Voodoo juridik

2015-09-07 16:42 LegeNet
Skriv ut

Några rättsfakta och en historisk tillbakablick angående slaveriet, samt återknytning till när och hur det i dag kan vara lagligt, samt när och hur det i dag inte kan vara lagligt.

Eftersom slaveri av människor i dag är olagligt men slaveri av fiktioner fortfarande är fullt lagligt, då de senare naturligtvis ägs av sina skapare, så gäller t.ex. om så kallade "fysiska personer" att de ägs av sin skapare SKATTEVERKET, organisationsnummer 202100-5448.  Men då det sedan (människo-) slaveriets avskaffande har varit olagligt att tvinga / shanghaja / tvångsvärva någon verklig levande människa att mot hennes vilja förbli förbunden med sådan fiktion, så kan detta inte vara lagligt, utan det är tvärtom fullständigt förbjudet och ett internationellt brott enligt många olika konventioner, dvs. avtal, stater emellan.

Låt mig förklara det så här, tänk dig att någon skapar en voodoo-docka som ska representera dig, och torterar den genom att sticka nålar i den.  Det är lagligt, för skapar du dockan får du lov att tortera den.  Men om du själv på allvar skulle tro att du var dockan, då är det illa…  Då kan du genom din tro att detta har med dig att göra, bli skadad av detta nålstickande.  Och ännu värre blir det om även andra tror att dockan är du, och att det därför skulle vara lagligt att även sticka nålar i dig.  Det här är naturligtvis inte ett juridisk språk, utan jag använder här helt avsiktligt helt andra begrepp för att måleriskt förklara samma sak.

Om vi går tillbaka historiskt ang. Sverige och slaveriet så skrevs det den 6 november 1824 ett avtal, som vad gäller delar därav trädde i kraft den 27 juli 1838.  Här ett utdrag med exakt samma kursivering (cursed! = förbannad) som i originalet:  "An Act to carry into effect an additional Article to a Treaty with Sweden relative to the Slave Trade.
[27th July 1838.]
WHEREAS a Treaty was made between His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britan and Ireland and the King of Sweden and Norway, for preventing Their Subjects from engaging in any Traffic in Slaves, and signed at Stockholm om the Sixth Day of November One thousand eight hundred and twenty-four"
Dvs avtalet var mellan kungen över the United Kingdom (ingen kursivering förrän provinserna räknas upp), och kungen över, kursiverat, Sverige och Norge.  (Länk till kopia av Dokumentethttps://ucadia.s3.amazonaws.com/statutes_uk/1800_1899/uk_1838_1%262Vict_c40_against_slavery_sweden.pdf .)

Vad sa avtalet egentligen?  Det sa att "Their Subjects", dvs. undersåtarna, var förbjudna att bedriva slaveri.  Avtalet sa egentligen ingenting alls om vad de som signerade avtalet fick göra.  Även om avtalet egentligen inte la sig i om kungarna behandlade sina undersåtar som slavar så skulle det kanske inte i dag vara riktigt politiskt opportunt att säga detta rakt ut.  Dessutom finns numera ett antal senare internationella människorättskonventioner, dvs. avtal, stater emellan, som helt förbjuder allt slaveri av människor, utom faktiskt just i den mån människor frivilligt ger sitt tillstånd till detta genom person- och medborgar- systemen.  Istället är det därför i dag så att våra så kallade "fysiska personer" helt lagligt är slavar, eftersom de såsom juridiska fiktioner är skapade och ägda av sin skapare, som inte är du eller jag eller våra föräldrar.  Se Distinktioner  http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/qmakt-aer-raettq.html#distinktionerSå länge du accepterar illusionen att så att säga voodoo-dockan är du, så är detta slaveri via illusionstrick med personer och fysiska dito helt lagligt.

Det vi har att göra med är faktiskt en sorts trollformler.  För att på korrekt sätt bli fri från en trollformel måste dess bindande kraft lösas upp.  En trollformel binder dig på något sätt så du antas stå i skuld.  Kom ihåg voodoo-dockan…  Medelst magi skadas den människa dockan ska föreställa.  Trollformlerna kallas i juristernas trolleri för avtal.  Avtal är bindande.  Det är inget juristerna har hittat på, det är en verklig lag.  Men om juristerna skapar en voodoo-docka då, och binder den dockan med voodoo-magi, eh, jag menar förstås avtal?

Det går att säga mycket mer om detta, som att de levande människorna och de fysiska tillgångarna i våra samhällen utgör säkerhet för företaget SWEDEN, KINGDOM OF, som en annan entitet, Kingdom of Sweden, deklarerar till Securities and Exchange Commission (SEC), genom ombud på Riksgäldskontoret.
Genom ombuden på Riksgäldskontoret knyts de fysiska tillgångarna på det fysiska landområdet och dess levande människor såsom säkerhet för företaget SWEDEN, KINGDOM OF.  Men eftersom slaveri och tvångsvärvning i dag är olagligt så äger inte vare sig Kingdom of Sweden eller SWEDEN, KINGDOM OF de levande fysiska människorna.  Som därför rent rättsligt faktiskt inte kan utgöra säkerhet för företaget SWEDEN, KINGDOM OF.  Så vad kan utgöra säkerhet för företaget SWEDEN, KINGDOM OF?  Eftersom alla företag är fiktioner, så även SWEDEN, KINGDOM OF, så utgörs säkerheten givetvis av olika bevis, dvs. fiktioner.  Närmare bestämt vad gäller vår "voodoo-magi" av "fysiska personer" som SKATTEVERKET, organisationsnummer 202100-5448, har skapat.
Detta är bara lagligt så länge du går med på att vara "en voodoo-zombie".  Alla vill inte delta i "zombie-apokalypsen", och det är inte lagligt att tvinga dem.  Jag närmar mig själv det stadium där jag nog snart är redo att hoppa av den apokalypsen.

Men vilka kontrollerade EGENTLIGEN the United Kingom o.s.v. när avtalet ang. Sverige och slaveriet skrevs den 6 november 1824?  "The 13 original Dutch merchant families of the former 13 States of the United States of the Netherlands moved primarily to Boston New York and proceeded to transform the Bank of New York from a small colonial bank to an International Global Financial Powerhouse later to transform in part to the Federal Reserve Bank of New York by 1913"  (True History of America Part 2 (1840-1939): The False God of Perpetual War, http://blog.ucadia.com/2014/07/true-history-of-america-part-2-1840.html )

Adeln, borgarna och bönderna i de inblandade nationerna, liksom självfallet den övriga allmänheten, förutsatte säkert att det var respektive kungar.  Och dagens politiker och media förutsätter säkert det.  Men finns här kanske två system, ett officiellt, och ett inofficiellt?

Officiellt står medborgarna över regeringen.  Men kan det vara så att inofficiellt är vi slavar?  Eller, rättare, våra så kallade "fysiska personer" är helt lagligt slavar, som ovan visat, eftersom de såsom juridiska fiktioner är skapade och ägda av sin skapare, som inte är du eller jag eller våra föräldrar.  Det fanns ju inte heller något förbud i det gamla avtalet från 1824 för kungarna att syssla med slaveri, det var de (kursiverade) undersåtarna som skulle förhindras syssla med detta.  Men i och med illusionstricket med personer och fysiska dito, som liksom voodoo-dockor felaktigt förknippas med offret, så är slaveriet i dag som sagt, så länge du accepterar illusionen, helt lagligt.

Så det tycks faktiskt finnas två system, ett officiellt politiskt system, och så ett företagssystem där du får söka styrelserna för motsvarande företag.  I det politiska systemet är vi fria, men det de flesta av våra medmänniskor ännu inte har fattat är att vi har varsin voodoo-docka i företagssystemet, och att det är det som råder över jurister, (det merkantila) rättssystemet och verklig politik.  Statsministern är endast "VD" i företagssystemet.  Om vi inte kommer ihåg att vi är levande människor, och inte voodoo-zombies/dockor, ja, då förblir vi förslavade av dessa trollformler, och kommer inte ens på tanken att inrätta domstolar/tribunaler för att döma mellan levande människor, snarare än mellan rättssubjekt som är juridiska fiktioner / "voodoo-zombies/dockor" / fiktiva "fysiska personer".

Se upp för zombie-apokalypsen…

Allt det sagt, den som helt otvetydigt gör sig av med "voodoo-dockan", kan fortfarande hänvisa till lag som gäller levande människor.  Juristerna blir då oförmögna att tillämpa de merkantila reglerna, de kan då omöjligt komma undan med att låtsas att de skulle ha rätt att tillämpa merkantila regler.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//