Med "Error" och flimrande blick

2012-07-29 21:30 Leif Erlingsson
Skriv ut

Med "Error" och flimrande blick

De som fått diplom på att de kan tänka kan i själva verket enbart tänka med de verktyg de fått och inte utanför dessa ramar.  När omvärlden inte stämmer med det förprogrammerade blir det därför bara "Error" och flimrande blick.

Ett visst amerikanskt företag visade före 2001-09-11 på sin hemsida upp proof of concept bilder för energivapenattacker på WTC-byggnaderna.  Av alla underkontraktörerna till den officiella 9-11 NIST-utredningen så hade samma bolag flest anställda som arbetade på NIST rapporten.  Så det kan slumpa sig.  Ledaren för deras team hade t.o.m. gett presentationer av energivapen vid tekniska konferenser, det var hans expertisområde!  Bolaget heter Applied Research Associates (ARA) [1].

I mina ihärdiga försök

- ihärdiga då det ju handlar om själva vår och våra barns framtid -

att förstå varför andra inte förstår det som för mig själv numera är helt uppenbart, så är min senaste ansats att det rör sig om en kombination av Pavlovsk beteendemodifiering som degenererat "normalt" mänskligt tänkande till att enbart upprepa färdiga "programkoder", och att den västerländska så kallade högre utbildningen också den degenererats så de som fått diplom på att de kan tänka i själva verket enbart kan tänka med de verktyg de fått och inte utanför dessa ramar.  Det blir därför bara "Error" och flimrande blick när data (omvärlden, observationer) inte stämmer med det inlärda=förprogrammerade.

Alltså, det behövs ingen annan konspiration än den som förstörde utbildningen [2].  Efter det så är utbildade inte kapabla att tolka och därför i praktiken inte kapabla att se fenomen som inte stämmer med deras utbildning.  Däri ligger i stort sett hela "konspirationen".  Sedan förstås någon Psy-Op med teknologi som inte stämmer med vad vi västerlänningar är lärda är möjligt, men vid det här laget är det bara en teknikalitet [3].  Det stora med 9-11 är förstörandet av det västerländska tänkandet.  Antingen genomskådar vi det, eller går vi under för det.  Min artikel "Tio år av konspiration" handlar f.ö. om detta angrepp på den egna befolkningens tankeförmåga och hur detta innebär civilisationsupplösning [4].

En intressant effekt av den omedvetna västerländska akademikern som i all välmening försöker förstå "konspirationsteoretikern" utifrån de verktyg akademikern har utrustats med blir att akademikern själv manifesterar just det han teoretiserar att "konspirationsteoretikern" sysslar med, att se "den andre" som misstänkt.  Det håller på att byggas upp en oerhörd misstänksamhet mot seende människor...  Vi har blivit "den andre".  Och det är just de som varnar för att vi skulle utmåla "den andre" som själva gör det.  Inte av ondska utan för att de inte ser.  Se även beteendevetenskapen ang. samma ämne, februari 2010 numret av "the American Behavioral Scientist" som just behandlar frågan varför vi som mänsklighet betraktat har misslyckats att känna igen företeelsen "State Crimes Against Democracy (SCAD's)" [5].

 

Fotnoter:

1.  Detaljerade referenser finns i min artikel "De fysiska bevisen" från den 17 oktober förra året, särskilt fotnot 7,  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/10/17/de-fysiska-bevisen/ .

2.  Se t.ex. Charlotte Iserbyt som var med i processen av att ta fram grundpriciperna för USAs nuvarande skolsystem och som därvid fått insyn i vad det är för krafter som styr.  Länkar till intervju med henne och relaterat material på denna sida:  http://freedom.lege.net/sourze_records_Charlotte_Iserbyt.html .  Se också "Ola Alexander Frisk", http://www.staten.co.nr/ .

3.  Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).

4.  Min artikel "Tio år av konspiration" om angreppet på den egna befolkningens tankeförmåga och resulterande civilisationsupplösning:  http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/2011/09/20/tio-ar-av-konspiration/ .

5.  "State Crimes Against Democracy (SCAD's)",  http://lege.net/scad.html .

 

Efterskrift:  Det sorgliga med detta är att de som analysen stämmer in på just därför inte kommer att förstå den.
{Addendum 2013-04-16För dokumentation av detta påstående, se t.ex. Sourze.se multitrådig orientering.}