Ovetenskapsparadigmet

2012-05-21 18:39 Leif Erlingsson
Skriv ut

Hadronic Mechanics och dess konsekvenser kullkastar hela det nuvarande ovetenskapsparadigmet.

Redan 1978 kunde på Harvard universitetet professor Ruggero Maria Santilli under finansiering från det amerikanska energidepartementet teoretiskt visa varför det med resonans är enkelt att trigga en tidigare okänd klass fenomen i atomkärnor och varför detta inte strider mot det man tidigare visste.  Ruggero Maria Santilli kunde skaka på ett kristallgitter så att neutroner ombildas till protoner och elektroner, och nån liten antineutrino.  Denna teori är Hadronic Mechanics.  Hadronic Mechanics och dess konsekvenser kullkastar hela det nuvarande ovetenskapsparadigmet.  Utan att bryta mot några termodynamiska lagar och med full förklaring varför det inte gör det så blir fri energi och transmutation - den vetenskap som förr kallades Alkemi - fullt teoretiskt förklarad.

Trots att professor Santilli hade pågående finansiering från energidepartementet (DOE) för sin forskning så organiserades på Harvard ett motstånd av fysikerna S. Coleman, S. Weinberg och S. Glashow som lyckades stoppa professor Santillis forskning.  Motsvarande motstånd organiserades på andra universitet där professor Santilli ville föreläsa, även fast han erbjöd sig att komma på egen bekostnad.  Princeton, the IAS, the Lengaro laboratory i Italien, the Italian National Laboratories i Frascati o.s.v..  Listan fortsätter.

Det är inte lätt att förstå varför detta till synes systematiskt organiserade tanke- och forskningsförtryck uppstod varmed de praktiska bevisen så långt detta lät sig göras stoppades, ofta olagligt.  Det är som att även fysiker på Harvard är så rädda för verkligt självständigt tänkande och forskande att de förtrycker sanningen av rädsla för att bli förknippad med den.

Det som möjligen kan förklara denna starka rädsla är en gryende insikt att Nicola Tesla hade rätt i att alla andra hade gått vilse angående elektromagnetismen, en absolut grundpelare för hela 1900-talets fysik.  För om hela grunden är rutten, då är mångas upphöjda positioner enbart utanverk.  En forskare vars pågående totala omarbetning från grunden av hela 1900-talets fysik tyder på att detta är precis vad som har hänt är Miles Williams Mathis.  Mathis menar dessutom att det kan vara så att underrättelsetjänsterna tagit över kontrollen över fysiken.  Logiskt, om den riktiga fysiken blir klassad som statssäkerhetsrisker.

Priset för att vi sedan början av 1900-talet förkastat verklig fysik kan iallafall vara att vi har stoppat mänskligt framåtskridande och konstlat konserverat ett samhälle som hållit kvar mänskligheten på en nivå ungefär i stil med 1900-talets början, fast med "tilläggsmodulen" elektronik och media.  När det naturliga hade varit att från 1900-talets början utforska universums hemligheter i kärlek och oändligt materiellt välstånd.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2012-05-21

 

Länkar:
Fantasikrisen
Nuclear Waste Recycling
Miles Williams Mathis

Kommentarer:
Intelligentsians blockering kommentarstråden
Sourze.se kommentarstråden (kopia)