Rättsstaten finns inte men krigets lagar gäller

2020-03-15 09:00 LegeNet
Skriv ut

Ett hjärntvättat folk legitimerar inga lagar, inga regler, ingenting.  Definitivt vare sig fortsatt hjärntvätt eller myndighetsmobbing utifrån regler skapade av hjärntvättade eller av förrädare.

Rättsstaten finns inte.  Det som finns är falsk tro på rättsstaten från hjärntvättade som i sin tur utifrån denna falska tro förtrycker sina medmänniskor.

MSS proklamerade för några år sedan fred, efter att konstitutionellt sett ha vidtagit den enda möjliga åtgärden.  Detta har uppenbarligen ej accepterats.  Då gäller ändå krigets lagar, som redan de ger den ockuperade civilbefolkningen större rättigheter och ockupanternas stödtrupper större skyldigheter än de tycks inse.  De kan inte hålla på att terrorisera civilbefolkningen med pålagor och böter för brott mot deras interna ockupationsregler utan att vara enskilt som individuell individ ansvarig härför.  Denna terror är dessutom ett krigsbrott.
 

MSS historia

MSS Struktur under Gudalandets kärleksordnings domsrätt och tingsordning, 12020-02-21.
Förklarar varför Gudalandets domsrätt nu är den lagliga domsrätten utifrån vilken all annan struktur måste valideras och verifieras.
Leif av Gudalandet förklarar i bloggtråden Sanningskommission och "riksrätt" varför Gudalandet och MSS konstitutionellt sett har vidtagit den enda möjliga åtgärden, PDF kompilat av kommentarer skrivna 5 januari - 17 mars (1)2018, 24 sidor.
 

Monarken Leif I,
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland,
den 15 mars -20.
 

//