Egentligen är folkmord onödiga, omtagning

2010-02-14 15:00 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2010-02-14

När jag skrev "Egentligen är folkmord onödiga" 2009-11-23 förstod jag inte det verkliga skälet till att vi "måste utrotas". Det tror jag att jag gör nu, och kan därför bemöta dessa tankar. Jag försöker göra det lite personligt, som ett mail:

Hej,

Jag såg i går kväll "Intervju med John Taylor Gatto" (video):
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5968885033799420604&hl=en

Det sista han säger är att detta [skiktade okunskapande] skolsystem är "Necessary to manage the kind of economy these people created" - NÖDVÄNDIGT FÖR ATT DEN TYP AV EKONOMI DESSA MÄNNISKOR SKAPADE SKA FUNGERA.  Manageringen av okunskapandet är alltså nödvändigt för att stödja ett system.

D.v.s. INSIKTS-klassklyftorna är nödvändiga för att vårt nuvarande ekonomiska system ska kunna fungera, för att konsumismen ska fungera, för att vi konsumenter ska vara förutsägbara och lättmanipulerade. Och att förutsägbara och lättmanipulerade konsumenter är en förutsättning för vårt nuvarande ekonomiska system!  Ett system som visserligen enligt många, bl.a. Dr Rima Laibow, snart ska bytas ut mot ett system med elit, tekniker och tjänare, som inte längre behöver konsumenter och därför med "fördel" kan göra sig av med 90% av mänskligheten - de onödiga ätarna.  Kanske de redan har lyckats, kanske vi "onödiga människor" verkligen snart är utrotade.  Hänvisar till alla kemikalier som gör oss infertila på några generationers sikt.  (Nasismen en "Red herring"?)

Enligt John Taylor Gatto:s analys så är orsaken till vårt nuvarande närmast globala skiktade okunskapande skolsystem det genomslag Charles Darwin:s andra verk, "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" (1871), fick i salongerna, då han redan var vida känd. ("Människans härledning och könsurvalet och botanik".)  Tanken skulle vara att endast en elit förtjänade att fortplanta sig för annars skulle människosläktet de-evolvera och försvinna.  Av någon anledning skulle denna elit vara de som sitter överst i samhällshierarkin...  Det handlar alltså om att "RÄDDA MÄNSKLIGHETEN FRÅN UNDERGÅNG".

Så nu vet ni varför vi måste dö!  Vi "duger inte"!  För det har bestämts över våra huvuden.  Kan man påpeka att de har blivit tokiga?  Galenskapen bygger på materialismen - tanken att vi bara är vårt DNA och våra kroppar.  Jag vet genom egna samtal med personer med kontakter i dessa mentala sfärer att det är så de tänker, att vi bara är våra DNA och kroppar och att när vi dör så finns inget mer.  Kanske det är p.g.a. detta sjuka månghundraåriga projekt eliten sedan generationer är insyltad i som så många av eliten inte kan ta till sig de nya bevisen för att vi är så mycket mer än det fysiska -- för då är deras "goda" projekt i själva verket inte det minsta gott...  Hela deras självbild som det godas försvarare rasar...

Metoden att genomföra detta mastodontprojekt är att förhindra 90% - vi som ska dö - från att kunna tänka högre tankar. Kunskapskorvstoppning plus prov som verifierar att eleverna lydigt låter sig korvstoppas!  Jag lyckades aldrig inordna mig i detta eftersom jag är helt oförmögen att lära mig genom korvstoppning.  Jag MÅSTE FÖRSTÅ, annars KAN JAG INTE LÄRA MIG.  Ganska fantastiskt att denna min stora begränsning RÄDDAT MIG!  Visserligen till priset av ett personligt enormt lidande i skolsystemet, som definitivt inte var till min fördel - usla betyg och oändlig möda för att förstå så att jag kunde svara rätt på kunskapskorvstoppningstesten så att jag kunde få ett hyfsat jobb!  Fy för den lede!

Som jag la ut 2009-12-25 på "Omprogrammering av perceptionsmatrisen", "Den skola vi har är skadlig för våra barn. ... Skolans dolda mål kränker barnens självkänsla och skrämmer till osäkerhet.  Skolan skapades för att åstadkomma just detta. Därför behöver skolan upplösas och ersättas med en mångfald sätt att lära."

Med tanke på det allt fler från olika håll inser - att mänsklighetens ljus många gånger de senaste årtusendena tänts, och snart släckts igen - så måste man undra vad det är för makt/er som manipulerar i bakgrunden.  Det är inte svårt att förstå varför det talas om djävlar och andeväsen.   För nått lurt är det!

På grund av det John Taylor Gatto berättade om att människosläktet ansågs skulle de-evolvera och försvinna om "vi undermänniskor" skulle råka föröka oss, speciellt med "övermänniskorna" i eliten, så kom jag i dag på att Googla the new eugenicists och fann bl.a. http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_eugenics . Jag kontrollerade genast när sidan först lagts upp, 2004-10-29, med en "STUB". Läs den i nuvarande skick!

Med tanke på hur vi görs infertila med alla tillsatser, så kan man med fog säga att snart är vi "onödiga människor" verkligen utrotade.  Då blir det bara de som har tillåtits ha insikt kvar...  Jag har i åratal ansett att de har tagit gruvligt fel i detta.  Se t.ex.  "Hjärncellskomplotten" från 2008-07-21.  Klipper förresten in texten:

Hjärncellskomplotten

av Leif Erlingsson
2008-07-21

Det var en gång ett gäng hjärnceller som tyckte att de förstod saker bättre än alla hjärncellerna tillsammans.  Så de bestämde sig för att ta över.  De skapade en ‘film’ eller låtsasverklighet åt resten av hjärnan, så att den inte skulle lägga sig i.

Medan de själva hade tillgång till de verkliga frågorna.  Som endast de själva, i sin upphöjdhet, styrde och ställde i.

Eftersom de själva var de enda hjärncellerna som hade tillgång till riktig information var det naturligt att resten av hjärnan var helt ute och cyklade i allt den kom fram till.  Skräp in, skräp ut, så att säga.  Men av någon anledning – kanske för att de var för få – så begrep inte insides-gänget detta, utan tolkade det som att endast de själva var de enda som kunde tillföra något.

En dag kom insides-gänget fram till att det inte gick att lösa de frågor de ställts inför.  Och resten av hjärnan hade heller inget att tillföra.  Det är ute med oss, blev slutsatsen.  Och man väntade på slutet.

Här kan berättelsen sluta.  Men det finns ett annat slut också.  Nämligen om insides-gänget inser att resten av hjärnan behöver få ta del av riktig information för att därefter hela hjärnan ska kunna angripa de verkliga frågorna.  Och det finns en sak som ni inte får berätta för insides-gänget, för då kan de bli mycket sårade:  Andra hjärnor såg hur just den här hjärnan förlorade förståndet, och har gjort vad de har kunnat för att hjälpa den bli frisk igen.

Leif Erlingsson
2008-07-21

Jag hade viss insikt i dessa frågor långt tidigare, se ex. "Gallringen av hjorden" fr. 2007-12-19.  Jag har ihärdigt erbjudit mina analyser till andra för publicering, men av någon orsak har man inte velat ta i dem.  Kanske det kändes "för jobbigt".  Men om det är "för jobbigt" att säkra sin egen överlevnad, då har eugenikerna rätt?!  Visa att de har fel!!!!


Allt gott,

hälsar Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, http://lege.net/
2010-02-14