Liksom Camilla Ingman-Fulton drabbas även jag ibland av
tillfällig sinnesförvirringen och får ibland icke
verklighetsbaserade förväntningar på mainstream media och på
politiker i allmänhet.

Men så besinnar jag mig.  Liksom Camilla.  Det är givetvis
alldeles för skrämmande att möta den verkliga verkligheten.
Förresten, finns den?  Är det inte så att vi skapar vår egen
verklighet, liksom vi skapar vår egen mening?  För finns det
någon absolut mening?  Om en komet i morgon utrotar allt liv på
planeten Tellus, vad bryr sig Universum om det?  Alltså måste
mening vara något vi själva skapar.  Jag finner det
meningsfullt.  :)  Och är det då inte så att vi också skapar vår
egen verklighet?  Var det inte i själva verket det Hitler och
gänget höll på med på 30-talet?  Med motorvägarna och Folkvagn
och fart på ekonomin (och gaskamrarna och krematorierna, för
dissidenter och andra oönskade element)?  Var deras verklighet
god eller ond?  Universum bryr sig inte.  Men jag bryr mig.  Vi
bryr oss.  Var är jag på väg med detta svammel?  Universum bryr
sig inte.  :)  Jag tror att det är till detta:  Det som nu
händer ställer alla invanda värderingar och begrepp på huvudet.
Alla som vill förhålla sig etiskt till det som händer i världen
behöver bestämma sig för i vilken verklighet de/vi vill leva.

Jag tror att vi människor skapar vår egen mening, och kanske vår
egen verklighet också....  Tills någon på ett slagfält
eventuellt justerar den senare.  Tills dess fungerar förnekelse
alldeles utmärkt för att tillåta oss leva kvar i en trygg
verklighet.  I en verklighet där de goda vinner och där vi är på
de godas sida.

Läste ni mina funderinar på länken
http://mormon.lege.net/lamna/ett_ar_efter.pdf ?

Politiker och media upprätthåller myten att vi är de goda.  Och
att USA är goda.  Men det börjar bli sprickor.  Jag läste i
någon mainstream tidning häromdagen - glömde vilken - om att det
att det säljs indianer-och-vita-leksaker egentligen inte är
annorlunda mot om det hade sålts nazister-och-judar leksaker,
och lekts nazisterna utrotar judar-lekar i våra barnkammare.
För, som det stod, det var i båda fallen fråga om folkmord.
Fast, som det också påpekades i artikeln, hade man faktiskt
marknadsfört nazisterna utrotar judar-leksaker så hade det
blivit ramaskri.  Det är ju faktiskt intressant att det INTE är
detsamma om indian-folkmorden, när många stammar helt
utplånades.

En mening från min PDF-fil som länken pekar mot:  ``I dag tycks
mormonismen och andra konservativas ideologi (vare sig de är
troende eller inte) i mycket gå ut på att ansvarsbefria
individer från den kollektiva skuld som vi annars lätt skulle
känna över den brutalitet, de folkmord och de etniska rensningar
som vi som västerlänningar - i och med att vi är med om att dela
på rovet - är delaktiga i.''

Media och politiker vill väl inte komma med jobbiga budskap, som
folk inte vill höra.  För vill människor verkligen höra eller få
veta jobbiga saker?  Försök t ex ge troende mormoner negativ
information om grunderna för deras religion.  Det går inte, de
slår ifrån sig.  Förnekelse är en mycket stark kraft och de som
kommer med jobbiga budskap ses själva som de "onda"....

För du känner väl till "skjut budbäraren"...

Lite fler citat från min PDF-fil som länken ovan pekar mot
följer.  Efter dessa följer ett PS, som jag hoppas ni läser,
även om ni hoppar citaten:


NÅGRA CITAT BÖRJAR:

...

Friheten att röva och att exploatera.  Det primära är - när man
studerar praktisk politik - skyddandet av "våra" råmaterial, att
världen ska vara öppen för "oss" att ta dess råmaterial i
anspråk.  Det primära målet för varje regering måste vara att
tillfredsställa USA:s behov, annars är de "onda".

...

... för både Japan och USA handlade det realpolitiskt om det
övergripande behovet av råvaror ...

... I själva verket handlade det givetvis om den sanna första
friheten, friheten att röva och att exploatera. ...

Även demokratier som inte stöder existerande maktstrukturer är
per definition "kommunister" och "onda", och ersätts
rutinmässigt med diktaturer.  Guatemala 1954 och framåt är bara
ett exempel i en mycket lång och blodig rad - läs Johan Galtung
http://www.transnational.org/forum/meet/2004/Galtung_USempireFall.html
och läs Zoltan Grossman och William Blum.  Den senare har 300
sidor av solid dokumentation i hans "Rogue State: A Guide to the
World's Only Superpower" (Monroe MA: Common Courage Press, 2000)
över amerikanska inteventioner.  Antalet interventioner per år
har efter andra världskriget ökat från 1.15 före till 1.29 per
år efter.  Och sedan efter kalla kriget är siffran uppe i 2.0
USA-interventioner per år.  Man använder såväl öppet våld
(Pentagon) som dolt (CIA) med öppet eller dolt stöd från sina
allierade.  Blum listar 67 fall mellan 1945 - år 2000 medan
Grossman listar 56, eftersom de använder något olika kriterier.

...

De "första" fyra friheterna får således alltid stå tillbaka för
den femte och egentligen första friheten.  Även Vietnamkriget -
och alla andra krig och terrorhandlingar alltsedan USA såg såsom
sin primära uppgift (som en ledande diplomathistoriker uttryckte
det 1969) att "fälla träd och indianer och vidga sina naturliga
gränser" - får sin förklaring i denna femte/första frihet ...

...

Varje ideologi som förmår avlasta oss i väst - och kanske i
första hand USA - från skuld för att vi så hämningslöst deltar i
att dela på rovet från "de andra", de som "inte är värda" lika
mycket som vi (såvida de inte omvänder sig till vår ideologi),
varje ideologi som förmår ansvarsbefria oss från brutalitet,
folkmord och etniska rensningar, är naturligtvis mycket
attraktiv.

"Extremister" som inte inser det goda i detta är
"fosterlandsförrädare" och "dissidenter".  Ofta är det
intellektuella som är "onda" på detta sätt.  Samtidigt som andra
intellektuella understödjer och håller uppe de ideologier som
ansvarsbefriar de troende.

... var kommer det att leda oss, att ifrågasätta offentliga
personer och ämbetsmän?  Tänk om alla hade ifrågasatt Hitler -
kanske hade vi inte fått någon förintelse?  Tänk om alla hade
ifrågasatt Stalin - kanske hade vi inte fått någon Gulag? ...

...

``De goda gör en dygd av att inget veta, inget höra och inget
förstå. ...

...

Detta är för övrigt inte så annorlunda mot hur det är i resten
av samhället att "förråda" sitt land, sin klass, etc, genom att
inte ställa upp på de förhärskande ideologierna som ska
ansvarsbefria oss (vare sig vi är troende eller inte) från den
kollektiva skuld som vi annars lätt skulle känna över den
brutalitet, de folkmord och de etniska rensningar som vi såsom
västerlänningar - i och med att vi är med om att dela på rovet -
är delaktiga i.  Att på ett dylikt sätt förråda sin klass, sitt
land eller sin religion betraktas som "beyond the pale" - alltså
fullständigt utanför kartan, helt oacceptabelt, etc.

...

... De som försvarar USA:s politik i dag ser inga likheter med
Nazi-Tyskland, "eftersom Bush ju är god". ...

...

Jag svarade att jag personligen anser att Adolf Hitler var
mycket känslig för tidsandan och att han skickligt använde sig
av densamma i retorik, osv.  Att han därvid är ansvarig för
resultatet.  Adolf Hitler spelade skickligt på stämningarna,
skrev jag.  Att det slutade med "den slutgiltiga lösningen" hade
varken han eller någon annan förutsett, tror jag, men de är
förvisso lika ansvariga för detta som någonsin George W. Bush är
för alla de mord och all den tortyr som begås i hans namn.  Se
citat från pressen längre ned.

...

Torsdagen den 17 mars 2005 såg jag på "Ramp om historia" på TV2.
Det handlade om nazismen i Sverige under andra världskriget, om
de stämningar och den tidsanda som rådde i Sverige under andra
världskriget när judehatet var utbrett och accepterat och
tyskvänligheten stor och många unga drömde om nazismen:  "Jag
erkänner gärna, herr talman, utan att blygas att idag är jag
antisemit  . . .  Låt svenskt arbete förbehållas svenskarna och
låt oss hålla det svenska blodet rent."  Så sa Otto Wallén,
riksdagsledamot för Bondeförbundet (nuvarande C) i en
riksdagsdebatt om flyktingfrågan år 1939.  Samma år började
andra världskriget.

Onsdagen den 22 december 2004 i radions P1, Studio Ett, strax
efter 17:30, gav moderatledaren Fredrik Reinfeldt och
folkpartiets Lars Lejonborg sitt stöd till tortyr av muslimer
som de utifrån obevisade uppgifter (som kan ha kommit från USA's
tortyr-förhör) påstår är terrorister.  Reinfeldt säger att:
``Jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i
kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser .. eh ..
för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera.
Det finns legal grund för detta. Jag tror att Svenska folket
[ska] ställa in sig på att det kan hända igen.  Både att
utländsk säkerhetstjänst opererar på plats i Sverige.  Och att
det kan ske avvisningar till länder som använder annat än allmän
domstol för att pröva skuldfrågan. .. eh .. Och ibland kan det
vara bra att vara rak över det, snarare än det vi har upplevt,
tycker jag, för att försöka .. eh .. komma undan diskussion i
den här frågan.''

Lars Lejonborg, strax efter:

``Jag vill försvara Fredrik Reinfeldt.  Jag har suttit ned med
honom en lång stund i dag och diskuterat det här, och vi är
kritiska på ett antal punkter, och precis som han sa, vi har en
känsla av att hela sanningen om statsrådens agerande inte har
kommit fram.  < ... snip ... >  Vi är skrämda av vilka dåd som
utförs runt om i världen och vi tror att demokratierna måste
samverka för att freda sig mot den här typen av attacker.''

Fredrik Reinfeldt är givetvis också känslig för tidsandan.  Vi
är nu i en tidsanda när många av oss - dock inte jag - känner
att vissa människor är mindre värda än andra, och att de därför
kan kastas ut eller nekas inresa trots att de likt judarna på
30-talet kommer till våra gränser för att söka en fristad.
Hitler är definitivt inte ensam.  Att inte se det är att inte
förstå vad som hände på 30-talet.  Hitler var inte från början
ond eller ens sjuk i huvudet, som min vän mormonen spekulerade
om.  Inte mer än Bush iallafall.  En sak ledde till en annan.
Och till sist hade man en mycket stor ondska.  Men varje enskilt
steg var inte stort.  För att citera Äldste Dallin H. Oaks - en
av de 15 högsta ledarna i mormonkyrkan - i hans tal till
eleverna vid Brigham Young-universitetet den 9 november 2004,
som rapporterades om i Mormonkyrkans Kyrkonytt i mars 2005 sidan
9 och 10:  ``Frågan "Vart kommer det att leda mig?" är ett
värdefullt redskap som vi bör använda för att bedöma våra
personliga beslut.''  Därvid är det mycket viktigt att vi
misstror offentliga personer och ämbetsmän när dessa leder oss i
fördärvet - i motsats till vad äldste Oaks predikar.


JAG ANSER ALLTSÅ att vare sig Adolf Hitler eller George W. Bush
från början var onda, men att de båda är ansvariga för
konsekvenserna av sina gärningar.  I George W. Bushs fall har
han t ex hat-hetsat till krig på detta sätt:

"F... Saddam.  We're taking him out.", "You can't distinguish
between al Qaeda and Saddam when you talk about the war on
terror.", "We know that Iraq and al Qaeda have had high-level
contacts that go back a decade ... after September the 11th,
Saddam Hussein's regime gleefully celebrated the terrorist
attacks on America.", "This is a person who has had contacts
with al Qaeda.", "He's got connections with al Qaeda.", "This is
a guy who has had connections with these shadowy terrorist
networks.", "We know he's got ties with al Qaeda.", "We know
that he's had connections with al Qaeda.", "He's had connections
with shadowy terrorist networks like al Qaeda.", "We know that
he has had contacts with terrorist networks like al Qaeda.",
"This is a man who has had contacts with al Qaeda.", "This is a
man who has had al Qaeda connections.", "He's had contacts with
al Qaeda.", "This is a man who has got connections with al
Qaeda.", "Peaceful efforts . . . have failed again and again --
because we are not dealing with peaceful men.", "The
regime...has aided, trained, and harbored terrorists, including
operatives of al Qaeda."

...


PÅ 30-TALET KUNDE MAN läsa om hur judarna behandlades i Tyskland
i de dagliga svenska tidningarna.  Redan 1933, samma år som
Hitler kom till makten.  DN Kultur sidan 20 torsdag 17 mars 2005
skriver bl a:  ``Rapporteringen var öppen och den svenska
opinionen visste mycket väl hur judarna diskriminerades,
misshandlades och internerades.  I vissa kretsar, inte minst i
överklassen, var tyskvänligheten betydande.''

PÅ 2000-TALET KAN MAN läsa om hur "terroristerna" behandlas i
interneringsläger runtomkring världen i de dagliga svenska
tidningarna.  Om hur människorättskämpar, muslimer diskrimineras
och interneras utan bevis - det räcker att kalla dem
"terrorister".  Rapporteringen är tämligen öppen, speciellt för
dem som studerar frågan på Internet.

...

Göring talar i Aftonblad-artikeln ovan om preventivt
skyddshäkte.  Det är exakt vad som tillämpas i dag.  På vad sätt
skulle Göring och gänget vara sämre än dagens makthavare?  ...

...

Propagandans makt är oerhörd!  Alla erfarenheter är tolkade
enligt ett visst paradigm.  Därför är det inte nog att visa på
omfattande sprickor i detta paradigm, hela bygget måste raseras.
Och det gör ont.  Och de flesta människor värjer sig, vill inte.
Dessutom ger ju den världsbild eller det paradigm man lever i
trygghet.  Det måste bli så att det uppstår en olöslig inre
konflikt med värderingar man bara inte kan backa på, för att en
omprövning ska kunna komma till stånd.  Som det gjorde för mig.

...


CITAT SLUTAR.


PS:  Ett PS som inte finns i texten från länken ovan:  Likaväl
som jag var fast i en manipulativ rörelse - vad somliga vill
kalla "sekt", men eftersom begreppet "sekt" är mycket omtvistat
så försöker jag vara försiktig med att använda det - likaväl som
jag alltså var fast i en sådan rörelse i drygt 15 år så menar
jag att en stor del av resten av befolkningen, även då
makthavare/politiker och mediefolk, också är fast i en
"manipulativ rörelse", nämligen det som betraktas som OK att
tycka och skriva.  Att tycka att USA är lika ond eller ondare än
Hitler Tyskland är t ex inte OK i denna rörelse.  Att likställa
indianfolkmord - som USA fortfarande inte har "omvänt sig" från
(det har ännu mig veterligt inte förekommit någon motsvarighet i
USA till de Truth and Reconcilliation program som man har haft i
Sydafrika och Hollywood har inte modifierat propagandabilden av
Cowboys som goda och Indianer som onda) - med Hitlers
judeutrotning betraktas nog fortfarande som "beyond the pale",
alltså som helt utanför kartan över vad som får sägas
offentligt, så att säga.  Skulle en offentlig person göra det så
skulle det väl bli allvarliga diplomatiska förvecklingar.  Ändå
tror jag att just detta att USA inte har gjort upp med sitt
förflutna bidrar till den svåra förjugenheten och hyckleriet där
borta.  Och likadant, att Sverige inte fullt ut har gjort upp
med våra egna medlöperier - vi har inte heller haft något Truth
and Reconcilliation program angående de flyktingar vi inte tog
emot från Hitler-Tyskland eller de flyktingar vi i dag inte tar
emot, i strid mot internationella förpliktelser, osv, och vi
hycklar angående Svensk vapenexport - fast vänta, nu är det ju
slut med det, för nu ska vi ju kunna sälja till krigförande
länder - iallafall, detta bidrar även här till förjugenheten och
hyckleriet.

Det finns en till likhet med mormonismen.  Liksom en väldigt
stor andel av avhoppande mormoner under 1800-talet - före
järnvägens ankomst - av någon mystisk anledning blev mördade av
"indianer" på sin väg ut ur Utah, så blir de länder som antar en
politik som står i strid mot den etablerade "verkligheten" i
mycket hög grad utsatta för USA-kontrollerat politiskt våld.
Kan det vara detta som är den egentliga orsaken till hyckleriet?
Alltså att intelligent folk visserligen inser att det USA håller
på med är helt i klass med det Hitler och gänget gjorde, men att
kostnaden att avslöja hyckleriet är så hög, att man gör samma i
dag som när man lät Tyskland skicka sina vapen och permittenter
genom landet under andra världskriget?

Eller förstår de detta på ett undermedvetet plan, men hycklar
för sig själva?  Det finns ett högt pris för hyckleri, som en
mycket god vän till mig beskrev så här:  ``[Det] gör oss till
främlingar inför oss själva och hycklare inför andra.''
(Citatet handlade ursprungligen om att [mormon]kyrkan gjorde
detta med oss.)  Genom att ljuga för oss själva så lär vi inte
ens känna oss själva.  Är det att leva?  Livet är för kort för
att leva i en lögn.  Eller är det för att det är kort som
människor föredrar att leva i lögn?  Om vi skulle sluta hyckla,
skulle det då gå Sverige som land såsom de länder Johan Galtung
räknar upp på länken
http://www.transnational.org/forum/meet/2004/Galtung_USempireFall.html
?

Alltså de sammanlagt 161 olika former av aggressivt politiskt
våld som USA utövat mot andra länder bara mellan andra
världskriget och år 2000.  Är det detta media och politiker vill
undvika, och är hyckleriet och förljugenheten medlet?


Mvh

Leif Erlingsson ................... +46 (0)8-778 50 38 (home)
Katrinebergsvägen 70 .............. +46 (0)709-140 631 (work)
146 50  Tullinge, Sweden .......... +46 (0)731-545 161 (private)

= Den pinsamma tystnaden = SPRID DENNA LÄNK = http://lege.com/ =
Presentation av Leif Erlingsson .. http://lege.com/leif20050122/