Frimurarlista 2008
Sköldinge - Stockholm

Sköldinge
Rolf Rökman, Direktör

Sköllersta

Per Andréasson    Polisman   
Sven-Erik Nilsson    Tvättmästare   

Sköndal

Bengt Johnsson    Skattedirektör   
Bengt Spångberg    Ingenjör   
Bertil Werkström    Ärkebiskop em   
Curt Lundgren    Kurator   
Erik Sandberg    Hovkapellist   
Hans Berg    Kansliråd   
Janne Ankers    Utbildningsintendent   
Karl-Gustav Jansson    Utbildningschef   
Mats Ekström    Präst   
Per Eije    Järnvägsdirektör   
Sture Ramström    Direktor   
Sture B Johansson    Generaldirektör   

Skövde

Alf Sandqvist    Generalmajor   
Allan Sarenmalm    Advokat   
Alv Svensson    Överstelöjtnant   
Anders Ahlur    Fastighetsmäklare   
Anders Boström    Rektor   
Anders Grönlund    ED Universitetslektor   
Anders Johansson    Partiombudsman   
Anders Kjellson    Försäkringsspecialist   
Andreas Landberg    Yrkesofficer   
Arne Borg    Revisor   
Bengt Alexandersson    Överstelöjtnant   
Bengt Eftring    Universitetslektor   
Berndt Jutemar    Ämneslärare   
Bertil Andersson    Brandingenjör   
Bertil Andréasson    Representant   
Bo Ericsson    Högskolelektor   
Bo Tapper    Lärare   
Börje Bengtsson    Överstelöjtnant   
Carl-Eric Carlson    Bankdirektör   
Chester Melin    Kapten   
Claes-Göran Waxberg    Arkitekt   
Curt-Ove Jakobsson    Överstelöjtnant   
Eric Sjöholm    Avdelningsdirektör   
Erik Drakenberg    Konsult   
Erik Hasselström    Överstelöjtnant   
Erik Ryderberg    Leg optiker   
Fredrik Posse    Greve   
Gerts Gillberg    Musikdirektör   
Gunnar Andersson    Avdelningschef   
Gunnar Berglund    Överläkare   
Gunnar Björk    Lantbrukare   
Gunnar Hattevig    Docent   
Gunnar Sandsten    Aukt revisor Civilekonom   
Gustav Geijer    Överstelöjtnant   
Göran Stenhardt    Skattebrottsutredare   
Hans Ingbert    Vice räddningschef   
Henning Rydberg    f Bankdirektör   
Håkan Elwér    Utredare   
Håkan Johansson    VD   
Håkan Rosengren    Kökschef   
Håkan Sigurdsson    Major   
Håkan Swahn    Civilekonom   
Ingvar Wahll    Disponent   
Jan Fröjdh    Egen företagare   
Jan Karlsson    Direktör   
Joachim Leijon    Komminister   
John Henningsson    Jur kand   
Jörgen Hermansson    Köpman   
Kurt Bergqvist    Köpman   
Kurt Bäckström    Universitetsadjunkt   
Kurt Lans    Regionchef   
Lars Rosborg    Arkitekt   
Lars Tööj    Civilingenjör   
Lars-Olof Ejstes    Riksspelman   
Leif Kullberg    Jur Kand   
Leif Lörne    Konsulent   
Leif Svensson    Major   
Lennart Nilsson    Konsult   
Magnus Jacobsson    Enhetschef   
Magnus Julihn    Överstelöjtnant   
Magnus Magnusson    Överstelöjtnant   
Marius Agatic    Överste   
Mats Emilson    Lantmästare   
Nicklas Johansson    Lärare   
Niclas Setterberg    Säljare   
Ola Sahlin    Civilekonom   
Ola Åkerström    Leg tandläkare   
Olle Gren    Kyrkoherde   
Otto Jernström    Ingenjör   
Patrick Nohlgren    Förvaltningschef   
Patrik Lindelöf    Major   
Per Gustavsson    Forskningsingenjör   
Per Söder    Byggnadsingenjör   
Per-Arne Balkhammar    Arkitekt SAR   
Per-Arne Carlsson    Rektor   
Petter Axelsson    Ingenjör   
Ralf Wärnå    Ingenjör   
Raymond Winje    Adjunkt   
Rosenlundh Tomas G:son    Arbetsförmedlingsch   
Rune Yngström    Kapten   
SVEN Lindberg    Kapten   
Sigurd Odenö    Överstelöjtnant   
Simon Poposki    Konditor   
Sten All    Kriminalinspektör   
Stig Dahlstrand    Fotograf   
Stig Larsson    Ingenjör   
Stig Lingnert    Kapten   
Sune Svensson    Intendent   
Sven Fall    Skoldirektör   
Sven Strömberg    Distriktsveterinär   
Sven-Eric Andersson    Överste   
Sven-Robert Ahlin    Marknadskonsult   
Sören Gudmundson    Boktryckare   
Tage Frenner    Bankdirektör   
Thomas Höijer    Systemadministratör IT   
Thure Arvidsson    Löjtnant   
Tommy Frändberg    Kriminalinspektör   
Tord Gustafsson    Tandläkare   
Ulf Andersson    Överstelöjtnant   
Uno Hufvudsson    Affärspartner   

Slite

Anders Franzén    Driftsingenjör   
Kenneth Westberg    Redovisningskonsult   

Slottsbron
Fredrik Ryderfeldt, Studerande

Slöinge

Christer Andersson    Kamrer   
Christian Goos    Herr   
Ingvar Persson    Rektor   
Tommy Zryd    Civilingenjör   

Smedjebacken

Bengt Simonsson    Ingenjör   
Jorma Rintamäki    Läkare   
Lage Janson    Varuhuschef   
Lars Lindblad    Bergsskoleingenjör   
Ove Roxell    Sjukgymnast   
Per-Olov Landin    Datakonsult   
Roland Nilsson    Frisör   
Rolf Persson    Ingenjör   
Staffan Pettersson    Begravningsentreprenör   
Torbjörn Hammar    VD   
Ulf Gradén    Ingenjör   
Ulf Jansson    Kyrkvärd   


Smedstorp

Ingmar Åstrand    Fil mag   
Stellan Karlsson    VD   

Smålandsstenar

Anders Jonsson    Försäljningschef   
Anders Stensson    Ingenjör   
Arne Bogren    Bankdirektör   
Benny Petersson    köpman   
Björn Fröberg    VD   
Björn Nilsson    Köpman   
Björn Rafton    Ingenjör   
Björn Stenkvist    Inköpschef   
Elon Salomonsson    Köpman   
Frank Benjaminsson    Ingenjör   
Gösta Gunnarsson    Landshövding   
Ingemar Thagesson    Kamrer   
Jan Storck    Ingenjör   
Jari Hultqvist    Titel saknas   
Karl-Gustaf Persson    Ingenjör   
Kenneth Engberg    Målarmästare   
Kjell Claesson    Socialchef   
Lars-Uno Andersson    VD   
Lennart Lektérius    Säljare   
Lennart Samuelsson    Tryckeriägare   
Mats Andersson    VD   
Paul Nilsson    Köpman   
Per-Gunnar Risberg    Ämneslärare   
Peranders Johansson    Landstingsråd   
Peter Odén    Personalstrateg   
Peter Thagesson    Säljchef   
Sven Hallgren    Ingenjör   
Sven Modigh    Ekonomichef   
Sven-Gunnar Andersson    Företagare   
Tomas Rundberg    rektor   
Åke Larsson    Disponent   

Smålandstenar
Mats-Ola Carlsson, Produktchef

Solf (Finland)

Bruno Köhler    köksmästare   
Jarl Söderholm    direktör   
Mikael Nykvist    tekniker   
Nils Martin    golvläggare   
Tapani Hovi    restaurangchef   
Tom Söderholm    företagare

Sollefteå

Alf Bergkvist    Fil kand   
Anders Bostedt    Löjtnant   
Anders Sjödin    Avdelningschef   
Bengt Höglund    Ingenjör   
Bengt Lindqvist    Köpman   
Bengt Rubensson    Ingenjör   
Bengt-Ivar Mähler    Ingenjör   
Bertil C Ohlsson    Järnhandlare   
Bertil Nils Falkerby    Överstelöjtnant   
Bo Berglund    Informationschef   
Bo Hedström    Köpman   
Bo Petersson    Säljare   
Bo-Göran Widman    Leg läkare   
Bror Frisendahl    Krim kommissarie   
Börje Sjölander    Regionmusiker   
Conny Söderqvist    Redovisningskonsult   
Einar Nauclér    Adjunkt   
Enar Dänbro    Kamrer   
Erik Thorsell    Officer   
Evert Öhman    Adjunkt   
Folke Edvall    Gymnastikdirektör   
Fredrik Dahlmark    Bygnadsingenjör   
Fredrik Pettersson    Kantor   
Gunnar Stålhand    Orkesterkonsulent   
Göran Högberg    Arbetsledare   
Hans Lundberg    Socionom   
Hans Norén    Adjunkt   
Holger Andersson    Blomsterhandlare   
Jan Hedin    Platschef   
Jan Rönnberg    Lantbrukare   
Joakim Olsson    Biträdande överläkare   
Kjell Fahlén    Kapten   
Kjell Wallin    Direktör   
Lars Arfors    Chefsåklagare   
Lars Frestadius    Företagare   
Lars Sahlén    Egen företagare   
Lars-Owe Stålhand    Företagare   
Leif Bystedt    Byggnadsingenjör   
Madjid Salehian    Fritidsledare   
Magnus Grohp    Psykolog   
Magnus Stark    Platschef   
Magnus Strömberg    Systemtekniker   
Martin Nilsson    Titel saknas   
Paul Olsson    Marknadschef   
Per Johan Andersson    Fastighetsägare   
Per-Holger Sundelin    Adjunkt   
Per-Lennart Ledin    Köpman   
Pär Bodin    Rektor   
Pär Oremo    Företagare   
Roger Källman    Försäljare   
Rolf Dahlin    Ingenjör   
Sigfrid Fahlén    Rektor   
Staffan Almqvist    Ingenjör   
Stig Garefelt    Kriminalinspektör   
Sven Laurin    Tandläkare   
Sven-Erik Nordin    Riksdagsledamot   
Sven-Erik Nyberg    Bilbesiktningsman   
Sven-Ivan Agetun    Butiksägare   
Sören Lindmark    Kriminalinspektör   
Sören Parhammar    Företagare   
Thomas Wistman    Kapten   
Torbjörn Adolphson    Rektor   
Torbjörn Holmer    Jordbrukare   
Torsten Altin    Bankkamrer   
Ulf Frestadius    Företagare   
Ulf Torhult    Major   
Urban Näsholm    Kyrkokamrer   
Åke Andersson    Avdelningschef   
Åke Johansson    Enhetschef   
Åke Sjölander    Regionmusiker   

Sollentuna

Albert Johnson    Byråchef   
Alejandro Gomez    Civ.ing   
Anders Björklund    Marknadschef   
Anders Levin    VD / Socionom   
Anders Sjögren    Civilekonom   
Anders Torby    Komminister   
Anders Troedsson    Civilingenjör   
Andreas Patay    Civilingenjör   
Arvid Melin    Direktör   
Bengt Mårtensson    Ingenjör   
Bengt Vegraeus    Löjtnant   
Benkt Kullgard    Överstelöjtnant   
Bertil Fredström    Civilekonom   
Bertil Lindholm    Företagskonsult   
Björn Johansson    Köpman   
Carl-Erik Cantell    Docent   
Christer Danielsson    Affärsutvecklare   
Christian Pedersen    Drifttekniker   
Curt Fenborn    Ingenjör   
Georg Gustafsson    Professor   
Gunnar Lerjestad    Nordenchef   
Gunnar Öhlund    Affärsutvecklare   
Göran Smedfors    Direktör   
Halldor Stolt    Avdelningsdirektör   
Hans Lienzén    Kvalitetschef   
Hans Prag    Civilingenjör   
Henrik Karlsson    Projektledare   
J Lennart Sandberg    Leg.läkare   
Jan Larsson    Bankdirektör   
Johan Meiton    Civilingenjör   
Johannes Wikman    Enhetschef   
Jonas Palm    Marknadschef   
Jörgen Ek    Försäkringskonsult   
Lars Hellberg    Civilingenjör   
Lars Naesström    Jur stud   
Lars-Åke Marklund    Byggnadsingenjör   
Lennart Nordenborg    Civilingenjör   
Lukas Petré    Jur.stud.   
Magnus Stark    Systemvetare   
Martin Moström    Ekonomie Magister   
Mats Gartz    Bergsingenjör   
Mats Polkander    VD   
Mattias Nyström    Flyglärare   
Michael Fored    Leg läkare   
Michael Lind    Kammarmusiker   
Niklas Kviselius    Forskare   
Nils Öhman    Ingenjör   
Olof Hjelm    Ämnesråd   
Olof Karlsson    Hörselvårdskonsulent   
Olof Svanberg    Fil kand Antikvarie   
Owe Modéer    Överstelöjtnant   
Per Stolpe    Affärsansvarig   
Per G Lindberg    Direktör   
Per-Gunnar Grenthe    Ingenjör   
Peter Ram    Butikschef   
Ragnar Lindquist    Direktör   
Robert Boronkay    Officer   
Robert John Barnden    Auktoriserad revisor   
Rolf Ekström    Civilekonom   
Rzewuski Wojtek de    Greve   
Sixten Bjerngren    Ingenjör   
Stefan Borg    Jur kand   
Stig K Löfgren    Kriminalinspektör   
Sture Pettersson    Bankdirektör   
Sven Kylhammar    Direktör   
Ted Öqvist    Säljare   
Tore Hamnegård    Biträdande Förhandl chef   
Ulf Bolthius    Konsult/VD   
Wolfgang Richter    Försäljningschef   
Åke Ahlander    Representant   
Åke Frodin    Egenföretagare   
Örjan Estensson    Civilingenjör   

Sollerön
Bo Tjärberg, Konditor

Solna

Alberto Sternad    Titel saknas   
Allan Fromm    Direktör   
Anders Bygren    Penningmäklare   
Anders Lomäng    Förhandlingsdirektör   
Anders Lundström    Konsult   
Anders Ohberg    Direktör   
Anders Waldén    Överstelöjtnant   
Arild Werling    Musiker   
Arvid Cronenberg    Överstelöjtnant   
Bengt Falk    Direktör   
Bengt Fyrberg    Tandläkare   
Bengt-Olof Engström    Fd Konserthuschef   
Bertil Sjöstrand    Civilekonom   
Besche Örjan de    Major   
Bjarne Sellin    Bokförläggare   
Björn Däumichen    Herr   
Bo Fors    Överingenjör   
Bo Karlsson    Målarmästare   
Börje Bodesjö    Fastighetsmäklare   
Börje Åberg    Direktör   
Carl-Håkan Lundin    Sjökapten   
Claes Geijer    Banktjänsteman   
Claes Lundberg    Konsult   
Daniel Cato    Projektledare   
Danjell Elgebrandt    Banktjänsteman   
David Rodriguez    Företagare   
Einar Häckner    Professor   
Eric Danell    Avdelningsdirektör   
Erik Korsås    Kriminolog   
Erik Pettersson    Datakonsult   
Fredrik Valsjö    Direktör   
Gunnar Ljungdahl    Bankdirektör   
Gustaf Mårtensson    Civilingenjör   
Göran Hansson    Systemprogrammerare   
Göran Sundén    Major   
Göran Wiberg    Direktör   
Hans Larsson    Direktör   
Henrik Fellesson    Civilekonom/Ekonomichef   
Håkan Gergils    Direktör   
Jan Ekberg    Ingenjör   
Jim Andersson    Herr   
Joakim Jäderström    Jur kand   
Johan Falkholt    Överstelöjtnant   
Johan Heed    Polisman   
Johan Lagerlöf    v.VD   
Johan Tavaststjerna    Ingenjör   
Jonas Winqvist    Strategikonsult   
Jonny Beverhjelm    Kriminalkommissarie   
Jörgen Aldaeus    Systemman   
Karl-Erik Berkerud    Avdelningsdirektör   
Klas Wallin    VD   
Kurt Wallgren    Avdelningschef   
Kurt Åhrén    Försäkringstjänstem   
Lars Graner    Kommendör   
Lars Hambraeus    Överläkare   
Lars Högström    Försäljningschef   
Lars Kärnestam    Litograf   
Lars Larsson    Folkskollärare   
Lars Erik Sellmark    Fil kand   
Lars-Göran Aldaeus    Krim inspektör   
Lars-Olov Rutqvist    Rektor   
Leif Nordin    Fastighetsmäklare   
Maré Göran de    Källarmästare   
Mihai lovanescu    Fil lic   
Mikael Hugsén    Officer   
Mikael Jäppinen    Arbetsledare   
Mikael Wedar    Kyrkomusiker Kantor   
Ola Winell    Produktchef   
Olof Eilestam    Musiker   
Patrick Standfast    Artist / Låtskrivare   
Patrik Rundström    Systemutvecklare   
Per Sabelström    f Brandchef   
Per-Gunnar Däumichen    VD   
Per-Jonas Jansson    Arrangör   
Per-Olof Lindström    Slöjdlärare   
Peter Hjortzberg-Nordlund    Civilekonom   
Peter Ingwes    Handling Coordinator   
Peter Linder    Studerande   
Rickard Cervin    Utvecklingsingenjör   
Robert Fröding    Civ.Ing   
Roger Malm    Kriminalinspektör   
Rune Svensson    Major   
Seppo Asikainen    Kammarmusiker   
Stefan Lindberg    Veterinärstuderande   
Stefan Lindblom    Assistentåklagare   
Stefan Zetterberg    Säljare representant   
Sten Åke Zell    Byråassistent   
Stig Sparrefalk    Musikdirektör   
Sture Annby    Exportchef   
Sune Nygren    Ingenjör   
Sven Bengtsson    Civilingenjör   
Sven Kinnander    Direktör   
Sven-Manfred Nedlich    Civilekonom   
Thomas Johnson    Ingenjör   
Thomas Lindström    Tekn kand   
Thomas Nordfeldt    Major   
Thorsten Erlandsson    Apotekare   
Yalle Elehu    Utvecklingschef   

Solv
Ingemar Ahlandsberg, Merkonom

Sorsele
Malte Vikström, Komminister

Soruna
Ulph Lundgren, VD

Sorunda

Bengt Holwaster    Ingenjör   
Bo Persson    Örlogskapten   
Christer Nilsson    Polisassistent   
Ingvar Sitterstad    Egenföretagare   
Lennart Bolin    Ingenjör   
Owe Anderson    Intendent   

Spanien

Carl Arne Lundin    Disponent   
Fredrik Kaulbars-Staudinger    direktör ingenjör   
Håkan Kaldemark    Sjökapten   
Magnus Wiklund    ingenjör   
Nils Ivar Sjöblom    Direktör   
Pentti Raaste    medicinelicensiat   
Robert Lindholm    sjökapten   
Stephan Ulrich    Direktör   
Viktor Öhrnberg    Konsult   
von Walter Winblad    Direktör   

Sparreholm

Bo Wetterblad    Agronom   
Håkan Jarneman    Avdelningsdirektör   
Mats Blomqvist    Komminister   
Sven Ericsson    Egenföretagare   

Sparsör
Seppo Johansson

Spånga

Anders Ohlsson    Konsult   
Antonio Quas    Direktör   
Berne Palvall    Förhandlingschef   
Claes Engwall    Civilingenjör   
Dan Molander    Datakonsult   
Denni Wiss    Försäkringstjänsteman   
Dietmar Plainer    Direktör   
Göran Mellblom    Officer   
Jesper Högström    Utvecklingschef   
Lars Hallberg    Polismästare   
Ole-Jörgen Persson    Kriminalvårdstjänsteman   
Per Levén    Ingenjör   
Peter Bergström    VA-projektör   
Robert Holm    Fil. stud   

Sri Lanka
Karl Joar Westman Bankdirektör

Srängnäs
Per Maniette, Fil.stud

Staffanstorp

Anders Garvas    Civilingenjör   
Anders Kander    Civilingenjör   
Anders Rasmusson    Lärare   
Andreas Söder    Nätverksspecialist   
Bengt-Åke Öberg    Polisinspektör   
Bo Persson    Fabrikör   
Gert-Inge Hanshammar    Regionschef   
Greger Rosdahl    VD   
Kjell Jansson    Ingenjör   
Michael Sandin    Konsult   
Oddur Thordarsson    Köpman   
Olof Lundin    Ingenjör   
Peter Nilsson    Civilekonom   
Ronny Öhman    Överläkare   
Ruben Jarleborn    Försäkringstjm   
Sven-Åke Nilsson    Projektledare   
Torbjörn Uggla    Sjöingenjör   
von Kwiatkowski Hagerblad    Civilekonom   


St Karins (Finland)

Johan Bahne    exportchef   
Johan Moberg    redaktör   
Peter Essen    Filosofiemagister 

Stallarholmen

Bo Karjer    Distriktschef   
Carl Seved Tigerhielm    Överstelöjtnant   
Clas-Göran Ågren    Grosshandlare   
Rolf Hedberg    Köpman   
Stefan Ljungdahl    Teknisk lärare   

Stavsnäs
Per Fransson, Elektriker

Stehag

Hans-Berthel Hansson    Redaktör   
Peter Sandell    Banktjänsteman   
William Birtle    Mechanical engineer   

Stenhamra
Joakim Wanzelius, Kantor

Steninge
Magnus Christiansson, Civilingenjör

Stenkullen
Sven-Olof Hassellöf, Direktör

Stensele
Rolf Näslund, kyrkoadjunkt

Stensjön
Franc Abram, Utvecklingschef

Stenstorp
Ivar Fallenius, Direktör

Stenungsund

Alf Nilsson    Inköpare   
Fred Gärtner    Tekn lic   
Staffan Ahlmark    Försäljningschef   
Stig Sjöstedt    Räddningsdirektör   
Ulf Lindh    Civilekonom   

Stigtomta

Hans Svenesson    Affärschef   
Mats Karlsson    Konsult   

Stjärhov

Bo Jeurling    Adjunkt   
Claes Roempke    Lantmästare   

Stoby

Bo Jeurling    Adjunkt   
Claes Roempke    Lantmästare   

Stockamöllan
Lars Johannisson, Bankdirektör

Stockaryd
Ulf Ihreborn, Fabrikschef

Stockholm

Adam Åkerfeldt    Kapten   
Aldor Jansson    Byråchef   
Aleksander Marlevi    Herr   
Alexander Strehl    VD   
Allan Karnéus    Direktör   
Allan R Johansson    Sjökapten   
Anders Bergkvist    Konsult   
Anders Bergström    Operasångare   
Anders Björndahl    Förvaltningssocionom   
Anders Brushammar    Ekonomichef   
Anders Danielsson    Bankdirektör   
Anders Ericsson    Officer   
Anders Grafström    Överstelöjtnant   
Anders Hådell    Ek Mag   
Anders Johansson    Marknadsekonom   
Anders Knabe    Civilekonom   
Anders Lindqvist    Poliskommissarie   
Anders Lindström    Överstelöjtnant   
Anders Nyman    Jur Kand   
Anders Persson    Civilingenjör   
Anders Strömberg    Jur kand   
Anders Sundström    Ekonom   
Anders Säfwenberg    Ekonomichef   
Anders Tengelin    Student   
Anders Thureson    VD   
Anders Westkämper    Försäljningschef   
Anders Willholt    It-Konsult   
Anders Zander    Civilingenjör   
Anders Åberg    Överlantmätare   
Anders Olof Wahlberg    Studierektor   
Andreas Adolphsson    Jur kand   
Andreas Frändevi    Civilingenjör   
Andreas Heurlin    Leg Psykoterapeut   
Andreas Moîll    Företagsrådgivare   
Andreas Törnblad    Egen företagare   
Anton Ridderstad    Fil dr   
Arne Persson    Speciallärare   
Arnold Peldius    Säkerhetschef   
Artur Burup    Kronodirektör   
Assar Engström    Avdelningsdirektör   
Axel Cedergren    Avdelningsdirektör   
Axel Ingelman-Sundberg    Professor   
Bengt Belfrage    Lektor   
Bengt Biörkman    Lantmästare   
Bengt Granhed    Civilingenjör   
Bengt Orhall    Civilingenjör VD   
Bengt Strömgren    Sektionschef   
Bengt Vinell    Ingenjör   
Bengt Anders Bergman    Jur kand   
Bengt E Magnusson    Tjänsteman   
Bengt-Olof Berggren    Direktör   
Bengt-Olof Edelsvärd    Jur kand   
Benny Boman    Civilingenjör   
Berndt Bergstrand    Köpman   
Berndt Nilsson    Kanslichef   
Bert Hammarström    Disponent   
Bert Jonsson    Ingenjör   
Bertil Hofverberg    Direktör   
Bertil Karlsson    VD   
Bertil Palmblad    Flygkapten   
Bertil Stjernfelt    Militärhistoriker   
Birger Källén    Musikdirektör   
Björn Bergman    Kanslichef   
Björn Bolin    Kyrkoherde   
Björn Fogstam    Byrådirektör   
Björn Gävert    Studerande   
Björn Håkansson    Civilekonom   
Björn Klinge    Avdelningschef   
Björn Sjögren    Operasångare   
Björn Sjöström    Enterprise Sales Manager   
Björn Strömberg    Förläggare   
Björn Strömberg    Fastighetsmäklare   
Björn Thulin    Operasångare   
Björn F Holm    Ingenjör   
Bo Ahlström    Civilingenjör   
Bo Andréasson    Trafikflygare   
Bo Dahlquist    Ingenjör   
Bo Eriksson    Civilingenjör   
Bo Grawe    Fil mag   
Bo Hansson    Vice landshövding   
Bo Jutner    VD   
Bo Lingserius    Fastighetsmäklare   
Bo Ljungblom    Reklamkonsulent   
Bo Malmgren    Advokat   
Bo Nordquist    Komminister   
Bo Santell    Leg läkare   
Bo Stenström    Riksdagsbibliotekarie   
Bo Sundler    Med Stud   
Bo Yxe    Kommunikationskonsult   
Bruno F Samenius    Marinläkare   
Börje Ekfalk    Ingenjör   
Carel Pattyranie    Tekn lic   
Carl Bährne    Konsulent   
Carl Fürstenbach    Jurist   
Carl Grundell    Kamrer   
Carl Ljungdahl    Jurist   
Carl Reinestam    Marknadsförare   
Carl Sundbom    Direktör   
Carl Wallensten    Civilekonom   
Carl Gustaf Gutberg    Auktoriserad revisor   
Carl Henrik Lagerfelt    Friherre   
Carl Johan Merner    Civilekonom   
Carl Johan Setterlind    Civilingenjör   
Carl Jonas Wahlström    Konsult   
Carl-Erik Aldor    Ingenjör   
Carl-Erik Malmi    Konsul   
Carl-Erik Stawström    Civilekonom   
Carl-Fredrik Risbecker    Herr   
Carl-Gustaf Laurell    Med Kand   
Carl-Gustaf Piehl    Direktör   
Carl-Göran Berg    VD   
Carl-Johan Nordin    Filharmoniker   
Carl-Johan Petri    Fil dr   
Carl-Magnus Magnuson    Kontraktsprost   
Charles Olsson    Jur Kand   
Christer Claus    Leg psykolog   
Christer Göthe    Överstelöjtnant   
Christer Heidenborg    Advokat   
Christer Holmberg    Ingenjör   
Christer Lidman    Studerande   
Christer Martin-Löf    Ingenjör   
Christer Staaf    Flygkapten   
Christer Svärd    Ekonom   
Christer Uggla    Bankdirektör   
Christian Frick    Herr   
Christian Nyberg    Konsult   
Christoffer Hamilton    Advokat   
Christoffer Wildeke    Deputy Account Manager   
Christopher Lejdering    Fastighetsmäkare   
Christopher Mellbin    Studerande   
Claes Aspenberg    Bankkamrer   
Claes Lyttkens    Civilekonom   
Claes Mellbin    Redovisningschef   
Claes Örtegren    Ingenjör   
Claes B Trozelli    Entreprenör   
Claes E Giertta    Silversmed   
Conny V Tranback    Direktör   
Curt Linderoth    Civilekonom   
Curt Lundqvist    Ingenjör   
Dag Bengtsson    Direktör   
Dan Hoflund    Chefsjurist   
Daniel Nordenskjöld    Fotograf   
David Santell    Fil kand   
David Sundin    Jur kand   
Denny Blomberg    Säljare   
Douglas Upegui    Idrottspsykolog   
Dusan Daucik    Tryckerifaktor   
Eddie Persson    Överläkare Med Dr   
Einar Ering    Direktör   
Eivind Fransson    VD   
Eje Blom    Disponent   
Eliecen Gomez    Area Manager   
Emil Stenhammar    Präst   
Eric Göransson    Ingenjör   
Eric Park    Byråchef   
Eric Olof Englund    Direktör   
Erik Björk    Finansanalytiker   
Erik Boström    Musikdirektör   
Erik Domines    Jur stud   
Erik Fock    Advokat   
Erik Hasselrot    Chefsåklagare   
Erik Isacsson    Planeringsarkitekt   
Erik Kim    Bankdirektör   
Erik Lindberg    Ingenjör   
Erik Lindqvist    Reklamchef   
Erik Ljungberg    Civilekonom   
Erik Lucht    Leg Tandläkare/Med Dr   
Erik Ringertz    Direktör   
Erik Visteus    Civilekonom   
Erik Zetterström    Civilekonom   
Erik T Holtz    Disponent   
Erland Sönnerstedt    Kommendörkapten   
Ernst Althin    Fil & Pol Mag   
Ernst-Olof Holm    Direktör   
Eugéne Udeborn    Säkerhetsvakt   
Evald Hjerner    Jur kand   
Felix Nolte    Konsult   
Ferdinand Grumme    Strategikonsult   
Finn Hjelmblink    Överläkare   
Folke Gedda    Butikschef   
Francisco Taltavull    Distriktsläkare   
Fred Lindblad    Civilingenjör   
Fredric Heidenberg    Ekon stud   
Fredrik Däumichen    IT-chef   
Fredrik Flygare    Jur kand   
Fredrik Gillstedt    VD   
Fredrik Lagerström    Fil stud   
Fredrik Lundqvist    Kantor Civilekonom   
Fredrik Löwenhielm    Generalmajor   
Fredrik Santell    Pastorsadjunkt   
Fredrik Tellefsen    civilingenjör   
Fredrik Thörnesjö    Jur kand   
Fredrik Zachrisson    Arkitekt   
Geer Claes De    Civilingenjör   
Georg Lind    Marknadschef   
Ger Jalander    Byråchef   
Gerhard Baginski    Optiker   
Gerhard Lindholm    Överingenjör   
Gerhard Vitek    Fil kand   
Gert Lundberg    Civilingenjör   
Gerth Molander    Hantverkare   
Gillis Andersson    Källarmästare   
Giovanni Fili    Direktör   
Glenn-Erik Linder    Major   
Gunnar Bergentz    Arkitekt SAR   
Gunnar Björkman    Biträdande stadsdirektör   
Gunnar Danielsson    Avdelningsdirektör   
Gunnar Green    Säkerhetskonsult   
Gunnar Höpner    fd. Leveranschef   
Gunnar Lantz    Arkitekt   
Gunnar Lundberg    Operasångare   
Gunnar Meiton    Prost   
Gunnar Norblad    Civilekonom   
Gunnar Ridder    Civilingenjör   
Gunnar Telerud    Chefsjurist   
Gustaf Hybbinette    Director   
Gustaf Kaijser    Account Manager   
Gustaf Piehl    Teknolog   
Göran Arrius    Kapten   
Göran Edblad    Gitarrpedagog   
Göran Edensvärd    Direktör   
Göran Edéus    Konsult   
Göran Kruse    Ingenjör   
Göran Lagerholm    Försvarsöverläkare   
Göran Lantz    Dipl Massör   
Göran Wikborg    Sjukvårdskonsulent   
Göran Åstrand    f Riksdagsman   
Göran A Larson    Överkontrollör   
Gösta Carlberg    Ekonomijournalist   
Gösta Sandell    Fil mag   
Göthe Halzius    Försäkringsdirektör   
Hans André    Platschef   
Hans Augustin    Major   
Hans Fredriksson    Advokat   
Hans Hedberg    Byrådirektör   
Hans Kristensen    Civilingenjör   
Hans Lindberg    Kanslichef   
Hans Lundin    Ingenjör   
Hans Pettersson    Byggnadsingenjör   
Hans Tollin    Stiftspr Hovpredik   
Hans Olov Hjern    Pastor   
Hans Ragnar Ersson    Förhandlare   
Hans Å:son Qvarner    Läkare   
Hans-Erik Nilsson    Jur kand   
Hans-Göran Aro    Redaktör   
Hans-Jörgen Thessén    VD   
Hans-Åke Öberg    1:e Intendent   
Hanseric Sjödin    Kriminalinspektör   
Harald Westling    Direktör   
Harry Blinke    Sekreterare   
Harry Pilt    Produktionschef   
Henning Schröder    Massör   
Henrik Berglund    Civilekonom   
Henrik Evengård    Tandläkare   
Henrik Falkenberg    Studerande   
Henrik Ingemansson    Guldsmed   
Henrik Järrel    Redaktör   
Henrik Lundblad    Leg läkare   
Henrik Sandell    Advokat   
Henrik Toremark    Kommunikationskonsult   
Henrik Verputten    Major   
Henry Nilsson    Förbundssekreterare   
Holger Clarkson    Direktör   
Hugo Barklund    Managementkonsult   
Håkan Jansson    Förvaltare   
Håkan Lönnberg    Jur kand   
Håkan Paulson    Källarmästare   
Inge Johanson    Distriktschef   
Ingemar Axelsson    Ingenjör   
Ingemar Blomgren    Fil Kand Med Stud   
Ingemar Gunnarsson Staaf    Bankkamrer   
Ingvar Fröberg    Marknadsekonom   
Ingwar Gemzell    Domkyrkokomminister   
Isac Larsson    Målerikonservator   
Istvan Hornyak    Brandingenjör   
Ivar Arenander    Flygledare   
Jacob Dorph    Civilingenjör   
Jacob Jacobsson    Företagsledare   
Jacob Spens    Associate Director   
Jakub Brindell    Produktledare   
Jan Björklund    Kantor   
Jan Brundell    Fil dr   
Jan Hartzell    Civilekonom Gen.konsul   
Jan Hedestam    Civilekonom   
Jan Hokkanen    Kontorsansvarig   
Jan Holmqvist    Byggnadsingenjör   
Jan Kjerrman    Direktör   
Jan Kolsby    Trädgårdsarkitekt   
Jan Mörtberg    Överste   
Jan Stenberg    Kontraktsprost   
Jan Thulin    Skolråd   
Jan Åkerhielm    Friherre kom kapten   
Jan C Eriksson    Direktör   
Jan E Sandquist    Major   
Jan Olov Fors    Teol doktor   
Jan-Peter Strömgren    Fil Kand   
Jarl Ericzén    Avdelningschef   
Jarl Wennerholm    Bankdirektör   
Jason Tummings    Börsmäklare   
Jens-Jonathan Larnhed    Konsult   
Jesper Lindström    Jur kand   
Jihm Forsberg    Kapten   
Jimmy Lindqwister    Homeopat/Naturvetare   
Joachim Hillenius    Civilekonom   
Joachim Holm    DivisionsController   
Joakim Helwig    Samtalsterapeut   
Joakim Larsson    Polis   
Joakim Larsson    Fastighetsförvaltare   
Joakim Lindberg    Civilingejör   
Joakim Munter    Hovrättsassesor   
Joel Malmquist    Jurist   
Johan Ahlin    Kammarmusiker   
Johan Edholm    Organist   
Johan Fernlund    Statsvetare   
Johan Halldin    Formgivare   
Johan Hermelin    Friherre   
Johan Hjelm    Ingenjör gruppchef   
Johan Kruse    Civilingenjör   
Johan Lundin    Konstvetare   
Johan Piehl    Ekon. stud   
Johan Spendrup    Bryggmästare   
Johan Tullgren    Konsult   
Johan Wirén    Creative Director   
Johan L Åkerhielm    Friherre   
Johann Kornfehl    Direktör   
John Fredriksson    Ingenjör   
John Pettersson    Departementssekreterare   
John Sandström    Platschef   
Jonas Bergh    Professor   
Jonas Burvall    Omvärldsanalytiker   
Jonas Granlund    Civilingenjör   
Jonas Larsson    Konsult   
Jonas Wiberg    Förbundsjurist   
Jöran Bengtsson    Affärsutvecklare   
Jörgen Haglund    Jurist   
Jörgen Kalmendal    Forskare   
Jörgen Lind    Civilekonom   
Jörgen Röstberg    Major   
Kaj Ytterskog    Bankdirektör   
Karl Frykholm    Direktör   
Karl Tynelius    Jur kand   
Karl-Axel Rosenqvist    Disponent   
Karl-Erik Nylund    Domkyrkokomminister   
Karl-Erik Åhman    Bankdirektör   
Karl-Gunnar Bergström    Köpman   
Karl-Gunnar Fridman    Komminister   
Ken Bokelius    Departementssekr.   
Kenneth Awebro    Docent   
Kenneth Hultin    Dövlärare   
Kim Molin    VD   
Kjell Bäck    Bids & Tenders Manager   
Kjell Enevold    Arkitekt SAR/MSA   
Klas Hellqvist    Byggnadsingenjör   
Knut Andreasson    VD   
Konstantin Lampou    Universitetslektor   
Kristian Brunn    Account Manager   
Kurt Engström    Ingenjör   
Lars Andersson    Ekonomichef   
Lars Arbin    Fil kand   
Lars Bengtsson    Med Dr Docent   
Lars Berghagen    Artist/Kompositör   
Lars Bergmark    Advokat   
Lars Edebert    VD   
Lars Ekecrantz    Civilingenjör   
Lars Ekström    Kansliåklagare   
Lars Hansén    Civilekonom   
Lars Holmgren    Jur kand Bankdir   
Lars Hultqvist    Skattejurist   
Lars Jacobsson    Bankdirektör   
Lars Jansson    VD   
Lars Lagrell    Överste   
Lars Littgren    Ungdomsssekreterare   
Lars Lundquist    Bankkamrer   
Lars Minnedal    Polis   
Lars Möller    Byrådirektör & organist   
Lars Nilsson    Major   
Lars Olson    Kompositör   
Lars Piehl    Bankdirektör   
Lars Stånge    Med dr Docent   
Lars Torbjörnsson    Ordensassistent   
Lars Wilander    Taxeringsintendent   
Lars Åkerblom    Intendent   
Lars E Sjögren    Redaktionschef   
Lars E Wijkman    Director   
Lars Gunnar Eriksson    Kyrkoherde   
Lars H Ahlsten    Civilekonom   
Lars-Erik Gardell    Komminister   
Lars-Erik Jernberg    Direktör   
Lars-Erik Olsson    Herr   
Lars-Göran Sandberg    VD   
Lars-Håkan Kjellin    f Byrådirektör   
Lars-Håkan Stråge    Stadsarkitekt   
Lars-Johan Palundi    Fil.kand   
Lars-Olof Olvhag    VD   
Lars-Åke Pellborn    Direktör   
Larsson Ola Rönngård    Chefsrekryterare   
Leif Danielsson    Komminister   
Leif Helmert    Ekonom   
Leif Isaksson    Byggmästare   
Leif Krafft    Skattechef   
Leif Lennerhed    Konsult   
Leif Persson    Avdelningsdirektör   
Leif Rönnqvist    Civilekonom   
Leif Thunman    Advokat   
Leif Wiman    Ingenjör   
Leif Ph Danielsson    Avdelningsdirektör   
Lennart Attling    Tjänsteman   
Lennart Ek    Inköpschef   
Lennart Johansson    Civilingenjör   
Lennart Melchior    Advokat   
Lennart Nyström    Inredningsarkitekt   
Lennart Nyström    Direktör   
Lennart Rosengren    Guldsmedsmästare   
Lennart Ståhl    Civilingenjör   
Lennart Wallin    Tjänsteman   
Lennart Wiborgh    Direktör   
Leonard Hagberg    Redaktionssekr   
Leonidas Malaxos    Fil kand   
Leyenstein Arthur von    Greve   
Linus Eklund-Adolphson    Skådespelare   
Luis Beltran    Civilingenjör   
Magnus Danielsson    Arkitekt SAR   
Magnus Fergin    Ekonom   
Magnus Holgersson    Civilekonom   
Magnus Jonsson    Lärare   
Magnus Jäderlund    VD   
Magnus Lundeberg    Departementsråd   
Magnus Montgomery    Advokat   
Magnus Ruding    Teknologie dr   
Magnus Svenson    IT-konsult   
Magnus Torén    Auktoriserad revisor   
Magnus A Stuart    Bergsingenjör   
Marcus Domeij    Banktjänsteman   
Marcus Gränsmark    Skattejurist   
Marcus Lilliehöök    Civilekonom   
Marcus Qvennerstedt    Säkerhetschef   
Marcus Rosén    Ingenjör   
Marcus Öhman    Biolog Fil Dr   
Markus Wilkens    Ekon Stud   
Martin Hagman    Nationalekonom   
Martin Kjellberg    Area Sales Director   
Martin Mattsson    Bokhand föreståndare   
Martin Norrefeldt    Ekonomichef   
Mathias Egermark    Ingenjör   
Mathias Wiberg    Jur kand   
Mats Bergström    Banktjänsteman   
Mats Carlmark    Mediestrateg   
Mats Dahlgren    Restaurangentreprenör   
Mats Heidenberg    Ekonom   
Mats Holmerson    Chefsjurist   
Mats Holmgren    Avdelningsdirektör   
Mats Hölcke    Leg läkare   
Mats Larsson    Civilekonom   
Mats Lekman    Jur. kand LL.M   
Mats Lindberg    Överstelöjtnant   
Mats Lindström    Jur kand   
Mats Nyberg    Copywriter   
Mats Wernberg    Försäljningschef   
Matthias Lindemann    Jur kand   
Matti Anniko    Professor   
Mattias Alfredsson    Yrkesofficer   
Mattias Dahlberg    Datatekniker   
Michael Förster    Fotograf   
Michael Matton    Statstjänsteman   
Michael Sparreskog    Ekonomichef   
Michall Berglund    Leg läkare   
Mikael Birath    Jur.kand   
Mikael Edlund    Direktör   
Mikael Göthlin    Civilekonom HHS   
Mikael Jonsson    Kanslichef   
Mikael Nylander    IT-specialist   
Morten Björkman    Ingenjör   
Måns Junger    Tandläkare   
Mårten Isaksson    Kapten   
Mårten Sohlman    Civilingenjör   
Mårten Stenström    Advokat   
Niklas Bergman    Jur Kand   
Niklas Lindblad    Producent   
Niklas Strååt    Fil kand   
Niklas Tjeder    Civilingenjör   
Nils Ahlén    Distriktsläkare   
Nils Axing    Flysteward   
Nils Bergholm    Bankdirektör   
Nils Dahlborg    Kanslidirektör   
Nils Kågström    Disponent   
Nils Wahlqvist    Direktör   
Nils O Rehn    Leg läkare   
Nils-Erik Larsson    Jur. Kand   
Nils-Erik Paulson    Tandläkare   
Okke Metsmaa    Jur kand   
Ola Aglén    Tekn Dr   
Ola Hallengren    Redaktör   
Ola Sassarsson    Placeringsrådgivare   
Ola Schneider    Jur kand   
Ola Schwang    Direktör   
Olle Hedenblad    Polisintendent   
Olle Håkansson    Affärsman   
Olle Lublin    Viltmästare   
Olle Svensson    Logeintendent   
Olof Andersson    Musikdirektör   
Olof Flodin    Musiker   
Olof Holm    Docent   
Olof Lind    Aukt Fastighetsmäklare   
Olof Norberg    Teknolog   
Olof Nordenfelt    Jur kand   
Olof Sundström    Rektor   
Olof Zimmerman    Civilekonom   
Olof Y Johannesson    Avdelningsdirektör   
Olov Norbrink    Riksdagsstenograf   
Orwar Lindwall    Gymnastikdirektör   
Oscar G Tengfeldt    Civilingenjör   
Oskar Fajerson    Direktör   
Otto Gröntoft    Major   
Ove Sandhén    Droskägare   
Owe Hallquisth    Avdelningschef   
Owe Matton    Hovrättsråd   
Patric Meyer    Herr   
Patrik Hedljung    Egen förtegare   
Patrik Nyström    Ek stud   
Patrik Walldov    Civilekonom   
Peder Beausang    Civilekonom   
Peder Haaber-Bernth    Revisor   
Per Andersson    Titel saknas   
Per Berg    Officer   
Per Borg    Expert/Skogsmästare   
Per Fischer    Kock   
Per Hallström    Marknadsrådgivare   
Per Holst    Civilingenjör   
Per Hägermalm    VD   
Per Jardsell    Skötare   
Per Johansson    Civilekonom   
Per Jonsson    Art Director   
Per Junesand    VD   
Per Klingbjer    Fil lic   
Per Odgren    Bankdirektör   
Per Olsson    Purser   
Per Ossmer    Jur kand   
Per Schneider    Köksmästare   
Per Svahn    Tandläkare   
Per Westerberg    Direktör   
Per Wramner    Professor   
Per A Hambrunger    f Kanslichef   
Per Olof Sandberg    Adjunkt   
Per-Arne Dahlin    Kyrkoherde   
Per-Erik Persson    Direktör   
Per-Fredrik Tillquist    Fil kand   
Per-Ola Larsson    Avdelningsdirektör   
Per-Ole Ehnberg    Avdelningschef   
Per-Olof Skough    Systemchef   
Per-Wolmar Silfversparre    Avdelningschef   
Peter Almlöw    Källarmästare   
Peter Bernett    Direktör   
Peter Hamilton    Greve Ingenjör   
Peter Häglund    Krögare   
Peter Kolderup-Finstad    Civilingenjör   
Peter Ljungman    Säkerhetskonsult/chef   
Peter Löveborg    Jur kand   
Peter Moberg    Civilekonom   
Peter Möller    Livmedikus   
Peter Pihlstedt    Med lic   
Peter Schedin    Enhetschef   
Peter Svensson    Auktoriserad revisor   
Peter Willborg    Konsthandlare   
Peter Ärlig    Yrkesofficer   
Peter Åhlander    Kontorschef   
Peter C:son Lilliehöök    Marknadschef   
Petter Lublin    Art Director   
Petter Sandgren    Kommendörkapten   
Pierre Niklasson    Civilekonom   
Pontus Dirtoft    Systemadministratör   
Post Hans von    Tandläkare   
Pär Bönnestig    Ekonomie Magister   
Pär Nilsmo    Jur kand   
Pär Rylander    Officer   
Pär Söderholm    Civilekonom   
Pär Thomaeus    Managing Partner   
Raimo Varo    VD   
Raoul Boström    F Chefsjurist   
Reidar Martinsson    Företagsekonom   
Richard Torgerson    Jur Kand   
Rickard Linderoth    Vicd VD Civ ekonom   
Rikard Lundberg    Finansekonom/Handläggare   
Robelin Roger de    Fil kand   
Robert Axner    Projektledare   
Robert Hebb    Polisstudent   
Robert Hervieu    Journalist   
Robert Söderblom    Civilekonom   
Robert Söderling    Finanschef   
Robert C Schött    Hovrättsråd   
Roger Bergström    Tjänsteman   
Roland Dahlman    Advokat   
Roland Åhnstrand    Överstelöjtnant   
Rolf Sjögren    Försäljningschef   
Rolf Torstensson Lundell    Fil Stud   
Ronnie Bäck    Ljudteckniker   
Ronnie Kilman    IT-konsult   
Ronny Schultz    Major   
Rune Schneider    Kanslichef   
Rune Svensk    Ingenjör Fil kand   
Rune A Andersson    VD   
Rune O Olovsson    Ingenjör   
Sami Vikback    Löjtnant   
Samuel Roy    Civ.ing.   
Sankey Almfjorden    Leg läkare   
Sebastian Tigerhielm    Studerande   
Seth Gustaf von    Greve   
Sigurd Ekström    Urmakarmästare   
Sonny Peterson    Musikdirektör   
Staffan Ancker    Lokförare   
Staffan Mårtensson    Kammarmusiker   
Stefan Björndahl    Kontorschef   
Stefan Dahlqvist    Ekonom   
Stefan Deliså    Försvarsdirektör   
Stefan Didon    Handläggare   
Stefan Duhs    Regissör   
Stefan Nilsson    Tjänsteman   
Stefan Sandin    Officer   
Stefan Scherlag    Lektor   
Stefan Schierbeck    Dipl Samtalsterapeut   
Stefan Wiidik    Civilekonom   
Stellan Måwe    Datakonsult   
Stellan Ström    Med Kand   
Sten Andersson    Försäkringskonsult   
Sten Sjöstedt    Advokat   
Sten Tegnér    VD   
Sten-Åke Larsson    Löjtnant   
Stig Klaesson    Köpman   
Stig Lundquist    Tandläkare   
Stig Odöö    Reklamkonsulent   
Stig Thorsson    Hovrättsnotarie   
Stig-Göran Ahlström    Ekonom   
Sture Dehlfors    Direktör   
Sture Eng    Arkitekt SIR   
Sture Samuelsson    Professor   
Sune Kihlgren    Advokat   
Sune Kronvall    Konsult   
Svante Cornell    Forskare   
Sven Dingertz    Civilekonom   
Sven Paléus    Professor Med dr   
Sven Waldenström    VD   
Sven-Eric Svensson    Direktör   
Sven-Erik Ahlstedt    VD   
Sven-Håkan Paulson    Källarmästare   
Sven-Olof Humble    Direktör   
Sven-Olof Lidbaum    Högskoleadjunkt   
Teodor Johansson    Produktchef   
Thomas Blume    Titel saknas   
Thomas Hagberg    Civilekonom   
Thomas Håkansson    Jur kand Biträdande jurist   
Thomas Järnland    Civilekonom   
Thomas Jönsson    Bankdirektör   
Thomas Lundin    VD   
Thomas Sunnegårdh    Operasångare   
Thomas Vesterlund    Major   
Thorbjörn Lengborn    Docent Teol o Fil dr   
Tibor Havas    Bankdirektör   
Tomas Mikaelsson    Konsult   
Tomas Risbecker    Direktör   
Tomas Thidevall    Leg läkare   
Tommy Karlsson    Civiljägmästare   
Tommy Niklasson    Direktör   
Tommy Olofsson    Civilingenjör   
Tony Schultz    Klockare   
Tor Bolin    Direktör   
Tor-Björn Modin    Handelsekonom   
Torbjörn Nilsson    Civilingenjör   
Tord Elfwendahl    VD   
Tore Dalhamn    Professor   
Tore Liljeström    Jur Stud   
Torger Torgerson    Prost   
Torsten Björck    Ambassadör   
Torsten Ulfståhle    Disponent   
Trampe Peter af    Greve   
Ulf Eklund    Försäkringsansvarig   
Ulf Eliasson    Konfektionssäljare   
Ulf Gyllenswärd    Ordensassistent em   
Ulf Kaiser    Distriktschef   
Ulf Lagerström    Bankdirektör   
Ulf Lindgren    Studierektor   
Ulf Palvall    Bankkamrer   
Ulf Pelenius    Inköpschef   
Ulf Evert Cronlund    Bankjurist   
Ulf T:son Sjölin    Tekn lic   
Uno HE Hjortzberg    Ingenjör   
Urban Engström    Fil mag   
Urban Rosenqvist    Professor   
Viktor Adolphson    Polis   
Viktor Nordström    Fil kand   
Vulf Hessulf    Överste   
Warnstedt Vilhelm von    Departementssekr   
Werkö Anders Larsson    Arkitekt   
Yngve Tapper    Försäkr tjänsteman   
af Wisborg Bernadotte    Greve   
de William Blanche    Musikdirektör   
von Alexander Essen    Civilingenjör   
von Lennart Quanten    Lantmästare   
von Åke Quanten    Bankkamrer   
Åke Andersson    P Fögderichef   
Åke Fredgård    Inspektör   
Åke Gustafsson    Fil kand   
Åke Johansson    Ingenjör   
Åke Matton    Direktör   
Åke Petré    Direktör    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds