En som faktiskt VET att han är obildad

2010-12-12 21:00 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2010-12-12 21:00

Vår nuvarande akademiska vetenskap är en skygglappsverksamhet som ser det som angeläget att sortera bort allt som inte passar in i paradigmet.  "Slaktkicken rättfärdigar att allt annat än den etablerade sanningen är fel.  Slaktkicken är detsamma som att vara rationell, förnuftig eller att lyda det västerländska förnuftet.  Slaktkicken legitimerar, på så sätt, sin egen sanning och håller igång den västerländska onda cirkeln." [3]  Vår egentliga skolning har vi ännu ej erhållit.  Vare sig den s.k. obildade, eller den med många akademiska poäng.  "Att dölja tankeverktyget dialog är därför idag ett konkret brott mot de mänskliga rättigheterna.  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 26 handlar om utbildning.  Den första punkten anger bland annat att alla har rätt till utbildning." [4]

Vi är alla obildade.  Några av oss är bara inte medvetna om saken.  Detta är särskilt vanligt bland dem med många poäng, fina titlar o.s.v...  Som har särskilt mycket gammalt mentalt bagage att bära på.  "Skit i kalsongerna", som en dröm presenterade saken till en mig närstående.  Eller i en annan dröm, för mycket bagage på för breda vagnar för att kunna passera en smal bro till nästa värld.  Inte en annan värld som i döden, utan i det här livet.  Sa drömmen, och så är det.  Den gamla världsordningen - som ofta kallats "NWO" = den nya världsordningen, för att den nyss upptäckts av många fler människor - är mycket gammal.

För att kunna lära sig något nytt så måste man först göra sig av med blockerande fördomar och vanföreställningar.  Det är inte bara så att de flesta inte är speciellt mycket på plus, nej de flesta befinner sig "långt nere i det röda", med massor av gammalt bagage som de behöver göra sig av med innan de är bildbara. [5]

Det positiva är att när vi väl "lastat av bagaget" så "släpper det", det är som om vi haft en broms nedkörd en meter i gatan, och nu släppt denna broms.  Nu går det fort.  Nästa värld...  Jag har själv behövt "exorcera" ett antal företeelser, och även människor.  För att bli tillräckligt "lätt" för "nästa värld" här i detta livet.  Och...  Att komma över till "nästa värld" är inget man gör i grupp...  "Dina kamrater får se vad du gör, kanske de också kommer med vad det lider.  Men pressa dem inte.  Detta är inget som kan ske i grupp.  Att komma ut ur lådan är något man gör ensam, för att utanför med oss som redan är där bli "ensamma tillsammans".  Vi trampar inte ned varandra!  Vi ger varandra utrymme och stöd, i frihet!" [6]

Jag orkar inte ens kommentera dagens pateter bland pressens "Experter" som uttalar sig om Wikileaks och om gårdagens "terrordåd" i Stockholm.  Annat än att det görs patetiska försök att få dig att stanna kvar "inne i lådan". [7]  D.v.s. i den GAMLA världsordningen.  Som nuförtiden kallas "NWO".  Ignorera dem, så tröttnar de kanske...

Leif Erlingsson
2010-12-12 21:00

Noter:

1. "Så knullar staten Din själ - 2", Ola Alexander Frisk, http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/06/ladda-ner-boken-andra-delen_04.html

2.  "Ta kontrollen över skapandet", Leif Erlingsson 2010-11-16 12:36:42, innehåller viktiga citat ur [1], http://lege.net/avprogrammeringen/ta-kontrollen-oever-skapandet.html

3. "Slaktkicken är den västerländska hjärntvättens viktigaste funktion", ett avsnitt ur "Så knullar staten Din själ - 2" [1],  http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/06/slaktkicken-ar-den-vasterlandska.html

4.  "Pågående brott mot de mänskliga rättigheterna som begås av nationer genom den akademiska traditionen", ett avsnitt ur "Så knullar staten Din själ - 2" [1],  http://staten-hyperdialog.blogspot.com/2010/06/pagaende-brott-mot-de-manskliga.html

5.  Jag har själv genomgått en mycket omfattande "bagageavlastning", och är nu i princip nollställd och därmed mottaglig för insikt.  Se ex. "103 artiklar", http://leiferlingssonsartiklar.lege.net/103-artiklar/ och där kanske särskilt Leif Erlingssons personliga SDH historia, 2004-07-19 och Utbrytaren ur tankelådan -- intervju med Leif Erlingsson, av Mohamed Omar, 2009-05-06.

6.  "Välkommen då ut ur den grå lådan TILL ÄKTA OBEGRÄNSAT TÄNKANDE, till en dynamisk expansiv hyperdialogkultur/förståelsekultur!", korrespondens, Leif Erlingsson 2010-11-13 08:00.

7.  Jag köpte Expressen och Aftonbladet i dag.  Erik Åsard kallar på sidan 4 i Expressen 2010-12-12 Mahmoud Ahmadinejad för mindre mentalt tillräknelig för att ha sagt sig veta att Wikileaks avslöjandena skulle vara USA:s verk.  (Snarare Israels, men vad är skillnaden...) Aftonbladet 2010-12-12 sidan 15, Magnus Ranstorp säger att "han agerade inte på egen hand" om stackarn som dödades i gårdagens "terrordåd" i Stockholm.  Nej, det är klart.  Någon hade ju ihjäl honom och eldade upp hans bil.  Duh.

(Först publicerad på Intelligentsians blockering.)