”TRYGGHETSILLUSIONEN”

2009-11-26 10:56 administratör
Skriv ut

av Agneta Ahlm
2009-11-26

- Jag trodde Vi levde i en demokrati
- Jag trodde Vi levde i ett rättssäkert samhälle
- Jag trodde Vi värnade mänskliga rättigheter
- Jag trodde på det goda hos människan
- Jag trodde på att visa varandra respekt
- Jag trodde på civilkurage, empati och moral
- Jag trodde att sjukförsäkringen var en trygghet för den som blev sjuk
- Jag trodde att Facket värnade medlemmen
- Jag trodde att arbetsgivaren hade rättigheter och skyldigheter
- Jag trodde att Arbetsmiljölagen skyddade den anställde
- Jag trodde att det var straffbart med mobbing, trakasserier och förtal i arbetslivet
- Jag trodde att vården kunde hjälpa människor att återfå hälsa
- Jag trodde att Försäkringsbolag var till för den försäkrade
- Jag trodde på och hade respekt för myndigheter
- JAG TRODDE ALDRIG ATT JAG SKULLE KUNNA BLI FYSISKT, PSYKISKT OCH EKONOMISKT UTSLAGEN I SVERIGE!!!

Agneta Ahlm
2009-11-26