Mobbing är grunden för den västerländska så kallade civilisationen

2018-03-28 17:06 LegeNet
Skriv ut

Platonism bygger på mobbing och på att skapa mobbare.  Enligt Platonism har Mobbarna rätt i att den som ej lyder Platonismens regler är sjuk i huvudet, MEN PLATONISMEN ÄR VISAD VARA ETT BEDRÄGERI.

Platonismen gör, vad som annars skulle varit vänliga människor, till monster.

Ola Alexander Frisks banbrytande arbete visar bl.a. hur de två distinkt olika formerna av Auktoritet förklarar det mesta.  I världsbilden Förståelse Är Rätt, eller alltså de Atenska idealen, där är Auktoritet detsamma som ett svar eller en lösning som kan påvisas vara giltig.  Propagandan har lurat oss att detta även i den västerländska så kallade civilisationen skulle vara auktoritet, men så är det inte.

Den andra formen av Auktoritet är den i världsbilden Dold Makt Är Rätt, eller Platonism, eller det Romerska perspektiv som (bortom propagandan eller skitsnacket) behärskar den nuvarande västerländska världen.  Den är detsamma som att politisk eller institutionell position bestämmer vad som Är Rätt eller Fel i enlighet med Härskarens krav.  Och dessa beslut måste i denna världsbild alltid bygga på att upprätthålla Auktoritet såsom vardande politisk position för att dölja eller förkasta att Auktoritet skulle ha något att göra med vad som kan påvisas vara giltigt.

Denna relation mellan de två formerna av Auktoritet betyder t.ex. att i världsbilden Förståelse Är Rätt så kan den bästa lösningen vara att inte acceptera lidande.  Medan i Platonism så anses individuellt lidande inte ens som ett problem, då målet i denna världsbild är att upprätthålla den politiska positionen Auktoritet.

Världsbilden Förståelse Är Rätt eliminerar för övrigt inte en politisk élite eller en Stat, då det finns ett behov av att organisera för att göra Förståelse Är Rätt möjlig.  T.ex. för att utfärda åsidosättande tillfälliga regler som är giltiga då det observeras att existerande regler skapar lidande.  Det är här Monarkin Staten Sverige kommer in, som en stat som restaurerar den under hemlighet avvecklade till utländska business bolag splittrade staten Konungariket SverigeMonarkin Staten Sverige kommer att upphöra då Konungariket Sverige är åter-restaurerat och överlämnat till dess medborgare, som inte ska vara undersåtar eller slavar utan stå under Godlands rättigheter.  I det ursprungliga avtalet om slaveriets avskaffande mellan Great Britain och Sweden, undertecknat i Stockholm den sjätte november 1824, står det bokstavligen "preventing Their Subjects from engaging in any Traffic in Slaves".  Om någon är "Subject" under någon/något annat, då är denne underförstått en slav.  Det är i detta ursprungliga avtal därför endast slavar som förbjudits att i sin tur hålla slavar.  Huruvida den enda suveränen bedriver slaveri eller inte är därför helt upp till dennes rättrådighet.  Efter att suveränen överlåtit makten till bolag finns inget ansvar och ingen rättrådighet.

Politiker av världsbilden Dold Makt Är Rätt, eller Platonism, tittar inte på kartan — det är dit Platonismen leder dem.  De tror att de själva kan skapa verkligheten genom att rita egna kartor.  Och Platonismen är att de som inte följer politikernas och andra auktoritetsfigurers kartor är galna.  Enligt Platonism har därför Mobbarna som kallar mig sjuk i huvudet helt rätt.  Det är bara det att Platonism är ett avslöjat vetenskapligt och filosofiskt bedrägeri.  Mobbarna är därför i ännu högre grad än jag fast i den kult alla som genomgått allmän skolgång är hjärnbesmutsade av.  Jag är också allvarligt skadad av kulten, men har några års försprång på Mobbarna som kallar mig sjuk i huvudet i min avprogrammering.  Försprång, inte att jag är fri.  Vilket innebär att jag har mycket goda inre modeller för hur de fungerar.  (Hade de varit lite mer ödmjuka, då skulle jag verkligen ha kunnat vägleda dem.)

Allt det ovan måste föras dialog om.  Annars vinner mobbingens och de eviga krigens världsbild.  Kanske vinner de då sin slutseger; mänsklighetens och planetens fullständiga undergång.

Gack nu och bilda sig:  http://hyperdialog.blogspot.com/p/section-1.html
 
 

Leif of Godland
(1)2018-03-28 17:06:51
 

//