Att ta sig själv på allvar

2013-04-16 09:59 Leif Erlingsson
Skriv ut

De mer subtila attackerna på våra medvetanden utnyttjar våra egna samveten, våra egna högre känslor.  När vi visar oss själva respekt så projiceras att detta är utslag av överdrivet ego.  Se t.ex. Sourze.se multitrådig orientering, där det blir väldigt tydligt i angreppet på knutars profiltext efter att knutars uttryckt frustration över att ingen verkade bry sig om artikeln han kommenterade under, som tagit upp viktiga frågor.

Jag tycker det är bra när unga tar sig själva på allvar för ingen annan verkar göra det.  Ja, det är inte fel när du är äldre heller, bara du gör allt för att vara autentisk och sanningsenlig.  Den som inte har självrespekt och integritet har förstås svårt att förstå hur viktigt detta är, men en person med integritet kan inte ljuga och bedra utan ett oerört personligt pris.  En sådan person kan man lita på.

Att provocera som knutars gör i sin Sourze-profil att hans favoritskribent är han själv etc, det är inte utslag av ego som Sourze-rävarna tolkar det utan det är utslag av de nya sortens förhållningssätt där ungdomar "med våld" återtar sin integritet.

Heja!