Sourze förbjuder förklaringar

2013-06-10 20:11 Leif Erlingsson
Skriv ut

Det tar tid att reflektera för att inse vad som verkligen sker bakom det som synes ske.

För en dryg månad sedan påstod Sourze Red. att man stängde sitt eget kommentarsforum.  Det gjorde man inte.  Det man istället gjorde var att dels IP-blockera just de forumister som förmådde analysera och förklara vad som verkligen pågick i den forumdynamik som var.  Dessutom slutade man länka till sitt eget forum från nya artiklar utan hänvisade till Facebook.  Men forumet finns kvar och under förutsättning att man inte tillhör de IP-blockerade forumisterna så kan man fortfarande skriva där.  Om det skrivna sedan får vara kvar beror på hur försiktigt man uttrycker sig.

Dynamiken att de som försökt förklara något på Sourze Forum kunnat utsättas för hur mycket forummobbing som helst utan att mobbarna fått några reprimander syns extremt tydligt i min egen Ovetenskapsparadigmet tråd.  Kanske lite väl tydligt, för jag noterade att en anonym Jante vs. Frihetsmänniska dialog där censurerades dryga timmen efter den tidsstämpel då den infördes.  Lyckligtvis hann jag kopiera den.  Denna dialog lyckades fånga essensen av dynamiken i tråden.  Där alltså de statiska auktoritetsbundna mobbar de som kan och vill resonera och förklara.  (Jante Frihetsmänniska 2013-05-16 10:50 i "Ovetenskapsparadigmet" tråden.)

Det pikanta är naturligtvis att mobbarna i ovanstående tråd inte avstängts från Sourze Forum.  Däremot har två av de minst fyra nyligen IP-blockerade forumisterna resonerat och förklarat i denna tråd.  När senare de nu IP-blockerade även resonerade och förklarade i ett annat ämne, då brast det för Sourze Red., och man förbjöd alltså förklaringarna med motiveringen att man stoppade näthat.  Att detta är svepskäl bevisas dock av den snabba censureringen av Jante vs. Frihetsmänniska dialogen som avslöjade att en viss typ av mobbing i själva verket alltid har varit godkänd på Sourze Forum.  Nämligen mobbingen från det statiskas försvarare gentemot de dynamiska nytänkare som kan och vill förklara.

För mer detaljer om detta andra ämne och dynamiken kring det se min kommentar 2013-05-30 på denna arkivsida om grindvakter - länk -, något som alltså väl beskriver Sourze Red.  Det finns även en översikt över när censuren slog till rejält - länk -, med såväl censurerade som icke censurerade inlägg för jämförelse.  Jag har lagt ett "ankare" där censuren slog till, 2013-05-07 11:15.  Det som riktigt blev "det röda skynket" som "tjuren Sourze Red." rusade blint på var antagligen denna tråd - länk -, startad 2013-05-04 15:24 av undertecknad, som förvisso var lite provokativ.  Kanske jag intuitivt kände hur jag måste göra för att få Sourze Red. att avslöja sig?  Upprinnelsen till dynamiken finner man istället i en tidigare tråd där en forumist som dock inte blivit avstängd 2013-04-29 04:23 skapade - länk - casus belli för att kunna förhindra analys och förklaringar av forumdynamik i forumet.  För att kunna förbjuda förståelse av de dynamiska processer varmed tankekontrollen på Sourze och på många andra forum fungerar.

En reflektion är att jag nog bara hade en enda chans - som jag också tog - att verkligt tydligt avslöja detta.  Därför har jag aldrig känt något dåligt samvete över "det röda skynke" som jag höll ut för "tjuren Sourze Red.".  Det var helt enkelt nödvändigt.  Detta är också väldigt stort.  Det är en del av den gamla dynamiken som inleddes med bokreligionerna via gamla testamentet av det statiska vs. det dynamiska.  Grunden för vår civilisation.  Frågan är om det i Sverige alls finns någon jordmån för dialog om grunden för civilisation.  Karin Boye var nog också trött på detta.  Hon identifierade 1924 i dikten "Asar och alfer" från samlingen Gömda land konflikten statiskt vs. dynamiskt genom att asarna liknades vid stenstoder och åt dem gavs allt man kunde ta på, medan det dynamiska symboliserades av alver åt vilka allt som ännu ej fanns gavs, d.v.s. framtiden.  Detta är också ett genomgående tema i Bibeln, där endast den yttersta auktoriteten tillåts skapa.  Jag har diskuterat detta på Sourze, dock utan att märka av någon vilja att förstå.

Censur just i tråden Ovetenskapsparadigmet är dessutom extra pikant genom att tråden och artikeln handlar om hur vetenskapliga grindvakter håller oss dumma och lydiga.  Det är t.ex. ganska uppenbart för många att Albert Einstein var en grindvakt för att hålla kvar oss i en statisk värld där allt dynamiskt antogs hända någonstans i andra änden av universum - den generella relativitetsteorin - för att de dynamiska idéerna av Nicola Tesla, Walter Russell, Viktor Schauberger och många relaterade tänkare inte skulle få fotfäste.

Brasklapp:  Lt. Col. Thomas E. Bearden, Ph.D. (U.S. Army Retired), Miles Williams Mathis och andra lyckas faktiskt knyckla ihop sina insikter med Albert Einstens generella relativitetsteori, vilket i nuläget har klara PR-mässiga fördelar - ungefär som att inte nämna "sionister".  Men det skapar ett tankestopp som gör det svårare att tänka i termer av virvlar, vortex och resonans som förklaring till ett dynamiskt, öppet universum, och hjälper därför grindvakterna att hålla kvar oss i hjärntvätten.  I det statiska tänkandet.  Det har visats att Albert Einstein gjort lite väl märkliga "och här hände ett under" i sina tankegångar, som dock maskerats.  Se t.ex. "Free Energy and Free Thinking: Einstein's Ether" och "Arend Lammertink: Electrical Engineer disproves Einsteins Relativity Theory: The Ruins of 106 Years Relativity" sidan 7, stycket som börjar "Einstein's Ether:".)
Sourze Red. PÅSTÅR att de stoppar forummobbing.  Nej, de stoppar dynamisk förståelse.  Och de är helt avslöjade i detta.  Den rådande ideologin har sitt ursprung i bokreligionernas förbjudande av eget skapande och Sourze Red. är bara en av dess profeter.  Låt oss rulla upp detta som en gammal bokrulle, som det står om i uppenbarelseboken.  Förresten, på engelska Revelation.  Tänker på rotation, upprullning.  Nu rullas det upp.
 

Leif Erlingsson
enligt de programmerade galen
enligt de icke programmerade superklok
2013-06-10 22:11