Om hur och varför

2015-06-14 16:18 LegeNet
Skriv ut

Om hur och varför, av en juridikprofessor:

"Det har påståtts, t o m av Göteborgs universitet, att universitets viktigaste uppgift inte är att besvara frågan hur utan att ständigt resa frågan varför.  [...]  Svensk rättstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tämligen unikt med bara Danmark och några rättsteoretiker i norra Italien som själsfränder, nämligen präglats av något som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone såsom denna kom att förstås i vårt land innebar den sammanfattningsvis att värden måste separeras från juridiken, att rätten så att säga var värdelös.  Det är härur det ryggmärgsmässiga svaret "Du måste skilja mellan rätt och rättvisa" emanerar, när det blir uppenbart att det rättsliga beslutet avviker allt för kraftigt från de värden som förenar oss över ålders- och partipolitiska gränser.  Utrymmet tillåter inte en fördjupning i den skandinaviska realismens kvaliteter och brister, i frågan huruvida den ö h t är realistisk eller ej, utan här måste vi nöja oss med att konstatera att den leder till att en fråga som "Har HD dömt rätt?" axiomatiskt är en icke-fråga, en omöjlig fråga.  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum.  Alltså har HD per definition alltid dömt rätt.  Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt är rätt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, återfinns nu på s. 53 av PDF bok "Det går tydligen an?" (fildatumstämpel 2010-12-20 20:14:51 på länken).  Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
 

Grundläggande rättsfilosofiskt tänkande ger:

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.
När därför levande människor påstår att en organisation såsom exempelvis staten har rättigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn.

Detta är alltså motsatsen till att 'makt är rätt'.  Makt är inte rätt, rätt är rätt.  Har makt getts med orätt, är den orätt.  Jag skriver lite om det i min text "Att vara MÄNNISKA är att fråga varför ".

I morgon, på 800-årsdagen av Magna Carta, blir det dessutom invigning av the International Tribunal for Natural Justice (ITNJ), vars auktoritet och legitimitet kommer ur folket, genom att var och en kan ingå fördrag med dem.  Mitt eget fördrag ingick jag den 30 maj 2015, via mina förnamn, Leif Erling Gunnar.  Från deras material:

"We invite you to join the events of June 15 via live-stream broadcast from Westminster Hall, London.
[...]
Most courts in the world are completely controlled by for-profit government corporations.  The People have no voice in what passes for systems of justice.  The systems claim we delegated them the authority, but we never did.  Kings claimed the divine right to rule, then governments claimed the right of kings.  The People never agreed to be subjects of the kings.
We the People are now standing to reclaim sovereign birthright.  We are duty-bound to stop the violence that passes for Rule of Law.  The ITNJ gives us the mechanism to hold agents of justice systems accountable for injury caused to the People in the name of government.  Injury includes stolen birthrights, stolen homes, stolen property, stolen children, and stolen lives.
[...]
Your signature on the ITNJ Treaty serves as full public and private notice that you understand that true power resides within you.  The central difference between the ITNJ and most other courts is that filing a complaint with the ITNJ against a party that injured you authorizes the Judges, Grand Juries, and court officials to act as your agents to make you whole.  The ITNJ is not a third party intervening to serve the governments.  Instead, it is you who provide the delegated authority for the court to serve you."  (ITNJ, "You Are Cordially Invited To A Historic Occasion".)

Huruvida de som sedan döms kommer att kunna ges påföljder blir förstås en senare fråga, men blott det faktum att människor som med orätt använt makt mot medmänniskor blir dömda kan säkert inte undgå att få effekt.  De blir ju dömda brottslingar, vare sig de kan ges påföljder eller ej.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-14 18:59:00:

JR | crea diem (@esamawuta) bloggen skrev i dag en helt underbar och dessutom väldigt kortfattad nulägesbeskrivning, rekommenderas varmt: "Fjärde riket".  Fin kommentar där av Carina af Autentopia.

Och så denna av mig:

Politiker är i dag chanslösa, helt i händerna på sådana initierade som tillåts påverka dem.  Kontroll över media, 'think-tanks', vad vetenskapliga tidskrifter tar in, forskaranslag, industrins i praktiken styrning av hur tillsynsmyndigheter tänker genom att tjänstemän inte har överblick nog för att kunna vara självständiga, lobbyister för industrin, direkt kontroll över internationella expertgrupper o.s.v., o.s.v..  Det är en enda stor 'septic tank'...

Dessutom, de få politiker som vågat avvika, har snabbt mobbats ut.  Media inleder attacken, och kollegorna drar sig undan för att inte själva attackeras.

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-15 12:12:50:

'Rättshaverister' är visselblåsare ang. den grundläggande moraliska korruption som säger att 'makt är rätt'.

Ur citatet i inledningen ovan:  "Svensk rättstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tämligen unikt med bara Danmark och några rättsteoretiker i norra Italien som själsfränder, nämligen präglats av något som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone såsom denna kom att förstås i vårt land innebar den sammanfattningsvis att värden måste separeras från juridiken, att rätten så att säga var värdelös. [...]  den leder till att en fråga som "Har HD dömt rätt?" axiomatiskt är en icke-fråga [...]  Alltså har HD per definition alltid dömt rätt."

Olydnad är absolut nödvändig för mänsklighetens, den mänskliga artens, överlevnad.  Lydnad till auktoriteter som tillåts påverka, se föregående kommentar, har lett och kommer att leda till utrotning.  Har lett till flera världskrig och håller på att leda till mänsklighetens utrotning genom att människor och grödor görs infertila och människor på alla möjliga sätt avsiktligt förgiftas.  Det är de lydiga som lyder utan att bry sig om att ta reda på om det är rätt att lyda, som är skyldiga.  Det går inte att skylla ifrån sig på de intelligenta brottslingar som ytterst har skapat situationen.  Det finns alltid enstaka individer som inte stöder livet, men om vi inte bistår dem kan de på det stora hela inte göra mycken skada.

Den som utför tvångshandling mot en medmänniska för att chefen säger att det är rätt, utan att först undersöka hur det egentligen ligger till, har utfört en ond handling.  Att vägra undersöka om man är på väg att skada en oskyldig är ondska.  Avsiktlig omedvetenhet är ondska.  Att gömma sig bakom en brottsorganisation, oavsett om denna kallar sig 'staten', är ondska.  Se vidare "Att vara MÄNNISKA är att fråga varför".  Och till de jurister som ser som sitt kall att hindra 'lopporna' att 'hoppa över kanten', det här är inget jag bara tycker, det finns flera högprofils precendenter.  I dag är det dessutom 800-årsdagen av Magna Carta.  Se till att du inte snart sitter på de anklagades bänk.

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-27 20:10:14:

Den svenska sjukan är "bara träd, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lärarnas trygghet, och till de slöa läromedelsförfattarnas gagn: inte behöva tänka och förklara, bara rapa regler och möjligen nämna något förarbete.  Inte fan fick de lära sig juridik.  Det handlade om ren regelfetischism — som så ofta i fragmentariserade, dumma, samhällen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmån för stabilitet."  (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1", som är självbiografisk.)

Mönster, samband, det kräver ett ideologikritiskt förhållningssätt.  I Sverige anses endast "foliehattar" syssla med sånt.  Och när professorer gör det inom sitt område, låtsas man helt enkelt inte om att de finns.  Jag har själv i realtid sett rädslan hos en i vänsterkretsar ansvarig, när en utländsk professor hade släppts fram i Svensk offentlighet trots att denne hade "fel" budskap.  Den lokalansvarige hade helt enkelt inte tänkt på att en professor kunde ha "fel" budskap...  Men den som har ett ideologikritiskt förhållningssätt stannar inte i "börats värld", utan fastställer verklighetsbilder oavsett att dessa ej är de, på felaktiga premisser, allmänt accepterade.

"Jag fick bekräftelse gång på gång, och blev inbjuden som en av två Key Note-speakers till världens första konferens om Ethics & Intelligence.  Skapad och genomförd inte av akademiker och MR-karriärister utan av CIA-folk, NSA-människor, folk från underrättelseväsendet i USA, aktiva och tidigare aktiva, som insåg vartåt dumheten barkade, och försökte ta sitt ansvar för världen och sin egen heder.  Tottefallet var vida känt, och nu också Binlambertz — utanför landets gränser förstås.  I Sverige gick alla i dimma"  (s. 183, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1".)

Läs vidare från det citatet, i boken.  I Sverige är alla rädda.  Väldigt, väldigt rädda.  Och har mer omsorg om den egna kortsiktiga fördelen, än att ställa upp för de som utsätts för orättvisa.  Varför offrar man hellre sin själ, än sina pengar?!  Institutionell feghet, medlöperi, "smidighet" = att låta sig korrumperas av att "alla gör det", m.m..  I Sverige:  "Pojken som säger 'kejsaren är naken', är ond."  "Fråga alltid om lov, innan du gör något."  Stopp!  Fråga inte om lov.  Bara gör det!  Ignorera alla mobbarna, de är små, små människor.

Sveriges tyngste akademiska expert på underrättelsefrågor:  "Efter 9/11 och världens vansinne därefter tyckte jag det var viktigt att skriva om State-sponsored Terrorism, så folk började reflektera i den våg av alsheimerz som slagit till över världen, tillsammans med allt annat vansinne." (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1".)  Att det ämnet är tabu i Sverige visar för övrigt bara på vad han redan visste:  Att Sverige är ett land av ryggradslösa kräk, iallafall de som har positioner i samhället.

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-08-24 15:36:20:

2015-08-16 I Rescinded my May 30 ITNJ Treaty signature.  Read why on "The Ripping Point—Why the ITNJ is DEAD ON ARRIVAL".

 
[No more comments.]