Det behövs ett nytt samhällskontrakt

2016-04-03 15:24 LegeNet
Skriv ut

http://www.dagensjuridik.se/2016/03/ku-vill-se-lagforslag-om-skadestand-grundlagsbrott-men-regeringspartierna-ar-emot#comment-60699

LegeNet sön, 2016-04-03 15:24

Vi behöver inte ett rättsväsende som håller vanligt folk förtryckta samtidigt som de som begår de största felen får härja fritt.  Ska folket kunna befria sig måste det tvärtom öva sig i självförsvar och i självrespekt.

Göran Lambertz erfarenhet som han redovisat vid det nordiska juristmötet i Reykjavik 2005 ...      "Efter att ha blivit kontaktad av finska romer kom jag att förstå att en man ur deras folkgrupp sitter oskyldigt dömd för mord i Sverige; den verklige gärningsmannen är brodern (som också erkände).  Jag engagerade mig i fallet och ordnade bl.a. en advokat, som sökte resning.  Högsta domstolen avslog ansökan."      ... visar på hur det svenska rättssystemet är mer intresserade av image än av rätt.  Pressen är inte oskyldiga till detta då pressen INTE rör upp himmel och jord över att rättssystemet vägrar rätta begångna fel, men de skulle rört upp himmel och jord om rättssystemet faktiskt erkänt att det hade gjort fel.

Ett annat exempel:      Åklagaren, riksdagsmannen och den påtänkte justitieministern i en borgerlig regering Jerry Martinger utsattes för ett uppenbart justitiemord* där rätten vägrade ta hänsyn till att bevisen helt uppenbart var fabricerade av en part med stora resurser.  Det fanns nämligen tydliga bevis för att ett av åklagarens bevis måste ha varit fabricerat.  En domstol som vägrar eller inte är kompetent att förhålla sig opartiskt till att bevis mot den åtalade bevisligen är fabricerade är medbrottsling till i det här fallet djup-staten.  Hur mer symboliskt kan det vara?  Justitiemord på rättvisan.
*:  Detta har väl utretts i Debatt Sanningssökande Mediakritik (DSM), en UTMÄRKT kulturtidskrift som just därför ALDRIG får kulturbidrag.

Hukandets horder i media, i kulturetablissemang, i rättssystemet, bland riksdagsmännen själva och i en allmänhet som vägrar informera sig, är alla medskyldiga till den uppkomna extremt farliga situationen som är så farlig därför att systemet inte längre verkar med legitim makt.  Det behövs ett nytt samhällskontrakt, som för att bli legitimt måste skapas i en dialog under full öppenhet samt utan att det officiella tillåts diktera verklighet och problemanalys, där djup-statens intressen kan vägas mot folkets intressen.
 

Relaterat, "KU vill se lagförslag om skadestånd för grundlagsbrott - men regeringspartierna är emot".
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//