Illusion eller Sanning?

2013-12-12 18:00 Leif Erlingsson
Skriv ut

Sanningen kan endast närmas av den som är beredd att offra illusioner.

Liksom alla rörelser så är även "sanningsrörelsen" "en religion".  Sanningen är för stor för att fångas i något system.  Det bästa man kan göra är att närma sig den, och när man gör så rasar alltid någon eller några illusioner.  Detta kan endast göras av den som är beredd att offra sina illusioner.

Den som vill vara sann mot sig själv måste dessutom vara beredd att stå för sina åsikter även när gruppen bromsar och säger att "det kommer att splittra gruppen", "tänk på sammanhållningen" o.s.v..  För "sanningsrörelsen" är gruppen viktigare än sanningen, och de som vågar stå för och kan försvara egna åsikter stöts ut och/eller ignoreras.  "Våga vägra ta debatten" tycks vara rörelsens valspråk.  Som i de flesta religioner, även politiska och vetenskapsetablissemang m.m..

Trots den så kallade sanningsrörelsen så kommer sanningen nu fram.

 
Del av ganska välspritt e-mail sänt den 16 november 2013 till svenskar som i många år efterfrågat "en ny utredning":

Den så kallade sanningsrörelsen kräver alltså en ny utredning, vilket visar hur borttappade man är.  Det finns ju en ny utredning, fantastiskt mycket gedignare än det skit som andra producerat, och det har ju redan för många år sedan pågått ett omfattande arbete att dra detta rättsligt.
De som är intresserade behöver bara ta del av historien.
 

En ny utredning:

Request for Corrections (RFC) to NIST
http://drjudywood.com/articles/NIST/NIST_RFC.html +

Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).  http://wheredidthetowersgo.com/http://wheredidthetowersgo.com/buy/ .

Ett omfattande arbete att dra detta rättsligt:

Dr. Judy Woods federala qui tam fall
http://drjudywood.com/articles/NIST/Qui_Tam_Wood.html .
Ursprungligt registrerat den 25 april 2007, och alla senare, mot underleverantörerna till National Institute of Standards and Technology (NIST) för vetenskapligt bedrägeri.

Det Dr. Judy Wood faktiskt har gjort och varför det är meningslöst att be maktens lakejer att "göra om" det hon redan gjort såvida man inte faktiskt önskar "göra om" de resultat hon har fått, vilket naturligtvis är den s.k. sanningsrörelsens egentliga motiv för en ny utredning, är att ha identifierat och bevisat vetenskapligt bedrägeri samt drivit ett omfattande rättsärende för att tvinga insiders att berätta vad de faktiskt vet.  För att de skulle tvingas tala utanför de begränsningar deras undersökningsmandat på förhand hade definierat.

Detta skulle ha avslöjat såväl att den officiella utredningen saknade mandat för att bedriva en förutsättningslös utredning, men även vilka företag, organisationer och individer som besitter den teknologi som användes den 11 september 2001, och som därför i en sant förutsättningslös utredningsprocess borde höras som vittnen.

 
Om det till äventyrs skulle finnas någon läsare som menar att "termodynamikens andra huvudsats säger att fri energi inte kan finnas" eller liknande så hänvisas dessa personer till Lee och Yangs Nobelpris 1957 för att ha förutsagt bruten symmetri, vilket kort därefter bevisades.  På ren svenska så finns det alltså inga slutna system varför argumentet med termodynamiken är ren nonsens avsedd att kollra bort och villa bort dig.  Dessutom fick ju Robert Hofstadter Nobelpris 1961 för att ha bevisat laddningskanalisering i atomkärnan, vilket ger starkt stöd för Miles Williams Mathis laddningsfältsteori.  Se vidare min "Ovetenskapsparadigmet" tråd på Intelligentsians blockering.  Mathis förklarar inte minst var "den fria energin" kommer från.  Från laddningsfältet.

Kort sagt, att så kallad fri energi skulle vara omöjligt är möjligen semantiskt och retoriskt korrekt, men inte fysiskt och med verkligheten överensstämmande.  Det semantiska och retoriska problemet kan lösas genom att istället kalla den något i stil med "frifältsenergi", för att indikera att den tas från ett fält vi har fri tillgång till.  Endast teologi hindrar oss från att se den.  Det och att de flesta människor "stänger av" när det kommer in på vetenskap, och tänker att "det får vetenskapen sköta".  D.v.s. det får översteprästerna och teologerna sköta.  Lämna sekten!

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-12-12

 
Relaterade artiklar:

  1. "Varför skolfysik inte förklarar 11 september", Leif Erlingsson (2013-03-30),  http://blog.lege.net/?/​335-Varfoer-skolfysik-inte-foerklarar-11-september.html .

  2. "Tio år av konspiration", Leif Erlingsson (2011-09-20),  http://blog.lege.net/?/​315-Tio-ar-av-konspiration.html .

  3. "Med "Error" och flimrande blick", Leif Erlingsson (2012-07-29),  http://lege.net/​omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/​med-error-och-flimrande-blick.html .

  4. "De fysiska bevisen", Leif Erlingsson (2011-10-17),  http://blog.lege.net/?/​316-De-fysiska-bevisen.html .

  5. "Vetenskaplig fundamentalism", Leif Erlingsson (2008-08-16),  http://lege.net/​omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/​vetenskaplig-fundamentalism.html .

 
Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​345-Illusion-eller-Sanning.html#comments .