Kan det vara så här?

2010-08-25 21:00 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2010-08-25

Om det faktiskt är så att den "verklighet" vi presenterats med är så långt från den verkliga verkligheten att ingen pusselbit ur den verkliga verkligheten passar in i den illusion vi tror vara verklighet, då riskerar vi att förkasta samtliga sanna pusselbitar!

Därför har jag bestämt mig för att nedan presentera ett antal pusselbitar som INTE passar in med den verklighet vi av skola och medier presenteras med, men som istället - såvitt jag kan se - tycks vara inbördes konsistenta:

Leif Erlingsson
2010-08-25