Grundläggande folkbildningsinformation på enkel svenska

2016-01-03 23:51 LegeNet
Skriv ut

GRUNDLÄGGANDE FOLKBILDNINGSINFORMATION PÅ ENKEL SVENSKA:

Du har inga rättigheter om de tas ifrån dig, men samtidigt förlorar den som tar ifrån dig dina rättigheter sina egna.  Det finns därför skäl att försvara rättigheter.  Riktig lag handlar om att försvara rättigheter.  Det som kallas lag är inte alltid lag på riktigt.  Det blir inte lag bara för att det kallas så, inte ens när det kallas så av de som kallas lagstiftare.  Ett formellt regelföljande är motsatsen till riktig lag, även om reglerna skulle kallas för lag.

För att lag ska kunna vara lag på riktigt och inte bara till namnet så har man i mänsklig dialog kommit fram till vissa grundprinciper.  Uppfylls inte dessa grundprinciper av de formellt rättsansvariga, då faller ansvaret tillbaka på allmänheten att ta reda på vad som egentligen är sant, vad som egentligen kan vara lag och att kräva samt säkerställa att rättsprinciper följs.


#1 LegeNet Holistisk detektivbyrå (Link) 2016-01-03 23:51