Samhällssekten vågar vägra ta debatten

2013-12-14 22:42 Leif Erlingsson
Skriv ut

Så länge det är möjligt att utbyta information på kanaler som sekten inte kan kontrollera så innebär sektkontroll av diskurs att sekten gräver sin egen grav.  Detta är t.ex. tydligt med mormonkyrkan, som förlorar medlemmar i en väldigt hög takt.  Kanske de har kvar många av medlemmarna "på pappret", men i realiteten har de förlorat väldigt många av dem.  Långtifrån alla bryr sig om att formellt deklarera sitt utträde.  Så med mormonerna, och likadant med samhällssekten.

Samhällssekten vill gärna gå mot kriminalisering av kritik.  T.ex. klarar de inte en icke hjärntvättad dialog kring CO2, som det enkla konstaterandet att CO2 är bra för växtlivet och att det gärna får bli mer av CO2 för att vi bättre ska kunna försörja oss på vårt jordbruk o.s.v..  Så man jobbar steg för steg mot en kriminalisering av ifrågasättande av religiösa dogmer som CO2 dogmen, 911 dogmen och andra teologiska principer.  Långt innan heresi/kätteri blir kriminellt så blir det omöjligt att framföra.  Det är alltid så det börjar i fundamentalistiska kulter.

Denna sekteristiska inlåsning måste mötas assymetriskt genom förmåga att plocka fram högre ordningens mönster ur till synes disparata ämnen.  För "en plattländare" är det nämligen komplett omöjligt att se bortom sektens dogmer.  Alla sektens media bekräftar ju dessa varför det som inte stämmer in bara framträder som till synes åtskilda anomalier utan samband.  Som något som bara ska ignoreras.

Det går att bryta "plattländarperspektivet".  "Allt" som behövs är förmåga till abstrakt tänkande och informationsanalys ur olika ämnen ur vilka högre ordningens mönster kan påvisas.  Många förstår intuitivt detta, men blockeras alldeles för ofta av stoppklossar som i bästa fall inget förstått och som i sämsta fall avsiktligt blockerar möjlighet till att i dialog uppnå helhetsyn.  D.v.s. forumdiskussioner som inte till synes tillåts "lämna ämnet" innebär fortsatt "plattländarperspektiv" medan diskussioner som tillåts "lämna ämnet" möjliggör ett högre ordningens seende, helhetssyn.

Lösningen är insikt om den nya kunskapsdomän som innebär att lämna det gammeltestamentliga tänkandet för att istället gå till från många förenade, mångfald och ingen begränsning av kreativitet och tänkande.  Jag tänker här på den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och informationstransparens, där gudinnan Inanna efter att ha bekräftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade "me" (uttalas "may").  Dessa me, varav gudaskap är en, ger hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Konsekvensen av att ge människan dessa me var att människan kunde bli gud, om hon så önskade, men att hon måste ta det goda med det dåliga.  Såväl me för livsglädje som me för krig.  Härur hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc.  När gudinnans kraft avtog så avtog även det fria informationsutbytet, och avmystifieringen av kunskap förvändes till motsatsen.  Tänk symboliskt en vassrugg som symboliserar från många förenade, mångfald och ingen begränsning av kreativitet och tänkande.  I motsats då till den filosofi som på latin står på de amerikanska dollarsedlarna, "E pluribus unum" - från många, enhet = enandet av mångfald.  Det senare är gammeltestamentligt tänkande.

(Arkeologin från Mesopotamien är för övrigt så pass intressant att den kan ha varit en avgörande faktor för det senaste Irak-kriget.  Bland det första man gjorde var t.ex. att vandalisera museum och arkeologiska fyndplatser.  Ganska snart hade också många professorer och intellektuella mördats.  Här i norden har vi ännu äldre myter som är minst lika starka, även om vi här kanske inte har för den gammeltestamentliga agendan lika hotande arkeologi.  Fundera gärna lite på varför vårt nordiska arv är så demoniserat.  Och skyll inte på en viss 1900-tals potentat, myterna är lite äldre än så, om man så säger.)

Men åter, att inte tillåtas "lämna ämnet" innebär i praktiken en blockering av denna nya kunskapsdomän.  Innebär inlåsning i det gammeltestamentliga tänkandet.  Denna nya kunskapsdomän kan inte spridas i form av "ännu ett ämne".  Nej, den måste genomsyra alla ämnen.  Stoppklossarna kommer att misslyckas.  Deras forum dör.  Newsmill och Sourze är deras senaste mer kända svenska självmord.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-12-14

 
Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​346-Samhaellssekten-vagar-vaegra-ta-debatten.html#comments .