigt pågående dialogen mellan känsla och vetande
Se fram emot nästa dialog eller låt rädslan regera
Metafysik - en vanlig förvirring
Vår dynamiska förmåga är lätt att dölja och passivisera
Oändligt antal namn på den dolda dialogen - första delen
Samspelets nytta: lek, kommunikation, lärande och innovation
- Kommunikation
- Lärande
Sammanfattning
- Funktioner för Dialog och Logik och dess samspel
- Rädslan vinner när samspelet mellan logik och dialog förhindras
- Ständig lycka eller olycka

Den avgörande nyckeln
Upp
4. Att tänka blev att lyda

Så blev tänkande lydnad
- Följ historien - se sammanhangen
Vi lever i skuggan av Sankt Thomas Aquino
- St. Aquino eliminerar tankeverktyget dialog
- Vana eller beteende gör dig till ett tankebefriat djur
- Tabu - den statiska lydnadens yttersta gräns
- Jante tydliggör den förbjudna dialogen
- Varför skrev Aquino som han gjorde?
- St. Aquinos klavertramp - att blanda ihop tro och vetande
- För övrigt
År 1277 - den stora onådens år
- Den kristna kyrkans lydnad erövrar världen genom vetenskapen
Den kristna kyrkan?
Kött på de historiska benen
- Försökt till frigörelse har blivit förstärkning av lydnaden
- Den uppdelade och obegripliga världen
- Den lydiga maskinen människan skapas av den kristna kyrkan
- Lydnadens olika ansikten
Nutida vetenskap är religiös
- Positivism - de rena siffrornas magi
- Hermeneutikens snåriga textvävar
- Sentida och tröstlösa försök att bli kvitt den religiösa vetenskapen
Upp
5. Dold religion döljer dialog

En förklarade bild - skrönan om förbudet mot blått
Den dolda religionen
- Lär dig att skilja mellan religiös- och tankemässig dynamik
Den kristna kyrkans inte helt öppna historia och tradition
- Den kristna kyrkans grund är tudelad
- Skolastik
- Tro och vetande - Två olika sorters logos
- Dynamik blir mystik efter 1277
- Hermeneutik - religiös dynamik som vetenskap
- Ancient New Age
- Den samtida västerländska kristna kyrkan
Dold religiös dynamik döljer dialog
- Tegelstenskreativitet
- Kreativitet - den industrialiserade helige Ande
- Den helige Ande - koncentrerad kristen dynamik
- Den helige Andes gåvor
- Den kristna guden - mysteriet Treenigheten
- Psykologi
Oförstånd är början till förståelse
Så känns det att tänka
- All You Need Is Love
- Intighet
- Helhet
- Ondska
Moraltricket och myten om det fria valet
- Moraltricket
- Myten om det fria valet
Oändligt antal namn på dold dynamik - den andra delen
Upp
Sammanfattning av kapitel 4 och 5


Följande kapitel är preliminära

6. Den enfaldiga lydnaden har tagit slut

7. Fånga och förädla din dolda förmåga

8. Perspektiv och process

9. Förståelse- eller lydnadskultur?

10. Samspel mellan analys (logik) och dialog

11. Konsten att visa nästa steg

12. Det viktigaste

Kort om bakgrunden

Kommentarer för hela boken med: Dialogens historia - en första skiss


UppKommentarer och länkar till kapitel 0-3

Kommentarer och länkar till kapitel 4-5

Litteratur och länkar


Huvudsajt: www.hyperdialog.co.nr
© Allt material på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kontakt: hyperdialog[at]gmail[dot]com