Från: Leif Erlingsson
Datum: Mon, 24 Jan 2005 13:10:14 +0100 (MET)
Till: Henrik Berggren
Ärende: "Fakta tränger sällan in mot våra övertygelser"

Hej Henrik.
Du ångrar antagligen redan att du i gårdagens artikel på nedre
halvan av ledarsidan i DN (om Auschwitz) citerade Marcel Proust
från "På spaning efter den tid som flytt" just med hans ord:
"Fakta tränger sällan in mot våra övertygelser".

Som du skriver, "Det kan aldrig utgöra en ursäkt för att vända
bort blicken. Men det är en stark påminnelse om att människan
är utrustad med en stark förmåga att välja bort sådant som stör
hennes världsbild."

Vi är många i dag som mycket starkt upplever sanningen i dessa
ord. I praktiken känner vi det som att censur råder i Sverige.
Det finns kanske ingen censurbyrå, men just genom så många
medie-människors starka förmåga att välja bort sådant som stör
deras världsbild, så har vi i praktiken censur.

Som jag skrev på mediekritik@yahoogroups.com i går:
Att göra det obegripliga begripligt, det är det jag vill.
Men jag vet ännu inte hur.....

Det finns så många aspekter på den verklighet som stör medie-
Sveriges världsbild, och som därför väljs bort. Det är inte
bara enstaka nyheter, det är nära nog samtliga nyheter som stör
den etablerade världsbilden. Fakta som inte ens tillåts möta
allmänheten, och därigenom störa dess övertygelser. Jag tänker
inte ens börja göra en lista. Du kan surfa på några av mina
inlägg på mediekritik-listan, eller börja här: http://lege.com/

Det jag ser som hoppfullt är att ungdomen flyr de tryckta
medierna. Ja, du läste rätt. Jag ser det som ett framtidshopp
att DN och de andra stora tidningarna förlorar sina läsare.

DÄRFÖR ATT ungdomarna analyserar och tar in information. De är
sina egna journalister. FÖR ATT journalisterna inte längre gör
sina jobb. Jag har i dag DN, men jag ska inte förnya min
prenumeration. Jag kan lika gärna följa med i nätdebatten för
att märka om DN en dag skulle börja trycka även sådana
sanningar som i dag i praktiken censureras.

För demokratin är det hoppfullt att dinosaurier som inte längre
fyller sin funktion ersätts med mer funktionella medier. Det
etablerade medier möjligen skulle kunna göra för att försöka
anpassa sig är att ÄNDRA SIG. Börja skriva även obekväma
sanningar. Allt som kan bevisas och som är av intresse för
demokratin och för framtida debatt måste få komma i tryck.

Att t ex ägna massor av artiklar om naturkatastrofer och val-
fusk i Ukraina men nästan inte skriva alls om bevisat valfusk
och bevisade lagöverträdelser i samband med valet, som ändå
fullständigt ignorerades, i det som ska gälla för "världens
bästa demokrati" är oförsvarbart. Det är inte just ditt fel.
En av dina kollegor förklarade för ett par månader sedan att
nyheten inte var intressant.

Det är alltid lättare att kritisera de nyheter som faktiskt
skrivs, än de som aldrig skrivs. Men de senare är långt
allvarligare för demokratin. Du har kollegor som bestämmer vad
det är intressant för läsarna att känna till av verkligheten.
Det är det journalism handlar om, men det måste göras med
urskiljning. Att så ej sker, gör att mitt framtidshopp står
till ungdomen, som flyr etablerade medier!

Fred, Frihet och Rättvisa inte bara i retoriken. Det vill jag
ha. För att återupprätta dessaa värden måste det obegripliga
som hotar detta göras begripligt för alla. Se sista länken
nedan för några tankar jag har haft om dessa hot. Eller titta
på denna teckning som jag har gjort, för att illustrera:
http://uscrisis.lege.net/perfectstorm/


Mvh

            Leif Erlingsson ................... +46 (0)8-778 50 38 (home)
Katrinebergsvägen 70 .............. +46 (0)709-140 631 (work)
146 50 Tullinge, Sweden .......... +46 (0)731-545 161 (private)

= Den pinsamma tystnaden = SPRID DENNA LÄNK = http://lege.com/ =

Presentation av Leif Erlingsson .. http://lege.com/leif20050122/

Några av Leif Erlingssons inlägg på mediekritik-listan:

Humanistgruppen.ErlingssonsDu kan läsa tidigare inlägg på

http://groups.yahoo.com/group/mediekritik/