Fri Energi och naturvänlig Hampa lösningen på miljökrisen

2013-03-19 16:59 Leif Erlingsson
Skriv ut

Denna artikel måste skrivas eftersom det finns människor som fattat att Fri Energi är en realitet [1] ,  men som inte har förstått att den tillsammans med ersättandet av oljebaserade produkter med hampabaserade är lösningen på såväl den atmosfäriska nedsmutsningsproblematiken som sopbergen av plast på land och i världshaven.

Genom att varje medborgare själv fritt kan ta fram den energi den behöver för att värma eller kyla sitt hus, driva sina fordon o.s.v., och denna energi är ren och fullständigt miljövänlig, så minskar beroendet av de multinationella företagen som är samma företag som talar om för knapptryckarkompanierna [2] vad de ska stifta för lagar.  Kedjeeffekten av detta är att företagen inte längre kan diktera lagstiftningen mot mänsklighetens intressen.  Detta i sin tur möjliggör återlegalisering av miljövänliga teknologier som för att skydda de multinationella företagsintressena länge har varit förbjudna.  Såsom t.ex. hampa istället för plast.  Hampa bryts ned naturligt då det är ett naturämne.

Konsekvenserna av principen att det bästa för människorna istället för det bästa för företagen på område efter område får styra är enorma, och leder till ett människovänligt samhälle.  De som styrt de multinationella företagen får överge den lekstugan, men det finns nog med materiellt välstånd åt alla.  Och tid och resurser för att förverkliga drömmar.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-03-19

Fotnoter:

  1. Den användes t.ex. den 11 september 2001 i New York för att förinta ett antal byggnader.  Se Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).
  2. Anne-Marie Pålsson, "Knapptryckarkompaniet - Rapport från Sveriges riksdag" (Atlantis 2011).

Först publicerad på lege.net.  Artikeln får i oförändrat skick inbegripet rubrik och denna rad fritt återpubliceras.