Att vara MÄNNISKA är att fråga varför

2015-06-12 15:00 LegeNet
Skriv ut

Eftersom sanningen är lögnens farligaste fiende är sanningen förbjuden i alla lögnaktiga sammanhang.
Lögnens försvarare är därför lätta att identifiera.

Det riktigt obehagliga är hur den totala känslokylan, psykopatisk till sin karaktär, är så accepterad i samhället.  Att den rentav ses som korrekt, och högaktas.  Vi tycks älska våra narcissister, eller om det är TK (trevliga och korkade), som Dennis Töllborg kallar "De lata oxar som fått sina tjänster av vänner och bekanta, och fått det genom att skita ned sig själva och klättra på andras ryggar" i "Det går tydligen an?" ("open source" 2010:1, SPC Swedlaw/stella-bianca.se).  Jag läste i december 1999 om ett svenskt rättsfall där domaren tyckte att samvete var något omoget, barnsligt, löjligt ("Vi förstår inte hur väl makten vill", Dennis Töllborg i Metro 14 december 1999, återfinns nu i essäsamlingen "Det går tydligen an?").  Likgiltiga bryr sig inte om vad som är sant.  Att känna till sanningen och ändå vara likgiltigt kall inför den, det befrämjar lögnen och därmed ondskan, för ondskan är motsatsen till visdom byggd på känslomoget förhållande till sanning/kunskap.  De som är likgiltiga inför visdom, de ger givetvis ingen legitimitet till de som anser det egna samvetet viktigare än regler som säger att man måste skydda lögnen.

En domstol som infekterats av likgiltighet inför samvete och därmed inför sanning är mycket allvarligt då det är genom att väcka medlidande man kan få rätt när det är fråga om tvister.  Utan medlidande, ingen rättvisa.  Medlidande utan bevis är naturligtvis farligt, liksom avsaknad av medlidande trots bevis på att man behandlats orätt.

Psykopaterna spelar oss genom sagoberättande som skapar falska bevis, lögner alltså.  Och vill inte att vi tittar på verkliga bevis.  Domstolar som infekterats av likgiltighet inför samvete kan inte ge någon rättvisa.  De skyddar istället lögnen.  Domstolars legitimitet ligger i hur de försvarar det mänskliga, samvete, sanning, inte i hur de försvarar regler som säger att man måste skydda lögnen.

Den här kampen för lögnen, det är ju att spärra vägen till "kunskapens träd".  Men enligt myten har vi redan ätit av dess frukt och tagit konsekvenserna, på gott och ont, så vad nyttar det till att nu i efterhand försöka gömma undan kunskapen igen?!

Ett 'rättsväsende' som inte intresserar sig för samvete och rättspatos, och som inte heller kan gå till rätta med maktens mångfaldiga övergrepp, det saknar legitimitet att döma den som ingen skadat.  Den som inte först städar i sitt eget bo kan omöjligt legitimt döma någon annan.  Myndigheterna, som sedan 1975-01-01 i Sverige dessutom är bolagiserade*, blockerar i dag i strid mot olika författningsbestämmelser tusentals människor från att få svar på livsviktiga frågor.
Dessa statliga bolag eller alltså statliga enheter styrs via författningsbestämmelser som har beslutats av riksdagsmän.  Dessa riksdagsmän har dock i andra författningsbestämmelser bestämt att enbart konstitutionsutskottet bestående av riksdagsmän har rätt att ställa de statliga bolagen kallade myndigheter till svars för dessa brott.  Och de flesta riksdagsmän är ju medbrottslingar, inte minst vad gäller de många krigsbrotten.  Exempel:  En anmälan för krigsbrott mot ett större antal ministrar, riksdagsledamöter och försvarsanställda, som lades ned då åklagarna till sist sade sig inte ha rätt att driva detta.  (En av de första åklagarna skrev att det som anmälts inte var brottsligt, men de högre upp hade lite mer egen självbevarelsedrift än så.)
Därmed har dessa statliga enheter som i riksdagsmännens författningstexter kallas myndigheter heller inte någon legitimitet att döma enskilda människor för andra författningsöverträdelser.  Den urgamla principen heter 'likhet inför lagen'.
*:  En jurist svarade i JK's ställe** att domstolarna i Sverige inte drivs i bolagsform.  Missa inte ordet "drivs".  Att de inte drivs i bolagsform säger givetvis inget om hur de ägs.  Eller för den delen mer specifikt hur de drivs, är det någon fråga om någon slags stiftelseform?  För ägs gör de av 'statliga enheter' som sedan 1975-01-01 är en form av bolag.
**:  Enligt Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern, 2 §, iallafall som paragrafen skrivs enligt Förordning (2007:974), så är Justitiekanslern en han eller en hon!  En myndighet kan inte vara en han eller en hon...  Men enligt 13 § samma författning, iallafall som paragrafen skrivs enligt Förordning (2007:974):  "Myndigheten leds av en myndighetschef".  Dessutom är denna han eller en hon som enligt 13 § tycks ledas av en myndighetschef, såväl ett rättssubjekt och tillsynsmyndighet av nytta, ansvar och risk i EU-rättens företräde, samtidigt som samma rättssubjekt är regeringens advokat.  Där det är regeringen som rättssubjekt som har skadeståndsansvar inför det allmänna vid gemensamrättsliga överträdelser av enskilt ägda mänskliga rättigheter.  Dvs hela gänget*** tjänstemän, jurister et al leker att en jävig advokat ens kan vara en tillsynsmyndighet!!!
***:  Marianne Lundius, ordförande i Högsta domstolen och Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, skrev faktiskt ett debattinlägg "Avskaffa Justitiekanslerns tillsyn över domstolarna" som lades ut 2013-10-07 00:05 på Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se.  Men det är i dag lika illa som då.  Vad hjälper 'ropande röster i öknen', om inget händer...

Grundläggande rättsfilosofiskt tänkande ger:

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.
När därför levande människor påstår att en organisation såsom exempelvis staten har rättigheter som inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn.

Det här att rätt går före författningstext är inget jag bara har hittat på.  Det finns flera högprofils precendenter.  Utan andra jämförelser så var det ju t.ex. i Nürnberg tribunalen ingen höjdare att som försvar påpeka man utfört reglementet till punkt och pricka.  Inte ens i European Court of Human Rights (ECtHR) i Strasbourg är den någon höjdare för länder att ens försvara sig med att man utfört tvingande lag från the European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg.  ("the ECHR has been prepared to hold EU member states liable for human rights' violations committed within their jurisdictions, even when they were just complying with a mandatory provision of EU law", http://en.wikipedia.org/wiki/Relationship_between_the_European_Court_of_Justice_and_European_Court_of_Human_Rights .)  Genom att ignorera den helt avgörande frågan "varför", genom att inte bry sig om annat än att följa order, skapas ondskan.

Hur återfinner vi själva anledningen till varför vi ens har ett samhälle?  Människan.  För orsaken att det blivit så här illa är att "varför" suddats ut ur vår begreppsvärld.  Man kommer inte längre ihåg varför man följer reglerna, bara att någon har sagt att de måste följas.  Och när man inte vet frågar man 'storebror'.  Den som utför tvångshandling mot en medmänniska för att chefen säger att det är rätt, utan att först undersöka hur det egentligen ligger till, har utfört en ond handling.  Att vägra undersöka om man är på väg att skada en oskyldig är ondska.  Avsiktlig omedvetenhet är ondska.  Att gömma sig bakom en brottsorganisation, oavsett om denna kallar sig 'staten', är ondska.

Det här är inte begränsat till Sverige.  Det tycks vara germanskt.  I Tyskland, i Ernst Zündel rättegången, sa domaren att det är irrelevant om förintelsen hänt eller inte, att allt som är relevant är att det är förbjudet att förneka den.  Detta är exakt att säga att man ska följa regler för att någon har sagt att man ska följa regler, utan att veta varför.  Utan att ens vilja veta.
Att följa regler utan att vilja veta varför är ondska.  (Ett trevligt yttranderättsföredrag vid Anti-Zensor-Koalitions konferens i Schweiz november 2012, där detta citeras, har från Justice Germans lagts ut på YouTube, "AZK - Sylvia Stolz - Lawyer Who Was Jailed for Presenting Evidence in the Zundel Trial (full)", http://www.youtube.com/watch?v=PoJY5cBxmdw .  Det är där förbjudet att inom detta ämne försvara sig, förbjudet att presentera bevis i en rättegång.  Domstolen ska där döma utifrån de allmänna fördomarna, utan möjlighet till försvar.  Dvs sanningen är irrelevant...)
Att inte bry sig om varför innebär att andra världskrigets förintelse — för hela andra världskriget var en enda stor förintelse! — kan upprepas om och om och om och om igen.  The International Tribunal for Natural Justice (ITNJ) kommer att som första fall ta upp det kanadensiska 'rättssystemets' förföljelse av visselblåsaren Kevin Galalae för dennes visselblåsande ang. en fortfarande sedan andra världskriget pågående förintelse.  "The newly formed International Tribunal for Natural Justice (ITNJ) is a grassroots organization that seeks to reestablish the rule of law by holding accountable all state parties, international organizations and corporate interests that violate the rights of individuals and the rule of law."  ("ITNJ announces its first case: Kevin Galalae versus Canada", Kevin Galalae, http://www.youtube.com/watch?v=KkkgKsO4qqk .)  I Sverige blockerar 'myndigheter', som sedan 1975-01-01 i Sverige dessutom är bolagiserade, i strid mot olika författningsbestämmelser tusentals människor från att få svar på livsviktiga frågor.  Inkl. frågor om aerosolbesprutning, som tycks vara relaterad till den globala och pågående förintelse Kevin Galalae är visselblåsare om.  'Myndigheter' som, om än på order från regering och/eller riksdagsmän, blockerar så viktiga frågor har ingen som helst legitimitet att döma människor som önskar leva efter en högre lag.
Se AD ACTA utan åtgärd från jävig regeringens advokat som samtidigt leker tillsynsmyndighet av nytta, ansvar och risk i EU-rättens företräde framför svensk författningstext producerad av svenska riksdagsmän.  Detta jävsförhållande är också producerat av samma riksdagsmän, vilket innebär att regeringen som rättssubjekt därför enligt gemensamrätt har skadeståndsansvar för denna gemensamrättsliga överträdelse av enskilt ägda mänskliga rättigheter.  Därmed går det att använda EU-domstolen med säte i Luxemburgs makt som hävstång gentemot sådan rättslöshet (European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg).  Alltså ej att förväxla med högre rätt, gemensamrätten bygger även den på regelföljande utan att fråga varför.  Men genom sin makt dock som hävstång högst användbar.  Gemensamrätt bryr sig f.ö. ej om juridisk form, det är om offentlig tjänst tillhandahålls som är det avgörande i den.  Så oavsett om Sverige är ett bolag eller liknande, så gäller Gemensamrätt.

(I djurriket kan man göra experiment med en grupp där gruppen straffas vid viss handling.  Till sist straffar gruppen individer som utför sådan handling.  Sedan kan man en efter en byta ut individerna, gruppen fortsätter straffa sådan handling.  Till sist har alla individerna bytts ut men sådan handling fortsätter ändå att straffas.  Ingen vet längre varför, bara att det är förbjudet.  Experimentet har gjorts med apor.  Är vi apor?!)

Att vara människa är att fråga varför.
Denna fråga får ej vara reserverad för de hemligaste insynsbeskyddade råd.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-12 23:43:43:

Kom ut i dag:

"Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker = Our era's fear of quality (Swedish) Hardcover - 12 Jun 2015"

av Dennis Töllborg

Från Amazon:

Värdegrund!  Sug på det ordet, och konfrontera användandet mot empiri; det blir obehagligt, och det är obehagligt.  Yta blir norm, djup besvärligt, empiri irrelevant.  I vår tids rädsla för kvalitet kom människan att förlora sin ryggrad och vetenskapen att begå harakiri.
Det är en ny värld, men fortfarande vårt ansvar.
Dennis Töllborg är professor i rättsvetenskap vid Gothenburg Research Institute, Göteborgs Universitet.  Han har författat en rad böcker tidigare, i huvudsak inom hans specialområde Pro-Active Policing, men också läroböcker.  Hans lärobok för gymnasieungdomar kom som enda lärobok för gymnasium och högskola att utges i Månpocket.  Töllborg är publicerad på flera språk, däribland engelska, franska och ryska.
One reason to the increasing corruption in the West may be found in the new public management-wave that swept the world in the eighties- and nineties Thatcher- and Reaganism, and whose economic consequences started reaping West at the autumn 2009.  In this new context, Science and scientists, realized that sugar is sweet, and gave up their professional ethos, all to eager to please.
It is a new world, but still our responsibility.
Dennis Töllborg is a full university-professor in legal science.  He works at Gothenburg Research Institute, University of Gothenburg, Sweden, and has earlier published books in English mainly on pro-active policing and legal theory.

Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-18 11:52:42:

Paradigmskifte

{Inlagd på http://www.autentopia.se/blogg/?p=5389#comment-1109}

En; Allmänt kallad: LegeNet skriver:
18 juni, 2015 kl. 11:52

Det som gör systemkramarna dödsrädda är om allt de gjort i hela sitt systemkramarliv nu visar sig ha varit olagligt, alltså utan lagsäkring.  I teorin blir de ju då som enskilda människor oändligt skadeståndsskyldiga, för allt snack om borttaget tjänstemannaansvar är naturligtvis irrelevant om de a' priori' agerat utan lagsäkring…  Därför behövs Truth & Reconciliation.

Många som agerar 'målvakter' ute i 'myndigheterna' fattar nog inte själva sina roller och sin utsatthet, när illusionerna faller.  De fattar alltså inte nödvändigtvis att de skyddar ett kriminellt system från dess offer.  De som inte fattar behöver varligt bringas till insikt om de brott de själva därför gjort sig skyldiga till, så de får möjlighet till ånger och självinsikt, och naturligtvis så de aldrig mer lyder en order.  Alla handlingar måste komma ur egna moraliska bedömningar om det är rätt eller fel baserat på fullständiga fakta, och med eget ansvar vid felbedömning.  Orderföljande är per definition ondska, eftersom den egna moraliska bedömningen då är bortkopplad.

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-21 17:19:55:

"Vi vet att inget är så farligt, för såväl demokrati som vetenskapen, som just konsensus — vetenskapliga framsteg bygger på kaos, och demokrati bygger på anarki i dess ursprungliga betydelse; ordning utan överhet" (s. 98-99, Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker.)

"We know that nothing is as dangerous, for both democracy and science, as consensus — scientific progress emanates from chaos and democracy is built on anarchy in its original meaning; order without emperors" (Ibid, turned the other way; p. 105, Dennis Töllborg, Our Era´s Fear of Quality.)

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-22 00:58:53:

I en kommentar till Dagens Juridik 2014-10-31 nämner mån 2014-11-03 16:12 Danne orsakerna till varför den svenska domarkåren är så fogliga till den härskande klassen:

"Problemet den försiktighet du tar upp.  Och den beror ytterst på det totalt vansinniga systemet där domarna underställs regeringsmakten - på tredubbelt vis!
1.  Domarbanan, där den som vill bli domare måste sitta på regeringskansliet ett antal år och skriva förarbeten och lagar.  Den som visar sig duktig och följsam kan därefter räkna med....
2.  Utnämningsmakten.  För att bli domare på hög tjänst är en god relation till politiker och deras närmaste tjänstemän en stor fördel.  Fast att bli utnämnd ger inte mycket makt, mest penagar och en fin titel, eftersom du som domare måste lyda samma politikers...
3.  Förarbeten.  Där statsrådet uttrycker hur olika situationer ska bedömas.  Som att en politiker är bättre på det än domstolen...
Så har vi fått fog följsamma och fogliga domare i Sverige.  Ingen debatt och ingen utveckling.  När hade vi till exempel senast en domare som kritiserade någon lagstiftning överhuvudtaget?
Gör om, gör nytt!"

I  Sverige förhärskar en vanföreställning att korruption inte förekommer här varför påståenden om high-level corruption skulle utgöra "konspirationsteorier" framförda av "rättshaverister" eller "foliehattar".  High-level corruption blir därmed ofta också lika med legal korruption, legalized corruption.  Men en juridik som accepterar den high-level corruption det är att försöka dölja kollegors fel eller misstag åtmindstonde enligt verklig rätt, den har just därför ej heller rätt att döma.  Jmf. definitionen för high-level corruption vid the Crime and Misconduct Comission i Queensland, Australia.  Och som Lord Denning dömde, "Fraud unravels everything".  (Se Legal korruption / Legalized corruption s. 64 / p. 70 i Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality.)

"nu fattar den härskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rättsvetenskapsmannen, argumenterar inte längre för sin ståndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rättsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rättvisa som det närmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom särskiljning med hjälp av konstruktioner som "rättslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet på avsvärande av eget ansvar istället för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea Hovrätt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, när domstolen i centrala ärenden underlåter att argumentera utifrån annan auktoritet än etablerad position.  Det går, enligt Cameron, och jag är som framgått ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskäl — i synnerhet i rättighetsfrågor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality, in english on pp. 41-42.)

Och så är det detta med framgentisering = disintegration, dumhetens och ignoransens moder, som Töllborg också påpekar (Ibid. s. 18, p. 20), medan latinets integritas, integritet, har med termen integer som betyder just helhet att göra.  (Ibid. s. 18, p. 20.)  Som Töllborg där nämner, "Oxford English Dictionary sammanfattar i att "corruption is the 'destruction or spoiling of anything, especially by disintegra-tion'"".  (Ibid. s. 18, p. 20.)

 

Kommentar från LegeNet Holistisk detektivbyrå  2015-06-26 15:47:15:

Som Dennis Töllborg påvisat så har svensk rättsvetenskap reducerats till regelkunskap och i avsaknad av vetenskaplig heder till ett rent legitimationsinstrument för maktutövning.  Sverige är inte en rättsstat.  Sverige är inte en rättsstat eftersom det istället är en lagstat; det lagstiftaren bestämmer, det är vad man 'ska' följa, makt är per svensk definition rätt.  Se kapitel 2, Dennis Töllborg, Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality, utkom 12 juni 2015,  http://www.bod.se/bok/dennis-toellborg/ruinerna-haevdar-att-byggnaden-var-vacker-/-our-eras-fear-of-quality/9789175697642.html .  Eftersom medvetandeviruset korrumperat juristerna tror de att makt är rätt, och därför kan de säga saker som att man måste "Skilja mellan rätt och rättvisa".  (s. 37, p. 42, boken).  Det handlar istället om att skilja mellan lagtillämpning och rätt = den mest rättvisa rättvisa människor förmår skapa.  Det är vad det verkligen handlar om.  För vad man har gjort är att ha förlagt alla rättsfakta man ej önskar ta i under beteckningen "ej rättsligt relevant".  Det är alltså nu ännu värre än att man ska följa det lagstiftaren bestämmer.  Man ska dessutom följa det makten uppfattas vilja, vilket jäviga domare följer genom vad de väljer att betrakta som "rättsligt relevant", och vad de väljer att bortse från.  Varje rättsfakta kan bortses från, helt godtyckligt!

Ur Töllborgs avhandling, min fetning och understrykning:

"Avhandlingens genomgående tema är att rätten i vissa sammanhang kan användas för att ge felaktiga verklighetsbilder, varvid man kan lyckas uppnå acceptans för ett visst förhållande.  Acceptansen uppnås i så fall på felaktiga premisser."  (Töllborg, Personalkontroll, s. 26.)
Det rådande svenska (så kallade) rättssystemet har, i och med ett antal grundlagsstridiga domar, och Dennis Töllborgs svidande vetenskapligt grundade kritik, avslöjats som enbart "skyltfönsterdekoration" eller alltså "window dressing", för att ge ett intryck av, eller alltså ett varumärke av, maktens legitimitet.  Men utan varje substans.

Som Töllborg ofta återkommer till, "fullmakt skall återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande.  Rätt svar på tentan skall vara rätt svar i verkligheten."  Jag ger mitt moraliska stöd till detta projekt, då jag inser vilken "fullmakt" han avser.

 
[No more comments.]