Våra liv är som levande konstverk

2010-06-25 22:00 Leif Erlingsson
Skriv ut

Jag skrev 2007-10-12 enligt rubriken plus att:

"Ingen annan kan göra det du gör.  Ingen annan det jag gör.  Vi är alla skapare, som skapar ‘det omöjliga’.  Vi genomför alla otroliga ‘trollerinummer’ med hur vi lever våra liv.  Vi är alla magiker." [1]

När jag var liten "visste jag" att "livet är en skola".  Att vi är här för att lära.  Det var en pusselbit jag hade med mig.  En annan pusselbit som jag inte behövde lära i detta livet var att meningen med livet inte är att ha materiell makt - jag tänkte redan som liten att det var meningslöst i sig att vara chef för ett stort företag - att man då bara skulle upptäcka hur meningslöst det i sig var.  Så materiell position var aldrig ett mål i mitt liv.  Säkert hade jag lärt detta i något annat sammanhang, utanför den aktuella tidslinjen.

När jag tittar tillbaka över mitt liv hittills ser jag hur det är som att en dirigent har skapat en tidssymfoni.  Om man lägger ut hela tidslinjen och ser på den utanför tiden så bildar den en till synes ytterst medveten komposition.  Jag tänker nu att våra hjärtan, våra drömmar, vår intuition, vår känsla, redan har all intelligens och kunskap - utanför tiden.  Det är allvetande kärlek.  Att vi håller på att försöka väcka vårt så kallade medvetande - vårt rationella, logiska så kallade medvetna jag.  Att vi håller på att så att säga väcka oss själva ur drömmen.

Men vad är då meningen med livet?  - Meningen med livet måste vara att vara närvarande, deltagande, att vara här och nu, i nuet.  Jag fick för några år sedan en MYCKET stark impuls att läsa en viss bok jag fann online.  Den innehöll ett tema jag aldrig förr mött, trots hundratals böcker lästa i genren: Att det finns vissa händelser som måste tas om hand NU.  För de är händelser som påverkar själva rumtiden.  I boken "Memoirs of a Timelord" som jag laddade hem 2006-08-10 och läste ut på två dagar direkt efter var det fråga om revor i rumtiden, som tidsherren inte kunde resa tillbaka i tiden och fixa när det passade honom eftersom det i så fall inte skulle finnas någon rumtid att resa tillbaka i. [2]

Jag känner starkt att vi har ett ansvar att förhålla oss till det vi ser, att ge adekvat återkoppling till den tid våra så kallade medvetanden, våra rationella jag, just nu så att säga avkodar.  Som David Icke skrev i ett mail nyligen, "Vad är klockan?  - Vadhelst du avkodar den som". [3]  Om vi nu avkodar att vi befinner oss på aktuell tid och plats, då har vi också ansvar för att förhålla oss till den "teater" som spelas upp här och nu.  Det är dock helt OK att se mångdimensionellt på det som sker, att välja att inte bara se smalspårigt enligt något visst tankesystem på verkligheten.  I själva verket tror jag det är denna tids utmaning, att lämna ideologierna, för att ta in extremt bredbandigt multispektra-symboliskt och på många plan.

När vi ger återkoppling så agerar vi som fungerande neuroner och synapser i den kosmiska hjärnan.  Om vi inte agerar jordat utan enbart navelskådar så fanns det ju ingen anledning för oss att vara här och nu.  Att leva nu.

Jag funderar mycket på hur vi människors verklighet avgörs av så att säga smalbandigheten eller bredbandigheten samt frekvensspektruminställningen - som kan vara en, få- eller mångfrekvens av olika bandbredd - av hur vi filtrerar vad vi tar in i "vår" verklighet.  Om man tänker så här:  Universum har oändligt många frekvenser och moduleringar, ja rentav finns det ju roterande polariserade radiosignaler nuförtiden som en professor Bo Thidé i Växjö laborerar med.  Om man tänker sig att vi människor är någon slags mottagare för vissa "band" så kan ju olika människor vara olika "bredbandiga" - vissa människor är ju extremt smalspåriga - så kanske det är rätt och riktigt att tänka att olika människor faktiskt iallafall i praktiken lever i olika verkligheter.

När jag ser en film som avsiktligt går "djupt in i fältet" så tar jag in extremt bredbandig multispektra-symboliskt och på många plan- information från den.  Varje mottagare av en sådan film har en unik upplevelse.  Inte bara "Svensson" har blockeringar i "frekvensspektruminställningen".  Jag tror fortfarande att den skiss jag ritade för ett par år sedan (2008-08-29) är mycket intuitiv och insiktsfull ang. detta - ja, den medföljande texten från samma tidpunkt vittnar ju ännu om detta, för den med tillräckligt "bredbandigt multispektra-symboliskt inställd mottagare".  [4]

Jag omvandlar mig själv och alla jag berör.  Och jag påverkas av alla jag låter mig beröras av.  Genom att interagera - ju mer mångdimensionellt ju bättre - med mig själv och andra, så omvandlar jag verkligheten.  Omskapar verkligheten.  En av mina egna viktigaste uppgifter, har det känts som, är att ge mig själv och andra mod att just våga uttrycka våra innerligaste tankar.  Jag har mer och mer medvetet - först för att jag fick en stark men oförklarlig känsla att jag skulle göra det, men numera helt medvetet - låtit allt jag någonsin lagt ut på Internet finnas kvar där, just för att det ska vara tydligt hur långt in i systemet och hur lurad jag har låtit mig själv vara.  Men också för att - inom rimliga gränser - vara helt avklädd och naken vad gäller hur jag har utvecklats.  Hur var det, bara den som kommer som ett litet barn, kan komma in i himmelriket. :)

Det finns ett tal jag höll som mormon för snart 20 år sedan där jag i dag kan se mig själv göra samma misstag jag i dag ser andra i helt andra sammanhang göra.  Jag ska bespara er referensen, för man behöver nog min livserfarenhet för att rätt tolka och denna artikel är för kort för en sådan utläggning.  Men jag förstår i dag varför människor är blinda.  För att jag själv har varit det.  Och jag förstår frustrationen hos oss som ser och inte förmår kommunicera - för att jag själv har varit en som seende misslyckats kommunicera med.  För sex år sedan var det min egen tur att vara den seende som misslyckades kommunicera, och jag fann en bra förklaring i begreppet "Sociala fantasisystem".  Som jag skrev 2004-07-19:

"Det jag inte förstod, och det jag envist vägrade att acceptera, var det faktum att [N.N.] och hennes vänner var fångade inuti ett socialt fantasisystem som gjorde det kliniskt omöjligt för henne och dem att kritiskt överväga någonting som helst utanför hennes/deras särskilda ramverk.  Motsvarande, från mitt utsidesperspektiv, så framstod deras attityder som förryckta, och jag kände att jag inte kunde be om ursäkt för att "försöka väcka upp dem".  I en artikel i Asia Times den 8 juli 2004 förklarar den kanadensiske psykologen Dr Daniel Burston att det sociala fantasisystemet blir en källa till lindring och trygghet för en person som är en del av det genom att det formar ett känslomässigt städ-nätverk som ger sina medlemmar en felaktig känsla av legitimitet.  Trots att systemet mänskligt att döma är [min översättning] "i grundläggande konflikt med våra grundläggande existentiella och mänskliga behov" [eng.: "fundamentally at odds with our basic existential and human needs"].  Trots att systemet mänskligt att döma BORDE skapa inre konflikt.  Men det gör inte det.  Istället delar medlemmarna av systemet samma rationalisering och får den på så sätt att framstå som 'realistisk' för medlemmar av en sådan grupp.  Vilket skapar det känslomässiga stödnätverket som redan nämnts. [ Källa: "U.S.: Patriotic Pride and Fear", Ritt Goldstein, Asia Times, Tue July 8, 2004, http://truthout.org/docs_04/071504I.shtml ]"  [5]

Allt har en mening och vi genomgår alla en "alkemisk" omvandlingsprocess.  De flesta människor är inte i sina så kallade medvetna jag medvetna om denna process, men vi genomgår alla den.  I våra drömmar vet vi redan allt.  Vi håller på att väcka även vårt verktyg "medvetandet", tjänaren som har trott att den är herre.  Och därmed har bevisat sig vara omedvetandet.  Som jag skrev på min blogg 2010-06-19, "det är ett multimensionellt skådespel som utspelar sig i många dimensioner som vi deltar i.  Vi ser bara väldigt lite av allt detta i vårt så kallade vakna tillstånd.  Det vi verkligen vill, det påverkar "pjäsen" MULTIDIMENSIONELLT.  Det är därför VI ÄR SÅ MÄKTIGA." [6]

Leif Erlingsson
2010-06-25 22:00

Referenser:

1. "Våra liv är som levande konstverk", 2007-10-12.

2. "Memoirs of a Timelord", Adam Celaya, ursprunglig datumstämpel 2004-08-29 07:35:08.

3. "David Icke Newsletter Preview" 2010-04-30: "WHAT'S THE TIME? ...    ... WHATEVER YOU DECODE IT TO BE".

4. Skissen finns publicerad under underrubriken "Divide et impera" i artikeln "Den mörka sidan", 2008-08-25.  Den finns även här: "De som tror att de är utvalda ", 2009-11-25.

De flesta som har tillgång till privilegierad information, är ändå lurade!

[Stor bild.]

"Hierarkier upprätthålls genom riktad och skiktad information.  Se den näst yttersta rektangeln i bilden, den sista gula.  Den stora inre – röda – rektangeln illustrerar en genom privilegierad information lättstyrd elitverklighet, som ändå inte förstår att det finns andra större verkligheter.  Jag kunde ha ritat in "Insikt om att 9/11 är falskflaggad terrorism" på en av de gula rektanglarna som går utanför den stora röda, för inte alla med 'privilegierad information' har fattat detta!  Själva det att man har 'privilegierad information' kan nämligen lura en att man skulle vara mer korrekt informerad.  Eller jag kunde ha ritat in "Insikt om att Fri Energi är mörkat", eller att boten för cancer är mörkat, eller ...  Genom riktad och skiktad information, är eliterna extra lättstyrda.

Det finns en mycket intressant metafysisk aspekt, som man med insikt om kan använda för att spräcka hela skiten:  Man suggererar oss att vi lever i En Enda Verklighet, Skapad Av Någon Annan.  Och man målar upp denna verklighet i all sin detaljrikedom och lockar oss att använda vår tid för att studera all dess komplexitet.  Så länge vi gör det, stöder vi deras Enda Verklighet.  Vare sig vi kritiserar delar av den eller ej.  Metafysiskt spelar vi deras spel, och kan inte vinna.

Alla ideologier, religioner, sekter, kulter handlar om att låsa in oss i någon annans verklighet, att gå till någon annan för makt – som vi då blir av med, när vi tror vi ska få.  Man suggererar oss att enskilda människors erfarenheter som motsäger Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan), inte betyder något eftersom det inte är likadant för andra människor.  Implikationen är att den verklighet en enskild person har skapat åt sig själv inte är lika verklig som Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan).  Naturligtvis är den inte lika verklig, men den verklighet en enskild person har skapat åt sig själv är ett exempel på att vi faktiskt inte måste anpassa oss till Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan).  Och när människor upptäcker den friheten, då kan man inte längre låsa in våra medvetanden, vilket är vad det hela egentligen handlar om.

Varje gång Den Enda Verkligheten (Skapad Av Någon Annan) inte stämmer med vad som hände, så vaknar några dock ur trancen/hypnosen.  Den kosmiska frågan är, ska vi bli robotar i en genomkontrollerad, styrd värld, i en maskin, eller ska vi bli fria skapare som skapar vår egen framtid?"

Läs mer...

5. "Leif Erlingssons personliga SDH historia", 2004-07-19, översatt och kommenterad 2008-12-20.

6. ""Vad kan en liten människa då göra?"", 2010-06-19 12:00.