I dag hörde jag på radion (P1, Studio Ett 17:00-17:45, 22 dec
2004) Moderatledaren Fredrik Reinfeldt säga ungefär att vi
framöver måste vänja oss vid den typ av behandling som de till
Egypten tortyr-utvisade utsatts för.  Han sa faktiskt rent ut i
radio att vi inte alltid kan begära att -- nej, nu går jag till
http://sr.se/ och transkriberar från ljudfilen, för det han sa
var fruktansvärt, och får inte tigas ihjäl....

1 1/2 timme senare:

  ____________________________________________________
  |
  |  ``Det kan ske avvisningar till länder som använder annat än
  |  allmän domstol för att pröva skuldfrågan'' (Moderatledaren
  |  Fredrik Reinfeldt, 22 dec 2004 i radio.)
  |
  |
  |  Jag (Leif Erlingsson) lyssnade på Sveriges Radios P1, Studio
  |  Ett 17:00-17:45, 22 dec 2004 där Moderatledaren Fredrik
  |  Reinfeldt ungefär halvvägs in i inslaget säger -- och jag
  |  har transkriberat detta ordagrant från ljudfilen på
  |  http://sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=1637 --
  |  som följer:
  |
  |  Moderatledaren Fredrik Reinfeldt, 22 dec 2004 i radio:
  |
  |  Jag tror att styckevis fördelt så har nog i slutändan det
  |  mesta kommit fram, det landar mer i kvardröjande känslor av
  |  att dom inblandade statsråden vetat mer än de kanske vidgår.
  |  Men jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges
  |  del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser
  |  .. eh .. för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt
  |  att agera.  Det finns legal grund för detta. Jag tror att
  |  Svenska folket [ska] ställa in sig på att det kan hända
  |  igen.  Både att utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i
  |  Sverige.  Och att det kan ske avvisningar till länder som
  |  använder annat än allmän domstol för att pröva skuldfrågan.
  |  .. eh .. Och ibland kan det vara bra att vara rak över det,
  |  snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att försöka
  |  .. eh .. komma undan diskussion i den här frågan.
  |
  |  Lars Lejonborg, strax efter:
  |
  |  Jag vill försvara Fredrik Reinfeldt.  Jag har suttit ned med
  |  honom en lång stund i dag och diskuterat det här, och vi är
  |  kritiska på ett antal punkter, och precis som han sa, vi har
  |  en känsla av att hela sanningen om statsrådens agerande inte
  |  har kommit fram.  < ... snip ... >  Vi är skrämda av vilka
  |  dåd som utförs runt om i världen och vi tror att
  |  demokratierna måste samverka för att freda sig mot den här
  |  typen av attacker.
  |
  |  Intervjuare (ej citerad ovan):  Ekots Erik Ridderstolpe
  |  < erik.ridderstolpe@sr.se >.  Ljudfilen finns på denna sida:
  |  http://sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=1637 ,
  |  vid "påannonsen" (text): ``Vad sa Göran Persson i
  |  utrikesnämnden?  Statsministern möter partiledarna i
  |  utrikesnämnden i eftermiddag - och ämnet är affären med de
  |  torterade egyptierna.''
  |
  ____________________________________________________


Jag tror inte att Moderatledaren Fredrik Reinfeldt, Lars
Lejonborg, Göran Persson eller ens George Walker Bush, Blair
eller någon av de andra VILL att människor ska lida, svälta och
dö.  Men jag tror att de anser att deras prioriteringar är de
(enda?) rätta och riktiga, oavsett dessa konsekvenser.  Jag
tror att de är fartblinda.  De är mitt uppe i en process, som de
inte har överblick över.  Det är lite som det följande, vilket
jag delat med mig av till amerikanska vänner, med denna lydelse:

In Lewis H. Lapham's "Gag Rule: On the Suppression of Dissent
and the Stifling of Democracy" (NY: The Penguin Press, 2004)
pages 163 - 165, Milton Mayer's "They Thought They Were Free:
The Germans 1933-1945" is quoted.  This quote is so profound for
our understanding of current events, that I'd like to share it
with you.  Mayer published the book ten years after the collapse
of Hitler's Third Reich, assigning its most acute observations
to "a colleague of mine, a philologist," who describes the loss
of freedom as so slow a descent into the maelstrom that it is
almost imperceptible:

   What happened here was the gradual habituation of the people,
   little by little, to being governed by surprise; to receiving
   decisions deliberated in secret, to believing that the
   situation was so complicated that the government had to act
   on information which the people could not understand, or so
   dangerous that, even if the people could understand it, it
   could not be released because of national security. . . .
   I do not speak of your "little men," your baker and so on;
   I speak of my colleagues and myself, learned men, mind you.
   Most of us did not want to think about fundamental things
   and never had.  There was no need to.  Nazism gave us some
   dreadful, fundamental things to think about -- we were decent
   people -- and kept us so busy with continuous changes and
   "crises" and so fascinated, yes, fascinated, by the
   machinations of the "national enemies," without and within,
   that we had no time to think about those dreadful things that
   were growing, little by little, all around us.
   Unconsciously, I suppose, we were grateful.  Who wants to
   think?

Lewis H. Lapham here comments that ``Mayer's book deserves
quotation at more length, if for no other reason than to disturb
the complacence of people who say, smilingly, and as if from a
great height, "Yes, but that was then, and this is now, and
besides, it can't happen here."  It happened in Greece, it
happened in Rome; it can happen aboard the starship Enterprise.
At the risk of trying the reader's patience, again Mayer:''

   To live in this process is absolutely not to be able to
   notice it -- please try to believe me -- unless one has a
   much greater degree of political awareness, acuity, than most
   of us had ever had occasion to develop.  Each step was so
   small, so inconsequential, so well explained or, on occasion,
   "regretted," that, unless one were detached from the whole
   process from the beginning, unless one understood what the
   whole thing was in principle, what all these "little
   measures", that no "patriotic German" could resent must some
   day lead to, one no more saw it developing from day to day
   than a farmer in his field sees the corn growing.  One day it
   is over his head.

My own perspective is that of someone who doesn't live in this
process, who can therefore see it from the outside, and actually
see what is going on.  / Leif Erlingsson, Wed, 17 Nov 2004.


Det jag skrev i de sista tre -- egna -- raderna avsåg USA.  Men
då jag har hållit mig ganska oinformerad även om Svensk politik
(tills nu:)), så kanske det även är applicerbart här?  :)

Notera särskilt ``the situation was so complicated that the
government had to act on information which the people could not
understand''.  Är det inte så makthavare vill agera -- de menar
att de har bättre överblick, förstår bättre än oss andra.  Etc.
"Vi kan inte förstå".  Det är nödvändigt med "avvisningar till
länder som använder annat än allmän domstol för att pröva
skuldfrågan. .. eh .. Och ibland kan det vara bra att vara rak
över det, snarare än det vi har upplevt, tycker jag, för att
försöka .. eh .. komma undan diskussion i den här frågan", får
vi veta av ledaren för ett av de större politiska partierna i
landet.  Vi är sannerligen, sannerligen, välsignade, som har så
kloka ledare.  Det skulle vara intressant att se om någon
tidning CITERAR dessa rader, som jag transkriberade ovan.....
Tillåt mig tvivla.  Om det fästs på pränt, blir det långt
farligare än när det påverkar känslor via öronen, utan att exakt
kommas ihåg.  Det tog en stund för mig att hitta rätt ljudfil,
trots att jag var ganska säker på vad det var jag hade hört.
Inte många skulle ägna det en eller två timmar....


Iallafall, nej, MÅLET är inte att människor ska lida, svälta och
dö.  Men PROFITEN är viktigare än att de gör det.  Jag nämnde i
mitt första inlägg på mediekritik listan att Göran Perssons
första reaktion på det då förestående Irak-kriget var att tala i
positiva tongångar om hur lönsamt det skulle kunna bli för
Sverige, etc.  Inte prioriterade han de som skulle lemlästas och
dödas.  Nej, profiten i Bofors-fabriken är viktigare.  Samma för
de andra killarna.  Målet för det västerländska systemet är att
undertrycka de mindre lyckligt lottade så att vi kan
upprätthålla vår levnadsstandard.  Med de medel som krävs.  Då
får målet helga medlen.  Bo Modén skrev att ``Brutaliteten hos
denna nya världsordning är av rent episk karaktär. . . .'' Och
så är det.  Så, våra ledare förstår vad som står på spel, och
även om vi inte själva förstår vårt eget bästa, och har tramsiga
och sentimentala idéer om medmänsklighet, mänskliga rättigheter,
medborgerliga rättigheter och annat trams, så gör de sitt bästa
för att manipulera oss så att vi ändå ska göra det som är bäst
för oss och vårt land.  De intellektuella som är tillräckligt
intelligenta för att förstå allt detta spelar givetvis med i
spelet, och skriver de artiklar o.s.v. som måste skrivas.  För
att i görligaste mån immobilisera sådana galenpannor som inte
förstår vare sig sitt eget eller landets bästa.  Om det sedan
blir nödvändigt med lite Holocaust och annat i den stilen, ja, då
är det givetvis beklagligt, men inte så mycket att göra åt.  I
första hand måste vi givetvis vara lojala till Sverige, och det
går givetvis i första hand, vilket alla etiskt mogna individer
givetvis förstår.  (Jag skulle nog kunna bli en utmärkt
propaganda-minister, om jag bara inte hade haft ett samvete. ;))Till sist:  Jag sände vidare Bo Modéns kommentarer till Ulf, om
att min bror borde titta in bakom kulissen.  Ulf svarade kort
och kärnfullt:  ``Naturligtvis. Jag talade bara om regeringen.''

D.v.s. Ulf likställer inte Regeringen med Makten.  D.v.s. under-
förstått att Regeringen endast är marionetter till Makten.
Följaktligen är det ingen motsättning mellan att ``"Makten" är
välinformerad'', som Bo Modén skriver, och att ``regeringen hade
ingen aaaaning om hur det egentligen stod till'', som Ulf skrev.


Hej Hopp!

:)

Leif Erlingsson

Home