Min väg

2010-02-14 18:23 Leif Erlingsson
Skriv ut

av Leif Erlingsson
2010-02-14

Hela min väg är en kamp om att ÖPPNA mitt sinne för fakta och analyser, som jag har svårt att passa in med vad jag redan förut tror.  Vilket därvid leder till ombearbetning av mycket av det jag förut trodde, i perspektiv av ny kunskap.  Jag har kallat detta att "Jag är en Tankebrytare", 2009-11-04. När jag 2008-12-01 startade min engelska blogg, så kände jag mig inspirerad att som programförklaring skriva "The way is the result". Jag kunde inte rationellt förstå detta då, men känslan var mycket tydlig, så det var vad jag skrev. I dag hittar jag detta citat: "The nature of the universe is such that ends can never justify the means. On the contrary, the means always determine the end." (Aldous Huxley) Känns som samma sak. Min översättning: "Universums natur är sådan att målet aldrig kan rättfärdiga medlen. Tvärtom, medlen bestämmer alltid hur det slutar."

Jag har kastat mig ut i det okända och förväntat mig att det ska finnas något som tar emot mig, snarare än att förlita mig på det döende systemet. Men det kan vara för långt till "nästa tuva". Det är det längsta sådana tuvhopp jag någonsin försökt mig på, och inget säger att jag kommer att klara det. Samma gäller förresten mänskligheten som helhet, så jag är bara en fraktal återspegling i det lilla, av det stora.

Leif Erlingsson
2010-02-14