Alltfler kärnsprängningar visar sig ha varit fejkade. Varför?

2015-04-09 12:00 LegeNet
Skriv ut

Studera bilderna i denna PDF på före och efter de påstådda Bikini Atoll kärnvapentesten:  http://mileswmathis.com/bikini.pdf.  Bevisen tyder på att Bikini Atoll kärnsprängningarna måste ha varit fejkade.  Och inte bara dessa sprängningar, andra tycks också vara det.  Varför?  Detta är en fråga som kan ha mycket djupgående och intressanta konsekvenser.

Jag fann en tankeväckande teoretisk diskussion kring detta som inte utgår från mainstream teori utan istället utgår från Dewey B. Larson's Reciprocal System of Theory.  Författaren säger på annat ställe att han varit tekniker i ett projekt Phoenix III som handlade om att förstå tid som fenomen, att projektet även om de lyckades med en del trick inom området aldrig lyckades nå en förståelse för fenomenet, vilket enligt författaren berodde på att de som drev dessa projekt vanligtvis var för arroganta för att erkänna att deras vetenskap var otillräcklig.  Författaren, som kallar sig "daniel", har sedan i 30 år själv försökt lägga pusslet.  Han har därvid använt pusselbitar såsom Dewey B. Larson's Reciprocal System of Theory.

Eftersom denne daniel faktiskt fått ihop en begriplig bild genom att utgå från en helt annan teoretisk grund än den som lärs ut på våra universitet, och dessutom en bild som inkluderar många av de pusselbitar jag själv sett passa ihop under mitt eget hittills dryga årtionde av att pussla ihop saker utan att binda mig vid institutionernas förklaringsmodeller, så ger jag här länkar, referenser och även en bild han skapade 1996 för att försöka få ordning på de observationer av tid som gjorts i Phoenix III projektet.

Vi börjar med Larson's Reciprocal System of Theory.  J R har på sin blogg en bra principbild för hur den kosmiska sektorn och den direkt observerbara sektorn interagerar i det vi kallar liv:

"
th_Merkaba

Vi uppfattar bara korta partiella sekvenser av vår verklighet som byggs upp av roterande dubbeltorus.  I och med att dubbeltorusen vibrerar längs med sin centrala axel ser och upplever vi ett rörligt hologram.  Det som kallas för det undermedvetna är egentligen register- och minnesenheten i hjärnan kopplad till den kosmiska processorn, ett kollektivt medvetande."  [Läs mer...]

Eftersom Dewey B. Larson's Reciprocal System of Theory är en teori om allt så förklarar teorin naturligtvis även vad radioaktivt sönderfall är.  I ett forum diskuterades bevisen för att kärnvapentest tycks förfalskade utifrån det teoretiska ramverket RS teorin:  http://forum.antiquatis.org/viewtopic.php?f=2&t=1589

Forumägaren har även bloggat om detta:  http://www.conscioushugs.com/wheres-the-kaboom/

Jag klipper ut några snippets ur diskussionerna, men rekommenderar att sedan åtminstonde läsa bloggningen:

"With no magnetic ionization, all of the 117 elements defined in the Reciprocal System's Periodic Table are stable, only becoming unstable when the magnetic ionization level is raised to 1 or more.  These cores had to have been built in space-not on a planet that has magnetic ionization levels of unity or higher.  And that gave an interesting clue as to why nuclear explosions worked for the gods of old, but probably aren't working today."  ( http://www.conscioushugs.com/wheres-the-kaboom/ )

"Now let's look at the Annunaki situation, with gold instead of uranium.  Gold is element #79, versus uranium's 92, with a base mass of just 158.  Gold can reach the thermal limit well before encountering any age limit situation, which means it could be made to explode through sufficient compression and thermal displacement.  But it requires an environmental magnetic ionization level of 2 or higher—no longer available on Earth."  (by LoneBear » Mon Feb 16, 2015 3:28 pm http://forum.antiquatis.org/viewtopic.php?f=2&t=1589 )

Först tyckte jag det skulle vara ologiskt att det alls fanns något uran på jorden om till och med guld vid en tidigare högre magnetisk joniseringsnivå skulle varit radioaktivt, men förstod sedan att det rör sig om olika typer av radioaktiva processer så även om uran vid en högre sådan nivå skulle varit betydligt mer radioaktivt än i dag så skulle ändå inte allt uran försvinna omedelbart.
 

Varför skulle man då vilja fejka att man skulle ha "gudarnas förmågor" (kärnsprängningsmakt)?  Varför inte för att kunna bygga på gamla rädslor för "Guds straff" om man inte gör som de som ligger bakom CFR, IMF/BIS, Bilderberggruppen o.s.v. instruerar våra skådespelar-politiker och företagsledare?  För att kunna upprätthålla det rädslobaserade hierarkiska "herrans tukt och förmaning" systemet?

Därför även lite från daniel om negativa och positiva tidslinjer:

"I was listening to exopolitics expert Alfred Lambremont on a radio show1, discussing the "negative timeline" as being some kind of "synthetic quantum environment" orchestrated by the Grey ETs, stating that this negative timeline was all "made up."  Having worked as a technician on the Phoenix III project (more commonly known as the time travel aspect of the Montauk Project), I have first-hand knowledge of what was going on and what they were trying to do—and it appears they are using some of the knowledge gleamed from those experiments in geoengineering application.  In the 20 years that have passed since those experiments, I have learned much and decided to take a look at it in the context of the new knowledge provided by Dewey Larson's Reciprocal System of physical theory.2

Phoenix III was a covert attempt to determine the nature of time, if it could be manipulated, and if so, the process to do it.  Without going into details,3 the short answer is that those involved never came to an understanding of time, other than it was not what conventional physics thought it was, but were able to make use of some of the technology obtained in order to perform temporal experiments into the "past" and "future."

[...]

One of the issues was that the time travel experiments ran into a "bump," literally, crossing the 2012/2013 year boundary (conventional calendar) and at the time, it appeared to be some kind of artificial reality that was constructed by the psychic running the chair.  The "experts" did not know what to make of it, but for the most part, thought it was a realistic view of the period being viewed because it was consistent with different psychics and everyone sent forward returned with very similar information.  Looking at it now, it would seem to be more consistent with a "synthetic quantum environment," such as the one described by Lambremont, than a natural one, which may explain why it was always frozen past a specific point.  With what we know now, there is a good deal of truth to what Lambremont was discussing on that radio show."  (daniel, "Geoengineering, Chemtrails, HAARP, World Orders, Time Lines and Ascension" [PDF].)

daniel bloggar:

"One of the things that happened during the Phoenix III experiments was that we did encounter some kind of distortion, referred to as a "bump," when temporal rotation had reached about 1.5 full cycles of Earth's orbit, at the zero crossing.  Earth's cycle is like biorhythm that recurs every 20 years.  This was in 1983, so it was estimated that something was going to happen around 2013.  This, of course, was close to the famed Mayan "end date" of December 21, 2012, so that got connected with this phenomenon, even though the actual data indicated that the bump was not only later on (mid-2013), it also lasted longer.  It was more like a "hill" in the timeline, than tripping over a string and causing instant, massive change.  But nobody had any idea of what it was, nor what it meant."  (Se vidare  http://www.conscioushugs.com/rubicon/ .)

Här en bild han gjorde år 1996 på en Amiga 500, för att försöka förstå detta:

th_Merkaba

 

Mer att läsa från daniel, helt nyligen uppdaterat från hans arkiv:
 

 

— En; Allmänt kallad:  LegeNet

//

 

Kommentar från J R  2015-04-09 23:41:48:

Den snurrande figuren ovan i citatet från min blogg https://esamawuta.wordpress.com/2015/04/05/make-my-day/, är en grov förenkling men ger en uppfattning om hur komplex verkligheten är och varför vi bara uppfattar 5% av universum.  Alltså hur vi blir lätta offer för manipulation.  Här följer ett 30 minuters sammandrag av ett antal miljarder års utveckling.  En kort film som också visar hur grundämnen och molekyler skapas med frekvenser, Walter Russells periodiska system med oktavfördelning gäller lika bra för dessa rörliga figurer som hans teckningar för nästan 100 år sedan:  http://www.youtube.com/watch?v=9oSePXRbW9o
Sedan en kort film om hur det egentligen är i Fibonaccis värld av siffror:  http://www.youtube.com/watch?v=kxuU8jYkA1k
Till sist om hur universum expanderar och komprimeras enligt samma princip:  http://www.youtube.com/watch?v=EKtevjrZOGs
Dessa klipp visar de fem procent vi uppfattar.  Då kanske man kan föreställa sej resten, alltså det vi inte vet.
Denna kompression-expansionsprocess tar ju ett antal eoner, likadant som solens och jordens faser som varar under miljoner år och allt annat som vi upplever med våra sinnen.  Observera att i centrum på varje torus så bildas det kontinuerligt med jämna mellanrum en vit prick.  Där börjar Miles Mathis laddningsfält, det subatomära skiktet som Walter Russell beskriver som Kunskap.  Därifrån utgår också den simulering som vi uppfattar som verklighet.  JR

 

Kommentar från J R  2015-04-11 14:57:33:

Det är alltid intressant att jämföra olika teorier och Dewey B. Larson stämmer bra överens med Walter Russells bild av det som vi uppfattar med våra sinnen.  Mycket av detta är givetvis förvrängt av dagens styrda informationsflöde.  Således motsvarar Russells kompressionsfas Larsons expansion i tid, Russells kompression sker i det subatomära skiktet.  Den uppfattar vi inte utan noterar enbart expansionen.  Det märks inte minst i den officiella teorin om ett med ljusets hastighet expanderande universum.  Walter Russell framhåller att planetsystemets ursprung är solen och att planeterna avsöndrats under en evolutionsprocess.  För att också visa på sambandet till Dewey B. Larsons reciproka teori kan man titta på hur solens ursprung till planetsystem enligt Larson följer en standardprocedur där det alltid bildas åtta satelliter i form av planeter runt en sol.  Planeternas positioner är uppdelade i två grupper om fyra delade av ett asteroidbälte.  Allt söker balans och utan att närmare behöva gå in på hur gravitation uppkommer så kan man också med avståndet till solen dividerat med jordens avstånd till asteroidbältet visa att allt rör sej runt det gyllene snittet.  Solens genomsnittsavstånd till asteroidbältet 2,42 AU dividerat med jordens medelavstånd 1,49 AU ger 1,62.  Inte så långt från 1,618 som är det gyllene snittet.  Lite mera om phi:
http://www.goldennumber.net/solar-system/
http://milesmathis.com/phi.html

/JR

 

Kommentar från En; Allmänt kallad:  LegeNet  2015-04-11 16:35:00:

Den här artikeln och ämnet är naturligtvis inte riktad till den bredare publik som nöjer sig med allmänt accepterade uppgifter.  I en kort tre sidors PDF benämnd "The Uncommitted Investigator" beskriver daniel hur han ser på skillnaden mellan att söka inom de gränser man har blivit lärd, och att våga släppa det man har blivit lärd för att se om inte verkligheten blir mycket enklare att förstå med ett annat angreppssätt.  Det han så bra beskriver är vad jag själv också har kommit fram till.  ("The_Uncommitted_Investigator_Phoenix_III_Daniel.pdf", http://lege.net/Phoenix_III_Daniel/The_Uncommitted_Investigator_Phoenix_III_Daniel.pdf.)

Nu är det naturligtvis aldrig enkelt att göra sig av med en livstid av förutfattade meningar, så i den meningen är ett annat angreppssätt, oavsett hur enkelt allt i slutändan blir genom ett sådant, inte i praktiken enkelt.  Och framför allt kan det i dagsläget inte tilltala en bredare publik.  Det är dock tillräckligt att en liten men växande klick tänker olovandes*, på egen hand, för att föra tänkandet framåt.  Den breda publiken får komma efter, när tillräckligt många har förstått tillräckligt mycket för att "100:e apan" fenomenet ska ha hunnit verka.  (Principen för hur detta fenomen fungerar blir också väldigt tydlig, för den som förstår det daniel skriver.  Fenomenet är verkligt.)

*:  Att tänka olovandes är myntat av Tage Danielsson i Tankar från roten, 1974,  "Kunskap är makt, som sagt var, men det vet ju alla att det inte är bra med för mycket makt.  Skolöverstyrelsens strävan är också mycket riktigt att göra undervisningen lite sämre vartefter.  Annars vet man ju aldrig vilka små maktgalningar som kan gå och lära sej allt möjligt olovandes."  (s. 18)

Från länken nyss:

The research I put forth is not secret, it is just the "common factor" to a lot of other research done by dozens of other uncommitted investigators over the last 200 years.  The references I give can be found in most public libraries.
Take a dose of Larson, Maxwell, Steinmetz, Keely and Tesla, mix with some medieval Christianity, Vedic epics and Hermes Trismegistus, shake well (shaken, not stirred), and season with a good dose of Sumerian mythology and Celtic folklore.  What you get from that concoction is the knowledge that was forbidden by the gods—the "secret science" that contradicts everything you know!
It takes the mind a while to unlearn everything it has been programmed to believe by those powers that be.  My papers directly contradict everything you've been taught as "truth."

[ ... ]

So when you read my papers and start screaming, "That's wrong!  I was taught that...," remember that I've heard it all before.  I was taught it all before!  And I used to believe it!  Then I found none of what I was taught came close to explaining the things I saw and worked with, forcing me to accept that everything I knew was wrong.  It took a lot of time and effort to work around all those built-in biases—and they put up quite a fight—but once I was able to steer myself clear and take a clean look at what now seems obvious, a much simpler view of the universe emerged—one that opens the doors to some amazing possibilities.

Det blir som att bryta igenom mycket stora cementhinder i det egna mentala landskapet, att ta till sig saker som att universum inte består av materia utan av rörelse, att förändring i sådan rörelse utgör rumtiden.  Eller att ljushastigheten skulle vara det som skiljer rumtiden från tidrymden.  Att vi uppfattar en liten del av verkligeten, men att vi är på en "resa" att uppfatta mer och mer.  Och att det i 1000-tals år funnits en kraftfull "invallning" som hela tiden velat styra in oss i återvändsgränder där vi visserligen har praktiska ingenjörsmässiga förmågor, men där vi sedan inte kommer framåt.

— En; Allmänt kallad:  LegeNet

 

Kommentar från J R  2015-04-11 18:43:35:

Jag vet inte om det är skillnad på rumtid och tidsrymd.  Det är nog bara Russell och Larson som i princip vänder på begreppen med kompression av materia och expansion av tid.  Ingen av dem nämner ett subatomärt skikt a la Miles Mathis utan de rör sej bägge två i något som de själv inte nämner men underförstått syftade på.  Miles M har ju fortfarande bara sin hypotes även om allt verkar stämma i en strikt mekanisk miljö med kausalitet.  Jag har Russells beskrivning av ljushastigheten: "repetition of illusion from wave field to wave field at the rate of 186400 miles per second.  That is the speed in which every action-reaction anywhere repeats itself." (sid 117, The Secret of Light).  Enligt Miles Ms teori är det enbart fotonen som kan uppnå c, förutom den skalära vågen som kan gå ännu fortare.  Men det kanske är skillnaden i den skalära vågen till c som är kopplingen rumtid-tidsrymd?  Mycket semantik och alla visualiserar detaljer på olika sätt.  JR

 

Kommentar från J R  2015-04-11 21:28:18:

En ytterligare källa till missförstånd om c är att det är enbart Miles Mathis som beskriver ljuset som en våg från fotonspinnet och inte en vågrörelse i materia.  Det är därför det bara är fotonen som går i c, ju större spinnen blir desto mera minskar hastigheten när partikeln tar upp moment.  C kan alltså betraktas som en materiakonstant och en egenskap hos materia.
Från http://milesmathis.com/entang.html
"In this way: since each photon has both a turning clock and a vector, each photon has both a wave motion and a linear motion.  This means that the wave belongs to each photon, not to the set of photons.  This is revolutionary because, in this way, light is no longer analogous to sound: it is not a field wave, but a particle with spin.  The wave belongs to each particle, and may be assigned to a mechanical motion: spin.  If each photon has a real spin with a real wavelength and a real period of rotation, then we can use that period of rotation to track it."
Här saknas ett interface till Walter Russell som jag tror finns i det jag kallar protonpumpen, dvs växellådan där det elektriska universum skapas.  Alltså där Fibonacci och fraktala uppbyggnaden tar vid och där E/M-vågen börjar att byggas upp från ett subatomärt skikt.  JR

 
[No more comments.]