AIDS
- genmanipulerat virus för befolkningskontroll
 
Yrsas Blogg
* Artiklar på engelska

* Klimathotet
* Tsunami

* 9/11
* Bilderbergare
* Frimurare och illuminater
* Nya Världsordningen
* Israel och Palestina
* Kriget i Irak
* USA
* Balibombningen
* Estonia
* Mordet på Anna Lindh
* Mordet på Olof Palme
* Medicin och hälsa

* MindControl
* Chemtrail
*HAARP & Echelon

* EU
* Böcker

* Video11.4.2004

Skrivet av Gina Rydland,
www.uprootmedia.org.

I följande underrättelseskildring finns det över 20 000 dokument som bevisar att HIV och AIDS är ett genmanipulerat virus med endamål för befolkningskontroll, skapad i det amerikanske biologiska krigsföringsprogrammet. Programmen kan spåras tillbaka till CIA. Viruset är så avancerat i sin design att det är kodat för att angripa olika genuppsättningar hos människor
(t ex homosexuella). Viruset spreds bland annat via vaccinationsprogrammen i Afrika och USA.

Man har länge och från flera håll gjort försök att gå djupare in i HIV/AIDS problematiken. Officiellt sägs det att de enda försöken som gjorts, är för att hitta upphovet till HIV och AIDS. Men man talar inte om hur man ska bota sjukdomen. Miljontals kronor mals ner i aidsprojekt. En större summa används av läkemedelsindustrin och andra till ändlös forskning på lösningar som aldrig ser ut att komma. Istället dör och lider miljoner och åter miljoner människor. Och ingen talar om att det är möjligt att förgöra viruset med elektromagnetiska vågor!

Människor som försöker rikta sökarljuset på det genmanipulerade HIV-viruset blir ofta bemött med vantro av människor som inte klarar av att tro att någon kan vara så onskefull att de genmanipulerar ett virus för att ta livet av människor. De möter också på motstånd och ofina metoder från aktörer centralt placerade i samhället och dessa önskar
inte att sanningen ska komma fram.

Media är medveten om källan till HIV-viruset, och vågar inte/hindras att ta upp det. När inte "mainstream media" tar upp det så kan det ju inte heller vara sant! Man skulle ju tro att ett sådant avslöjande skulle stå skrivet på varje dagstidnings första sidor och nyheten skulle kablas ut via radio och TV-kanaler. Detta sker inte då de mäktiga aktörerna står bakom projektet med befolkningskontroll. Behandlingen är hemligstämplad med hänvisning till "rikets säkerhet".
Många olika aktörer tjänar på att det hemlighålls och arbetar därför för att hålla locket på. Till de styrandes behag sover folket vidare utan att ställa frågan eller tänka på de som verkligen lider under denna sjukdom. Vår likgiltighet gör att de som bär ansvaret, för det vi inte kan kalla för annat än "ett massmord, går fria.

Vi, massmedia och politiker blundar inför sanningen när det gäller upprinnelsen till HIV/AIDS och det faktum att det finns en elektromagnetisk behandling mot sjukdomen. Under tiden lider och dör miljoner och åter miljoner människor, där kvinnor och barn mister sina kära, och barn blir föräldralösa. I underutvecklade länder såsom i Afrika förfaller hela samhällsstrukturen. Tänk om det var dig och din familj som drabbades?


"Project Coast"
Programmet för befolkningskontroll visavi den här delen kallades "Project Coast". Enligt källor blev projektet huvudsakligen utveckat vid laboratoriet Roodeplat Research Laboratories norr om Pretoria. Detta laboratorium länkades också samman med USAS biologiska krigsprojekter vid Fort Detrick och Englands Porton Downs Laboratory där den döde vetenskapsmannen David Kelly arbetade.

Ledaren för det sydafrikanska programmet, dr Wouter Basson blev erbjuden ett jobb för CIA i USA efter apartheidregimens fall. Enligt den fd sydafrikanske nationelle underrättelsemannen Michael Kennedy blev Basson mördad av CIA då han nekade till att ta emot jobbet.


Nelson Mandera pressad av Bush
Trots detta pressas, inom olika källor i USA, den nye sydafrikanske presidenten Nelson Mandela till att överlämna alla dokument angående Bassons arbete. De flesta dokumenten fördes till Fort Detrick. Sydafrikanka biologiska vapen som överfördes till CIA bestod av: Anthrax, kolera, smallpox, botulinum, tularemia, thallium, E-choli, racin, organiska fosfater, necrotising fasciitis, hepatitis A, HIV, paratyphoid, Sarin VX nervgas, Degue feber, Västra Nil-viruset, högaktivt CR tårgas, halluciongen Ecstasy, Mandrax, BZ och kokain, antiokoaguleringsdroger och de dödliga injektionsmedlen Scoline och Tubarine samt cyanid.

NSA (National Security Agency-USA) bekräftar att AIDS är ett genmanipulert virus för befolkningskontroll.

Fler som bekräftar detta är NSA/HARTS-News, se

http://www.uprootmedia.org/befolkningskontroll2u.html

Skriv under petitionen för att få fram de 20 000 hemligstämplade dokumenten!

http://www.boydgraves.com/petition/