Medvetande ett fältfenomen

2013-11-07 11:40 Leif Erlingsson
Skriv ut

Medvetande är ett fältfenomen vilket nu blir allt bättre förstått.  Tusentals år av försök att förstå den attack mot mänskligheten som skedde för inte så väldigt länge sedan sett i mänsklighetens iallafall halvmiljon år gamla verkliga historia, den attack som i förövarens version och i vår kultur beskrivs genom myten om Adam och Eva och hur vi togs ur paradiset, har resulterat i en massa religioner och shamanistiska syner som dock har en verklig orsak.

Mänskligheten håller nu, tro det eller ej, på att ta sig ur det greppet, den attacken.  Min erfarenhet är att transpersonella krafter jobbar assymetriskt inom det mänskliga fältet både som del av attacken och som del av att ta sig ur densamma.

Det finns i dag en hel del forskning som visar att medvetande är ett fältfenomen.  Sök t.ex. på
"Stuart Hameroff" microtubules
och på
consciousness field phenomena

Jag talade själv en del med Stuart Hameroff när han var här i Sverige 2008 (18 och 19 maj) och har därför kunnat förklara lite kring vad jag själv förstått på forum, som

2011-03-01 19:34 på
http://freedom.lege.net/Bortom_materialismen/Sourze_style.html#post10743099

2012-08-15 17:59 på
http://freedom.lege.net/Vart_ar_vi_pa_vag_nagonstans/Sourze_style.html#post10788993

2013-02-15 18:32 på
http://freedom.lege.net/DAGENS_AKTUALITETER/Sourze_style.html#post10803909

Alex Hankey är en annan medvetandeforskare jag talat med som gett mig viktiga förståelsenycklar.  Nämner lite om det på de sista två länkarna ovan.  Sedan har vi rysk forskning av V.P. Kaznacheyev med flera om hur livs- och dödsinformation överförs med ljus.  Funkar genom kvartsglas men inte fönsterglas.  [V.P. Kaznacheyev et al, "Distant Intercellular Interactions in a System of Two Tissue Cultures," Psychoenergetic Systems, Vol. 1, No. 3, March 1976, pp 141-142.]

Det här är egentligen inte nya kunskaper, det är bara det att de har suddats ut ur vår kultur redan några hundra år efter vår tideräknings början när många viktiga kunskaper och böcker systematiskt städades undan.  Andra kulturer har alltid haft dessa kunskaper.  Vår kultur gjordes i praktiken materialistisk av den tidiga statskyrkan.

Det finns mycket annat.  Skolvetenskapen fnyser ofta på näsan, men det beror på att hela skolvetenskapspradigmbygget är på glid, och snart bara en ruinhög.  Man kan inte för evigt städa bort sånt som inte stämmer med vad man tror kan vara sant utan att till sist behöva ändra sig.  Miles Williams Mathis laddningsfältsteori utgör förresten en utmärkt fysisk grund att utgå ifrån när man gör stenhård fysik av detta.  Redan 1961 fick Robert Hofstadter Nobelpriset för att ha bevisat laddningskanalisering i atomkärnan, men det har noga städats bort ur läroböckerna.  Stämde inte med skolvetenskapens världsbild...

Den materialistiska illusionen varar så länge den varar.

Rekommenderad vidareläsning:  "Ovetenskapsparadigmet" med samtliga kommentarer - det är i kommentarerna och länkarna från dem den intressantaste informationen finns!  http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html

Leif Erlingsson,
holistisk detektiv
2013-11-07 11:40