Det skulle inte kunna finnas en dödskult?

2012-02-19 07:31 Leif Erlingsson
Skriv ut

Fick offlist mailinglistan "Mot Krig" en kommentar ang. att det inte skulle kunna finnas en dödskult för att det skulle sakna rim och reson.

Först mitt svar sedan ett preciserande från min sida.

sedan när hade det sekter och kulter gör och planerar något med rim och reson att skaffa?!

Det är inte direkt som att inte allt sker rakt framför våra ögon, och som att det skulle vara svårt att se.

Det är bara det att många har en föreställning om att det måsta styras av rim och reson.  Icke!

Ett preciserande: Ur perspektivet tankesystemet som skapat något så har detta något alltid rim och reson!!!  Hindret för att förstå är att detta tankesystem kan vara så främmande för det egna tankesystemet att man inte kan tänka sig det!

Detta är f.ö. hela syftet med min snart 10-åriga satsning med mina bloggar, skriverier och min holistiska detektivbyrå, att kunna tränga in i och förstå alla möjliga olika tankesystem!!!  För att de människor och organisationer som insett att det kan behöva vägledning i att förstå olika främmande tankesystem (främmande kan de vara för att de är hemliga, slutna) kan få mitt bistånd i detta som bollplank, etc, se vidare  http://lege.net/ och  http://blog.lege.net/Alltså att bistå i att kunna tänka tankar som man inte kunnat tänka sig!!!

Sedan en ljus tanke: Jag tror att om vi aktivt med vår hela avsikt faktiskt väljer vilken framtid vi vill ha, så har vi oerhört stor påverkan.  Så börja välja om du inte vill att andra ska göra det åt dig!


Leif Erlingsson
2012-02-19 07:31


Artikeln har samtidigt postats som kommentar till "Död eller liv, hur väljer du?", på länk http://lege.net/medvetandeutveckling/dodellerlivhurvaljerdu/fick-en-kommentar-att-det-skulle-sakna-rim-och-reson.html .