Platonism är dold statsreligion i så kallade sekulära länder

2018-02-22 11:00 LegeNet
Skriv ut

Platonism är dold statsreligion i så kallade sekulära länder.

Nyckelbegrepp:  Eliminerande av konkreta dynamiska relationer.  Konsekvens: "oansvarighet" med påtvingad lydnad.

Platonism innebär eliminerande av konkreta dynamiska relationer för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det är att acceptera och lyda härskaren.  Om följande relation inte förstås så är det väldigt lätt för människor att kräva att lydnad påtvingas, när detta är det enda sättet att tvinga offren att acceptera och lyda det härskaren har bestämt:  Vad som i dag benämns oansvarighet är en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats.  (Att det överhuvud taget finns ett svenskt begrepp "rättshaverist" visar på hur löjligt det i Sverige ses att försöka få rätt mot det som är bestämt.)

Platonism innebär genom eliminerandet av konkreta dynamiska relationer fördumning så att vi inte ska kunna tänka konkret dynamiskt eller kunna förstå andras konkreta dynamiska tankar, utan att vi ska avfärda dessa konkreta dynamiska relationer som gallimatias eller oförnuft eller obegripliga tankar eller oansvarighet, etc.

Platonism skapar för såväl samhällen som för individer det största överlevnadshotet alla kategorier genom att den innebär oförmåga att tolka verkligheten.

Uttryckt mer måleriskt, konkret fantasi är borttagen.  Nytänk kräver förmåga att kunna dra dynamiska slutsatser.  Nytänk kräver förmåga att förstå konkreta dynamiska relationer.  Nästan alla barn ligger t.ex. på geninivå när det gäller förmåga att kunna dra dynamiska slutsatser.  Men varefter barnen skolas stängs denna intelligens ned istället för att övas upp till ett knivskarpt intellektuellt verktyg.  Vilket enligt många insiders är avsikten med den skola vi har.  Alltså att stänga ned istället för att förfina det som formellt heter konkret Dynamiskt tänkande.  I vuxen ålder ligger endast c:a 2% kvar på geninivå i detta avseende, medan siffrorna för de små barnen enligt en större undersökning var de omvända, 98%.  (Dr. George Land testade 1600 barn mellan 4 och 5 år gamla, där 98% hamnade i genikategori i hans kreativitetstest.  Fem år senare, 30%, vid 15 års ålder, 12%, vuxna, 2%.)

Det måste därför betraktas som det största terrorbrottet någonsin, medvetandet totala terror, att avsiktligt stänga ned denna intelligens istället för att hjälpa den bli ett fantastiskt verktyg.  Offren blir ju dessutom sedan själva förövare.

Och det stannar som redan nämnt inte med att det är det största terrorbrottet alla kategorier, för konsekvensen av detta terrorbrott är det största överlevnads- eller alltså säkerhetshotet någonsin.  Tänk bara, nästan ingen kan, medan händelserna ännu pågår och skulle kunna påverkas, se historiska samband och orsak-verkan i internationella skeenden kontra lokal politik.  Nästan ingen kan dra dynamiska slutsatser.  Nästan alla ser förtvivlat efter lösningar inom sin egen statiska verklighet utan att kunna lyfta blicken.  Först efteråt, då någon historiker förklarat det hela, och om de överlevt händelserna, kan de läsa den historiska beskrivningen och säga "Vi fattade inte".  Ingen säkerhetsansvarig kan se konkreta dynamiska relationer.  Och den som kan det betraktas som en stolle, och blir därför inte säkerhetsansvarig.

Då nästan alla varit medlöpare till brott mot mänskligheten så är det ogörligt att starta rättsprocesser gentemot större delen av befolkningen.  Herr & Fru Svensson, som de-facto stöder ett förtryckarsystem byggt på avslöjade filosofiska bedrägerier, är medbrottslingar med bedrägerierna/förtryckarsystemet.  Men de största brottslingarna är givetvis de som tjänar mest på bedrägerierna, nämligen de högavlönade i rättsbusiness samt de 'lagstiftare' som möjliggör bedrägerierna.  Dessutom är Herr & Fru Svensson samtidigt själva offer för bedrägerierna/förtryckarsystemet.  Herr & Fru Svensson lider av det så kallade Stockholmssyndromet.  Herr & Fru Svensson är brottsoffer för de filosofiska bedrägerierna/förtryckarsystemet, som sedan själva blir förövare / stödjare av förövare.

Vad som i sådana lägen är nödvändigt är sannings och försoningsprocesser, där kravet är att allt redogörs, och endast de största bovarna sedan faktiskt straffas medan de som visar att de förstår vad de har varit del av och verkligen visar ånger kan undgå bestraffning men har detta i sina CV'n, vilket kan innebära att de ej kan behålla känsliga positioner.  De som inte vill förändras kan ej ha någon ansvarig position.  Medborgarlön för alla är nödvändig för att på ett mänskligt sätt friställa de som ej kan behålla positioner.  Det är visat, fast det talas det tyst om, att det är möjligt att organisera produktion så varje medborgare endast behöver arbeta 2 år eller mindre av en 100-årig livstid för att alla ska vara försörjda.  Det skapas i dag så mycket onödiga problem och sker i dag så mycket onödigt arbete som ej bidrar till verklig välfärd.  Som det verkar, för att ingen ska känna sig trygg utan ängsligt se till vad makten önskar för att ej riskera fattigdom och misär.

 

- - -

 

Att ta med sig:
 

Platonism är dold statsreligion.

Platonism eliminerar konkreta dynamiska relationer.

Platonism innebär fördumning så att vi inte kan tänka eller förstå konkret dynamiskt utan att vi avfärdar konkreta dynamiska relationer som obegripligt/'gallimatias'/oförnuft.

Platonism är det största överlevnadshotet alla kategorier, då den innebär oförmåga till anpassning till förändring, oförmåga att tolka verkligheten.

Om följande relation inte förstås så är det väldigt lätt för människor att kräva att lydnad påtvingas, när detta är det enda sättet att tvinga offren att acceptera och lyda det härskaren har bestämt:  Vad som i dag t.ex. kallas oansvarighet är en konsekvens av att konkreta dynamiska relationer har eliminerats för att förbereda offret att endast ha ett enda ansvar, och det är att acceptera och lyda härskaren.
 

//